Milena Pavlíková

Prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D.

Prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D.

Email

milena.pavlikova@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 4688

Kancelář

D1045

Vzdělání

1999 Ing., Fakulta chemické technologie,VŠCHT Praha, obor: Chemie a technologie anorganických materiálů. Diplomová práce: Koroze skel alkalickými roztoky.

2003 Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor: Fyzikální a materiálové inženýrství. Disertační práce: Application of TDR microprobes, minitensiometry and minihygrometry to the determination of moisture transport and moisture storage parameters of building materials.

2011 doc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů. Habilitační práce: Interakce anorganických solí s porézními stavebními materiály.

2016 prof., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů. Profesorská přednáška: Fyzikální a chemická charakterizace vlivu minerálních přísad na vlastnosti cementových a vápenných past a malt.

Zaměstnání a praxe

2016 - nyní Profesorka, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.

2011 - 2015 Docentka, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.

2007 - 2011 Odborná asistentka, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.

2006 - 2007 Odborná asistentka, Katedra stavebních hmot, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.

2003 - 2006 Odborná asistentka, Katedra stavební mechaniky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.

2000 - 2003 Vědecká pracovnice, Katedra stavební mechaniky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.

Výzkumná činnost

Stanovení tepelných a vlhkostních vlastností porézních stavebních materiálů ve vazbě na podmínky prostředí, vývoj metodiky měření pro sledování obsahu kapalné vlhkosti v materiálech a konstrukcích, experimentální a teoretická analýza transportu a akumulace anorganických solí v porézních materiálech, testování materiálů a stavebních konstrukcí v podmínkách diferenčního klimatu, aplikace druhotných surovinových zdrojů při výrobě stavebních materiálů vysokých užitných vlastností, studium PCM materiálů a jejich implementace do stavebních konstrukcí, vývoj nových typů kompozitních materiálů nahrazujících částečně pojivo na bázi Portlandského cementu, analýza trvanlivosti stavebních materiálů a jejich degradace. Aplikace klasických a moderních analytických metod ve stavební chemii (pucolánová aktivita, chemický rozbor materiálů, iontová chromatografie, FTIR spektroskopie, ED-XRF spektroskopie).
Pavlíková, M.; Pavlík, Z.; Matiašovský, P.
Water Vapour Storage Capacity of Masonry Renovation Plasters Contaminated with Chlorides
Materials Science (Medžiagotyra). 2018, 24(4), 437-442. ISSN 2029-7289.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.24.4.19434

Fořt, J.; Trník, A.; Pavlíková, M.; Pavlík, Z.; Černý, R.
Fabrication of Dodecanol/Diatomite Shape-Stabilized PCM and Its Utilization in Interior Plaster
International Journal of Thermophysics. 2018, 39 ISSN 1572-9567.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2459-z

Pavlíková, M.; Pokorný, J.; Jankovský, O.; Záleská, M.; Martin, V.; Souček, K.; Pavlík, Z.
The Effect of the Sodium Sulphate Solution Exposure on Properties and Mechanical Resistanc of Different Kinds of Renders
Ceramics-Silikáty. 2018, 62(4), 311-324. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2018.0027

Pavlíková, M.; Zemanová, L.; Pokorný, J.; Záleská, M.; Jankovský, O.; Lojka, M.; Sedmidubský, D.; Pavlík, Z.
Valorization of wood chips ash as an eco-friendly mineral admixture in mortar mix design
Waste Management. 2018, 80 89-100. ISSN 0956-053X.
https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.09.004

Záleská, M.; Pavlíková, M.; Pokorný, J.; Jankovský, O.; Pavlík, Z.; Černý, R.
Structural, mechanical and hygrothermal properties of lightweight concrete based on the application of waste plastics
Construction and Building Materials. 2018, 180 1-11. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.05.250

Záleská, M.; Pavlíková, M.; Jankovský, O.; Lojka, M.; Pivák, A.; Pavlík, Z.
Experimental Analysis of MOC Composite with a Waste-Expanded Polypropylene-Based Aggregate
Materials. 2018, 11(6), ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma11060931

Záleská, M.; Pavlíková, M.; Jankovský, O.; Pokorný, J.; Pavlík, Z.
Lightweight concrete made with waste expanded polypropylene-based aggregate and synthetic coagulated amorphous silica
Ceramics-Silikáty. 2018, 66(3), 221-232. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2018.0015

Pernicová, R.; Pavlíková, M.
The Influence of Interaction between Hydrophobic Stearate and Pozzolanic Additive on Hygric Transport and Storage Properties of Lime-based Plaster
Materials Science. 2018, 24(1), 75-80. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.24.1.17876

