Granty a projekty

Běžící projekty

Chemické a fyzikální interakce výztuže na čedičové bázi s cementovou matricí

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2021-2023
Číslo projektu: 21-00800S

Inovace technologie výroby lehčeného cihelného střepu pro tenkostěnné cihelné bloky

Poskytovatel: MPO ČR
Doba řešení: 2019-2022
Číslo projektu: FV40007

Využití teorie fuzzy řízení při tepelně-technickém návrhu obytných budov

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2020-2022
Číslo projektu: 20-01504S

Fyzikální a chemické procesy v nízkocementových tepelně odolných kompozitech

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2020-2022
Číslo projektu: 20-00653S

Metody pro zastavení hydratace cementu, vápna a sádry

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2020-2022
Číslo projektu: 20-14506S

Podlahoviny na bázi geopolymeru

Poskytovatel: TA ČR
Doba řešení: 2020-2022
Číslo projektu: FW01010229

Zdravotně nezávadné povrchy na bázi recyklované gumy

Poskytovatel: TA ČR
Doba řešení: 2020-2023
Číslo projektu: SS01020515

Vysocehodnotné kompozity obsahující vrstevnaté nanomateriály

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2020-2022
Číslo projektu: 20-01866S

Využití recyklovaných pneumatik pro výrobu akustických izolačních prvků

Poskytovatel: MPO ČR
Doba řešení: 2019 - 2022
Číslo projektu: FV40054

Geopolymery pro sofistikované aplikace ve stavebnictví

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021
Číslo projektu: 19-11516S

Vysokohodnotný beton se zvýšenou samoléčivou schopností

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021
Číslo projektu: 19-14789S

Kompozity na bázi reaktivního hořečnatého cementu s vybranými příměsemi a aditivy

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021
Číslo projektu:

Vliv biofilmů na tepelně-vlhkostní chování fasádních materiálů

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021
Číslo projektu: 19-01558S

Vliv plniv na strukturu a vlastnosti síranovápenatých kompozitů

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021
Číslo projektu: 19-08605S

Alkalicky aktivované aluminosilikátové kompozity na bázi keramických prekurzorů

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021
Číslo projektu: 19-01982S

Vlivy biocidů na bázi metylxantinů na vlastnosti dřeva pro konstrukční účely

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021
Číslo projektu: 19-02067S

Ukončené projekty

Vlastnosti, trvanlivost a chování lehkých maltových směsí s minerálními plnivy

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2018 - 2020
Číslo projektu:

Vnitřní omítky se zvýšenou vlhkostní akumulační schopností

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2018 - 2020
Číslo projektu: 18-03997S

Malty moderních mozaik pod drobnohledem - metody pro materiálovou charakterizaci a studium degradace

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2018 - 2020
Číslo projektu: 18-13525S

Vnitřní zateplovací systémy pro oblast architektonického dědictví

Poskytovatel: MK ČR
Doba řešení: 2016 - 2020
Číslo projektu: DG16P02H046

Využití cihelných mikročástic ve stavebnictví

Poskytovatel: MPO ČR
Doba řešení: 2016 - 2020
Číslo projektu: FV10036

Tepelně izolační kompozity obsahující plniva na bázi odpadních plastů

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2017 - 2019
Číslo projektu:

Cementové kompozity k imobilizaci radionuklidů

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2017 - 2019
Číslo projektu: 17-11635S

Výzkum a vývoj vysoce hodnotných kompozitů obsahujících popílek z biomasy

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2017 - 2019
Číslo projektu:

Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2012 - 2018
Číslo projektu: P105-12-G059

Alkalicky aktivované aluminosilikátové kompozity se zvýšenou elektrickou vodivostí

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2016 - 2018
Číslo projektu: 16-00567S

Použití ternárních pojiv na bázi sádry v kompozitních materiálech

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2016 - 2018
Číslo projektu:

Nízkoenergetická pojiva na bázi alkalicky aktivovaného odpadního cihelného prachu

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2016 - 2018
Číslo projektu:

Výzkum využití materiálů s fázovou změnou v tepelně akumulačních omítkách

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2014 - 2016
Číslo projektu:

Metodika stanovení vlivu proměnlivého prostředí na degradaci historického zdiva

Poskytovatel: MK ČR
Doba řešení: 2012 - 2015
Číslo projektu:

Energeticky úsporné cihlové budovy

Poskytovatel: MPO ČR
Doba řešení: 2011 - 2014
Číslo projektu: