Získání slibného prekurzoru pro návrh geopolymerů

Získání slibného prekurzoru pro návrh geopolymerů

Získání slibného prekurzoru pro návrh geopolymerů

05.8.2022

Na katedře jsme uvítali Ms. Yan Han (Wonderful Marble Co. Ltd.) a v rámci její návštěvy projednali dodávku perspektivního vstupního materiálu pro návrh mutifunkčních geopolymerů (GA ČR 22-00987J ve spolupráci s National Ilan University - Prof. Wei-Ting Lin).

Prekurzor RUFA (Reactive Ultrafine Fly Ash) je velmi jemný elektrárenský popílek, který se díky téměr 100 % obsahu amorfní fáze vyznačuje vysokou reaktivitou s alkáliemi (aktivátory). S jeho použitím bude tak možné optimalizovat mechanické vlastnosti geopolymerních směsí, které jsou při návrhu materiálů s novými funkcemi (self-heating, self-sensing, energy harvesting) jednou ze zásadních výzev. Děkujeme Ms. Yan Han a Prof. Wei-Ting Linovi a těšíme se na pokračování naší podnětné spolupráce.