Zahraniční stáž našich kolegů na Tchaj-wanu

Zahraniční stáž našich kolegů na Tchaj-wanu

Zahraniční stáž našich kolegů na Tchaj-wanu

27.2.2023

V období mezi 16.01.2023 až 17.02.2023 byli naši kolegové Martin Mildner a Petr Hotěk na zahraniční stáži na Ilan National University na Tchaj-wanu.

Naši kolegové Martin Mildner a Petr Hotěk během své stáže na doktorském studiu navštívili naše kolegy z Tchaj-wanské National Ilan University a spolupracovali s nimi na vývoji multifunkčních alkalicky aktivovaných materiálů určených pro sofistikované aplikace.

Společně s místními studenty a vědeckými pracovníky připravovali a testovali alkalicky aktivované materiály s využitím lokálního prekurzoru (ultra jemného reaktivního popílku) s příměsí kameniva se schopností zvýšit elektrickou vodivost materiálu. V rámci stáže také připravili pro místní studenty přednášku ohledně výzkumu u nás na Fakultě stavební ČVUT, ve kterém jsou zapojeni.

Tato stáž jim umožnila zapojit se do výzkumného bilaterálního projektu mezi Tchaj-wanem a Českou republikou a získat tak cenné zkušenosti v oblasti výzkumu a vývoje pokročilých materiálů, a přispěla k rozvoji jejich schopností a znalostí v této oblasti.