Lukáš Fiala

Ing. Lukáš Fiala, Ph.D.

Ing. Lukáš Fiala, Ph.D.

Email

fialal@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7125

Kancelář

A328

Vzdělání

2005 Ing., Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, obor Výpočetní technika, Diplomová práce: Technologie pro elektronický obchod

2012 Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Fyzikální a materiálové inženýrství, Disertační práce: Aplikace homogenizačních principů při analýze dielektrických a tepelných vlastností porézních materiálů

Zaměstnání a praxe

2013 - nyní Odborný asistent, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2008 - 2013 Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2007 - 2008 Technik, Katedra mechaniky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Výzkumná činnost

Experimentální stanovení elektrických vlastností stavebních materiálů se zaměřením na alkalicky aktivované aluminosilikáty a cementové kompozity se zvýšenou elektrickou vodivostí, experimentální stanovení vývoje Jouleova tepla v aluminosilikátech (self-heating experimenty), experimentální stanovení akustických vlastností stavebních materiálů, využití směšovacích pravidel pro stanovení dielektrických a tepelných vlastností stavebních materiálů, experimentální stanovení tepelně-fyzikálních vlastností pomocí semi-scale experimentů, inverzní analýza transportu vody a solí ve stavebních materiálech, stanovení nejistot měření pomocí metody GUM, migrační experiment, modelování současného přenosu tepla, vlhkosti a elektrického náboje v aluminosilikátech, modelování vývoje Jouleova tepla v aluminosilikátech se zvýšenou elektrickou vodivostí.
Pokorný, J., Ševčík R., Šál, J., Fiala, L., Zárybnická L., Podolka L.
Bio-based aggregate in the production of advanced thermal-insulating concrete with improved acoustic performance
Construction and Building Materials. 2022, 358, 129436. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.129436

Cheng A., Lin, W.-T., Fiala, L., Hotěk, P., Chao S.-J., Hsu H.-M.
Electrical resistance and self-sensing properties of pressure-sensitive materials with graphite filler in Kuralon fiber concrete
Materials Science-Poland. 2022, 40(2), 223-239. ISSN 2083-134X.
https://doi.org/10.2478/msp-2022-0023

Fiala, L., Pommer, V., Böhm, M., Scheinherrová, L., Černý, R.
Self-heating alkali activated materials: Microstructure and its effect on electrical, thermal and mechanical properties
Construction and Building Materials. 2022, 335, 127527. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.127527

Fiala, L., Petříková, M., Keppert, M., Böhm, M., Pokorný, J., Černý, R.
Influence of Untreated Metal Waste from 3D Printing on Electrical Properties of Alkali-Activated Slag Mortars
Energies. 2021, 14(23), 8178. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en14238178

Kočí, V., Kočí, J., Fořt, J., Fiala, L., Šál, J., Hager I., Černý, R.
Utilization of Crushed Pavement Blocks in Concrete: Assessment of Functional Properties and Environmental Impacts
Materials. 2021, 14, 7361. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma14237361

Lin, W.-T., Lin K.-L., Korniejenko K., Fiala, L.
Comparative Analysis Between Fly Ash Geopolymer and Reactive Ultra-Fine Fly Ash Geopolymer
International Journal of Engineering and Technology Innovation. 2021, 11(3), 161-170. ISSN 2223-5329.
https://doi.org/10.46604/IJETI.2021.7129

Lin, W.-T., Lin K.-L., Korniejenko K., Fiala, L., Cheng A., Chen J.
Composite Properties of Non-Cement Blended Fiber Composites without Alkali Activator
Materials. 2020, 13(6), 1443. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma13061443

Fiala, L., Konrád P., Fořt, J., Keppert, M., Černý, R.
Application of ceramic waste in brick blocks with enhanced acoustic properties
Journal of Cleaner Production. 2020, 261, 121185. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121185

Kočí, V., Petříková, M., Fořt, J., Fiala, L., Černý, R.
Preparation of self-heating alkali-activated materials using industrial waste products
Journal of Cleaner Production. 2020, 260, 121116. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121116

