Martin Keppert

doc. Ing. Martin Keppert, Ph.D.

doc. Ing. Martin Keppert, Ph.D.

Email

martin.keppert@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7126

Kancelář

A329

Vzdělání

2006 Ph.D. na NTNU Trondheim, Norsko, Ústav technologie materiálů, disertační práce "Chování fosforu v solných taveninách"

2002 Ing., Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Ústav anorganické technologie, diplomová práce "Nové TiO2 fotokatalyzátory pro degradaci organických látek"

   
Zaměstnání a praxe

2016 - nyní Docent, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2007 - 2016 Odborný asistent, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2006 - 2007 Vědecký pracovník, ústav jaderného výzkumu Řež

Výzkumná činnost

Charakterizace materiálů pomocí rentgenové difrakce a elektronové mikroskopie.

Chemické procesy v anorganických porézních materiálech - výroba, degradace.

 

Bakalářské předměty

Magisterské předměty

Doktorské předměty

Keppert, M.; Scheinherrová, L.; Jerman, M.; Doušová, B.; Kobera, L.; Brus, J.; Černý, R.
Hydration of Ordinary Portland Cement in Presence of Lead Sorbed on Ceramic Sorbent
Materials. 2019, 12(1), ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma12010019

Vejmelková, E.; Koňáková, D.; Čáchová, M.; Záleská, M.; Svora, P.; Keppert, M.; Rovnaníková, P.; Černý, R.
High-strength concrete based on ternary binder with highpozzolan content
Structural Concrete. 2018, 19(5), 1258-1267. ISSN 1751-7648.
https://doi.org/10.1002/suco.201700173

Keppert, M.; Doušová, B.; Reiterman, P.; Koloušek, D.; Záleská, M.; Černý, R.
Application of heavy metals sorbent as reactive component in cementitious composites
Journal of Cleaner Production. 2018, 199 565-573. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.198

Vejmelková, E.; Koňáková, D.; Doleželová, M.; Scheinherrová, L.; Svora, P.; Keppert, M.; Reiterman, P.; Černý, R.
Effect of calcined Czech claystone on the properties of high performance concrete: Microstructure, strength and durability
Construction and Building Materials. 2018, 168 966-974. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.02.204

Keppert, M.; Vejmelková, E.; Bezdička, P.; Doleželová, M.; Čáchová, M.; Scheinherrová, L.; Pokorný, J.; Vyšvařil, M. et al.
Red-clay ceramic powders as geopolymer precursors: Consideration of amorphous portion and CaO content
Applied Clay Science. 2018, 161 82-89. ISSN 0169-1317.
https://doi.org/10.1016/j.clay.2018.04.019

Kočí, V.; Čáchová, M.; Koňáková, D.; Vejmelková, E.; Jerman, M.; Keppert, M.; Maděra, J.; Černý, R.
Heat and Moisture Transport and Storage Parameters of Bricks Affected by the Environment
International Journal of Thermophysics. 2018, 39 ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2383-2

Vejmelková, E.; Koňáková, D.; Scheinherrová, L.; Doleželová, M.; Keppert, M.; Černý, R.
High temperature durability of fiber reinforced high alumina cement composites
Construction and Building Materials. 2018, 162 881-891. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.01.076

Fořt, J.; Vejmelková, E.; Keppert, M.; Černý, R.
Preparation of geopolymer mixes using by-products from brick factories
Cement Wapno Beton. 2017,(6), 457-465. ISSN 1425-8129.

Koňáková, D.; Čáchová, M.; Vejmelková, E.; Keppert, M.; Jerman, M.; Bayer, P.; Rovnaníková, P.; Černý, R.
Lime-based plasters with combined expanded clay-silica aggregate: Microstructure, texture and engineering properties
Cement and Concrete Composites. 2017, 83 374-383. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2017.08.005

Keppert, M.; Urbanová, M.; Brus, J.; Čáchová, M.; Fořt, J.; Trník, A.; Scheinherrová, L.; Záleská, M. et al.
Rational design of cement composites containing pozzolanic additions
Construction and Building Materials. 2017, 148 411-418. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.05.032

Keppert, M.; Fořt, J.; Trník, A.; Koňáková, D.; Vejmelková, E.; Pokorný, J.; Svora, P.; Pavlík, Z. et al.
Behavior of Sandstones Under Heat Treatment
International Journal of Thermophysics. 2017, 38(4), ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-017-2191-0

Ondruška, J.; Trník, A.; Keppert, M.; Medveď, I. et al.
Isothermal Dilatometric Study of Sintering in Kaolin
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(9), 1946-1956. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1338-2

