Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích

Info

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2012 - 2018
Číslo projektu: P105-12-G059

Řešení projektu poskytlo komplexní pohled na kumulativní časově závislé procesy ve  stavebních materiálech a konstrukcích, kterého bylo dosaženo na základě využití kombinace teoretických, počítačových a experimentálních postupů. Nejvýznamnější výsledky řešení zahrnovaly deterministické vlhkostně-tepelně-chemicko-mechanické modely obsahující kumulaci porušení a jejich implementaci do nástrojů pro počítačové simulace, formulaci a praktické aplikace pravděpodobnostních modelů kumulativních časově závislých procesů zaměřených na posouzení rizik spojených s přenosem tepla, vody, chemických látek a hybnosti, vytvoření databází časově závislých materiálových vlastností a klimatických parametrů, validaci vyvinutých modelů na základě využití kritických experimentů v laboratoři a in situ a hodnocení dlouhodobých degradačních procesů v charakteristických stavebních konstrukcích pomocí deterministických a pravděpodobnostních postupů. Všechny úkoly a cíle projektu byly úspěšně splněny a časový plán řešení byl dodržen.

Publikační výstupy projektu zahrnují celkem 326 článků, 2 knihy, 18 kapitol v odborné knize a 6 patentů, z toho 116 článků v časopisech zahrnutých do databáze WoS (45 v Q1 (z toho 12 v D1), 29 v Q2), 14 článků v časopisech zahrnutých do databáze Scopus, 15 článků v českých recenzovaných vědeckých časopisech a 181 článků v konferenčních sbornících zařazených do databází WoS a Scopus.

Řešitel

Robert Černý

2 2435 5044

Kancelář: A330