Martin Keppert

prof. Ing. Martin Keppert, Ph.D.

prof. Ing. Martin Keppert, Ph.D.

Email

martin.keppert@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7124

Kancelář

A326

Vzdělání

2006 Ph.D. na NTNU Trondheim, Norsko, Ústav technologie materiálů, disertační práce "Chování fosforu v solných taveninách"

2002 Ing., Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Ústav anorganické technologie, diplomová práce "Nové TiO2 fotokatalyzátory pro degradaci organických látek"

   
Zaměstnání a praxe

2016 - nyní Docent, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2007 - 2016 Odborný asistent, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2006 - 2007 Vědecký pracovník, ústav jaderného výzkumu Řež

Výzkumná činnost

Charakterizace materiálů pomocí rentgenové difrakce a elektronové mikroskopie.

Chemické procesy v anorganických porézních materiálech - výroba, degradace.

Bakalářské předměty

Magisterské předměty

Doktorské předměty

Záleská, M., Pavlíková, M., Keppert, M., Lauermannová A.-M., Jankovský O., Lojka M., Jiříčková A., Lagod, G., Pavlík, Z.
Thermally treated coal mining waste as a supplementary cementitious material – Case study from Bogdanka mine, Poland
Journal of Building Engineering. 2023, 106036. ISSN 2352-7102.
https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.106036

Bauerová, P., Kracík Štorkánová M., Mácová P., Reiterman P., Vejmelková, E., Keppert, M.
Estimation of the linseed oil content in historic lime mortar
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2023, 148(3), 697-709. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-022-11792-9

Fořt, J., Mildner, M., Keppert, M., Abed M., Černý, R.
Potential of industrial waste as alternative alkaline activator for development of eco-efficient mortars  
Case Studies in Construction Materials. 2023, 18, e01716. ISSN 2214-5095.
https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e01716

Scheinherrová, L., Keppert, M., Černý, R.
Chemical aspects of the application of basalt in cement composites
Construction and Building Materials. 2022, 350, 128873. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.128873

Svorová Pawelkowicz S., Svora P., Prošek Z., Keppert, M., Vejmelková, E.
Laboratory assessment of a photoactive Gypsum-based repair plaster
Construction and Building Materials. 2022, 346, 128426. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.128426

Doleželová, M., Krejsová, J., Scheinherrová, L., Keppert, M., Vimmrová, A.
Investigation of environmentally friendly gypsum based composites with improved water resistance
Journal of Cleaner Production. 2022, 370, 133278. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133278

Kasal P., Keppert, M.
Měření hydratačního tepla cementu
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2022, 68-71. ISSN 1213-3116.

Reiterman P., Mondschein P., Doušová B., Davidová V., Keppert, M.
Utilization of concrete slurry waste for soil stabilization
Case Studies in Construction Materials. 2022, 16, e00900. ISSN 2214-5095.
https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e00900

Pommer, V., Vejmelková, E., Černý, R., Keppert, M.
Alkali-activated waste ceramics: Importance of precursor particle size distribution
Ceramics International. 2021, 47(22), 31574-31582. ISSN 0272-8842.
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.08.037

Fiala, L., Petříková, M., Keppert, M., Böhm, M., Pokorný, J., Černý, R.
Influence of Untreated Metal Waste from 3D Printing on Electrical Properties of Alkali-Activated Slag Mortars
Energies. 2021, 14(23), 8178. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en14238178

Keppert, M., Davidová V., Doušová B., Scheinherrová, L., Reiterman P.
Recycling of fresh concrete slurry waste as supplementary cementing material: Characterization, application and leaching of selected elements
Construction and Building Materials. 2021, 300, 124061. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.124061

Bauerová, P., Kracík Štorkánová M., Mácová P., Pavlíková, M., Scheinherrová, L., Keppert, M.
SEARCHING FOR COMMON TECHNOLOGICAL FEATURES OF 19TH–20TH-CENTURY MOSAIC MORTARS ASCRIBED TO THE NEUHAUSER COMPANY
Archaeometry. 2021, 63(6), 1216-1235. ISSN 0003-813X.
https://doi.org/10.1111/arcm.12678

Bauerová, P., Reiterman P., Davidová V., Vejmelková, E., Kracík Štorkánová M., Keppert, M.
LIME MORTARS WITH LINSEED OIL: ENGINEERING PROPERTIES AND DURABILITY
Romanian Journal of Materials. 2021, 51(2), 239-246. ISSN 1583-3186.

Doleželová, M., Scheinherrová, L., Krejsová, J., Keppert, M., Černý, R., Vimmrová, A.
Investigation of gypsum composites with different lightweight fillers
Construction and Building Materials. 2021, 297, 123791. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123791

Kočí, V., Koňáková, D., Pommer, V., Keppert, M., Vejmelková, E., Černý, R.
Exploiting advantages of empirical and optimization approaches to design alkali activated materials in a more efficient way
Construction and Building Materials. 2021, 292, 123460. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123460

Doušová B., Bedrnová E., Reiterman P., Keppert, M., Koloušek D., Lhotka M., Mastný L.
Adsorption properties of waste building sludge for environmental protection
Minerals. 2021, 11(3), 1-10., 309. ISSN 2075-163X.
https://doi.org/10.3390/min11030309

Al-Shantir O., Csáki Š., Ondro T., Keppert, M., Minárik P., Vrabec M., Trník, A.
Mechanical-acoustic study of electroporcelain mixture made under different compression pressures
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2020, 142(5), 1759-1766. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-020-09908-0

Fořt, J., Doleželová, M., Keppert, M., Jerman, M., Záleská, M., Černý, R., Šál, J., Ševčík R., Stehel V.
Biomass fly ash as an alternative to coal fly ash in blended cements: Functional aspects
Construction and Building Materials. 2021, 271, 121544. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121544

Keppert, M., Kobera L., Scheinherrová, L., Doleželová, M., Brus J., Černý, R.
Kinetics of Pozzolanic Reaction and Carbonation in Ceramic – Lime System: Thermogravimetry and Solid-State NMR Spectroscopy Study
Journal of Building Engineering. 2020, 32, 101729. ISSN 2352-7102.
https://doi.org/10.1016/j.jobe.2020.101729

Reiterman P., Jaskulski R., Kubissa W., Holčapek O., Keppert, M.
Assessment of Rational Design of Self-Compacting Concrete Incorporating Fly Ash and Limestone Powder in Terms of Long-Term Durability
Materials. 2020, 13(12), 2863. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma13122863

Scheinherrová, L., Vejmelková, E., Keppert, M., Doleželová, M., Rovnaníková, P., Černý, R.
Effects of accelerated carbonation on properties of ceramic-based geopolymers
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2021, 145(6), 2951-2966. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-020-09980-6

Reiterman P., Keppert, M.
Effect of various de-icers containing chloride ions on scaling resistance and chloride penetration depth of highway concrete
Roads and Bridges - Drogi i Mosty. 2020, 19(1), 51-64. ISSN 1643-1618.
https://doi.org/10.7409/rabdim.020.003

Kočí, V., Scheinherrová, L., Maděra, J., Keppert, M., Suchorab, Z., Lagód G., Černý, R.
Experimental and Computational Study of Thermal Processes in Red Clays Exposed to High Temperatures
Energies. 2020, 13(9), 2211. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en13092211

Keppert, M., Scheinherrová, L., Doleželová, M., Vejmelková, E., Černý, R.
Phase composition of ceramic-based alkali-activated polymers: combination of X-ray diffraction and thermal analysis
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2020, 142(1), 157-166. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-020-09369-5

Vimmrová, A., Krejsová, J., Scheinherrová, L., Doleželová, M., Keppert, M.
Changes in structure and composition of gypsum paste at elevated temperatures
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2020, 2020 ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-020-09528-8

Fiala, L., Konrád P., Fořt, J., Keppert, M., Černý, R.
Application of ceramic waste in brick blocks with enhanced acoustic properties
Journal of Cleaner Production. 2020, 261, 121185. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121185

Fořt, J., Vejmelková, E., Keppert, M., Rovnaníková, P., Bezdička P., Černý, R.
Alkaline activation of low-reactivity ceramics: Peculiarities induced by the precursors' dual character
Cement and Concrete Composites. 2020, 105, 103440. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2019.103440

Fořt, J., Novotný R., Vejmelková, E., Trník, A., Rovnaníková, P., Keppert, M., Pommer, V., Černý, R.
Characterization of geopolymers prepared using powdered brick
Journal of Materials Research and Technology. 2019, 8(6), 6253-6261. ISSN 2238-7854.
https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2019.10.019

Doušová B., Koloušek D., Lhotka M., Keppert, M., Urbanova M., Kobera L., Brus J.
Waste brick dust as potential sorbent of lead and cesium from contaminated water
Materials. 2019, 12(10), 1647. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma12101647

Reiterman P., Holčapek O., Davidová V., Jaskulski R., Keppert, M.
Estimation of Hydration Degree of Blended Cements with the Help of k-Values
Materials. 2019, 12(15), 2420. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma12152420