Dousova, B.; Kolousek, D.; Keppert, M.; Machovic, V. et al.
Use of waste ceramics in adsorption technologies
Applied Clay Science. 2016, 134(2), 145-152. ISSN 0169-1317.
https://doi.org/10.1016/j.clay.2016.02.016

Kočí, J.; Maděra, J.; Keppert, M.; Černý, R.
Damage functions for the cold regions and their applications in hygrothermal simulations of different types of building structures
Cold Regions Science and Technology. 2017, 135 1-7. ISSN 0165-232X.
https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2016.12.004

Kočí, V.; Vejmelková, E.; Čáchová, M.; Koňáková, D.; Keppert, M.; Maděra, J.; Černý, R.
Effect of Moisture Content on Thermal Properties of Porous Building Materials
International Journal of Thermophysics. 2017, 38(2), ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-016-2164-8

Čáchová, M.; Koňáková, D.; Vejmelková, E.; Žumár, J.; Keppert, M.; Reiterman, P.; Černý, R.
Application of Ceramic Powder as Supplementary Cementitious Material in Lime Plasters
Materials Science. 2016, 22(3), 440-444. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.3.7433

Keppert, M.; Žumár, J.; Čáchová, M.; Koňáková, D.; Svora, P.; Pavlík, Z.; Vejmelková, E.; Černý, R.
Water Vapor Diffusion and Adsorption of Sandstones: Influence of Rock Texture and Composition
Advances in Materials Science and Engineering. 2016, 2016 ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2016/8039748

Kulovaná, T.; Vejmelková, E.; Pokorný, J.; Siddique, J.; Keppert, M.; Rovnaníková, P.; Ondráček, M.; Keršner, Z. et al.
Engineering properties of composite materials containing waste ceramic dust from advanced hollow brick production as a partial replacement of Portland cement
Journal of Building Physics. 2016, 40(1), 17-34. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259115597228

Kočí, J.; Maděra, J.; Jerman, M.; Keppert, M.; Svora, P.; Černý, R.
Identification of Water Diffusivity of Inorganic Porous Materials Using Evolutionary Algorithms
Transport in Porous Media. 2016, 113(1), 51-66. ISSN 0169-3913.
https://doi.org/10.1007/s11242-016-0679-x

Jerman, M.; Tydlitát, V.; Keppert, M.; Čáchová, M.; Černý, R.
Characterization of early-age hydration processes in lime-ceramic binders using isothermal calorimetry, X-ray diffraction and scanning electron microscopy
Thermochimica Acta. 2016, 633(1), 108-115. ISSN 0040-6031.
https://doi.org/10.1016/j.tca.2016.04.005

Kulovaná, T.; Vejmelková, E.; Keppert, M.; Rovnaníková, P.; Keršner, Z.; Černý, R.
Mechanical, durability and hygrothermal properties of concrete produced using Portland cement-ceramic powder blends
Structural Concrete. 2016, 17(1), 105-115. ISSN 1464-4177.
https://doi.org/10.1002/suco.201500029

Kulovaná, T.; Pokorný, J.; Keppert, M.; Pavlík, Z.; Černý, R.
Strength Development and Physical Properties of Cement Paste with Incorporated Ceramic Powder
Materials Science. 2016, 22(1), 82-87. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.1.7190

Pavlík, Z.; Fořt, J.; Záleská, M.; Pavlíková, M.; Trník, A.; Medveď, I.; Keppert, M.; Koutsoukos, P.G et al.
Energy-efficient thermal treatment of sewage sludge for its application in blended cements
Journal of Cleaner Production. 2016, 2016(112), 409-419. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.072

Rakhmatullin, A.; Keppert, M.; Šimko, F.; Bessada, C.
Aluminium phosphate behaviour in Na3AlF6–Al2O3 melts: a new insight from in situ high temperature NMR measurements
New Journal of Chemistry. 2016, 40(2), 1737-1741. ISSN 1144-0546.
https://doi.org/10.1039/c5nj02416a

Keppert, M.; Siddique, J.; Pavlík, Z.; Černý, R.
Wet-Treated MSWI Fly Ash Used as Supplementary Cementitious Material
Advances in Materials Science and Engineering. 2015, 2015 ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2015/842807

Korecký, T.; Keppert, M.; Maděra, J.; Černý, R.
Water transport parameters of autoclaved aerated concrete: Experimental assessment of different modeling approaches
Journal of Building Physics. 2015, 39(2), 170-188. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259114535727

Koňáková, D.; Vejmelková, E.; Čáchová, M.; Siddique, J.; Polozhiy, K.; Reiterman, P.; Keppert, M.; Černý, R.
Treated Coconut Coir Pith as Component of Cementitious Materials
Advances in Materials Science and Engineering. 2015, 2015 ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2015/264746

Kulovaná, T.; Vejmelková, E.; Keppert, M.; Rovnaníková, P.; Ondráček, M.; Keršner, Z.; Černý, R.
Air-entrained concrete technology as an effective tool for increasing the limits of brick powder percentage in blended Portland cement binders
Cement Wapno Beton. 2015, 20/82(1), 11-+. ISSN 1425-8129.

