Milena Pavlíková

Prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D.

Prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D.

Email

milena.pavlikova@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 4688

Kancelář

D1045

Vzdělání

1999 Ing., Fakulta chemické technologie,VŠCHT Praha, obor: Chemie a technologie anorganických materiálů. Diplomová práce: Koroze skel alkalickými roztoky.

2003 Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor: Fyzikální a materiálové inženýrství. Disertační práce: Application of TDR microprobes, minitensiometry and minihygrometry to the determination of moisture transport and moisture storage parameters of building materials.

2011 doc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů. Habilitační práce: Interakce anorganických solí s porézními stavebními materiály.

2016 prof., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů. Profesorská přednáška: Fyzikální a chemická charakterizace vlivu minerálních přísad na vlastnosti cementových a vápenných past a malt.

Zaměstnání a praxe

2016 - nyní Profesorka, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.

2011 - 2015 Docentka, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.

2007 - 2011 Odborná asistentka, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.

2006 - 2007 Odborná asistentka, Katedra stavebních hmot, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.

2003 - 2006 Odborná asistentka, Katedra stavební mechaniky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.

2000 - 2003 Vědecká pracovnice, Katedra stavební mechaniky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.

Výzkumná činnost

Stanovení tepelných a vlhkostních vlastností porézních stavebních materiálů ve vazbě na podmínky prostředí, vývoj metodiky měření pro sledování obsahu kapalné vlhkosti v materiálech a konstrukcích, experimentální a teoretická analýza transportu a akumulace anorganických solí v porézních materiálech, testování materiálů a stavebních konstrukcí v podmínkách diferenčního klimatu, aplikace druhotných surovinových zdrojů při výrobě stavebních materiálů vysokých užitných vlastností, studium PCM materiálů a jejich implementace do stavebních konstrukcí, vývoj nových typů kompozitních materiálů nahrazujících částečně pojivo na bázi Portlandského cementu, analýza trvanlivosti stavebních materiálů a jejich degradace. Aplikace klasických a moderních analytických metod ve stavební chemii (pucolánová aktivita, chemický rozbor materiálů, iontová chromatografie, FTIR spektroskopie, ED-XRF spektroskopie).
Lauermannova A.-M., Lojka M., Záleská, M., Pavlíková, M., Pivák, A., Pavlík, Z., Růžička K., Jankovský O.
Magnesium oxychloride cement-based composites for latent heat storage: The effect of the introduction of multi-walled carbon nanotubes
Journal of Building Engineering. 2023, 72, 106604. ISSN 2352-7102.
https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.106604

Lauermannová A.-M., Jankovský O., Sedmidubský D., Lojka M., Pavlíková, M., Pivák, A., Záleská, M., Pavlík, Z.
Case study on MOC composites enriched by foamed glass and ground glass waste: Experimental assessment of material properties and performance
Case Studies in Construction Materials. 2023, 18 1-17., e01836. ISSN 2214-5095.
https://doi.org/10.1016/j.cscm.2023.e01836

Záleská, M., Pavlíková, M., Keppert, M., Lauermannová A.-M., Jankovský O., Lojka M., Jiříčková A., Lagod, G., Pavlík, Z.
Thermally treated coal mining waste as a supplementary cementitious material – Case study from Bogdanka mine, Poland
Journal of Building Engineering. 2023, 106036. ISSN 2352-7102.
https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.106036

Lauermannová A.-M., Jiříčková A., Sedmidubský D., Pavlíková, M., Záleská, M., Pivák, A., Pavlík, Z., Jankovský O.
Graphene- and MWCNT-reinforced magnesium oxychloride composite modified by tannic acid
FlatChem. 2023, 37 1-7., 100459. ISSN 2452-2627.
https://doi.org/10.1016/j.flatc.2022.100459

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Záleská, M., Vyšvařil M., Žižlavský T.
Lightweight thermal efficient repair mortars with expanded glass (EG) for repairing historical buildings: The effect of binder type and EG aggregate dosage on their performance
Energy and Buildings. 2022, 276, 112526. ISSN 1872-6178.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2022.112526

Lauermannová A.-M., Lojka M., Sklenka J., Záleská, M., Pavlíková, M., Pivák, A., Pavlík, Z., Jankovský O.
Magnesium oxychloride-graphene composites: Towards high strength and water resistant materials for construction industry
FlatChem. 2021, 29, 100284. ISSN 2452-2627.
https://doi.org/10.1016/j.flatc.2021.100284

Záleská, M., Pavlíková, M., Vyšvařil M., Pavlík, Z.
Effect of Aggregate and Binder Type on the Functional and Durability Parameters of Lightweight Repair Mortars
SUSTAINABILITY. 2021, 13, 11780. ISSN 2071-1050.
https://doi.org/10.3390/su132111780