Reiterman P., Holčapek O., Zobal O., Keppert, M.
Freeze-Thaw Resistance of Cement Screed with Various Supplementary Cementitious Materials
Reviews on Advanced Materials Science. 2019, 58(1), 66-74. ISSN 1605-8127.
https://doi.org/10.1515/rams-2019-0006

Keppert, M., Jerman, M., Scheinherrová, L., Reiterman P., Doušová B., Černý, R.
Influence of free and sorbed zinc on cement hydration
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2019, 138(3), 1935-1943. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-019-08200-0

Scheinherrová, L., Vejmelková, E., Keppert, M., Bezdička P., Doleželová, M., Krejsová, J., Černý, R.
Effect of Cu-Zn coated steel fibers on high temperature resistance of reactive powder concrete
Cement and Concrete Research. 2019, 117 45-57. ISSN 0008-8846.
https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2018.12.008

Fořt, J., Keppert, M., Černý, R.
Application of cellulose fiber reinforcement in lime plasters
Cement Wapno Beton. 2018, 6 433-+. ISSN 1425-8129.

Keppert, M., Scheinherrová, L., Jerman, M., Doušová B., Kobera L., Brus J., Černý, R.
Hydration of Ordinary Portland Cement in Presence of Lead Sorbed on Ceramic Sorbent
Materials. 2019, 12(1), 19. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma12010019

Vejmelková, E., Koňáková, D., Čáchová M., Záleská, M., Svora P., Keppert, M., Rovnaníková, P., Černý, R.
High‐Strength Concrete Based on Ternary Binder with High Pozzolan Content
Structural Concrete. 2018, 19(5), 1258-1267. ISSN 1464-4177.
https://doi.org/10.1002/suco.201700173

Keppert, M., Doušová B., Reiterman P., Koloušek D., Záleská, M., Černý, R.
Application of heavy metals sorbent as reactive component in cementitious composites
Journal of Cleaner Production. 2018, 199 565-573. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.198

Fořt, J., Vejmelková, E., Koňáková, D., Alblová N., Čáchová M., Keppert, M., Rovnaníková, P., Černý, R.
Application of waste brick powder in alkali activated aluminosilicates: Functional and environmental aspects
Journal of Cleaner Production. 2018, 194 714-725. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.05.181

Vejmelková, E., Koňáková, D., Doleželová, M., Scheinherrová, L., Svora P., Keppert, M., Reiterman P., Černý, R.
Effect of calcined Czech claystone on the properties of high performance concrete: Microstructure, strength and durability
Construction and Building Materials. 2018, 168 966-974. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.02.204

Keppert, M., Vejmelková, E., Bezdička P., Doleželová, M., Čáchová M., Scheinherrová, L., Pokorný, J., Vyšvařil M., Rovnaníková, P., Černý, R.
Red-clay ceramic powders as geopolymer precursors: Consideration of amorphous portion and CaO content
Applied Clay Science. 2018, 161 82-89. ISSN 0169-1317.
https://doi.org/10.1016/j.clay.2018.04.019

Kočí, V., Čáchová M., Koňáková, D., Vejmelková, E., Jerman, M., Keppert, M., Maděra, J., Černý, R.
Heat and Moisture Transport and Storage Parameters of Bricks Affected by the Environment
International Journal of Thermophysics. 2018, 39, 63. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2383-2

Vejmelková, E., Koňáková, D., Scheinherrová, L., Doleželová, M., Keppert, M., Černý, R.
High temperature durability of fiber reinforced high alumina cement composites
Construction and Building Materials. 2018, 162 881-891. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.01.076

Fořt, J., Vejmelková, E., Keppert, M., Černý, R.
Preparation of geopolymer mixes using by-products from brick factories
Cement Wapno Beton. 2017,(6), 457-+. ISSN 1425-8129.

Čáchová M., Koňáková, D., Vejmelková, E., Bartonková E., Keppert, M., Černý, R.
Properties of Lime-Cement Plasters Incorporating Ceramic Powder
The International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements. 2017, 5(2), 144-153. ISSN 2046-0546.
https://doi.org/10.2495/CMEM-V5-N2-144-153

Koňáková, D., Čáchová M., Vejmelková, E., Keppert, M., Jerman, M., Bayer P., Rovnaníková, P., Černý, R.
Lime-based plasters with combined expanded clay-silica aggregate: Microstructure, texture and engineering properties
Cement and Concrete Composites. 2017, 83 374-383. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2017.08.005

Keppert, M., Urbanová M., Brus J., Čáchová M., Fořt, J., Trník, A., Scheinherrová, L., Záleská, M., Černý, R.
Rational design of cement composites containing pozzolanic additions
Construction and Building Materials. 2017, 148 411-418. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.05.032

