Jan Fořt

Ing. Jan Fořt, Ph.D.

Ing. Jan Fořt, Ph.D.

Email

jan.fort@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7130

Kancelář

A325

Vzdělání

2011 Ing., Fakulta provozně ekonomická, ČZU v Praze, obor Ekonomie a Management, Diplomová práce: Strategie umístění produktu na trh

2017 Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Fyzikální a Materiálové Inženýrství, Disertační práce: Experimentální analýza kompozitů se zvýšenou tepelně-akumulační schopností

Zaměstnání a praxe

2017 - nyní Odborný asistent, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2012 - 2017 Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Výzkumná činnost

Návrh nových experimentálních metod, využití vedlejších produktů průmyslové výroby při vývoji nových typů stavebních materiálů, studium využití pucolánově aktivních materiálů jako částečné náhrady cementového pojiva, výzkum využití stavebních materiálů s fázovou změnou, studium vysokoteplotní odolnosti cementových kompozitů, vliv hybridní výztuže na residuální vlastnosti vysokohodnotného betonu, provádění nedestruktivních zkoušek stavebních materiálů pomocí ultrazvuku, studium PCM materiálů a jejich implementace do stavebních konstrukcí, studium vysokoteplotní odolnosti betonových konstrukcí, výzkum alkalicky aktivovaných materiálů, hodnocení ekologických a ekonomických dopadů, zpracování life cycle assessment analysis, carbon footprint analysis.

Bakalářské předměty

Magisterské předměty

Doktorské předměty

Fořt, J., Doleželová, M., Keppert, M., Jerman, M., Záleská, M., Černý, R., Šál, J., Ševčík R., Stehel V.
Biomass fly ash as an alternative to coal fly ash in blended cements: Functional aspects
Construction and Building Materials. 2021, 271, 121544. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121544

Fořt, J., Doleželová, M., Kočí, V., Černý, R.
Functional Properties of SAP-Based Humidity Control Plasters
Polymers. 2021, 13, 2279. ISSN 2073-4360.
https://doi.org/10.3390/polym13142279

Abed M.A., Fořt, J., Naoulo A., Essa A.
Influence of polypropylene and steel fibers on the performance and crack repair of self-compacting concrete
Materials. 2021, 14(19), 5506. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma14195506

Fořt, J., Šál, J., Böhm, M., Morales-Conde M.J., Pedreño-Rojas M.A., Černý, R.
Microstructure Formation of Cement Mortars Modified by Superabsorbent Polymers
Polymers. 2021, 13, 3584. ISSN 2073-4360.
https://doi.org/10.3390/polym13203584

Fořt, J., Kočí, J., Černý, R.
Environmental Efficiency Aspects of Basalt Fibers Reinforcement in Concrete Mixtures
Energies. 2021, 14, 7736. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en14227736

Kočí, V., Kočí, J., Fořt, J., Fiala, L., Šál, J., Hager I., Černý, R.
Utilization of Crushed Pavement Blocks in Concrete: Assessment of Functional Properties and Environmental Impacts
Materials. 2021, 14, 7361. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma14237361

Fořt, J., Vejmelková, E., Keppert, M., Rovnaníková P., Bezdička P., Černý, R.
Alkaline activation of low-reactivity ceramics: Peculiarities induced by the precursors' dual character
Cement and Concrete Composites. 2020, 105, 103440. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2019.103440

Pedreno-Rojas M.A., Fořt, J., Černý, R., Rubio-de-Hita P.
Life cycle assessment of natural and recycled gypsum production in the Spanish context
Journal of Cleaner Production. 2020, 253, 120056. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120056

Kočí, V., Petříková, M., Fořt, J., Fiala, L., Černý, R.
Preparation of self-heating alkali-activated materials using industrial waste products
Journal of Cleaner Production. 2020, 260, 121116. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121116

Fiala, L., Konrád P., Fořt, J., Keppert, M., Černý, R.
Application of ceramic waste in brick blocks with enhanced acoustic properties
Journal of Cleaner Production. 2020, 261, 121185. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121185

Kočí, V., Fořt, J., Maděra, J., Scheinherrová, L., Trník, A., Černý, R.
Correction of errors in DSC measurements using detailed modeling of thermal phenomena in calorimeter-sample system
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2020, 69(10), 8178-8186. ISSN 0018-9456.
https://doi.org/10.1109/TIM.2020.2987454

Kobetičová, K., Fořt, J., Černý, R.
Interactions of superabsorbent polymers based on acrylamide substances with microorganisms occurring in human dwellings
Ecotoxicology and Environmental Safety. 2020, 195, 110522. ISSN 0147-6513.
https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.110522

