Granty a projekty

Běžící projekty

Výzkum látek poškozujících ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynů ve stavebním sektoru České republiky

Poskytovatel: TA ČR - program Beta2
Doba řešení: 2023-2024
Číslo projektu: TITSMZP207

Výzkum imobilizace těžkých kovů v alternativních nízkouhlíkových kompozitech

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2023-2025
Číslo projektu: 23-04744S

Chytré bydlení - systémy akumulace energie ukryté v budovách jako součást základních stavebních prvků

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2023 - 2025
Číslo projektu: 23-05918S

Vliv C3A na počáteční pevnosti cementu

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2023-2025
Číslo projektu: 23-06157S

Fyzikální a chemické procesy v alkalicky aktivované keramice vystavené vysokým teplotám

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2023-2025
Číslo projektu: 23-04772S

Obnova fasád z tvrdých omítek z 1. poloviny 20. století

Poskytovatel: MK ČR
Doba řešení: 2023-2027
Číslo projektu: DH23P03OVV012

Zhodnocení sladkovodních sedimentů pomocí alkalické aktivace

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2022-2024
Číslo projektu: 22-04726S

Transportní procesy v porézních stavebních materiálech využitelných pro úložistě jaderného odpadu

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2022-2024
Číslo projektu: 22-03474S

Multifunkční necementové kompozity se sníženým dopadem na životní prostředí pro speciální stavební aplikace

Poskytovatel: GA ČR - mezinárodní projekt ČR-Tchajwan (MOST)
Doba řešení: 2022-2024
Číslo projektu: 22-00987J

Vývoj a výzkum pokročilých materiálů pro ochranu a opravu betonových konstrukcí

Poskytovatel: TA ČR
Doba řešení: 2021-2024
Číslo projektu: FW03010256

Možnosti využití tepelně aktivovaných jílů jako částečné náhrady cementu

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2022-2024
Číslo projektu: 22-16577S

Materiály pro cirkulární ekonomiku: geopolymerní kompozity na odpadní bázi s hybridní výstuží

Poskytovatel: M-ERA.NET (TA ČR)
Doba řešení: 5.2022-4.2025
Číslo projektu: GEOSUMAT

Chemické a fyzikální interakce výztuže na čedičové bázi s cementovou matricí

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2021-2023
Číslo projektu: 21-00800S

Ukončené projekty

Inovace technologie výroby lehčeného cihelného střepu pro tenkostěnné cihelné bloky

Poskytovatel: MPO ČR
Doba řešení: 2019-2022
Číslo projektu: FV40007

Využití teorie fuzzy řízení při tepelně-technickém návrhu obytných budov

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2020-2022
Číslo projektu: 20-01504S

Fyzikální a chemické procesy v nízkocementových tepelně odolných kompozitech

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2020-2022
Číslo projektu: 20-00653S

Metody pro zastavení hydratace cementu, vápna a sádry

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2020-2022
Číslo projektu: 20-14506S

Podlahoviny na bázi geopolymeru

Poskytovatel: TA ČR
Doba řešení: 2020-2022
Číslo projektu: FW01010229

Zdravotně nezávadné povrchy na bázi recyklované gumy

Poskytovatel: TA ČR
Doba řešení: 2020-2023
Číslo projektu: SS01020515

Vysocehodnotné kompozity obsahující vrstevnaté nanomateriály

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2020-2022
Číslo projektu: 20-01866S

Využití recyklovaných pneumatik pro výrobu akustických izolačních prvků

Poskytovatel: MPO ČR
Doba řešení: 2019 - 2022
Číslo projektu: FV40054

Geopolymery pro sofistikované aplikace ve stavebnictví

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021
Číslo projektu: 19-11516S

Vysokohodnotný beton se zvýšenou samoléčivou schopností

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021
Číslo projektu: 19-14789S

Kompozity na bázi reaktivního hořečnatého cementu s vybranými příměsemi a aditivy

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021
Číslo projektu:

Vliv biofilmů na tepelně-vlhkostní chování fasádních materiálů

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021
Číslo projektu: 19-01558S

Vliv plniv na strukturu a vlastnosti síranovápenatých kompozitů

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021
Číslo projektu: 19-08605S

Alkalicky aktivované aluminosilikátové kompozity na bázi keramických prekurzorů

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021
Číslo projektu: 19-01982S

Vlivy biocidů na bázi metylxantinů na vlastnosti dřeva pro konstrukční účely

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021
Číslo projektu: 19-02067S

Vlastnosti, trvanlivost a chování lehkých maltových směsí s minerálními plnivy

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2018 - 2020
Číslo projektu:

Vnitřní omítky se zvýšenou vlhkostní akumulační schopností

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2018 - 2020
Číslo projektu: 18-03997S

Malty moderních mozaik pod drobnohledem - metody pro materiálovou charakterizaci a studium degradace

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2018 - 2020
Číslo projektu: 18-13525S

Vnitřní zateplovací systémy pro oblast architektonického dědictví

Poskytovatel: MK ČR
Doba řešení: 2016 - 2020
Číslo projektu: DG16P02H046

Využití cihelných mikročástic ve stavebnictví

Poskytovatel: MPO ČR
Doba řešení: 2016 - 2020
Číslo projektu: FV10036

Tepelně izolační kompozity obsahující plniva na bázi odpadních plastů

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2017 - 2019
Číslo projektu:

Cementové kompozity k imobilizaci radionuklidů

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2017 - 2019
Číslo projektu: 17-11635S

Výzkum a vývoj vysoce hodnotných kompozitů obsahujících popílek z biomasy

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2017 - 2019
Číslo projektu:

Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2012 - 2018
Číslo projektu: P105-12-G059

Alkalicky aktivované aluminosilikátové kompozity se zvýšenou elektrickou vodivostí

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2016 - 2018
Číslo projektu: 16-00567S

Použití ternárních pojiv na bázi sádry v kompozitních materiálech

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2016 - 2018
Číslo projektu:

Nízkoenergetická pojiva na bázi alkalicky aktivovaného odpadního cihelného prachu

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2016 - 2018
Číslo projektu:

Výzkum využití materiálů s fázovou změnou v tepelně akumulačních omítkách

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2014 - 2016
Číslo projektu:

Metodika stanovení vlivu proměnlivého prostředí na degradaci historického zdiva

Poskytovatel: MK ČR
Doba řešení: 2012 - 2015
Číslo projektu:

Energeticky úsporné cihlové budovy

Poskytovatel: MPO ČR
Doba řešení: 2011 - 2014
Číslo projektu: