Lukáš Fiala

Ing. Lukáš Fiala, Ph.D.

Ing. Lukáš Fiala, Ph.D.

Email

fialal@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7125

Kancelář

A328

Vzdělání

2005 Ing., Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, obor Výpočetní technika, Diplomová práce: Technologie pro elektronický obchod

2012 Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Fyzikální a materiálové inženýrství, Disertační práce: Aplikace homogenizačních principů při analýze dielektrických a tepelných vlastností porézních materiálů

Zaměstnání a praxe

2013 - nyní Odborný asistent, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2008 - 2013 Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2007 - 2008 Technik, Katedra mechaniky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Výzkumná činnost

Experimentální stanovení elektrických vlastností stavebních materiálů se zaměřením na alkalicky aktivované aluminosilikáty a cementové kompozity se zvýšenou elektrickou vodivostí, experimentální stanovení vývoje Jouleova tepla v aluminosilikátech (self-heating experimenty), experimentální stanovení akustických vlastností stavebních materiálů, využití směšovacích pravidel pro stanovení dielektrických a tepelných vlastností stavebních materiálů, experimentální stanovení tepelně-fyzikálních vlastností pomocí semi-scale experimentů, inverzní analýza transportu vody a solí ve stavebních materiálech, stanovení nejistot měření pomocí metody GUM, migrační experiment, modelování současného přenosu tepla, vlhkosti a elektrického náboje v aluminosilikátech, modelování vývoje Jouleova tepla v aluminosilikátech se zvýšenou elektrickou vodivostí.

Bakalářské předměty

Magisterské předměty

Doktorské předměty

Lin, W.-T.; Lin, K.-L.; Korniejenko, K.; Fiala, L.; Cheng, A.; Chen, J.
Composite Properties of Non-Cement Blended Fiber Composites without Alkali Activator
Materials. 2020, 13(6), ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma13061443

Fiala, L.; Konrád, P.; Fořt, J.; Keppert, M.; Černý, R.
Application of ceramic waste in brick blocks with enhanced acoustic properties
Journal of Cleaner Production. 2020, ISSN 1879-1786.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121185

Kočí, V.; Petříková, M.; Fořt, J.; Fiala, L.; Černý, R.
Preparation of self-heating alkali-activated materials using industrial waste products
Journal of Cleaner Production. 2020, 260 ISSN 1879-1786.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121116

Zmeškal, O.; Trhlíková, L.; Pospíšil, J.; Fiala, L.; Florián, P.
Investigation of Electric and Thermal Properties of Alkali-activated Aluminosilicates with a CNT Admixture
Ceramics-Silikáty. 2020, ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2020.0007

Fiala, L.; Petříková, M.; Lin, W.; Podolka, L.; Černý, R.
Self-Heating Ability of Geopolymers Enhanced by Carbon Black Admixtures at Different Voltage Loads
ENERGIES. 2019, 12(21), ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en12214121

Rovnaník, P.; Kusák, I.; Bayer, P.; Schmid, P.; Fiala, L.
Electrical and Self-Sensing Properties of Alkali-Activated Slag Composite with Graphite Filler
Materials. 2019, 12(10), ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma12101616

Rovnaník, P.; Kusák, I.; Bayer, P.; Schmid, P.; Fiala, L.
Comparison of electrical and self-sensing properties of Portland cement and alkali-activated slag mortars
Cement and Concrete Research. 2019, 118 84-91. ISSN 0008-8846.
https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2019.02.009

Fiala, L.; Maděra, J.; Černý, R.
Experimental and Theoretical Approach to Determination of Heat Evolution in Electrically Conductive Aluminosilicates
Thermal Science. 2018, ISSN 0354-9836.
https://doi.org/10.2298/TSCI180327313F

Fiala, L.; Jerman, M.; Reiterman, P.; Černý, R.
Determination of Thermal Conductivity of Silicate Matrix for Applications in Effective Media Theory
International Journal of Thermophysics. 2018, 39(2), ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-017-2347-y

Fiala, L.; Jerman, M.; Rovnaník, P.; Černý, R.
Basic physical, mechanical and electrical properties of electrically enhanced alkali-activated aluminosilicates
Materials and Technology. 2017, 51(6), 1005-1009. ISSN 1580-2949.
https://doi.org/10.17222/mit.2017.051

Fiala, L.; Rovnaník, P.; Černý, R.
Investigation of the Joule's effect in electrically enhanced alkali-activated aluminosilicates
Cement Wapno Beton. 2017, 22(3), 201-+. ISSN 1425-8129.

Antepara, I.; Fiala, L.; Pavlík, Z.; Černý, R.
Moisture Dependent Thermal Properties of Hydrophilic Mineral Wool: Application of the Effective Media Theory
Materials Science. 2015, 21(3), 449-454. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.21.3.7334

Pavlík, Z.; Fiala, L.; Jerman, M.; Vejmelková, E.; Pavlíková, M.; Keppert, M.; Černý, R.
Theoretical and Experimental Analysis of Moisture-Dependent Thermal Conductivity of Lightweight Ceramic Bricks
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(12), 1912-1921. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1369-8

Pavlík, Z.; Fiala, L.; Černý, R.
Experimental Assessment of Thermal Conductivity of a Brick Block with Internal Cavities Using a Semi-scale Experiment
International Journal of Thermophysics. 2013, 34(5), 909-915. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1332-8

Pavlík, Z.; Fiala, L.; Vejmelková, E.; Černý, R.
Application of Effective Media Theory for Determination of Thermal Properties of Hollow Bricks as a Function of Moisture Content
International Journal of Thermophysics. 2013, 34(5), 894-908. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1183-3

Pavlík, Z.; Mihulka, J.; Fiala, L.; Černý, R.
Application of Time-Domain Reflectometry for Measurement of Moisture Profiles in a Drying Experiment
International Journal of Thermophysics. 2012, 33(8), 1661-1673. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-011-1020-0

Pavlík, Z.; Fiala, L.; Maděra, J.; Pavlíková, M.; Černý, R.
Computational modelling of coupled water and salt transport in porous materials using diffusion-advection model
Journal of the Franklin Institute. 2011, 348(7), 1547-1587. ISSN 0016-0032.
https://doi.org/10.1016/j.jfranklin.2010.06.014

Pavlík, Z.; Vejmelková, E.; Fiala, L.; Černý, R.
Effect of Moisture on Thermal Conductivity of Lime-Based Composites
International Journal of Thermophysics. 2009, 30(6), 1999-2014. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-009-0650-y