Granty a projekty

Běžící projekty

Vysokohodnotný beton se zvýšenou samoléčivou schopností

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021

Geopolymery pro sofistikované aplikace ve stavebnictví

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021

Vliv biofilmů na tepelně-vlhkostní chování fasádních materiálů

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021

Vliv plniv na strukturu a vlastnosti síranovápenatých kompozitů

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021

Vnitřní omítky se zvýšenou vlhkostní akumulační schopností

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2018-2020

Využití cihelných mikročástic ve stavebnictví

Poskytovatel: MPO ČR
Doba řešení: 2016-2020

Cementové kompozity k imobilizaci radionuklidů

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2017-2019

Ukončené projekty

Energeticky úsporné cihlové budovy

Poskytovatel: MPO ČR
Doba řešení: 2011-2014