Keppert, M., Fořt, J., Trník, A., Koňáková, D., Vejmelková, E., Pokorný, J., Svora P., Pavlík, Z., Černý, R.
Behavior of Sandstones Under Heat Treatment
International Journal of Thermophysics. 2017, 38(4), 60. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-017-2191-0

Ondruška J., Trník, A., Keppert, M., Medveď, I.
Isothermal Dilatometric Study of Sintering in Kaolin
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(9), 1946-1956. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1338-2

Dousova B., Kolousek D., Keppert, M., Machovic V.
Use of waste ceramics in adsorption technologies
Applied Clay Science. 2016, 134(2), 145-152. ISSN 0169-1317.
https://doi.org/10.1016/j.clay.2016.02.016

Kočí, J., Maděra, J., Keppert, M., Černý, R.
Damage functions for the cold regions and their applications in hygrothermal simulations of different types of building structures
Cold Regions Science and Technology. 2017, 135 1-7. ISSN 0165-232X.
https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2016.12.004

Kočí, V., Vejmelková, E., Čáchová M., Koňáková, D., Keppert, M., Maděra, J., Černý, R.
Effect of Moisture Content on Thermal Properties of Porous Building Materials
International Journal of Thermophysics. 2017, 38(2), 28. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-016-2164-8

Jerman, M., Tydlitát, V., Keppert, M., Černý, R.
CHARACTERIZATION OF FINE-GRAINED CERAMIC MATERIAL FOR ENVIRONMENTAL-FRIENDLY APPLICATIONS IN THE BUILDING SECTOR
International Journal of Sustainable Development and Planning. 2017, 20(2), 336-341. ISSN 1743-7601.
https://doi.org/10.2495/SDP-V12-N2-336-341

Čáchová M., Koťátková J., Koňáková, D., Vejmelková, E., Keppert, M., Reiterman P., Žumár J., Černý, R.
MONITORING THE DAMAGE OF EXTERIOR RENDERS CAUSED BY THE ENVIRONMENT
International Journal of Sustainable Development and Planning. 2017, 12(2), 342-351. ISSN 1743-7601.
https://doi.org/10.2495/SDP-V12-N2-342-351

Čáchová M., Koňáková, D., Vejmelková, E., Žumár J., Keppert, M., Reiterman P., Černý, R.
Application of Ceramic Powder as Supplementary Cementitious Material in Lime Plasters
Materials Science (Medžiagotyra). 2016, 22(3), 440-444. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.3.7433

Keppert, M., Žumár J., Čáchová M., Koňáková, D., Svora P., Pavlík, Z., Vejmelková, E., Černý, R.
Water Vapor Diffusion and Adsorption of Sandstones: Influence of Rock Texture and Composition
Advances in Materials Science and Engineering. 2016, 2016, 8039748. ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2016/8039748

Kulovaná T., Vejmelková, E., Pokorný, J., Siddique J., Keppert, M., Rovnaníková, P., Ondráček M., Keršner Z., Černý, R.
Engineering properties of composite materials containing waste ceramic dust from advanced hollow brick production as a partial replacement of Portland cement
Journal of Building Physics. 2016, 40(1), 17-34. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259115597228

Kočí, J., Maděra, J., Jerman, M., Keppert, M., Svora P., Černý, R.
Identification of Water Diffusivity of Inorganic Porous Materials Using Evolutionary Algorithms
Transport in Porous Media. 2016, 113(1), 51-66. ISSN 0169-3913.
https://doi.org/10.1007/s11242-016-0679-x

Jerman, M., Tydlitát, V., Keppert, M., Čáchová M., Černý, R.
Characterization of early-age hydration processes in lime-ceramic binders using isothermal calorimetry, X-ray diffraction and scanning electron microscopy
Thermochimica Acta. 2016, 633(1), 108-115. ISSN 0040-6031.
https://doi.org/10.1016/j.tca.2016.04.005

Kulovaná T., Vejmelková, E., Keppert, M., Rovnaníková, P., Keršner Z., Černý, R.
Mechanical, durability and hygrothermal properties of concrete produced using Portland cement-ceramic powder blends
Structural Concrete. 2016, 17(1), 105-115. ISSN 1464-4177.
https://doi.org/10.1002/suco.201500029

Kulovaná T., Pokorný, J., Keppert, M., Pavlík, Z., Černý, R.
Strength Development and Physical Properties of Cement Paste with Incorporated Ceramic Powder
Materials Science (Medžiagotyra). 2016, 22(1), 82-87. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.1.7190

