Petr Hotěk

Bc. Petr Hotěk

Bc. Petr Hotěk

Email

petr.hotek@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7102

Kancelář

D1015

Vzdělání

2016 Zahájení studia, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Stavební inženýrství (SI)

2020

Bc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Konstrukce pozemních staveb Bakalářská práce: Vliv prostupů na protlačení železobetonových lokálně podepřených desek 

2020

Zahájení magisterského studia,Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Konstrukce pozemních staveb

Zaměstnání a praxe

2018 - 2021 Technik, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2021 - dosud

Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2019

ABP a.s. Praha, Projekce a statika staveb, praxe v rámci studia

Výzkumná činnost

Geopolymery pro podlahoviny, vnitřní omítky se zvýšenou akumulační schopností, vysokohodnotný beton se zvýšenou samoléčivou schopností.