Ondruška, J.; Trník, A.; Keppert, M.; Medveď, I.; Vozár, L.
Isothermal Dilatometric Study of Sintering in Kaolin
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(9-10), 1946-1956. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1338-2

Vejmelková, E.; Koňáková, D.; Kulovaná, T.; Keppert, M.; Žumár, J.; Rovnaníková, P.; Keršner, Z.; Sedlmajer, M. et al.
Engineering properties of concrete containing natural zeolite as supplementary cementitious material: Strength, toughness, durability, and hygrothermal performance
Cement and Concrete Composites. 2015, 55 259-267. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2014.09.013

Pavlík, Z.; Fiala, L.; Jerman, M.; Vejmelková, E.; Pavlíková, M.; Keppert, M.; Černý, R.
Theoretical and Experimental Analysis of Moisture-Dependent Thermal Conductivity of Lightweight Ceramic Bricks
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(12), 1912-1921. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1369-8

Pavlík, Z.; Trník, A.; Keppert, M.; Pavlíková, M.; Žumár, J.; Černý, R.
Experimental Investigation of the Properties of Lime-Based Plaster-Containing PCM for Enhancing the Heat-Storage Capacity of Building Envelopes
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(3-4), 767-782. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-013-1550-8

Pavlík, Z.; Keppert, M.; Pavlíková, M.; Žumár, J.; Fořt, J.; Černý, R.
Mechanical, hygric, and durability properties of cement mortar with MSWI bottom ash as partial silica sand replacement
Cement Wapno Beton. 2014, 19(2), 67-+. ISSN 1425-8129.

Vimmrová, A.; Michalko, O.; Černý, R.; Keppert, M.
Calcined gypsum-lime-metakaolin binders: Design of optimal composition
Cement and Concrete Composites. 2014, 52 91-96. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2014.05.011

Trník, A.; Štubňa, I.; Varga, G.; Keppert, M.; Bačík, P.
Structural and Thermomechanical Properties of Stove Tile Ceramics
Materials Science. 2013, 19(4), 461-464. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.19.4.2916

Vejmelková, E.; Keppert, M.; Ondráček, M.; Černý, R.
Effect of Natural Zeolite on the Properties of High Performance Concrete
Cement Wapno Beton. 2013, 18/80(3), 150-159. ISSN 1425-8129.

Pavlík, Z.; Trník, A.; Ondruška, J.; Keppert, M.; Pavlíková, M.; Volfová, P.; Kaulich, V.; Černý, R.
Apparent Thermal Properties of Phase-Change Materials: An Analysis Using Differential Scanning Calorimetry and Impulse Method
International Journal of Thermophysics. 2013, 34(5), 851-864. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1169-1

Trník, A.; Moravčíková, A.; Keppert, M.; Medveď, I.
Investigation of Sintering in Electroceramics by Thermodilatometry
Science of Sintering. 2013, 45(1), 3-12. ISSN 0350-820X.
https://doi.org/10.2298/SOS1301003T

Jerman, M.; Keppert, M.; Výborný, J.; Černý, R.
Hygric, thermal and durability properties of autoclaved aerated concrete
Construction and Building Materials. 2013, 41(1), 352-359. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.12.036

Keppert, M.; Pavlík, Z.; Tydlitát, V.; Volfová, P.; Švarcová, s.; Šyc, M.; Černý, R.
Properties of municipal solid waste incineration ashes with respect to their separation temperature
Waste Management & Research. 2012, 30(10), 1041-1048. ISSN 0734-242X.
https://doi.org/10.1177/0734242X12448513

Vejmelková, E.; Keppert, M.; Rovnaníková, P.; Keršner, Z.; Černý, R.
Properties of lime composites containing a new type of pozzolana for the improvement of strength and durability
Composites Part B: Engineering. 2012, 43(8), 3534-3540. ISSN 1359-8368.
https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2011.11.053

Vejmelková, E.; Koňáková, D.; Čáchová, M.; Černý, R.; Keppert, M.
Effect of hydrophobization on the properties of lime-metakaolin plasters
Construction and Building Materials. 2012, 37(1), 556-561. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.07.097

Keppert, M.; Vejmelková, E.; Černý, R.; Švarcová, s.; Bezdička, p.
Microstructural changes and residual properties of fiber reinforced cement composites exposed to elevated temperatures
Cement Wapno Beton. 2012, 17/79(2), 77-89. ISSN 1425-8129.

