Speciálni vydání časopisu Materials

Speciálni vydání časopisu Materials

Speciálni vydání časopisu Materials

25.2.2019

Zbyšek Pavlík z Katedry materiálového inženýrství a chemie byl jmenován editorem speciálního čísla v časopise Materials (IF 2.467) s názvem "Mechanical, Thermal, and Hygric Properties of Lightweight Composites for Construction Use".

Tímto bychom chtěli vyzvat všechny autory, kteří by měli zájem publikovat v tomto speciálním čísle, aby zasílali své články do 30. září 2019. Toto vydání bude zaměřeno na materiálové vlastnosti lehčených kompozitů.

Veškeré další informace ke zvláštímu vydání je možné získat zde.