Bauerová, P., Kracík Štorkánová M., Mácová P., Pavlíková, M., Scheinherrová, L., Keppert, M.
SEARCHING FOR COMMON TECHNOLOGICAL FEATURES OF 19TH–20TH-CENTURY MOSAIC MORTARS ASCRIBED TO THE NEUHAUSER COMPANY
Archaeometry. 2021, 63(6), 1216-1235. ISSN 0003-813X.
https://doi.org/10.1111/arcm.12678

Lauermannová A.M., Lojka M., Jankovský O., Faltysová I., Sedmidubský D., Pavlíková, M., Pivák, A., Záleská, M., Marušiak, Š., Pavlík, Z.
The influence of graphene specific surface on material properties of MOC-based composites for construction use
Journal of Building Engineering. 2021, 43, 103193. ISSN 2352-7102.
https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103193

Pavlíková, M., Záleská, M., Pivák, A., Jankovský O., Lauermannová A.-M., Lojka M., Antončík F., Pavlík, Z.
MOC-Diatomite Composites Filled with Multi-Walled Carbon Nanotubes
Materials. 2021, 14(16), 4576. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma14164576

Pavlíková, M., Kapicová, A., Pivák, A., Záleská, M., Lojka M., Jankovský O., Pavlík, Z.
Zeolite Lightweight Repair Renders: Effect of Binder Type on Properties and Salt Crystallization Resistance
Materials. 2021, 14(13), 3760. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma14133760

Záleská, M., Pavlíková, M., Pivák, A., Lauermannová A.-M., Jankovský O., Pavlík, Z.
Lightweight Vapor-Permeable Plasters for Building Repair Detailed Experimental Analysis of the Functional Properties
Materials. 2021, 14, 2613. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma14102613

Záleská, M., Pavlíková, M., Pivák, A., Marušiak, Š., Jankovský O., Lauermannová A.-M., Lojka M., Antončík F., Pavlík, Z.
MOC Doped with Graphene Nanoplatelets: The Influence of the Mixture Preparation Technology on Its Properties
Materials. 2021, 14(6), 1-14., 1450. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma14061450

Pivák, A., Pavlíková, M., Záleská, M., Lojka M., Lauermannová A.-M., Faltysová I., Jankovský O., Pavlík, Z.
Foam Glass Lightened Sorel’s Cement Composites Doped with Coal Fly Ash
Materials. 2021, 14, 1103. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma14051103

Lauermannová A.M., Lojka M., Jankovský O., Faltysová I., Pavlíková, M., Pivák, A., Záleská, M., Pavlík, Z.
High-performance magnesium oxychloride composites with silica sand and diatomite
Journal of Materials Research and Technology. 2021, 11 957-969. ISSN 2238-7854.
https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2021.01.028

Lauermannová A.M., Faltysová I., Lojka M., Antončík F., Sedmidubský D., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Záleská, M., Pivák, A., Jankovský O.
Regolith-based magnesium oxychloride composites doped by graphene: Novel high-performance building materials for lunar constructions
FlatChem. 2021, 26, 100234. ISSN 2452-2627.
https://doi.org/10.1016/j.flatc.2021.100234

Lauermannová A.M., Lojka M., Pavlíková, M., Pivák, A., Záleská, M., Pavlík, Z., Zmeškal O., Jankovský O.
Graphene- and graphite oxide-reinforced magnesium oxychloride cement composites for the construction use
Ceramics-Silikáty. 2021, 65(1), 38-47. ISSN 1804-5847.
https://doi.org/10.13168/cs.2020.0040

Barnat-Hunek D., Grzegorczyk-Franczak M., Klimek B., Pavlíková, M., Pavlík, Z.
Properties of multi-layer renders with fly ash and boiler slag admixtures for salt-laden masonry
Construction and Building Materials. 2021, 278, 122366. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.122366

Lojka M., Lauermannová A.-M., Sedmidubský D., Pavlíková, M., Záleská, M., Pavlík, Z., Pivák, A., Jankovský O.
Magnesium Oxychloride Cement Composites with MWCNT for the Construction Applications
Materials. 2021, 2021(14), 1-12., 484. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma14030484

Jankovský O., Lojka M., Lauermannová A.-M., Antončík F., Pavlíková, M., Záleská, M., Pavlík, Z., Pivák, A., Sedmidubský D.
Towards novel building materials: High-strength nanocomposites based on graphene, graphite oxide and magnesium oxychloride
Applied Materials Today. 2020, 20, 100766. ISSN 2352-9407.
https://doi.org/10.1016/j.apmt.2020.100766