Zmeškal O., Trhlíková L., Pospíšil J., Fiala, L., Florián P.
Investigation of Electric and Thermal Properties of Alkali-activated Aluminosilicates with a CNT Admixture
Ceramics-Silikáty. 2020, 64(2), 180-189. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2020.0007

Fiala, L., Petříková, M., Lin, W., Podolka L., Černý, R.
Self-Heating Ability of Geopolymers Enhanced by Carbon Black Admixtures at Different Voltage Loads
Energies. 2019, 12(21), 4121. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en12214121

Rovnaník P., Kusák I., Bayer P., Schmid P., Fiala, L.
Electrical and Self-Sensing Properties of Alkali-Activated Slag Composite with Graphite Filler
Materials. 2019, 12(10), 1616. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma12101616

Rovnaník P., Kusák I., Bayer P., Schmid P., Fiala, L.
Comparison of electrical and self-sensing properties of Portland cement and alkali-activated slag mortars
Cement and Concrete Research. 2019, 118 84-91. ISSN 0008-8846.
https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2019.02.009

Fiala, L., Maděra, J., Černý, R.
EXPERIMENTAL AND THEORETICAL APPROACH TO DETERMINATION OF HEAT EVOLUTION IN ELECTRICALLY CONDUCTIVE ALUMINOSILICATES
Thermal Science. 2020, 24(2A), 787-794. ISSN 0354-9836.
https://doi.org/10.2298/TSCI180327313F

Fiala, L., Jerman, M., Reiterman P., Černý, R.
Determination of Thermal Conductivity of Silicate Matrix for Applications in Effective Media Theory
International Journal of Thermophysics. 2018, 39(2), 28. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-017-2347-y

Fiala, L., Jerman, M., Rovnaník P., Černý, R.
Basic physical, mechanical and electrical properties of electrically enhanced alkali-activated aluminosilicates
Materials and Technology. 2017, 51(6), 1005-1009., 1005. ISSN 1580-2949.
https://doi.org/10.17222/mit.2017.051

Fiala, L., Rovnaník P., Černý, R.
Investigation of the Joule's effect in electrically enhanced alkali-activated aluminosilicates
Cement Wapno Beton. 2017, 22(3), 201-+. ISSN 1425-8129.

Toman, J., Fiala, L., Šeps K., Ráček V.
Elektrické vlastnosti cementových kompozitů
TZB info. 2016,(25.4.2016), ISSN 1801-4399.

Antepara, I., Fiala, L., Pavlík, Z., Černý, R.
Moisture Dependent Thermal Properties of Hydrophilic Mineral Wool: Application of the Effective Media Theory
Materials Science (Medžiagotyra). 2015, 21(3), 449-454. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.21.3.7334

Pavlík, Z., Fiala, L., Jerman, M., Vejmelková, E., Pavlíková, M., Keppert, M., Černý, R.
Theoretical and Experimental Analysis of Moisture-Dependent Thermal Conductivity of Lightweight Ceramic Bricks
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(12), 1912-1921. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1369-8

Fiala, L., Fořt, J., Kočí, V., Pavlík, Z., Černý, R.
Tepelně-vlhkostní chování pískovcového historického zdiva v různých klimatických podmínkách
Stavební obzor. 2014, 23(5-6), 100-104. ISSN 1805-2576.

Pavlík, Z., Fiala, L., Černý, R.
Experimental Assessment of Thermal Conductivity of a Brick Block with Internal Cavities Using a Semi-scale Experiment
International Journal of Thermophysics. 2013, 34(5), 909-915. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1332-8

Pavlík, Z., Fiala, L., Vejmelková, E., Černý, R.
Application of Effective Media Theory for Determination of Thermal Properties of Hollow Bricks as a Function of Moisture Content
International Journal of Thermophysics. 2013, 34(5), 894-908. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1183-3

Pavlík, Z., Mihulka J., Fiala, L., Černý, R.
Application of Time-Domain Reflectometry for Measurement of Moisture Profiles in a Drying Experiment
International Journal of Thermophysics. 2012, 33(8), 1661-1673. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-011-1020-0

Kočí, J., Maděra, J., Fiala, L., Černý, R.
Computational modelling and experimental verification of the effective thermal conductivity of hollow bricks
WIT Transactions on Engineering Sciences. 2012, 2012(75), 293-303. ISSN 1746-4471.
https://doi.org/10.2495/HT120251

Kočí, J., Kočí, V., Maděra, J., Fiala, L., Jerman, M., Pavlík, Z., Černý, R.
Počítačová simulace a experimentální ověření efektivního součinitele tepelné vodivosti dutinových cihel
Stavební obzor. 2012, 21(6), 169-172. ISSN 1805-2576.

