Martina Záleská

Ing. Martina Záleská, Ph.D.

Ing. Martina Záleská, Ph.D.

Email

martina.zaleska@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7903

Kancelář

D1045

Vzdělání

2001 Ing., Fakulta technologie ochrany prostředí, VŠCHT Praha, obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí, Diplomová práce: Testy fytotoxicity výbušnin a ekotoxikologický monitoring

2019 Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Fyzikální a materiálové inženýrství

Zaměstnání a praxe

2013 - nyní Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2001 - 2013 Výzkumný pracovník, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i. - Centrum pro hospodaření s odpady

Výzkumná činnost

Aplikace druhotných surovinových zdrojů při výrobě stavebních materiálů vysokých užitných vlastností.

Bakalářské předměty

Magisterské předměty

Lauermannova A.-M., Lojka M., Záleská, M., Pavlíková, M., Pivák, A., Pavlík, Z., Růžička K., Jankovský O.
Magnesium oxychloride cement-based composites for latent heat storage: The effect of the introduction of multi-walled carbon nanotubes
Journal of Building Engineering. 2023, 72, 106604. ISSN 2352-7102.
https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.106604

Lauermannová A.-M., Jankovský O., Sedmidubský D., Lojka M., Pavlíková, M., Pivák, A., Záleská, M., Pavlík, Z.
Case study on MOC composites enriched by foamed glass and ground glass waste: Experimental assessment of material properties and performance
Case Studies in Construction Materials. 2023, 18 1-17., e01836. ISSN 2214-5095.
https://doi.org/10.1016/j.cscm.2023.e01836

Záleská, M., Pavlíková, M., Keppert, M., Lauermannová A.-M., Jankovský O., Lojka M., Jiříčková A., Lagod, G., Pavlík, Z.
Thermally treated coal mining waste as a supplementary cementitious material – Case study from Bogdanka mine, Poland
Journal of Building Engineering. 2023, 106036. ISSN 2352-7102.
https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.106036

Lauermannová A.-M., Jiříčková A., Sedmidubský D., Pavlíková, M., Záleská, M., Pivák, A., Pavlík, Z., Jankovský O.
Graphene- and MWCNT-reinforced magnesium oxychloride composite modified by tannic acid
FlatChem. 2023, 37 1-7., 100459. ISSN 2452-2627.
https://doi.org/10.1016/j.flatc.2022.100459

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Záleská, M., Vyšvařil M., Žižlavský T.
Lightweight thermal efficient repair mortars with expanded glass (EG) for repairing historical buildings: The effect of binder type and EG aggregate dosage on their performance
Energy and Buildings. 2022, 276, 112526. ISSN 1872-6178.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2022.112526

Lauermannová A.-M., Lojka M., Sklenka J., Záleská, M., Pavlíková, M., Pivák, A., Pavlík, Z., Jankovský O.
Magnesium oxychloride-graphene composites: Towards high strength and water resistant materials for construction industry
FlatChem. 2021, 29, 100284. ISSN 2452-2627.
https://doi.org/10.1016/j.flatc.2021.100284

Záleská, M., Pavlíková, M., Vyšvařil M., Pavlík, Z.
Effect of Aggregate and Binder Type on the Functional and Durability Parameters of Lightweight Repair Mortars
SUSTAINABILITY. 2021, 13, 11780. ISSN 2071-1050.
https://doi.org/10.3390/su132111780

Lauermannová A.M., Lojka M., Jankovský O., Faltysová I., Sedmidubský D., Pavlíková, M., Pivák, A., Záleská, M., Marušiak, Š., Pavlík, Z.
The influence of graphene specific surface on material properties of MOC-based composites for construction use
Journal of Building Engineering. 2021, 43, 103193. ISSN 2352-7102.
https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103193

Pavlíková, M., Záleská, M., Pivák, A., Jankovský O., Lauermannová A.-M., Lojka M., Antončík F., Pavlík, Z.
MOC-Diatomite Composites Filled with Multi-Walled Carbon Nanotubes
Materials. 2021, 14(16), 4576. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma14164576

Pavlíková, M., Kapicová, A., Pivák, A., Záleská, M., Lojka M., Jankovský O., Pavlík, Z.
Zeolite Lightweight Repair Renders: Effect of Binder Type on Properties and Salt Crystallization Resistance
Materials. 2021, 14(13), 3760. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma14133760