Fořt, J., Kočí, J., Černý, R., Pokorný, J.
Influence of superabsorbent polymers on moisture control in building interiors
Energies. 2020, 13(8), 2009. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en13082009

Fořt, J., Kočí, J., Černý, R., Šál, J.
Energy Efficiency of Novel Interior Surface Layer with Improved Thermal Characteristics and Its Effect on Hygrothermal Performance of Contemporary Building Envelopes
Energies. 2020, 13(8), 2012. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en13082012

Kočí, J., Fořt, J., Černý, R.
Energy efficiency of latent heat storage systems in residential buildings: Coupled effects of wall assembly and climatic conditions
Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2020, 132, 110097. ISSN 1364-0321.
https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110097

Kobetičová, K., Fořt, J., Böhm, M., Nábělková J., Černý, R.
Verification of ecological safety of waste tires
WASTE FORUM. 2020, 15(2), 73-77. ISSN 1804-0195.

Fořt, J., Černý, R.
Transition to circular economy in the construction industry: Environmental aspects of waste brick recycling scenarios
Waste Management. 2020, 118 510-520. ISSN 0956-053X.
https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.09.004

Fořt, J., Černý, R., Šál, J., Žák J.
Assessment of Wood-Based Fly Ash as Alternative Cement Replacement
SUSTAINABILITY. 2020, 12(22), 9580. ISSN 2071-1050.
https://doi.org/10.3390/su12229580

Fořt, J., Migas, P., Černý, R.
Effect of Absorptivity of Superabsorbent Polymers on Design of Cement Mortars
Materials. 2020, 13(23), 1-16., 5503. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma13235503

Kočí, J., Fořt, J., Černý, R., Pokorný, J., Podolka L., Kraus M.
Characterization of Responsive Plasters for Passive Moisture and Temperature Control
Applied Sciences. 2020, 10, 9116. ISSN 2076-3417.
https://doi.org/10.3390/app10249116

Pavlík, Z., Fořt, J., Pavlíková, M., Zemanová, L., Pokorný, J., Trník, A., Čítek D., Černý, R.
Properties of high-performance fiber-reinforced concrete after thermal treatment at high temperatures
Materials and Technology. 2019, 53(4), 481-487. ISSN 1580-2949.
https://doi.org/10.17222/mit.2018.050

Fořt, J., Černý, R., Novotný R., Trník, A.
Preparation and characterization of novel plaster with improved thermal energy storage performance
Energies. 2019, 12(17), 3318. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en12173318

Fořt, J., Novotný R., Vejmelková, E., Trník, A., Rovnaníková P., Keppert, M., Pommer, V., Černý, R.
Characterization of geopolymers prepared using powdered brick
Journal of Materials Research and Technology. 2019, 8(6), 6253-6261. ISSN 2238-7854.
https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2019.10.019

Fořt, J., Černý, R.
Carbon footprint analysis of calcined gypsum production in the Czech Republic
Journal of Cleaner Production. 2018,(177), 795-802. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.01.002

Záleská, M., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Scheinherrová, L., Pokorný, J., Trník, A., Svora P., Fořt, J., Jankovský O., Suchorab, Z., Černý, R.
Biomass ash‑based mineral admixture prepared from municipal sewage sludge and its application in cement composites
Clean Technologies and Environmental Policy. 2018, 20(1), 159-171. ISSN 1618-954X.
https://doi.org/10.1007/s10098-017-1465-3

Fořt, J., Vejmelková, E., Koňáková, D., Alblová N., Čáchová M., Keppert, M., Rovnaníková P., Černý, R.
Application of waste brick powder in alkali activated aluminosilicates: Functional and environmental aspects
Journal of Cleaner Production. 2018, 194 714-725. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.05.181

Fořt, J., Pavlík, Z., Černý, R., Beran P.
Complex assessment of reconstruction works on an institutional building: A case study
Journal of Cleaner Production. 2018, 202 871-882. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.08.197

Fořt, J., Trník, A., Pavlíková, M., Pavlík, Z., Černý, R.
Fabrication of Dodecanol/Diatomite Shape-Stabilized PCM and Its Utilization in Interior Plaster
International Journal of Thermophysics. 2018, 39(12), 137. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2459-z

Fořt, J., Keppert, M., Černý, R.
Application of cellulose fiber reinforcement in lime plasters
Cement Wapno Beton. 2018, 6 433-+. ISSN 1425-8129.