Pavlík, Z., Fořt, J., Záleská, M., Pavlíková, M., Trník, A., Medveď, I., Keppert, M., Koutsoukos P.G, Černý, R.
Energy-efficient thermal treatment of sewage sludge for its application in blended cements
Journal of Cleaner Production. 2016, 2016(112), 409-419. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.072

Rakhmatullin A., Keppert, M., Šimko F., Bessada C.
Aluminium phosphate behaviour in Na3AlF6–Al2O3 melts: a new insight from in situ high temperature NMR measurements
New Journal of Chemistry. 2016, 40(2), 1737-1741. ISSN 1144-0546.
https://doi.org/10.1039/c5nj02416a

Keppert, M., Siddique J., Pavlík, Z., Černý, R.
Wet-Treated MSWI Fly Ash Used as Supplementary Cementitious Material
Advances in Materials Science and Engineering. 2015, 2015, 842807. ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2015/842807

Korecký T., Keppert, M., Maděra, J., Černý, R.
Water transport parameters of autoclaved aerated concrete: Experimental assessment of different modeling approaches
Journal of Building Physics. 2015, 39(2), 170-188. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259114535727

Koňáková, D., Vejmelková, E., Čáchová M., Siddique J., Polozhiy K., Reiterman P., Keppert, M., Černý, R.
Treated Coconut Coir Pith as Component of Cementitious Materials
Advances in Materials Science and Engineering. 2015, 2015, 264746. ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2015/264746

Kulovaná T., Vejmelková, E., Keppert, M., Rovnaníková, P., Ondráček M., Keršner Z., Černý, R.
Air-entrained concrete technology as an effective tool for increasing the limits of brick powder percentage in blended Portland cement binders
Cement Wapno Beton. 2015, 20/82(1), 11-+. ISSN 1425-8129.

Polozhiy K., Reiterman P., Keppert, M.
Lehké betony na bázi škváry ze spalování komunálního odpadu
Stavební obzor. 2014, 23(9-10), 166-170. ISSN 1805-2576.

Ondruška J., Trník, A., Keppert, M., Medveď, I., Vozár L.
Isothermal Dilatometric Study of Sintering in Kaolin
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(9-10), 1946-1956. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1338-2

Vejmelková, E., Koňáková, D., Kulovaná T., Keppert, M., Žumár J., Rovnaníková, P., Keršner Z., Sedlmajer M., Černý, R.
Engineering properties of concrete containing natural zeolite as supplementary cementitious material: Strength, toughness, durability, and hygrothermal performance
Cement and Concrete Composites. 2015, 55 259-267. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2014.09.013

Korecký T., Jerman, M., Keppert, M., Černý, R.
Hydraulická vodivost a permeabilita různých typů pískovců
Stavební obzor. 2014, 23(7-8), 132-135. ISSN 1805-2576.

Pavlík, Z., Fiala, L., Jerman, M., Vejmelková, E., Pavlíková, M., Keppert, M., Černý, R.
Theoretical and Experimental Analysis of Moisture-Dependent Thermal Conductivity of Lightweight Ceramic Bricks
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(12), 1912-1921. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1369-8

Reiterman P., Holčapek O., Keppert, M., Vejmelková, E., Konvalinka P.
Možnosti využití cihelného prachu jako aktivní příměsi do betonu
Konstrukce. 2013, 5 42-43. ISSN 1213-8762.

Pavlík, Z., Trník, A., Keppert, M., Pavlíková, M., Žumár J., Černý, R.
Experimental Investigation of the Properties of Lime-Based Plaster-Containing PCM for Enhancing the Heat-Storage Capacity of Building Envelopes
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(3-4), 767-782. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-013-1550-8

Pavlík, Z., Keppert, M., Pavlíková, M., Žumár J., Fořt, J., Černý, R.
Mechanical, hygric, and durability properties of cement mortar with MSWI bottom ash as partial silica sand replacement
Cement Wapno Beton. 2014, 19(2), 67-+. ISSN 1425-8129.

Vimmrová, A., Michalko O., Černý, R., Keppert, M.
Calcined gypsum-lime-metakaolin binders: Design of optimal composition
Cement and Concrete Composites. 2014, 52 91-96. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2014.05.011

Reiterman P., Keppert, M., Čáchová M., Jogl M., Konvalinka P.
Study of near-surface properties of concrete with metakaolin additon
Construction Engineering. 2014, 2(2), 5-9. ISSN 2329-3365.

Keppert, M., Pavlíková, M., Pavlík, Z.
Laboratorní hodnocení účinnosti infuzní utěsňující clony
Stavební obzor. 2014, 23(3-4), 11-14., 3. ISSN 1805-2576.

