Aktuality

Studenstká Vědecká a Odborná Činnost - SVOČ 2019
Studenstká Vědecká a Odborná Činnost - SVOČ 2019

05.4.2019

ČVUT v Praze vyhlašuje pro studenty bakalářského a magisterského studia a pro studentské týmy 20. ročník Studentské Vědecké a Odborné Činnosti v odborné sekci Materiálové inženýrství. Fakultní kolo se koná v úterý 30.4.2019 v místnosti D1050 od 9:00.

Speciální číslo v časopisu Materials!
Speciální číslo v časopisu Materials!

25.2.2019

Zbyšek Pavlík z Katedry materiálového inženýrství a chemie byl jmenován editorem speciálního čísla v časopise Materials (IF 2.467) s názvem "Mechanical, Thermal, and Hygric Properties of Lightweight Composites for Construction Use".

Speciální číslo v časopisu Energies!
Speciální číslo v časopisu Energies!

15.2.2019

Robert Černý a Václav Kočí z Katedry materiálového inženýrství a chemie byli jmenováni společně s Ákosem Lakatosem (University of Debrecen) editory speciálního čísla v časopise Energies (IF 2.676) s názvem "Heat and Mass Transfer in Building Energy Performance Assessment".

Mezinárodní symposium CEST 2019
Mezinárodní symposium CEST 2019

14.2.2019

Ve dnech 16. - 18. října 2019 se bude v Banské Bystrici konat 1. ročník mezinárodního symposia Central European Symposium on Thermophysics. Na organizaci tohoto symposia se bude podílet také naše katedra společně s Katedrou fyziky, Fakulty přírodních věd, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Přesun výuky předmětů z místnosti A338 do A336
Přesun výuky předmětů z místnosti A338 do A336

13.2.2019

V letním semestru (LS 2018/19) se veškerá výuka předmětů vyučovaných v místnosti A338 přesouvá do místnosti A336.

K123 posílila svůj tým o dva nové akademické pracovníky
K123 posílila svůj tým o dva nové akademické pracovníky

12.2.2019

Dne 28.1.2019 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pozice docenta a odborného asistenta na naší katedře. Na základě doporučení komise jmenoval děkan dva nové členy naší katedry, a sice doc. Ing. Martina Böhma, Ph.D. a RNDr. Kláru Kobetičovou, Ph.D.

K123 pořádá mezinárodní symposium CESBP 2019!
K123 pořádá mezinárodní symposium CESBP 2019!

10.1.2019

Ve dnech 2. - 5. září 2019 bude Katedra materiálového inženýrství a chemie ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT pořádat již 4. ročník mezinárodního sympozia Central Europen Symposium on Building Physics (CESBP 2019). Symposium se bude konat v prostorách Fakulty stavební ČVUT.