Granty a projekty

Běžící projekty

Vysokohodnotný beton se zvýšenou samoléčivou schopností

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021
Číslo projektu:

Geopolymery pro sofistikované aplikace ve stavebnictví

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021
Číslo projektu: 19-11516S

Kompozity na bázi reaktivního hořečnatého cementu s vybranými příměsemi a aditivy

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021
Číslo projektu:

Vliv biofilmů na tepelně-vlhkostní chování fasádních materiálů

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021
Číslo projektu:

Vliv plniv na strukturu a vlastnosti síranovápenatých kompozitů

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021
Číslo projektu:

Alkalicky aktivované aluminosilikátové kompozity na bázi keramických prekurzorů

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021
Číslo projektu:

Vlivy biocidů na bázi metylxantinů na vlastnosti dřeva pro konstrukční účely

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021
Číslo projektu:

Vlastnosti, trvanlivost a chování lehkých maltových směsí s minerálními plnivy

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2018-2020
Číslo projektu:

Vnitřní omítky se zvýšenou vlhkostní akumulační schopností

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2018-2020
Číslo projektu:

Vnitřní zateplovací systémy pro oblast architektonického dědictví

Poskytovatel: MK ČR
Doba řešení: 2016-2020
Číslo projektu:

Využití cihelných mikročástic ve stavebnictví

Poskytovatel: MPO ČR
Doba řešení: 2016-2020
Číslo projektu:

Tepelně izolační kompozity obsahující plniva na bázi odpadních plastů

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2017-2019
Číslo projektu:

Cementové kompozity k imobilizaci radionuklidů

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2017-2019
Číslo projektu:

Výzkum a vývoj vysoce hodnotných kompozitů obsahujících popílek z biomasy

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2017-2019
Číslo projektu:

Ukončené projekty

Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2012-2018
Číslo projektu:

Alkalicky aktivované aluminosilikátové kompozity se zvýšenou elektrickou vodivostí

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2016-2018
Číslo projektu: 16-00567S

Použití ternárních pojiv na bázi sádry v kompozitních materiálech

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2016-2018
Číslo projektu:

Nízkoenergetická pojiva na bázi alkalicky aktivovaného odpadního cihelného prachu

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2016-2018
Číslo projektu:

Výzkum využití materiálů s fázovou změnou v tepelně akumulačních omítkách

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2014-2016
Číslo projektu:

Metodika stanovení vlivu proměnlivého prostředí na degradaci historického zdiva

Poskytovatel: MK ČR
Doba řešení: 2012-2015
Číslo projektu:

Energeticky úsporné cihlové budovy

Poskytovatel: MPO ČR
Doba řešení: 2011-2014
Číslo projektu: