Malty moderních mozaik pod drobnohledem - metody pro materiálovou charakterizaci a studium degradace

Info

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2018 - 2020
Číslo projektu: 18-13525S

České moderní mozaiky představují v evropském kontextu unikátní díla, bohužel stále
nedoceněná jako objekty kulturního dědictví. Navržený projekt se zabývá materiálovou
charakterizací a degradací malt českých mozaik pozdního 19. a 20. století. Tyto materiály
doposud nebyly šířeji zkoumány, nicméně znalost jejich složení a trvanlivosti zkvalitní jejich konzervování a restaurování. Cílem projektu je analyzovat autentické vzorky českých mozaikových malt a poznat jejich degradační produkty a procesy a vyvinou standardní metodiku pro tuto činnost. Dále budou připraveny modelové vzorky, imitující autentické malty a celé mozaiky, s cílem otestovat jejich trvanlivost a potenciál pro použití při restaurování mozaik. Budou provedeny jak zrychlené trvanlivostní testy, tak zkouška přirozeným stárnutím při vystavení povětrnosti. Získané výsledky poslouží k navržení efektivnější konzervátorských a restaurátorských postupů a materiálů. Poznatky získané v rámci projektu mohou přispět i k vyřešení některých otázek týkajících se autorství dosud anonymních mozaik.

Řešitel

Martin Keppert

2 2435 7124

Kancelář: A326