Alkalicky aktivované aluminosilikátové kompozity se zvýšenou elektrickou vodivostí

Info

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2016 - 2018
Číslo projektu: 16-00567S

Projekt se zabývá výzkumem materiálů na bázi alkalicky aktivovaných aluminosilikátů se zvýšenou elektrickou vodivostí. Alkalicky aktivované aluminosilikáty jsou samy o sobě prakticky nevodivé. Použitím speciálních příměsí, jako jsou např. uhlíková nebo kovová vlákna, uhlíkové nanotrubičky, uhlíkové saze a mikročástice grafitu, lze vodivost silikátových stavebních materiálů výrazně zvýšit. Snížení měrného odporu těchto anorganických materiálů otevírá nové aplikační možnosti, jako jsou samovyhřívané betony, materiály pro odstínění elektromagnetického signálu nebo materiály fungující jako senzory pro diagnostiku životnosti konstrukcí. Hlavním cílem projektu je nalezení optimálního množství vybraných příměsí pro dosažení požadované elektrické vodivosti a komplexní charakterizace připravených vodivých kompozitů. Především bude studován vztah mezi elektrickými vlastnostmi a mechanickými, tepelnými a vlhkostními parametry.

Řešitel

Lukáš Fiala

2 2435 7125

Kancelář: A328