Lauermannová A.-M., Antončík F., Lojka M., Jankovský O., Pavlíková, M., Pivák, A., Záleská, M., Pavlík, Z.
The impact of graphene and diatomite admixtures on the performance and properties of high-performance magnesium oxychloride cement composites
Materials. 2020, 13 1-14., 5708. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma13245708

Pavlíková, M., Pivák, A., Záleská, M., Jankovský O., Reiterman P., Pavlík, Z.
Magnesium Oxychloride Cement Composites Lightened with Granulated Scrap Tires and Expanded Glass
Materials. 2020, 13(21), 4828. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma13214828

Vyšvařil M., Pavlíková, M., Záleská, M., Pivák, A., Žižlavský T., Rovnaníková, P., Rovnaníková, P., Pavlík, Z.
Non-hydrophobized perlite renders for repair and thermal insulation purposes: Influence of different binders on their properties and durability
Construction and Building Materials. 2020, 263(10), 120617. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120617

Pivák, A., Pavlíková, M., Záleská, M., Lojka M., Lauermannová A.-M., Jankovský O., Pavlík, Z.
Low-Carbon Composite Based on MOC, Silica Sand and Ground Porcelain Insulator Waste
Processes. 2020, 8, 829. ISSN 2227-9717.
https://doi.org/10.3390/pr8070829

Lauermannová A.-M., Lojka M., Antončík F., Sedmidubský D., Pavlíková, M., Pavlík, Z., Jankovský O.
Magnesium Oxybromides MOB-318 and MOB-518: Brominated Analogues of Magnesium Oxychlorides
Applied Sciences. 2020, 10 1-11., 4032. ISSN 2076-3417.
https://doi.org/10.3390/app10114032

Pivák, A., Pavlíková, M., Záleská, M., Lojka M., Jankovský O., Pavlík, Z.
Magnesium Oxychloride Cement Composites with Silica Filler and Coal Fly Ash Admixture
Materials. 2020, 13(11), 2537. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma13112537

Marchetti G., Rahhal V., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Irassar E.F.
Assessment of packing, flowability, hydration kinetics, and strength of blended cements with illitic calcined shale
Construction and Building Materials. 2020, 254 1-12., 119042. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.119042

Jankovský O., Lojka M., Lauermannová A.-M., Antončík F., Pavlíková, M., Pavlík, Z., Sedmidubský D.
Carbon Dioxide Uptake by MOC-Based Materials
Applied Sciences. 2020, 10(7), 2254. ISSN 2076-3417.
https://doi.org/10.3390/app10072254

Jiříčková A., Lojka M., Lauermannová A.-M., Antončík F., Sedmidubský D., Pavlíková, M., Záleská, M., Pavlík, Z., Jankovský O.
Synthesis, structure, and thermal stability of magnesium oxychloride 5Mg(OH)2∙MgCl2∙8H2O
Applied Sciences. 2020, 10, 1683. ISSN 2076-3417.
https://doi.org/10.3390/app10051683

Lojka M., Jankovský O., Jiříčková A., Lauermannová A.-M., Antončík F., Sedmidubský D., Pavlík, Z., Pavlíková, M.
Thermal Stability and Kinetics of Formation of Magnesium Oxychloride Phase 3Mg(OH)2∙MgCl2∙8H2O
Materials. 2020, 13(3), 767. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma13030767

Záleská, M., Pavlíková, M., Jankovský O., Lojka M., Antončík F., Pivák, A., Pavlík, Z.
Influence of Waste Plastic Aggregate and Water-Repellent Additive on the Properties of Lightweight Magnesium Oxychloride Cement Composite
Applied Sciences. 2019, 9(24), 5463. ISSN 2076-3417.
https://doi.org/10.3390/app9245463

Machalická K.V., Vokáč M., Pokorný P., Pavlíková, M.
Effect of various artificial ageing procedures on adhesive joints for civil engineering applications
International Journal of Adhesion and Adhesives. 2020, 97 ISSN 0143-7496.
https://doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2019.102476

Pavlík, Z., Pokorný, J., Pavlíková, M., Zemanová, L., Záleská, M., Vyšvařil M., Žižlavský T.
Mortars with Crushed Lava Granulate for Repair of Damp Historical Buildings
Materials. 2019, 12, 3557. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma12213557

Pavlík, Z., Fořt, J., Pavlíková, M., Zemanová, L., Pokorný, J., Trník, A., Čítek D., Černý, R.
Properties of high-performance fiber-reinforced concrete after thermal treatment at high temperatures
Materials and Technology. 2019, 53(4), 481-487. ISSN 1580-2949.
https://doi.org/10.17222/mit.2018.050

Záleská, M., Pavlík, Z., Čítek D., Jankovský O., Pavlíková, M.
Eco-friendly concrete with scrap-tyre-rubber-based aggregate - Properties and thermal stability
Construction and Building Materials. 2019, 225 709-722. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.07.168

