Aktuality

Speciální vydání v časopise Energies!
Speciální vydání v časopise Energies!

09.10.2019

Robert Černý a Jan Kočí byli jmenováni editory speciálního vydání v časopise Energies s názvem "Recent Developments in Building Physics" (IF 2.676). Zájemnci o publikaci v tomto vydání mají možnost zaslat své příspěvky do 15. prosince 2019.

Konference CESBP 2019
Konference CESBP 2019

24.9.2019

Ve dnech 2. - 5. září 2019 proběhl 4. ročník mezinárodního sympozia Central Europen Symposium on Building Physics (CESBP 2019) pořádaný Katedrou materiálového inženýrství a chemie ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT.

Zvláštní vydání časopisu Applied Sciences
Zvláštní vydání časopisu Applied Sciences

07.9.2019

Milena Pavlíková byla jmenována spolueditorkou zvláštního vydání časopisu Applied Sciences (IF 2.217): Progressive Cement and Glass-Based Composites and Structures.

Zvláštní vydání časopisu Materials
Zvláštní vydání časopisu Materials

13.8.2019

Zbyšek Pavlík z Katedry materiálového inženýrství a chemie byl jmenován spolueditorem zvláštního vydání časopisu Materials (IF 2.972) se zaměřením na kompozity s nanoaditivy: Synthesis and Properties of Nano-Based Composites.

Konference SGEM 2019
Konference SGEM 2019

23.7.2019

V termínu 28.6. - 7.7.2019 jsme se zúčastnili multidisciplinárního sympozia XIX International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019 v bulharské Albeně a setkali se s předními odborníky, se kterými jsme diskutovali o využitelnosti ekologicky šetrných materiálů.

Technologická mise v Mexiku
Technologická mise v Mexiku

21.6.2019

Lukáš Fiala se v termínu 3.6. - 7.6.2019 zúčastnil za Fakultu stavební ČVUT Technologické mise v Mexiku. Mise vedená náměstkem MPO Ing. Eduardem Muřickým byla zaměřena na oblast pokročilých materiálů a širší spolupráci v oblasti inovací, startupů a technologických řešení.

Dětská univerzita
Dětská univerzita

20.6.2019

8. - 12. 7. 2019 již po čtvrté otevřeme laboratoře naší katedry pro nejmladší studenty ČVUT v rámci Dětské univerzity ČVUT v Praze. Připravili jsme si pro ně pestrý program, seznámí se s optickou mikroskopií, UV/VIS spektroskopií, chemickými analytickými metodami a základními anorganickými pojivy.

Studentská Vědecká a Odborná Činnost - SVOČ 2019
Studentská Vědecká a Odborná Činnost - SVOČ 2019

05.4.2019

ČVUT v Praze vyhlašuje pro studenty bakalářského a magisterského studia a pro studentské týmy 20. ročník Studentské Vědecké a Odborné Činnosti v odborné sekci Materiálové inženýrství. Fakultní kolo se koná v úterý 30.4.2019 v místnosti D1050 od 9:00.

Speciálni vydání časopisu Materials
Speciálni vydání časopisu Materials

25.2.2019

Zbyšek Pavlík z Katedry materiálového inženýrství a chemie byl jmenován editorem speciálního čísla v časopise Materials (IF 2.467) s názvem "Mechanical, Thermal, and Hygric Properties of Lightweight Composites for Construction Use".

Speciální vydání časopisu Energies!
Speciální vydání časopisu Energies!

15.2.2019

Robert Černý a Václav Kočí z Katedry materiálového inženýrství a chemie byli jmenováni společně s Ákosem Lakatosem (University of Debrecen) editory speciálního čísla v časopise Energies (IF 2.676) s názvem "Heat and Mass Transfer in Building Energy Performance Assessment".

Mezinárodní symposium CEST 2019
Mezinárodní symposium CEST 2019

14.2.2019

Ve dnech 16. - 18. října 2019 se bude v Banské Bystrici konat 1. ročník mezinárodního symposia Central European Symposium on Thermophysics. Na organizaci tohoto symposia se bude podílet také naše katedra společně s Katedrou fyziky, Fakulty přírodních věd, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

K123 posílila svůj tým o dva nové akademické pracovníky
K123 posílila svůj tým o dva nové akademické pracovníky

12.2.2019

Dne 28.1.2019 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pozice docenta a odborného asistenta na naší katedře. Na základě doporučení komise jmenoval děkan dva nové členy naší katedry, a sice doc. Ing. Martina Böhma, Ph.D. a RNDr. Kláru Kobetičovou, Ph.D.

K123 pořádá mezinárodní symposium CESBP 2019!
K123 pořádá mezinárodní symposium CESBP 2019!

10.1.2019

Ve dnech 2. - 5. září 2019 bude Katedra materiálového inženýrství a chemie ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT pořádat již 4. ročník mezinárodního sympozia Central Europen Symposium on Building Physics (CESBP 2019). Symposium se bude konat v prostorách Fakulty stavební ČVUT.