Fořt, J.; Pavlík, Z.; Trník, A.; Pavlíková, M.; Černý, R.
Effect of the Mode and Dynamics of Thermal Procesess on DSC-Acquired Phase-Chnage Temperature and Latent Heat of Different Kinds of PCM
Materials and Technology. 2017, 51(6), 919-924. ISSN 1580-2949.
https://doi.org/10.17222/mit.2017.026

Záleská, M.; Pavlíková, M.; Pavlík, Z.; Jankovský, O.; Pokorný, J.; Tydlitát, V.; Svora, P.; Černý, R.
Physical and chemical characterization of technogenic pozzolans for the application in blended cements
Construction and Building Materials. 2018, 160 106-116. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.021

Jankovský, O.; Pavlíková, M.; Sedmidubský, D.; Bouša, D.; Lojka, M.; Pokorný, J.; Záleská, M.; Pavlík, Z.
Study on pozzolana activity of wheat straw ash as potential admixture for blended cements
Ceramics - Silikaty. 2017, 61(4), 327-339. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2017.0032

Fořt, J.; Pavlík, Z.; Pavlíková, M.; Záleská, M.; Trník, A.; Jankovský, O.
Preparation of Puzzolana Active Two Component Composite for Latent Heat Storage
Ceramics - Silikaty. 2016, 60(4), 291-298. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2016.0044

Pavlík, Z.; Fořt, J.; Pavlíková, M.; Pokorný, J.; Trník, A.; Černý, R.
Modified lime-cement plasters with enhanced thermal and hygric storage capacity for moderation of interior climate
Energy and Buildings. 2016, 126 113-127. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.05.004

Antepara, I.; Pavlík, Z.; Žumár, J.; Pavlíková, M.; Černý, R.
Properties of Hydrophilic Mineral Wool for Desalination of Historical Masonry
Materials Science. 2016, 22(1), 88-93. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.1.7333

Fořt, J.; Trník, A.; Scheinherrová, L.; Pavlík, Z.; Pavlíková, M.; Černý, R.
Thermal Properties of Cement Based Composites with Municipal Solid Waste Incinerator Fly Ash Accessed by Two Different Transient Methods
Materials Science. 2016, 22(1), 132-137. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.1.7203

Pavlík, Z.; Fořt, J.; Záleská, M.; Pavlíková, M.; Trník, A.; Medveď, I.; Keppert, M.; Koutsoukos, P.G et al.
Energy-efficient thermal treatment of sewage sludge for its application in blended cements
Journal of Cleaner Production. 2016, 2016(112), 409-419. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.072

Pavlík, Z.; Fiala, L.; Jerman, M.; Vejmelková, E.; Pavlíková, M.; Keppert, M.; Černý, R.
Theoretical and Experimental Analysis of Moisture-Dependent Thermal Conductivity of Lightweight Ceramic Bricks
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(12), 1912-1921. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1369-8

Fořt, J.; Pavlík, Z.; Žumár, J.; Pavlíková, M.; Černý, R.
Effect of temperature on water vapor transport properties
Journal of Building Physics. 2014, 38(2), 156-169. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259114532612

Pavlík, Z.; Trník, A.; Keppert, M.; Pavlíková, M.; Žumár, J.; Černý, R.
Experimental Investigation of the Properties of Lime-Based Plaster-Containing PCM for Enhancing the Heat-Storage Capacity of Building Envelopes
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(3-4), 767-782. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-013-1550-8

Kočí, V.; Maděra, J.; Fořt, J.; Žumár, J.; Pavlíková, M.; Pavlík, Z.; Černý, R.
Service Life Assessment of Historical Building Envelopes Constructed Using Different Types of Sandstone: A Computational Analysis Based on Experimental Input Data
The Scientific World Journal. 2014, 2014(1), ISSN 1537-744X.
https://doi.org/10.1155/2014/802509

Pavlík, Z.; Keppert, M.; Pavlíková, M.; Žumár, J.; Fořt, J.; Černý, R.
Mechanical, hygric, and durability properties of cement mortar with MSWI bottom ash as partial silica sand replacement
Cement Wapno Beton. 2014, 19(2), 67-+. ISSN 1425-8129.