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Fiala, L., Benešová H., Mihulka J., Černý, R.
Analysis of chloride transport and storage properties of high performance concrete modified by fly ash addition as an effective tool for assessment of its durability
WIT Transactions on the Built Environment. 2010, 2010(112), 343-354. ISSN 1743-3509.
https://doi.org/10.2495/HPSM100321

Pavlík, Z., Fiala, L., Maděra, J., Pavlíková, M., Černý, R.
Computational modelling of coupled water and salt transport in porous materials using diffusion-advection model
Journal of the Franklin Institute. 2011, 348(7), 1547-1587. ISSN 0016-0032.
https://doi.org/10.1016/j.jfranklin.2010.06.014

Pavlíková, M., Fiala, L., Benešová H., Mihulka J., Černý, R.
Vliv vysokopecní granulované strusky na odolnost vysokohodnotného betonu proti pronikání a akumulaci chloridů
Stavební obzor. 2011, 20(1), 12-16. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Fiala, L., Černý, R.
Analýza difúze a advekce chloridových iontů v cementové maltě
Stavební obzor. 2010, 19(3), 73-76. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Vejmelková, E., Fiala, L., Černý, R.
Effect of Moisture on Thermal Conductivity of Lime-Based Composites
International Journal of Thermophysics. 2009, 30(6), 1999-2014. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-009-0650-y

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Keppert, M., Pernicová R., Fiala, L., Mihulka J., Benešová H., Černý, R.
Transport a akumulace solí v omítkách určených pro sanace stavebních konstrukcí
Stavební obzor. 2009, 18(9), 277-282. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Fiala, L., Černý, R.
Analysis of Dielectric Mixing Models for the Moisture Assessment of Porous Building Materials
Pollack Periodica, An International Journal for Engineering and Information Sciences. 2009, 4(2), 79-88. ISSN 1788-1994.
https://doi.org/10.1556/Pollack.4.2009.2.8

Pavlík, Z., Vejmelková, E., Pavlíková, M., Fiala, L., Černý, R.
Vliv vlhkosti na tepelnou vodivost vápenných kompozitů
Stavební obzor. 2009, 18(3), 65-71. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Fiala, L., Černý, R.
Determination of Moisture Content of Hygroscopic Building Materials Using Time Domain Reflectometry
Journal of Applied Sciences. 2008, 8(9), 1732-1737. ISSN 1812-5654.
https://doi.org/10.3923/jas.2008.1732.1737

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Fiala, L., Černý, R.
Parametry transportu kapalné vlhkosti a síranů mšenského pískovce
Stavební obzor. 2008, 17(4), 110-113. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Fiala, L., Pavlíková, M., Černý, R.
Transportní parametry vody a chloridů materiálů historických budov
Stavební obzor. 2007, 16(6), 174-178. ISSN 1210-4027.

Pavlíková, M., Pavlík, Z., Fiala, L., Černý, R., Sobczuk H., Suchorab, Z.
Application of Time-Domain Reflectometry Method for Measuring Moisture Content in Porous Building Materials
Trends in Applied Sciences Research. 2007, 2(3), 188-200. ISSN 1819-3579.

Pavlík, Z., Fiala, L., Černý, R., Sobczuk H., Suchorab, Z.
Využití homogenizačních principů při kalibraci metody TDR
Stavební obzor. 2007, 16(3), 74-80. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Fiala, L., Černý, R., Sobczuk H., Suchorab, Z.
Application of TDR Method for Determination of Moisture Content in Calcium Silicate
Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2006, 6(1), 97-100. ISSN 1505-8425.

Fiala, L., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Černý, R.
Calculation of Moisture Diffusivity and Chloride Diffusion Coefficient of Sandstone Using Data from a Single Experiment
Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2006, 6(1), 21-24. ISSN 1505-8425.