Vejmelková, E.; Keppert, M.; Rovnaníková, P.; Keršner, Z.; Černý, R.
Application of burnt clay shale as pozzolan addition to lime mortar
Cement and Concrete Composites. 2012, 34(4), 486-492. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2012.01.001

Vejmelková, E.; Keppert, M.; Keršner, Z.; Rovnaníková, P.; Černý, R.
Mechanical, fracture-mechanical, hydric, thermal, and durability properties of lime-metakaolin plasters for renovation of historical buildings
Construction and Building Materials. 2012, 31(1), 22-28. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.12.084

Pavlík, Z.; Keppert, M.; Pavlíková, M.; Volfová, P.; Černý, R.
Application of MSWI Bottom Ash as Alternative Aggregate in Cement Mortar
WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2011, III(148), 335-342. ISSN 1743-3541.
https://doi.org/10.2495/RAV110311

Pavlík, Z.; Keppert, M.; Pavlíková, M.; Volfová, P.; Černý, R.
Environmental Friendly Concrete Production Using Municipal Solid Waste Incineration Materials
WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2011, III(148), 325-334. ISSN 1743-3541.
https://doi.org/10.2495/RAV110301

Vejmelková, E.; Keppert, M.; Rovnaníková, P.; Ondráček, M.; Keršner, Z.; Černý, R.
Properties of high performance concrete containing fine-ground ceramics as supplementary cementitious material
Cement and Concrete Composites. 2012, 34(1), 55-61. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2011.09.018

Vejmelková, E.; Máca, P.; Keppert, M.; Rovnaníková, P.; Černý, R.
Commercial renovation renders: mechanical, hygric, thermal and durability properties
Cement Wapno Beton. 2011, 16/78(5), 288-298. ISSN 1425-8129.

Pavlík, Z.; Vejmelková, E.; Pavlíková, M.; Keppert, M.; Černý, R.
Characterization of Building Stones Involved in Historical Masonry
Advanced Materials Research. 2011, 324(1), 388-391. ISSN 1022-6680.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.324.388

Jerman, M.; Keppert, M.; Výborný, J.; Černý, R.
Moisture and heat transport and storage characteristics of two commercial autoclaved aerated concretes
Cement Wapno Beton. 2011, 16/78(1), 18-29. ISSN 1425-8129.

Vejmelková, E.; Keppert, M.; Grzeszczyk, S.; Skaliński, B.; Černý, R.
Properties of Self-Compacting Concrete Mixtures Containing Metakaolin and Blast Furnace Slag
Construction and Building Materials. 2011, 25(3), 1325-1331. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.09.012

Pavlíková, M.; Pavlík, Z.; Keppert, M.; Černý, R.
Salt transport and storage parameters of renovation plasters and their possible effects on restored buildings' walls
Construction and Building Materials. 2011, 25(3), 1205-1212. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.09.034

Vimmrová, A.; Keppert, M.; Svoboda, L.; Černý, R.
Lightweight gypsum composites: design strategies for multi-functionality
Cement and Concrete Composites. 2011, 33(1), 84-89. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2010.09.011

Keppert, M.; Reiterman, P.; Pavlík, Z.; Pavlíková, M.; Jerman, M.; Černý, R.
Municipal solid waste incineration ashes and their potential for partial replacement of Portland cement and fine aggregates in concrete
Cement Wapno Beton. 2010, 15/77(4), 187-193. ISSN 1425-8129.

Vejmelková, E.; Pavlíková, M.; Keppert, M.; Keršner, Z.; Rovnaníková, P.; Ondráček, M.; Sedlmajer, M.; Černý, R.
High Performance Concrete with Czech Metakaolin: Experimental Analysis of Strength, Toughness and Durability Characteristics
Construction and Building Materials. 2010, 24(8), 1404-1411. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.01.017

Vejmelková, E.; Konvalinka, P.; Padevět, P.; Kopecký, L.; Keppert, M.; Černý, R.
Mechanical, hygric and thermal properties of cement-based composite with hybrid fiber reinforcement subjected to high temperatures
International Journal of Thermophysics. 2009, 30(4), 1310-1322. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-009-0609-z

Pavlíková, M.; Brtník, T.; Keppert, M.; Černý, R.
Effect of Metakaolin as Partial Portland-Cement Replacement on Properties of High Performance Mortars
Cement Wapno Beton. 2009, 14(3), 113-122. ISSN 1425-8129.

Keppert, M.; Rakhmatoulline, A.; Simko, F.; Deschamps, M.; Haarberg, G.M.; Bessada, C.
Multinuclear magnetic-resonance study of Na3AlF6 - AlPO4 molten and solidified mixtures
Magnetic Resonance in Chemistry. 2008, 46(9), 803-810. ISSN 0749-1581.
https://doi.org/10.1002/mrc.2248