Kulovaná T., Vejmelková, E., Koňáková, D., Žumár J., Keppert, M., Černý, R., Sedlmajer M., Rovnaníková, P.
Přírodní zeolit jako aktivní příměs do betonu
Stavební obzor. 2013, 22(9), 230-234. ISSN 1805-2576.

Čáchová M., Koňáková, D., Vejmelková, E., Keppert, M., Žumár J., Reiterman P., Černý, R.
Vlastnosti omítek s obsahem jemně mletého cihelného střepu
Stavební obzor. 2013, 22(9), 225-229. ISSN 1805-2576.

Trník, A., Štubňa I., Varga G., Keppert, M., Bačík P.
Structural and Thermomechanical Properties of Stove Tile Ceramics
Materials Science (Medžiagotyra). 2013, 19(4), 461-464. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.19.4.2916

Pavlík, Z., Trník, A., Pavlíková, M., Keppert, M., Černý, R.
Lime-Pozzolan Plasters with Enhanced Thermal Capacity
World Academy of Science, engineering and Technology. 2013, 83(1), 229-233. ISSN 2010-376X.

Vejmelková, E., Keppert, M., Ondráček M., Černý, R.
Effect of Natural Zeolite on the Properties of High Performance Concrete
Cement Wapno Beton. 2013, 18/80(3), 150-159. ISSN 1425-8129.

Pavlík, Z., Trník, A., Ondruška J., Keppert, M., Pavlíková, M., Volfová P., Kaulich V., Černý, R.
Apparent Thermal Properties of Phase-Change Materials: An Analysis Using Differential Scanning Calorimetry and Impulse Method
International Journal of Thermophysics. 2013, 34(5), 851-864. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1169-1

Pavlík, Z., Keppert, M., Žumár J., Pavlíková, M., Trník, A., Černý, R.
Effect of Temperature of Exposure on Properties of Cement Mortar with MSWI Bottom Ash
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2013, 78(1), 147-152. ISSN 2010-376X.

Trník, A., Moravčíková A., Keppert, M., Medveď, I.
Investigation of Sintering in Electroceramics by Thermodilatometry
Science of Sintering. 2013, 45(1), 3-12. ISSN 0350-820X.
https://doi.org/10.2298/SOS1301003T

Pavlíková, M., Keppert, M., Fořt, J., Žumár J., Pavlík, Z.
Využití podroštového popílku ze spalování komunálního odpadu jako alternativního kameniva pro cementovou maltu
Stavební obzor. 2013, 22(3), 85-90. ISSN 1805-2576.

Kulovaná T., Vejmelková, E., Keppert, M., Černý, R., Sedlmajer M.
Experimentální analýza vlastností vysokohodnotného betonu s přírodním zeolitem
Stavební obzor. 2013, 22(1), 10-13. ISSN 1805-2576.

Jerman, M., Keppert, M., Výborný, J., Černý, R.
Hygric, thermal and durability properties of autoclaved aerated concrete
Construction and Building Materials. 2013, 41(1), 352-359. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.12.036

Keppert, M., Pernicová R., Černý, R.
Retenční křivky stavebních materiálů
Stavební obzor. 2012, 21(8), 252-254. ISSN 1805-2576.

Vejmelková, E., Kulovaná T., Keppert, M., Ondráček M., Černý, R.
Natural zeolite as environmentally friendly supplementary cementitious material in concrete
WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2012, IV(165), 275-285. ISSN 1743-3541.
https://doi.org/10.2495/ARC120251

Pavlík, Z., Keppert, M., Pavlíková, M., Fořt, J., Michalko O., Černý, R.
MSWI bottom ash as eco-aggregate in cement mortar design
WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2012, IV(165), 127-138. ISSN 1743-3541.
https://doi.org/10.2495/ARC120121

Keppert, M., Pavlík, Z., Tydlitát, V., Volfová P., Švarcová s., Šyc M., Černý, R.
Properties of municipal solid waste incineration ashes with respect to their separation temperature
Waste Management & Research. 2012, 30(10), 1041-1048. ISSN 0734-242X.
https://doi.org/10.1177/0734242X12448513

Vejmelková, E., Keppert, M., Rovnaníková, P., Keršner Z., Černý, R.
Properties of lime composites containing a new type of pozzolana for the improvement of strength and durability
Composites Part B: Engineering. 2012, 43(8), 3534-3540. ISSN 1359-8368.
https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2011.11.053

Kaulich V., Trník, A., Pavlíková, M., Keppert, M., Volfová P., Pavlík, Z.
Analýza tepelných vlastností omítky obsahující materiál se skupenskou přeměnou
Stavební obzor. 2012, 21(7), 205-209. ISSN 1805-2576.

