Pracovní skupiny

Matematické a počítačové modelování

Skupina se zabývá využitím matematického a počítačového modelování při řešení problematiky spojené s transportními procesy ve stavebních materiálech. Mezi typické příklady patří přenos tepla, vlhkos…

Materiály a životní prostředí

Skupina se zabývá interakcemi mezi životním prostředím a stavebními materiály v průběhu jejich životního cyklu. Primárně se zaměřuje na návrh a výzkum inovativních stavebních materiálů s vyšší užitn…

Charakterizace materiálů

Skupina se zabývá mikrostrukturou, složením a vlastnostmi tradičních i pokročilých stavebních materiálů, jako jsou cementové kompozity, geopolymery a vápenné malty. Mezi výzkumné aktivity patří např…

SMART materiály

Skupina se zabývá návrhem, přípravou a stanovením vlastností moderních SMART materiálů. Vhodnou úpravou složení běžných směsí se docílí zlepšení funkčních vlastností materiálů, které umožňují využit…

Keramické materiály

Skupina se zabývá komplexní charakterizací keramických materiálů při nestacionárních podmínkách v širším teplotním intervalu, optimalizací procesů sušení a výpalu a využitím nových a odpadních mater…

Materiály na bázi síranu vápenatého

Skupina se zabývá podrobným studiem jak tradičních síranovápenatých materiálů (tj. sádry a anhydritu), tak i pokročilých kompozitních materiálů na bázi síranu vápenatého. Zkoumá a popisuje chování a…

Materiálový výzkum a stavební chemie

Zabýváme se stanovením mikrostruktury, chemickými, fyzikálními a materiálovými vlastnostmi tradičních i inovativních stavebních materiálů. Navrhujeme, připravujeme a testujeme materiály s vysokými u…