Záleská, M., Pavlíková, M., Pivák, A., Lauermannová A.-M., Jankovský O., Pavlík, Z.
Lightweight Vapor-Permeable Plasters for Building Repair Detailed Experimental Analysis of the Functional Properties
Materials. 2021, 14, 2613. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma14102613

Záleská, M., Pavlíková, M., Pivák, A., Marušiak, Š., Jankovský O., Lauermannová A.-M., Lojka M., Antončík F., Pavlík, Z.
MOC Doped with Graphene Nanoplatelets: The Influence of the Mixture Preparation Technology on Its Properties
Materials. 2021, 14(6), 1-14., 1450. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma14061450

Pivák, A., Pavlíková, M., Záleská, M., Lojka M., Lauermannová A.-M., Faltysová I., Jankovský O., Pavlík, Z.
Foam Glass Lightened Sorel’s Cement Composites Doped with Coal Fly Ash
Materials. 2021, 14, 1103. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma14051103

Lauermannová A.M., Lojka M., Jankovský O., Faltysová I., Pavlíková, M., Pivák, A., Záleská, M., Pavlík, Z.
High-performance magnesium oxychloride composites with silica sand and diatomite
Journal of Materials Research and Technology. 2021, 11 957-969. ISSN 2238-7854.
https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2021.01.028

Lauermannová A.M., Faltysová I., Lojka M., Antončík F., Sedmidubský D., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Záleská, M., Pivák, A., Jankovský O.
Regolith-based magnesium oxychloride composites doped by graphene: Novel high-performance building materials for lunar constructions
FlatChem. 2021, 26, 100234. ISSN 2452-2627.
https://doi.org/10.1016/j.flatc.2021.100234

Lauermannová A.M., Lojka M., Pavlíková, M., Pivák, A., Záleská, M., Pavlík, Z., Zmeškal O., Jankovský O.
Graphene- and graphite oxide-reinforced magnesium oxychloride cement composites for the construction use
Ceramics-Silikáty. 2021, 65(1), 38-47. ISSN 1804-5847.
https://doi.org/10.13168/cs.2020.0040

Lojka M., Lauermannová A.-M., Sedmidubský D., Pavlíková, M., Záleská, M., Pavlík, Z., Pivák, A., Jankovský O.
Magnesium Oxychloride Cement Composites with MWCNT for the Construction Applications
Materials. 2021, 2021(14), 1-12., 484. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma14030484

Jankovský O., Lojka M., Lauermannová A.-M., Antončík F., Pavlíková, M., Záleská, M., Pavlík, Z., Pivák, A., Sedmidubský D.
Towards novel building materials: High-strength nanocomposites based on graphene, graphite oxide and magnesium oxychloride
Applied Materials Today. 2020, 20, 100766. ISSN 2352-9407.
https://doi.org/10.1016/j.apmt.2020.100766

Lauermannová A.-M., Antončík F., Lojka M., Jankovský O., Pavlíková, M., Pivák, A., Záleská, M., Pavlík, Z.
The impact of graphene and diatomite admixtures on the performance and properties of high-performance magnesium oxychloride cement composites
Materials. 2020, 13 1-14., 5708. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma13245708

Fořt, J., Doleželová, M., Keppert, M., Jerman, M., Záleská, M., Černý, R., Šál, J., Ševčík R., Stehel V.
Biomass fly ash as an alternative to coal fly ash in blended cements: Functional aspects
Construction and Building Materials. 2021, 271, 121544. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121544

Pavlíková, M., Pivák, A., Záleská, M., Jankovský O., Reiterman P., Pavlík, Z.
Magnesium Oxychloride Cement Composites Lightened with Granulated Scrap Tires and Expanded Glass
Materials. 2020, 13(21), 4828. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma13214828

Vyšvařil M., Pavlíková, M., Záleská, M., Pivák, A., Žižlavský T., Rovnaníková, P., Rovnaníková, P., Pavlík, Z.
Non-hydrophobized perlite renders for repair and thermal insulation purposes: Influence of different binders on their properties and durability
Construction and Building Materials. 2020, 263(10), 120617. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120617