Pavlíková, M., Zemanová, L., Pokorný, J., Záleská, M., Jankovský O., Lojka M., Pavlík, Z.
Influence of Wood-Based Biomass Ash Admixing on the Structural, Mechanical, Hygric, and Thermal Properties of Air Lime Mortars
Materials. 2019, 12(14), 2227. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma12142227

Jankovský O., Bartůněk V., Antončík F., Jiříčková A., Lauermannová A.M., Záleská, M., Pavlíková, M., Pokorný, J., Pavlík, Z.
Wood chips ash processing and its utilization in magnesium phosphate cement composites
Ceramics-Silikáty. 2019, 63(3), 267-276. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2019.0020

Lojka M., Bartůněk V., Lauermannová A.-M., Pavlíková, M., Záleská, M., Pavlík, Z., Jankovský O.
Possible Use of Miscanthus ash as an active mineral admixture in composite materials for construction use
WASTE FORUM. 2019,(2), 162-171. ISSN 1804-0195.

Rahhal V.F., Trezza M.A., Tironi A., Castellano C.C., Pavlíková, M., Pokorný, J., Irassar E.F., Janovský O., Pavlík, Z.
Complex characterization and behavior of waste fired brick powder-Portland cement system
Materials. 2019, 12, 1650. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma12101650

Pavlíková, M., Zemanová, L., Záleská, M., Pokorný, J., Lojka M., Jankovský O., Pavlík, Z.
Ternary Blended Binder for Production of a Novel Type of Lightweight Repair Mortar
Materials. 2019, 12(6), 966. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma12060996

Záleská, M., Pavlíková, M., Pokorný, J., Čítek D., Jankovský O., Pavlík, Z.
Lehký beton s využitím odpadního expandovaného polypropylenu a syntetické koagulované amorfní siliky
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2019, 19(1), 48-55. ISSN 1213-3116.

Pavlíková, M., Pavlík, Z., Matiašovský P.
Water Vapour Storage Capacity of Masonry Renovation Plasters Contaminated with Chlorides
Materials Science (Medžiagotyra). 2018, 24(4), 437-442. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.24.4.19434

Fořt, J., Trník, A., Pavlíková, M., Pavlík, Z., Černý, R.
Fabrication of Dodecanol/Diatomite Shape-Stabilized PCM and Its Utilization in Interior Plaster
International Journal of Thermophysics. 2018, 39(12), 137. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2459-z

Pavlíková, M., Pokorný, J., Jankovský O., Záleská, M., Martin V., Souček K., Pavlík, Z.
The Effect of the Sodium Sulphate Solution Exposure on Properties and Mechanical Resistanc of Different Kinds of Renders
Ceramics-Silikáty. 2018, 62(4), 311-324. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2018.0027

Pavlíková, M., Zemanová, L., Pokorný, J., Záleská, M., Jankovský O., Lojka M., Sedmidubský D., Pavlík, Z.
Valorization of wood chips ash as an eco-friendly mineral admixture in mortar mix design
Waste Management. 2018, 80 89-100. ISSN 0956-053X.
https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.09.004

Záleská, M., Pavlíková, M., Pokorný, J., Jankovský O., Pavlík, Z., Černý, R.
Structural, mechanical and hygrothermal properties of lightweight concrete based on the application of waste plastics
Construction and Building Materials. 2018, 180 1-11. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.05.250

Záleská, M., Pavlíková, M., Jankovský O., Lojka M., Pivák, A., Pavlík, Z.
Experimental Analysis of MOC Composite with a Waste-Expanded Polypropylene-Based Aggregate
Materials. 2018, 11(6), 931. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma11060931

Záleská, M., Pavlíková, M., Jankovský O., Pokorný, J., Pavlík, Z.
Lightweight concrete made with waste expanded polypropylene-based aggregate and synthetic coagulated amorphous silica
Ceramics-Silikáty. 2018, 66(3), 221-232. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2018.0015

Pernicová R., Pavlíková, M.
The Influence of Interaction between Hydrophobic Stearate and Pozzolanic Additive on Hygric Transport and Storage Properties of Lime-based Plaster
Materials Science (Medžiagotyra). 2018, 24(1), 75-80. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.24.1.17876

Záleská, M., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Scheinherrová, L., Pokorný, J., Trník, A., Svora P., Fořt, J., Jankovský O., Suchorab, Z., Černý, R.
Biomass ash‑based mineral admixture prepared from municipal sewage sludge and its application in cement composites
Clean Technologies and Environmental Policy. 2018, 20(1), 159-171. ISSN 1618-954X.
https://doi.org/10.1007/s10098-017-1465-3

