Využití cihelných mikročástic ve stavebnictví

Info

Poskytovatel: MPO ČR
Doba řešení: 2016 - 2020
Číslo projektu: FV10036

Hlavním cílem řešení projektu je využití cihelných mikročástic ve stavebnictví, konkrétněji při průmyslovém výzkumu a vývoji akustických cihel, při kterém budou využity tyto mikročástice vznikající při broušení cihelných prvků. Ke splnění tohoto hlavního cíle je třeba splnění následujících dílčích cílů:
1. Výběr vhodných surovin a návrh jejich úprav za účelem optimalizace surovinové báze pro výrobu akustické cihly zahrnující i výběr vhodných cihelných mikročástic a návrh technologických postupů při jeho manipulaci, třídění a případně kombinování s jinými materiály.
2. Návrh fyzikálního modelu útlumu zvuku v akustické cihle se složitou vnitřní geometrií a matematického modelu šíření zvuku v pohlcujícím prostředí obsahujícím heterogenity velkého rozsahu.
3. Variantní návrh prostorového uspořádání dutin v akustických cihlách pro různé typy plniv a těsnicích materiálů.
4. Návrh a úpravy složení a technologie výroby rychle tuhnoucích materiálů pro utěsnění výplně akustických cihel a detailní stanovení jejich reologických, mechanických a trvanlivostních parametrů.
5. Laboratorní ověření funkčnosti akustických cihel na základě určení fyzikálních parametrů útlumu zvuku v jejich jednotlivých komponentech i v akustických cihlách jako celku, určení vzduchové neprůzvučnosti akustických cihel v experimentech většího rozsahu.
6. Ověření finálních variant akustických cihel podle platných zkušebních norem.

Řešitel

Robert Černý

2 2435 5044

Kancelář: A330