Pavlík, Z.; Trník, A.; Ondruška, J.; Keppert, M.; Pavlíková, M.; Volfová, P.; Kaulich, V.; Černý, R.
Apparent Thermal Properties of Phase-Change Materials: An Analysis Using Differential Scanning Calorimetry and Impulse Method
International Journal of Thermophysics. 2013, 34(5), 851-864. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1169-1

Pavlík, Z.; Žumár, J.; Pavlíková, M.; Černý, R.
A Boltzmann Transformation Method for Investigation of Water Vapor Transport in Building Materials
Journal of Building Physics. 2012, 35(3), 213-223. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259111418329

Pavlík, Z.; Keppert, M.; Pavlíková, M.; Volfová, P.; Černý, R.
Application of MSWI Bottom Ash as Alternative Aggregate in Cement Mortar
WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2011, III(148), 335-342. ISSN 1743-3541.
https://doi.org/10.2495/RAV110311

Pavlík, Z.; Keppert, M.; Pavlíková, M.; Volfová, P.; Černý, R.
Environmental Friendly Concrete Production Using Municipal Solid Waste Incineration Materials
WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2011, III(148), 325-334. ISSN 1743-3541.
https://doi.org/10.2495/RAV110301

Pavlík, Z.; Vejmelková, E.; Pavlíková, M.; Keppert, M.; Černý, R.
Characterization of Building Stones Involved in Historical Masonry
Advanced Materials Research. 2011, 324(1), 388-391. ISSN 1022-6680.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.324.388

Pavlík, Z.; Pavlíková, M.; Maděra, J.; Černý, R.
New type of lime plaster with pozzolana admixture for renewal of historical buildings
Advanced Materials Research. 2011, 324(1), 336-339. ISSN 1022-6680.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.324.336

Pavlík, Z.; Fiala, L.; Maděra, J.; Pavlíková, M.; Černý, R.
Computational modelling of coupled water and salt transport in porous materials using diffusion-advection model
Journal of the Franklin Institute. 2011, 348(7), 1547-1587. ISSN 0016-0032.
https://doi.org/10.1016/j.jfranklin.2010.06.014

Pavlíková, M.; Pavlík, Z.; Keppert, M.; Černý, R.
Salt transport and storage parameters of renovation plasters and their possible effects on restored buildings' walls
Construction and Building Materials. 2011, 25(3), 1205-1212. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.09.034

Keppert, M.; Reiterman, P.; Pavlík, Z.; Pavlíková, M.; Jerman, M.; Černý, R.
Municipal solid waste incineration ashes and their potential for partial replacement of Portland cement and fine aggregates in concrete
Cement Wapno Beton. 2010, 15/77(4), 187-193. ISSN 1425-8129.

Vejmelková, E.; Pavlíková, M.; Keppert, M.; Keršner, Z.; Rovnaníková, P.; Ondráček, M.; Sedlmajer, M.; Černý, R.
High Performance Concrete with Czech Metakaolin: Experimental Analysis of Strength, Toughness and Durability Characteristics
Construction and Building Materials. 2010, 24(8), 1404-1411. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.01.017

Pavlíková, M.; Brtník, T.; Keppert, M.; Černý, R.
Effect of Metakaolin as Partial Portland-Cement Replacement on Properties of High Performance Mortars
Cement Wapno Beton. 2009, 14(3), 113-122. ISSN 1425-8129.

Vejmelková, E.; Pavlíková, M.; Jerman, M.; Černý, R.
Free Water Intake as Means of Material Characterization
Journal of Building Physics. 2009, 33(1), 29-44. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259109104069

Vejmelková, E.; Pavlíková, M.; Keršner, Z.; Rovnaníková, P.; Ondráček, M.; Sedlmajer, M.; Černý, R.
High Performance Concrete Containing Lower Slag Amount: A Complex View of Mechanical and Durability Properties
Construction and Building Materials. 2009, 23(6), 2237-2245. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2008.11.018

Pavlík, Z.; Michálek, P.; Pavlíková, M.; Kopecká, I.; Maxová, I.; Černý, R.
Water and Salt Transport and Storage Properties of Mšené Sandstone
Construction and Building Materials. 2008, 22(8), 1736-1748. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2007.05.010

Mňahončáková, E.; Pavlíková, M.; Černý, R.; Grzeszczyk, S.; Rovnaníková, P.
Hydric, Thermal and Mechanical Properties of Self Compacting Concrete Containing Different Fillers
Construction and Building Materials. 2008, 22(7), 1594-1600. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2007.03.016

Pavlík, Z.; Jiřičková, M.; Černý, R.; Sobczuk, H.; Suchorab, Z.
Determination of Moisture Diffusivity Using the Time Domain Reflectometry (TDR) Method
Journal of Building Physics. 2006, 30(1), 59-70. ISSN 1744-2591.

Jiřičková, M.; Černý, R.
Effect of Hydrophilic Admixtures on Moisture and Heat Transport and Storage Parameters of Mineral Wool
Construction and Building Materials. 2006, 20(6), 425-434. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2005.01.055

Jiřičková, M.; Černý, R.
Chloride Binding in Building Materials
Journal of Building Physics. 2006, 29(3), 189-200. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259106060138

Pavlík, Z.; Jiřičková, M.; Pavlík, J.; Černý, R.
Interior Thermal Insulation System Based on Hydrophilic Mineral Wool
Journal of Building Physics. 2005, 29(1), 21-35. ISSN 1744-2591.