Matematické a počítačové modelování

Charakteristika skupiny

  Skupina se zabývá využitím matematického a počítačového modelování při řešení problematiky spojené s transportními procesy ve stavebních materiálech. Mezi typické příklady patří přenos tepla, vlhkosti, chemických látek či elektrického náboje. Výsledky modelování lze využít např. pro hodnocení tepelně-vlhkostního chování konstrukcí a materiálů, stanovení energetické bilance obvodových plášťů budov či pro odhad životnosti povrchových vrstev. Výpočetní metody lze použít také při návrhu a optimalizaci kompozitů nebo při vývoji stavebních prvků se specifickými požadavky na jejich vlastnosti.

   

  J. Maděra implementace matematických modelů, počítačové simulace přenosu tepla, vlhkosti a chemických látek

  R. Černý fyzikální a matematické modely pro popis sdruženého přenosu tepla, vlhkosti, chemických látek a elektrického náboje

  L. Fiala modelování vývoje Jouleova tepla ve stavebních materiálech s optimalizovanými elektrickými vlastnostmi

  J. Fořt simulace ekonomických dopadů

  J. Kočí inverzní analýza transportních jevů v porézních stavebních materiálech, modelování vlivu klimatických podmínek na stavební materiály a konstrukce

  V. Kočí využití počítačového modelování pro optimalizaci nastavení a zpřesnění výsledků experimentálních metod

  I. Medveď teoretické studium přenosu tepla a vlhkosti v porézním prostředí, modelování fázových změn

   

Členové

Robert Černý

2 2435 5044

Kancelář: A330

Lukáš Fiala

2 2435 7125

Kancelář: A328

Jan Fořt

2 2435 7130

Kancelář: A325

Jan Kočí

2 2435 7130

Kancelář: A325

Václav Kočí

2 2435 7125

Kancelář: A328

Jiří Maděra

2 2435 7127

Kancelář: A331

Igor Medveď

2 2435 3844

Kancelář: D1048