Fořt, J., Pavlík, Z., Trník, A., Pavlíková, M., Černý, R.
Effect of the Mode and Dynamics of Thermal Procesess on DSC-Acquired Phase-Chnage Temperature and Latent Heat of Different Kinds of PCM
Materials and Technology. 2017, 51(6), 919-924. ISSN 1580-2949.
https://doi.org/10.17222/mit.2017.026

Záleská, M., Pavlíková, M., Pavlík, Z., Jankovský O., Pokorný, J., Tydlitát, V., Svora P., Černý, R.
Physical and chemical characterization of technogenic pozzolans for the application in blended cements
Construction and Building Materials. 2018, 160 106-116. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.021

Jankovský O., Pavlíková, M., Sedmidubský D., Bouša D., Lojka M., Pokorný, J., Záleská, M., Pavlík, Z.
Study on pozzolana activity of wheat straw ash as potential admixture for blended cements
Ceramics - Silikaty. 2017, 61(4), 327-339. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2017.0032

Pavlík, Z., Fořt, J., Pavlíková, M., Pokorný, J., Trník, A., Čítek D., Kolísko J., Černý, R.
Residuální vlastnosti vysokohodnotného vláknobetonu po vystavení vysokým teplotám
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2017, 17(2), 16-21. ISSN 1213-3116.

Pernicová R., Pavlíková, M.
Water storage parameters of plaster with inner hydrophobic additive
WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer. 2016, 11 128-131., 15. ISSN 1790-5044.

Fořt, J., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Záleská, M., Trník, A., Jankovský O.
Preparation of Puzzolana Active Two Component Composite for Latent Heat Storage
Ceramics - Silikaty. 2016, 60(4), 291-298. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2016.0044

Pavlík, Z., Fořt, J., Pavlíková, M., Pokorný, J., Trník, A., Černý, R.
Modified lime-cement plasters with enhanced thermal and hygric storage capacity for moderation of interior climate
Energy and Buildings. 2016, 126 113-127. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.05.004

Antepara, I., Pavlík, Z., Žumár J., Pavlíková, M., Černý, R.
Properties of Hydrophilic Mineral Wool for Desalination of Historical Masonry
Materials Science (Medžiagotyra). 2016, 22(1), 88-93., 93. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.1.7333

Fořt, J., Trník, A., Scheinherrová, L., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Černý, R.
Thermal Properties of Cement Based Composites with Municipal Solid Waste Incinerator Fly Ash Accessed by Two Different Transient Methods
Materials Science (Medžiagotyra). 2016, 22(1), 132-137. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.1.7203

Pavlík, Z., Fořt, J., Záleská, M., Pavlíková, M., Trník, A., Medveď, I., Keppert, M., Koutsoukos P.G, Černý, R.
Energy-efficient thermal treatment of sewage sludge for its application in blended cements
Journal of Cleaner Production. 2016, 2016(112), 409-419. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.072

Pavlík, Z., Fiala, L., Jerman, M., Vejmelková, E., Pavlíková, M., Keppert, M., Černý, R.
Theoretical and Experimental Analysis of Moisture-Dependent Thermal Conductivity of Lightweight Ceramic Bricks
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(12), 1912-1921. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1369-8

Fořt, J., Pavlík, Z., Žumár J., Pavlíková, M., Černý, R.
Effect of temperature on water vapor transport properties
Journal of Building Physics. 2014, 38(2), 156-169. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259114532612

Pavlík, Z., Trník, A., Keppert, M., Pavlíková, M., Žumár J., Černý, R.
Experimental Investigation of the Properties of Lime-Based Plaster-Containing PCM for Enhancing the Heat-Storage Capacity of Building Envelopes
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(3-4), 767-782. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-013-1550-8

Kočí, V., Maděra, J., Fořt, J., Žumár J., Pavlíková, M., Pavlík, Z., Černý, R.
Service Life Assessment of Historical Building Envelopes Constructed Using Different Types of Sandstone: A Computational Analysis Based on Experimental Input Data
The Scientific World Journal. 2014, 2014(1), 802509. ISSN 1537-744X.
https://doi.org/10.1155/2014/802509

Pavlík, Z., Keppert, M., Pavlíková, M., Žumár J., Fořt, J., Černý, R.
Mechanical, hygric, and durability properties of cement mortar with MSWI bottom ash as partial silica sand replacement
Cement Wapno Beton. 2014, 19(2), 67-+. ISSN 1425-8129.

Keppert, M., Pavlíková, M., Pavlík, Z.
Laboratorní hodnocení účinnosti infuzní utěsňující clony
Stavební obzor. 2014, 23(3-4), 11-14., 3. ISSN 1805-2576.

Pavlík, Z., Trník, A., Pavlíková, M., Keppert, M., Černý, R.
Lime-Pozzolan Plasters with Enhanced Thermal Capacity
World Academy of Science, engineering and Technology. 2013, 83(1), 229-233. ISSN 2010-376X.