Pivák, A., Pavlíková, M., Záleská, M., Lojka M., Lauermannová A.-M., Jankovský O., Pavlík, Z.
Low-Carbon Composite Based on MOC, Silica Sand and Ground Porcelain Insulator Waste
Processes. 2020, 8, 829. ISSN 2227-9717.
https://doi.org/10.3390/pr8070829

Pivák, A., Pavlíková, M., Záleská, M., Lojka M., Jankovský O., Pavlík, Z.
Magnesium Oxychloride Cement Composites with Silica Filler and Coal Fly Ash Admixture
Materials. 2020, 13(11), 2537. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma13112537

Jiříčková A., Lojka M., Lauermannová A.-M., Antončík F., Sedmidubský D., Pavlíková, M., Záleská, M., Pavlík, Z., Jankovský O.
Synthesis, structure, and thermal stability of magnesium oxychloride 5Mg(OH)2∙MgCl2∙8H2O
Applied Sciences. 2020, 10, 1683. ISSN 2076-3417.
https://doi.org/10.3390/app10051683

Záleská, M., Pavlíková, M., Jankovský O., Lojka M., Antončík F., Pivák, A., Pavlík, Z.
Influence of Waste Plastic Aggregate and Water-Repellent Additive on the Properties of Lightweight Magnesium Oxychloride Cement Composite
Applied Sciences. 2019, 9(24), 5463. ISSN 2076-3417.
https://doi.org/10.3390/app9245463

Pavlík, Z., Pokorný, J., Pavlíková, M., Zemanová, L., Záleská, M., Vyšvařil M., Žižlavský T.
Mortars with Crushed Lava Granulate for Repair of Damp Historical Buildings
Materials. 2019, 12, 3557. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma12213557

Záleská, M., Pavlík, Z., Čítek D., Jankovský O., Pavlíková, M.
Eco-friendly concrete with scrap-tyre-rubber-based aggregate - Properties and thermal stability
Construction and Building Materials. 2019, 225 709-722. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.07.168

Pavlíková, M., Zemanová, L., Pokorný, J., Záleská, M., Jankovský O., Lojka M., Pavlík, Z.
Influence of Wood-Based Biomass Ash Admixing on the Structural, Mechanical, Hygric, and Thermal Properties of Air Lime Mortars
Materials. 2019, 12(14), 2227. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma12142227

Jankovský O., Bartůněk V., Antončík F., Jiříčková A., Lauermannová A.M., Záleská, M., Pavlíková, M., Pokorný, J., Pavlík, Z.
Wood chips ash processing and its utilization in magnesium phosphate cement composites
Ceramics-Silikáty. 2019, 63(3), 267-276. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2019.0020

Lojka M., Bartůněk V., Lauermannová A.-M., Pavlíková, M., Záleská, M., Pavlík, Z., Jankovský O.
Possible Use of Miscanthus ash as an active mineral admixture in composite materials for construction use
WASTE FORUM. 2019,(2), 162-171. ISSN 1804-0195.

Pavlíková, M., Zemanová, L., Záleská, M., Pokorný, J., Lojka M., Jankovský O., Pavlík, Z.
Ternary Blended Binder for Production of a Novel Type of Lightweight Repair Mortar
Materials. 2019, 12(6), 966. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma12060996

Záleská, M., Pavlíková, M., Pokorný, J., Čítek D., Jankovský O., Pavlík, Z.
Lehký beton s využitím odpadního expandovaného polypropylenu a syntetické koagulované amorfní siliky
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2019, 19(1), 48-55. ISSN 1213-3116.

Vejmelková, E., Koňáková, D., Čáchová M., Záleská, M., Svora P., Keppert, M., Rovnaníková, P., Černý, R.
High‐Strength Concrete Based on Ternary Binder with High Pozzolan Content
Structural Concrete. 2018, 19(5), 1258-1267. ISSN 1464-4177.
https://doi.org/10.1002/suco.201700173

Pavlíková, M., Pokorný, J., Jankovský O., Záleská, M., Martin V., Souček K., Pavlík, Z.
The Effect of the Sodium Sulphate Solution Exposure on Properties and Mechanical Resistanc of Different Kinds of Renders
Ceramics-Silikáty. 2018, 62(4), 311-324. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2018.0027

