Modelování a experimentální ověření vlivu zmrazovacích cyklů na degradaci porézních stavebních materiálů

Info

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2017 - 2019
Číslo projektu: 17-01365S

Navrhovaný projekt se zabývá modelováním vlivu zmrazovacích cyklů na degradaci porézních
stavebních materiálů. Za tímto účelem je formulován fyzikální a matematický model, který je
implementován do počítačového programu. Při formulaci modelu jsou využity výsledky
experimentální analýzy, při které jsou stanoveny základní fyzikální, mechanické, tepelné a
vlhkostní parametry zkoumaných materiálů. Verifikace je provedena na základě monitorování
tepelné, vlhkostní a mechanické odezvy zkoumaných materiálů při cyklickém zatěžování
teplotami pod bodem mrazu. Verifikovaný počítačový model umožní lépe porozumět chování
stavebních materiálů vystavených reálnému klimatickému zatížení, díky čemuž bude možné lépe odhadnout životnost rekonstruovaných či stávajících konstrukcí. Zároveň bude možné
optimalizovat materiálovou skladbu jednotlivých konstrukcí a maximalizovat tak jejich životnost.

Řešitel

Jiří Maděra

2 2435 7127

Kancelář: A331