Pavlík, Z., Čáchová M., Vejmelková, E., Korecký T., Fořt, J., Pavlíková, M., Černý, R.
Thermal Properties of Lime-Pozzolan Plasters for Application in Hollow Bricks Systems
World Academy of Science, engineering and Technology. 2013, 83(1), 224-228. ISSN 2010-376X.

Pavlík, Z., Fořt, J., Žumár J., Pavlíková, M., Medveď, I., Černý, R.
Sekundární vlivy na materiálové parametry charakterizující transport vodní páry stanovené miskovou metodou
Stavební obzor. 2013, 22(7), 178-182. ISSN 1805-2576.

Pavlík, Z., Trník, A., Ondruška J., Keppert, M., Pavlíková, M., Volfová P., Kaulich V., Černý, R.
Apparent Thermal Properties of Phase-Change Materials: An Analysis Using Differential Scanning Calorimetry and Impulse Method
International Journal of Thermophysics. 2013, 34(5), 851-864. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1169-1

Pavlík, Z., Keppert, M., Žumár J., Pavlíková, M., Trník, A., Černý, R.
Effect of Temperature of Exposure on Properties of Cement Mortar with MSWI Bottom Ash
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2013, 78(1), 147-152. ISSN 2010-376X.

Pavlík, Z., Žumár J., Pavlíková, M., Černý, R.
Interaction of Building Stones with Inorganic Water-Soluble Salts
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2013, 78(1), 141-146. ISSN 2010-376X.

Pavlíková, M., Keppert, M., Fořt, J., Žumár J., Pavlík, Z.
Využití podroštového popílku ze spalování komunálního odpadu jako alternativního kameniva pro cementovou maltu
Stavební obzor. 2013, 22(3), 85-90. ISSN 1805-2576.

Pavlík, Z., Medveď, I., Žumár J., Pavlíková, M., Černý, R.
Theoretical and Experimental Analysis of Adsorption Isotherms of Building Materials
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2013, 73(1), 939-954. ISSN 2010-376X.

Pavlík, Z., Fořt, J., Žumár J., Pavlíková, M., Černý, R.
Secondary Effects on Water Vapor Transport Properties Measured by Cup Method
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2013, 73(1), 1020-1025. ISSN 2010-376X.

Pavlík, Z., Medveď, I., Žumár J., Pavlíková, M., Černý, R.
Analýza adsorpce plynné vlhkosti v porézních stavebních materiálech
Stavební obzor. 2013, 22(1), ISSN 1805-2576.

Pavlík, Z., Keppert, M., Pavlíková, M., Fořt, J., Michalko O., Černý, R.
MSWI bottom ash as eco-aggregate in cement mortar design
WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2012, IV(165), 127-138. ISSN 1743-3541.
https://doi.org/10.2495/ARC120121

Pavlík, Z., Žumár J., Pavlíková, M., Kočí, J., Černý, R.
Investigation of Water Vapour Transport Properties of Gypsum Using Genetic Algorithm
World Academy of Science, engineering and Technology. 2012, 70(70), 760-765. ISSN 2010-376X.

Pavlík, Z., Benešová H., Matiášovský P., Pavlíková, M.
Study on Carbonation Process of Several Types of Advanced Lime-Based Plasters
World Academy of Science, engineering and Technology. 2012, 70(70), 1094-1098., 188. ISSN 2010-376X.

Kaulich V., Trník, A., Pavlíková, M., Keppert, M., Volfová P., Pavlík, Z.
Analýza tepelných vlastností omítky obsahující materiál se skupenskou přeměnou
Stavební obzor. 2012, 21(7), 205-209. ISSN 1805-2576.

Pavlík, Z., Žumár J., Pavlíková, M., Černý, R.
Využití Boltzmannovy transformace pro stanovení parametrů transportu vodní páry ve stavebních materiálech
Stavební obzor. 2012, 21(6), 173-176. ISSN 1805-2576.

Pavlíková, M., Volfová P., Benešová H.
Sledování karbonatace vápenných omítek pomocí infračervené spektroskopie
Stavební obzor. 2012, 20(3), 86-89. ISSN 1805-2576.

Pavlíková, M., Falc P., Benešová H.
Karbonatace modifikovaných vápenných omítek
Stavební obzor. 2012, 20(4), 123-127. ISSN 1805-2576.

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Volfová P., Keppert, M., Černý, R.
Effect of Fine-Ground Ceramic Admixture on Early Age Properties of Cement Paste
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, 63(63), 615-618. ISSN 2010-376X.

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Volfová P., Kaulich V., Trník, A., Ondruška J., Zmeškal O., Černý, R.
Properties of a New Type of Plaster Containing Phase-Change Material
International Proceedings of Computer Science and Information Technology. 2012, 28(28), 122-126. ISSN 2010-460X.

