Studentská Vědecká a Odborná Činnost - SVOČ 2019

Studentská Vědecká a Odborná Činnost - SVOČ 2019

Studentská Vědecká a Odborná Činnost - SVOČ 2019

05.4.2019

ČVUT v Praze vyhlašuje pro studenty bakalářského a magisterského studia a pro studentské týmy 20. ročník Studentské Vědecké a Odborné Činnosti v odborné sekci Materiálové inženýrství. Fakultní kolo se koná v úterý 30.4.2019 v místnosti D1050 od 9:00.

Statut soutěže: ke stažení zde
Přihlášení se do soutěže je možné do 29.4.2019 na adrese: milena.pavlikova@fsv.cvut.cz
Přihláška: Jméno studenta, ročník, obor a název prezentované práce.
Odborná garantka a organizátorka: prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D.
Dvě nejlepší práce postupují do mezinárodního kola soutěže SVOČ, které se letos koná dne 16.5.2019 v Žilině.
Pozor: Soutěžní práce studentů posledních ročníků nesmí prezentovat pouze výsledky získané v rámci řešení bakalářské či diplomové práce.

Ceny ve fakultním kole:
1. místo ………… 7000,- Kč
2. místo ………… 5000,- Kč
3. místo ………… 3000,- Kč