Nízkoenergetická pojiva na bázi alkalicky aktivovaného odpadního cihelného prachu

Info

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2016 - 2018
Číslo projektu:

Navrhovaný projekt se zabývá výzkumem nízkoenergetických pojiv na bázi alkalicky aktivovaného odpadního cihelného prachu, který vzniká jako vedlejší produkt při výrobě kalibrovaných cihelných prvků. Hlavní motivací projektu je rozšíření znalostí v oboru stavebních materiálů, které jako základní surovinu využívají vedlejší produkty. Výzkum je zaměřen na alkalicky aktivované aluminosilikáty s vysokou užitnou hodnotou, které v porovnání s běžně používanými cementovými pojivy se vyznačují vyšší korozivzdorností, odolností proti vyšším teplotám, méně zatěžují životní prostředí emisemi skleníkových plynů a při přípravě dochází k redukci celkové spotřeby energie. Hlavním cílem projektu je vývoj nového pojiva z alkalicky aktivovaného práškového cihelného střepu, který je dostupný jako vedlejší produkt cihlářské výroby a komplexní analýza jeho fyzikálních a chemických charakteristik, zejména pevností, transportu tepla a vlhkosti a korozní odolnosti.

Řešitel

Eva Vejmelková

2 2435 7129

Kancelář: A327