24. ročník Studentské vědecké a odborné činnosti

24. ročník Studentské vědecké a odborné činnosti

24. ročník Studentské vědecké a odborné činnosti

05.4.2024

Fakulta stavební ČVUT v Praze vyhlašuje 24. ročník SVOČ v odborné sekci - materiálové inženýrství. Fakultní kolo se koná ve středu 24. 4. 2024 od 9:00 v místnosti A338.

Základní informace:

  • Do soutěže se mohou přihlásit studenti bakalářského a magisterského studia (případně studentské týmy).
  • POZOR: Soutěžní práce studentů posledních ročníků studia nesmí prezentovat pouze výsledky získané v rámci řešení bakalářské či diplomové práce.
  • Přihláška musí obsahovat: JMÉNO STUDENTA/STUDENTŮ, OBOR, ROČNÍK a NÁZEV PREZENTOVANÉ PRÁCE.

Přihlášky so soutěže je možné posílat na adresu: martin.bohm@fsv.cvut.cz do 22.4.2024.

Podrobné informace ohledně soutěžních prací, průběhu soutěžních kol a šablonu soutěžních prací naleznete na webu fakulty FSv: https://portal.fsv.cvut.cz/svoc/.

Doporučená šablona zde


Garanti a organizátoři sekce: doc. Ing. Martin Böhm, Ph.D., doc. Ing. Pavel Reiterman, Ph.D.

Ceny ve fakultním kole:

  1. místo ……..…. 7000,- Kč
  2. místo ……..…. 5000,- Kč
  3. místo ……..…. 3000,- Kč

Dvě nejlepší práce postupují do mezinárodního kola soutěže SVOČ, které se bude konat 16.5. 2024 v Košicích.