Kontakt

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra materiálového inženýrství a chemie
Thákurova 7
166 29 Praha 6 - Dejvice

E-mail: k123@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-2-2435-7131