Pavlík, Z., Kočí, J., Pavlíková, M., Černý, R.
Experimental and Computational Analysis of Hygrothermal Performance of an Interior Thermal Insulation System
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, 61(61), 1235-1241. ISSN 2010-376X.

Pavlík, Z., Keppert, M., Pavlíková, M., Černý, R.
Investigation of the Effectiveness of Siloxane Hydrophobic Injection for Renovation of Damp Brick Masonry
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, 61(61), 1231-1234. ISSN 2010-376X.

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Fiala, L., Benešová H., Mihulka J., Černý, R.
Analysis of chloride transport and storage properties of high performance concrete modified by fly ash addition as an effective tool for assessment of its durability
WIT Transactions on the Built Environment. 2010, 2010(112), 343-354. ISSN 1743-3509.
https://doi.org/10.2495/HPSM100321

Pavlík, Z., Žumár J., Pavlíková, M., Černý, R.
A Boltzmann Transformation Method for Investigation of Water Vapor Transport in Building Materials
Journal of Building Physics. 2012, 35(3), 213-223. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259111418329

Pavlík, Z., Keppert, M., Pavlíková, M., Volfová P., Černý, R.
Application of MSWI Bottom Ash as Alternative Aggregate in Cement Mortar
WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2011, III(148), 335-342. ISSN 1743-3541.
https://doi.org/10.2495/RAV110311

Pavlík, Z., Keppert, M., Pavlíková, M., Volfová P., Černý, R.
Environmental Friendly Concrete Production Using Municipal Solid Waste Incineration Materials
WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2011, III(148), 325-334. ISSN 1743-3541.
https://doi.org/10.2495/RAV110301

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Černý, R.
Transport iontů anorganických solí ve vápenné omítce modifikované metakaolinem
Stavební obzor. 2011, 20(7), 209-213. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Vejmelková, E., Pavlíková, M., Keppert, M., Černý, R.
Characterization of Building Stones Involved in Historical Masonry
Advanced Materials Research. 2011, 324(1), 388-391. ISSN 1022-6680.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.324.388

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Maděra, J., Černý, R.
New type of lime plaster with pozzolana admixture for renewal of historical buildings
Advanced Materials Research. 2011, 324(1), 336-339. ISSN 1022-6680.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.324.336

Pavlík, Z., Fiala, L., Maděra, J., Pavlíková, M., Černý, R.
Computational modelling of coupled water and salt transport in porous materials using diffusion-advection model
Journal of the Franklin Institute. 2011, 348(7), 1547-1587. ISSN 0016-0032.
https://doi.org/10.1016/j.jfranklin.2010.06.014

Benešová H., Pavlíková, M.
Dynamická sorpce solí v porézních stavebních materiálech
Stavební obzor. 2011, 20(4), 110-113. ISSN 1210-4027.

Pavlíková, M., Fiala, L., Benešová H., Mihulka J., Černý, R.
Vliv vysokopecní granulované strusky na odolnost vysokohodnotného betonu proti pronikání a akumulaci chloridů
Stavební obzor. 2011, 20(1), 12-16. ISSN 1210-4027.

Pavlíková, M., Pavlík, Z., Keppert, M., Černý, R.
Salt transport and storage parameters of renovation plasters and their possible effects on restored buildings' walls
Construction and Building Materials. 2011, 25(3), 1205-1212. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.09.034

Keppert, M., Reiterman P., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Jerman, M., Černý, R.
Municipal solid waste incineration ashes and their potential for partial replacement of Portland cement and fine aggregates in concrete
Cement Wapno Beton. 2010, 15/77(4), 187-193. ISSN 1425-8129.

Vejmelková, E., Pavlíková, M., Keppert, M., Keršner Z., Rovnaníková, P., Ondráček M., Sedlmajer M., Černý, R.
High Performance Concrete with Czech Metakaolin: Experimental Analysis of Strength, Toughness and Durability Characteristics
Construction and Building Materials. 2010, 24(8), 1404-1411. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.01.017

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Fiala, L., Černý, R.
Analýza difúze a advekce chloridových iontů v cementové maltě
Stavební obzor. 2010, 19(3), 73-76. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Keppert, M., Pernicová R., Fiala, L., Mihulka J., Benešová H., Černý, R.
Transport a akumulace solí v omítkách určených pro sanace stavebních konstrukcí
Stavební obzor. 2009, 18(9), 277-282. ISSN 1210-4027.

Vejmelková, E., Pavlíková, M., Keppert, M., Keršner Z., Rovnaníková, P., Ondráček M., Sedlmajer M., Černý, R.
Fly-Ash Influence on the Properties of High Performance Concrete
Cement Wapno Beton. 2009, 13/75(4), 189-204. ISSN 1425-8129.