Reiterman P., Kadlecová Z., Kolář K., Keppert, M., Adámek J., Holčapek O.
Zohlednění trvanlivosti při hodnocení kvality povrchové vrstvy betonu
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2012, 2012(3), 62-66. ISSN 1213-3116.

Vejmelková, E., Koňáková, D., Čáchová M., Černý, R., Keppert, M.
Effect of hydrophobization on the properties of lime-metakaolin plasters
Construction and Building Materials. 2012, 37(1), 556-561. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.07.097

Keppert, M., Michalko O., Pavlík, Z., Černý, R.
Strength and elasticity of mortar with municipal solid waste incineration ash
Advanced Materials Research. 2012, 2012(584), 220., PCM-Pr-30. ISSN 1022-6680.

Kulovaná T., Vejmelková, E., Keppert, M., Černý, R., Rovnaníková, P., Ondráček M., Sedlmajer M.
Trvanlivostní vlastnosti vysokohodnotného betonu s jemně mletým keramickým střepem
Stavební obzor. 2012, 21(5), 128-131. ISSN 1805-2576.

Keppert, M., Vejmelková, E., Černý, R., Švarcová s., Bezdička p.
Microstructural changes and residual properties of fiber reinforced cement composites exposed to elevated temperatures
Cement Wapno Beton. 2012, 17/79(2), 77-89. ISSN 1425-8129.

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Volfová P., Keppert, M., Černý, R.
Effect of Fine-Ground Ceramic Admixture on Early Age Properties of Cement Paste
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, 63(63), 615-618. ISSN 2010-376X.

Keppert, M., Pavlík, Z., Žumár J., Černý, R.
Durability of mortar with high content of Municipal Solid Waste Incineration bottom ash
International Proceedings of Computer Science and Information Technology. 2012, 2/(28), 137-142. ISSN 2010-460X.

Vejmelková, E., Kulovaná T., Keppert, M., Konvalinka P., Ondráček M., Sedlmajer M., Černý, R.
Application of Waste Ceramics as Active Pozzolana in Concrete Production
International Proceedings of Computer Science and Information Technology. 2012, 28(28), 132-136. ISSN 2010-460X.

Keppert, M., Pavlík, Z., Černý, R., Reiterman P.
Properties of Concrete with Municipal Solid Waste Incinerator Bottom Ash
International Proceedings of Computer Science and Information Technology. 2012, 28(28), 127-131. ISSN 2010-460X.

Pavlík, Z., Keppert, M., Pavlíková, M., Černý, R.
Investigation of the Effectiveness of Siloxane Hydrophobic Injection for Renovation of Damp Brick Masonry
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, 61(61), 1231-1234. ISSN 2010-376X.

Čáchová M., Koňáková, D., Vejmelková, E., Keppert, M., Výborný, J., Černý, R.
Vlhkostní a tepelné vlastnosti lehčeného keramického střepu
Stavební obzor. 2012, 21(2), 49-51. ISSN 1805-2576.

Vejmelková, E., Keppert, M., Rovnaníková, P., Keršner Z., Černý, R.
Application of burnt clay shale as pozzolan addition to lime mortar
Cement and Concrete Composites. 2012, 34(4), 486-492. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2012.01.001

Vejmelková, E., Keppert, M., Máca P., Černý, R.
Mechanical, hygric and thermal properties of innovative renovation renders
WIT Transactions on the Built Environment. 2011, 2011(118), 555-563. ISSN 1743-3509.
https://doi.org/10.2495/STR110461

Vejmelková, E., Keppert, M., Keršner Z., Rovnaníková, P., Černý, R.
Mechanical, fracture-mechanical, hydric, thermal, and durability properties of lime-metakaolin plasters for renovation of historical buildings
Construction and Building Materials. 2012, 31(1), 22-28. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.12.084

Pavlík, Z., Keppert, M., Pavlíková, M., Volfová P., Černý, R.
Application of MSWI Bottom Ash as Alternative Aggregate in Cement Mortar
WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2011, III(148), 335-342. ISSN 1743-3541.
https://doi.org/10.2495/RAV110311

Pavlík, Z., Keppert, M., Pavlíková, M., Volfová P., Černý, R.
Environmental Friendly Concrete Production Using Municipal Solid Waste Incineration Materials
WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2011, III(148), 325-334. ISSN 1743-3541.
https://doi.org/10.2495/RAV110301

Vejmelková, E., Keppert, M., Rovnaníková, P., Ondráček M., Keršner Z., Černý, R.
Properties of high performance concrete containing fine-ground ceramics as supplementary cementitious material
Cement and Concrete Composites. 2012, 34(1), 55-61. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2011.09.018

Vejmelková, E., Máca P., Keppert, M., Rovnaníková, P., Černý, R.
Commercial renovation renders: mechanical, hygric, thermal and durability properties
Cement Wapno Beton. 2011, 16/78(5), 288-298. ISSN 1425-8129.

