Spolupráce se zahraničím: National Ilan University (Tchajwan)

Spolupráce se zahraničím: National Ilan University (Tchajwan)

Spolupráce se zahraničím: National Ilan University (Tchajwan)

01.10.2020

Katedra materiálového inženýrství a chemie spolupracuje s partnerským pracovištěm na National Ilan University (Tchajwan) v oblasti výzkumu návrhu geopolymerů a alkalicky aktivovaných aluminosilikátů pro stavební aplikace.

V rámci Memoranda o porozumění stvrzeného oběma stranami byla zahájena spolupráce na výzkumu v oblasti materiálového inženýrství jejíž dosavadní výsledky zahrnují:

  • společné publikace v impaktovaných časopisech a konferenčních sbornících
  • podání společného mezinárodního projektu v oblasti základního výzkumu, jehož cílem je materiálová charakterizace multifunkčních necementových kompozitů se sníženým dopadem na životní prostředí pro speciální stavební aplikace
  • zprostředkování stáže pro Ph.D. studenta na pracovišti National Ilan University (termín posunut v rámci COVID-19 opatření)

Těšíme se na dále se prohlubující spolupráci s našimi tchajwanskými kolegy.