Pavlíková, M., Brtník T., Keppert, M., Černý, R.
Effect of Metakaolin as Partial Portland-Cement Replacement on Properties of High Performance Mortars
Cement Wapno Beton. 2009, 14(3), 113-122. ISSN 1425-8129.

Vejmelková, E., Pavlíková, M., Jerman, M., Černý, R.
Free Water Intake as Means of Material Characterization
Journal of Building Physics. 2009, 33(1), 29-44. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259109104069

Pernicová R., Pavlíková, M.
Vliv teploty na sorpční vlastnosti materiálů historických budov
Stavební obzor. 2009, 18(6), 168-172. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Mihulka J., Pavlíková, M., Černý, R.
Sledování současného transportu vlhkosti a chloridových iontů v rámci vertikálně uspořádaného sorpčního experimentu
Stavební obzor. 2009, 18(5), 141-144. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Vejmelková, E., Pavlíková, M., Fiala, L., Černý, R.
Vliv vlhkosti na tepelnou vodivost vápenných kompozitů
Stavební obzor. 2009, 18(3), 65-71. ISSN 1210-4027.

Pernicová R., Pavlíková, M.
Sanační omítky s alternativními pojivy
Stavitel. 2009, 17(3), 38. ISSN 1210-4825.

Vejmelková, E., Pavlíková, M., Keršner Z., Rovnaníková, P., Ondráček M., Sedlmajer M., Černý, R.
High Performance Concrete Containing Lower Slag Amount: A Complex View of Mechanical and Durability Properties
Construction and Building Materials. 2009, 23(6), 2237-2245. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2008.11.018

Pernicová R., Keppert, M., Černý, R., Pavlíková, M.
Studium omítek pro sanaci historických objektů
Stavební obzor. 2008, 17(8), 230-235. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Michálek P., Pavlíková, M., Kopecká I., Maxová I., Černý, R.
Water and Salt Transport and Storage Properties of Mšené Sandstone
Construction and Building Materials. 2008, 22(8), 1736-1748. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2007.05.010

Mňahončáková E., Pavlíková, M., Černý, R., Grzeszczyk S., Rovnaníková, P.
Hydric, Thermal and Mechanical Properties of Self Compacting Concrete Containing Different Fillers
Construction and Building Materials. 2008, 22(7), 1594-1600. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2007.03.016

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Fiala, L., Černý, R.
Parametry transportu kapalné vlhkosti a síranů mšenského pískovce
Stavební obzor. 2008, 17(4), 110-113. ISSN 1210-4027.

Pavlíková, M., Černý, R.
Effect of Silicate Protecting Layers on Cracked Concrete
Cement Wapno Beton. 2007, 12/74(6), 271-279. ISSN 1425-8129.

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Černý, R.
Salt Binding Parameters of Ceramic Bricks
Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2007, 7(-), 61-64. ISSN 1505-8425.

Pernicová R., Černý, R., Pavlíková, M.
Vliv hydraulických a pucolánově aktivních přísad na mechanické vlastnosti vápenných omítek
Stavební obzor. 2007, 16(9), 274-277. ISSN 1210-4027.

Vejmelková, E., Pavlíková, M., Padevět P., Konvalinka P., Černý, R.
Vliv trhlin na transportní vlastnosti vysokohodnotných betonů
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2007, 7(5), 38-42. ISSN 1213-3116.

Pavlík, Z., Fiala, L., Pavlíková, M., Černý, R.
Transportní parametry vody a chloridů materiálů historických budov
Stavební obzor. 2007, 16(6), 174-178. ISSN 1210-4027.

Pavlíková, M., Mňahončáková E., Padevět P., Konvalinka P., Černý, R.
Měření základních tepelných, vlhkostních a mechanických parametrů vysokohodnotného betonu s trhlinami
Stavební obzor. 2007, 16(4), 97-100. ISSN 1210-4027.

Pavlíková, M., Pavlík, Z., Fiala, L., Černý, R., Sobczuk H., Suchorab, Z.
Application of Time-Domain Reflectometry Method for Measuring Moisture Content in Porous Building Materials
Trends in Applied Sciences Research. 2007, 2(3), 188-200. ISSN 1819-3579.

Pavlík, Z., Michálek P., Pavlíková, M., Černý, R., Kopecká I., Maxová I.
Mšenský pískovec z pohledu transportu a akumulace vlhkosti a solí - část 1
Stavební obzor. 2007, 16(2), 33-40. ISSN 1210-4027.

Fiala, L., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Černý, R.
Calculation of Moisture Diffusivity and Chloride Diffusion Coefficient of Sandstone Using Data from a Single Experiment
Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2006, 6(1), 21-24. ISSN 1505-8425.