Spolupráce s praxí

Katedra materiálového inženýrství a chemie v rámci svých vědecko-výzkumných činností vyvíjí také aktivity vedoucí k rozvoji spolupráce s podniky a institucemi v nejen v oblasti stavebnictví, ale také v dalších odvětvích. Tato spolupráce umožňuje katedře podílet se na aplikovaném výzkumu a zároveň nabídnout studentům možnost stát se součástí praktických projektů a podílet se na jejich řešení v rámci stuida. Níže je uveden seznam našich nejvýznamnějších partnerů z praxe. 

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

S firmou HELUZ úspěšně spolupracujeme již několik let. Za tu dobu jsme společně řešili několik projektů, které napomohly k vývoji a optimalizaci výrobků a rozšíření nabízeného sortimentu.