Jiří Šál

Ing. Jiří Šál

Ing. Jiří Šál

Email

jiri.sal@fsv.cvut.cz

Telefon

---

Kancelář

---

Vzdělání

2013

Bc., VŠTE v Českých Budějovicích, obor Stavební management, Bakalářská práce: Koncepce rozvoje areálu VŠTE v Českých Budějovicích se zaměřením na studentské bydlení.

2016

Ing., VŠTE v Českých Budějovicích, obor Logistické technologie, směr Logistika ve stavebnictví, Diplomová práce: Koněspřežná dráha České Budějovice - Linec (česká část).

nyní

Ph.D. studium, Fakulta stavební ČVUT v Praze, obor Fyzikální a materiálové inženýrství

Zaměstnání a praxe

2017 - nyní

Konzultant, Energetické poradenství EKIS - ČSSI OP České Budějovice

2016 - nyní

Asistent, Katedra stavebnictví, VŠTE v Českých Budějovicích

2015 - 2017

Projektant pozemních staveb, Hemaprojekt, České Budějovice

2014 - 2016

Pomocná vědecká síla, Katedra stavebnictví, VŠTE v Českých Budějovicích

2014 - 2014

Samostatný referent, Katedra stavebnictví, VŠTE v Českých Budějovicích

2013 - 2014

Projektant pozemních a dopravních staveb, Invente s.r.o., České Budějovice

2012 - 2012

Technik, Městský bytový podnik Kralupy nad Vltavou

Výzkumná činnost

Výzkum cementových kompozitů s přídavkem popílků rostlinného původu, experimentální stanovení fyzikálních a mechanických vlastností stavebních kompozitů, využití odpadních produktů při vývoji nových stavebních materiálů, výzkum proudění vzduchu v provětrávaných mezerách šikmých střech, výzkum hygieny a tepelně-vlhkostního komfortu prostředí budov.

Fořt, J., Šál, J., Böhm, M., Morales-Conde M.J., Pedreño-Rojas M.A., Černý, R.
Microstructure Formation of Cement Mortars Modified by Superabsorbent Polymers
Polymers. 2021, 13, 3584. ISSN 2073-4360.
https://doi.org/10.3390/polym13203584