Pavlíková, M., Zemanová, L., Pokorný, J., Záleská, M., Jankovský O., Lojka M., Sedmidubský D., Pavlík, Z.
Valorization of wood chips ash as an eco-friendly mineral admixture in mortar mix design
Waste Management. 2018, 80 89-100. ISSN 0956-053X.
https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.09.004

Keppert, M., Doušová B., Reiterman P., Koloušek D., Záleská, M., Černý, R.
Application of heavy metals sorbent as reactive component in cementitious composites
Journal of Cleaner Production. 2018, 199 565-573. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.198

Záleská, M., Pavlíková, M., Pokorný, J., Jankovský O., Pavlík, Z., Černý, R.
Structural, mechanical and hygrothermal properties of lightweight concrete based on the application of waste plastics
Construction and Building Materials. 2018, 180 1-11. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.05.250

Záleská, M., Pavlíková, M., Jankovský O., Lojka M., Pivák, A., Pavlík, Z.
Experimental Analysis of MOC Composite with a Waste-Expanded Polypropylene-Based Aggregate
Materials. 2018, 11(6), 931. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma11060931

Záleská, M., Pavlíková, M., Jankovský O., Pokorný, J., Pavlík, Z.
Lightweight concrete made with waste expanded polypropylene-based aggregate and synthetic coagulated amorphous silica
Ceramics-Silikáty. 2018, 66(3), 221-232. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2018.0015

Záleská, M., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Scheinherrová, L., Pokorný, J., Trník, A., Svora P., Fořt, J., Jankovský O., Suchorab, Z., Černý, R.
Biomass ash‑based mineral admixture prepared from municipal sewage sludge and its application in cement composites
Clean Technologies and Environmental Policy. 2018, 20(1), 159-171. ISSN 1618-954X.
https://doi.org/10.1007/s10098-017-1465-3

Záleská, M., Pavlíková, M., Pavlík, Z., Jankovský O., Pokorný, J., Tydlitát, V., Svora P., Černý, R.
Physical and chemical characterization of technogenic pozzolans for the application in blended cements
Construction and Building Materials. 2018, 160 106-116. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.021

Jankovský O., Pavlíková, M., Sedmidubský D., Bouša D., Lojka M., Pokorný, J., Záleská, M., Pavlík, Z.
Study on pozzolana activity of wheat straw ash as potential admixture for blended cements
Ceramics - Silikaty. 2017, 61(4), 327-339. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2017.0032

Csáki Š., Štubňa I., Dobroň P., Minárik P., Záleská, M., Václavů T., Vozár L.
Influence of mechanical treatment on thermophysical processes in illitic clay during firing
Applied Clay Science. 2017, 141 240-247. ISSN 0169-1317.
https://doi.org/10.1016/j.clay.2017.02.031

Keppert, M., Urbanová M., Brus J., Čáchová M., Fořt, J., Trník, A., Scheinherrová, L., Záleská, M., Černý, R.
Rational design of cement composites containing pozzolanic additions
Construction and Building Materials. 2017, 148 411-418. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.05.032

Antal D., Húlan T., Štubňa I., Záleská, M., Trník, A.
The influence of texture on elastic and thermophysical properties of kaolinand illite-based ceramic bodies
Ceramics International. 2017, 43(2), 2730-2736. ISSN 0272-8842.
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2016.11.100

Fořt, J., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Záleská, M., Trník, A., Jankovský O.
Preparation of Puzzolana Active Two Component Composite for Latent Heat Storage
Ceramics - Silikaty. 2016, 60(4), 291-298. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2016.0044

Haider U., Bittnar Z., Kopecký L., Šmilauer V., Pokorný, J., Záleská, M., Prošek Z., Hrbek V.
DETERMINING THE ROLE OF INDIVIDUAL FLY ASH PARTICLES IN INFLUENCING THE VARIATION IN THE OVERALL PHYSICAL, MORPHOLOGICAL, AND CHEMICAL PROPERTIES OF FLY ASH
Acta Polytechnica. 2016, 56(4), 265-282. ISSN 1210-2709.
https://doi.org/10.14311/AP.2016.56.0265

Pavlík, Z., Fořt, J., Záleská, M., Pavlíková, M., Trník, A., Medveď, I., Keppert, M., Koutsoukos P.G, Černý, R.
Energy-efficient thermal treatment of sewage sludge for its application in blended cements
Journal of Cleaner Production. 2016, 2016(112), 409-419. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.072