Pracovní skupiny

Matematické a počítačové modelování

Skupina se zabývá využitím matematického a počítačového modelování při řešení problematiky spojené s transportními procesy ve stavebních materiálech. Mezi typické příklady patří přenos tepla, vlhkos…

Materiály a životní prostředí

Skupina se zabývá interakcemi mezi životním prostředím a stavebními materiály v průběhu jejich životního cyklu. Primárně se zaměřuje na návrh a výzkum inovativních stavebních materiálů s vyšší užitn…

Charakterizace materiálů

Skupina se zabývá mikrostrukturou, složením a vlastnostmi tradičních i pokročilých stavebních materiálů, jako jsou cementové kompozity, geopolymery a vápenné malty. Mezi výzkumné aktivity patří např…

SMART materiály

Skupina se zabývá návrhem, přípravou a stanovením vlastností moderních multifuknčních (tzv. SMART) materiálů. Vhodnou úpravou složení běžných směsí se docílí zlepšení funkčních vlastností materiálů,…

Keramické materiály

Skupina se zabývá komplexní charakterizací keramických materiálů při nestacionárních podmínkách v širším teplotním intervalu, optimalizací procesů sušení a výpalu a využitím nových a odpadních mater…

Materiály na bázi síranu vápenatého

Skupina se zabývá podrobným studiem jak tradičních síranovápenatých materiálů (tj. sádry a anhydritu), tak i pokročilých kompozitních materiálů na bázi síranu vápenatého. Zkoumá a popisuje chování a…

Materiálový výzkum a stavební chemie

Zabýváme se stanovením mikrostruktury, chemickými, fyzikálními a materiálovými vlastnostmi tradičních i inovativních stavebních materiálů. Navrhujeme, připravujeme a testujeme materiály s vysokými u…