Pavlík, Z., Vejmelková, E., Pavlíková, M., Keppert, M., Černý, R.
Characterization of Building Stones Involved in Historical Masonry
Advanced Materials Research. 2011, 324(1), 388-391. ISSN 1022-6680.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.324.388

Jerman, M., Keppert, M., Výborný, J., Černý, R.
Moisture and heat transport and storage characteristics of two commercial autoclaved aerated concretes
Cement Wapno Beton. 2011, 16/78(1), 18-29. ISSN 1425-8129.

Keppert, M., Pavlík, Z., Vejmelková, E., Černý, R., Šyc M.
Popeloviny ze spalovny komunálního odpadu jako alternativní plnivo cementové malty
Stavební obzor. 2011, 20(3), 74-76. ISSN 1210-4027.

Keppert, M., Pohořelý M., Tošnarová M., Zychová M., Šyc M., Punčochář M.
Imobilizace těžkých kovů z popelovin ze spalovny komunálních odpadů
Paliva. 2010, 2(4), 113-118. ISSN 1804-2058.

Vejmelková, E., Keppert, M., Grzeszczyk S., Skaliński B., Černý, R.
Properties of Self-Compacting Concrete Mixtures Containing Metakaolin and Blast Furnace Slag
Construction and Building Materials. 2011, 25(3), 1325-1331. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.09.012

Pavlíková, M., Pavlík, Z., Keppert, M., Černý, R.
Salt transport and storage parameters of renovation plasters and their possible effects on restored buildings' walls
Construction and Building Materials. 2011, 25(3), 1205-1212. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.09.034

Vimmrová, A., Keppert, M., Svoboda L., Černý, R.
Lightweight gypsum composites: design strategies for multi-functionality
Cement and Concrete Composites. 2011, 33(1), 84-89. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2010.09.011

Keppert, M., Reiterman P., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Jerman, M., Černý, R.
Municipal solid waste incineration ashes and their potential for partial replacement of Portland cement and fine aggregates in concrete
Cement Wapno Beton. 2010, 15/77(4), 187-193. ISSN 1425-8129.

Vejmelková, E., Pavlíková, M., Keppert, M., Keršner Z., Rovnaníková, P., Ondráček M., Sedlmajer M., Černý, R.
High Performance Concrete with Czech Metakaolin: Experimental Analysis of Strength, Toughness and Durability Characteristics
Construction and Building Materials. 2010, 24(8), 1404-1411. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.01.017

Keppert, M., Vytlačilová V., Dvorský T., Reiterman P., Černý, R.
Vodotěsnost a permeabilita vysokohodnotného betonu
Stavební obzor. 2010, 19(5/2010), 145-148. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Keppert, M., Pernicová R., Fiala, L., Mihulka J., Benešová H., Černý, R.
Transport a akumulace solí v omítkách určených pro sanace stavebních konstrukcí
Stavební obzor. 2009, 18(9), 277-282. ISSN 1210-4027.

Vejmelková, E., Konvalinka P., Padevět P., Kopecký L., Keppert, M., Černý, R.
Mechanical, hygric and thermal properties of cement-based composite with hybrid fiber reinforcement subjected to high temperatures
International Journal of Thermophysics. 2009, 30(4), 1310-1322. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-009-0609-z

Vejmelková, E., Pavlíková, M., Keppert, M., Keršner Z., Rovnaníková, P., Ondráček M., Sedlmajer M., Černý, R.
Fly-Ash Influence on the Properties of High Performance Concrete
Cement Wapno Beton. 2009, 13/75(4), 189-204. ISSN 1425-8129.

Pavlíková, M., Brtník T., Keppert, M., Černý, R.
Effect of Metakaolin as Partial Portland-Cement Replacement on Properties of High Performance Mortars
Cement Wapno Beton. 2009, 14(3), 113-122. ISSN 1425-8129.

Pernicová R., Keppert, M., Černý, R., Pavlíková, M.
Studium omítek pro sanaci historických objektů
Stavební obzor. 2008, 17(8), 230-235. ISSN 1210-4027.

Keppert, M., Rakhmatoulline A., Simko F., Deschamps M., Haarberg G.M., Bessada C.
Multinuclear magnetic-resonance study of Na3AlF6 - AlPO4 molten and solidified mixtures
Magnetic Resonance in Chemistry. 2008, 46(9), 803-810. ISSN 0749-1581.
https://doi.org/10.1002/mrc.2248