Keppert, M., Fořt, J., Trník, A., Koňáková, D., Vejmelková, E., Pokorný, J., Svora P., Pavlík, Z., Černý, R.
Behavior of Sandstones Under Heat Treatment
International Journal of Thermophysics. 2017, 38(4), 60. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-017-2191-0

Pavlík, Z., Fořt, J., Pavlíková, M., Pokorný, J., Trník, A., Čítek D., Kolísko J., Černý, R.
Residuální vlastnosti vysokohodnotného vláknobetonu po vystavení vysokým teplotám
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2017, 17(2), 16-21. ISSN 1213-3116.

Keppert, M., Urbanová M., Brus J., Čáchová M., Fořt, J., Trník, A., Scheinherrová, L., Záleská, M., Černý, R.
Rational design of cement composites containing pozzolanic additions
Construction and Building Materials. 2017, 148 411-418. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.05.032

Fořt, J., Černý, R., Konvalinka P., Pavlík, Z., Beran P.
EVALUATION OF THE APPLICATION OF A THERMAL INSULATION SYSTEM: IN-SITU COMPARISON OF SEASONAL AND DAILY CLIMATIC FLUCTUATIONS
Acta Polytechnica. 2017, 57(3), 159-166. ISSN 1210-2709.
https://doi.org/10.14311/AP.2017.57.0159

Fořt, J., Pavlík, Z., Trník, A., Pavlíková, M., Černý, R.
Effect of the Mode and Dynamics of Thermal Procesess on DSC-Acquired Phase-Chnage Temperature and Latent Heat of Different Kinds of PCM
Materials and Technology. 2017, 51(6), 919-924. ISSN 1580-2949.
https://doi.org/10.17222/mit.2017.026

Fořt, J., Vejmelková, E., Keppert, M., Černý, R.
Preparation of geopolymer mixes using by-products from brick factories
Cement Wapno Beton. 2017,(6), 457-+. ISSN 1425-8129.

Pavlík, Z., Fořt, J., Záleská, M., Pavlíková, M., Trník, A., Medveď, I., Keppert, M., Koutsoukos P.G, Černý, R.
Energy-efficient thermal treatment of sewage sludge for its application in blended cements
Journal of Cleaner Production. 2016, 2016(112), 409-419. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.072

Fořt, J., Trník, A., Scheinherrová, L., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Černý, R.
Thermal Properties of Cement Based Composites with Municipal Solid Waste Incinerator Fly Ash Accessed by Two Different Transient Methods
Materials Science (Medžiagotyra). 2016, 22(1), 132-137. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.1.7203

Pavlík, Z., Fořt, J., Pavlíková, M., Pokorný, J., Trník, A., Černý, R.
Modified lime-cement plasters with enhanced thermal and hygric storage capacity for moderation of interior climate
Energy and Buildings. 2016, 126 113-127. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.05.004

Fořt, J., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Záleská, M., Trník, A., Jankovský O.
Preparation of Puzzolana Active Two Component Composite for Latent Heat Storage
Ceramics - Silikaty. 2016, 60(4), 291-298. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2016.0044

Pavlík, Z., Jerman, M., Fořt, J., Černý, R.
Monitoring Thermal Performance of Hollow Bricks with Different Cavity Fillers in Difference Climate Conditions
International Journal of Thermophysics. 2015, 36(2-3), 557-568. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-014-1752-8

Fořt, J., Pavlík, Z., Ďurana K., Černý, R.
Effect of Sandstone Anisotropy on its Heat and Moisture Transport Properties
Materials Science (Medžiagotyra). 2015, 21(3), 455-459. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.21.3.7202

Pavlík, Z., Keppert, M., Pavlíková, M., Žumár J., Fořt, J., Černý, R.
Mechanical, hygric, and durability properties of cement mortar with MSWI bottom ash as partial silica sand replacement
Cement Wapno Beton. 2014, 19(2), 67-+. ISSN 1425-8129.

Kočí, V., Maděra, J., Fořt, J., Žumár J., Pavlíková, M., Pavlík, Z., Černý, R.
Service Life Assessment of Historical Building Envelopes Constructed Using Different Types of Sandstone: A Computational Analysis Based on Experimental Input Data
The Scientific World Journal. 2014, 2014(1), 802509. ISSN 1537-744X.
https://doi.org/10.1155/2014/802509

Fiala, L., Fořt, J., Kočí, V., Pavlík, Z., Černý, R.
Tepelně-vlhkostní chování pískovcového historického zdiva v různých klimatických podmínkách
Stavební obzor. 2014, 23(5-6), 100-104. ISSN 1805-2576.

Fořt, J., Pavlík, Z., Žumár J., Pavlíková, M., Černý, R.
Effect of temperature on water vapor transport properties
Journal of Building Physics. 2014, 38(2), 156-169. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259114532612

Pavlík, Z., Fořt, J., Žumár J., Pavlíková, M., Černý, R.
Secondary Effects on Water Vapor Transport Properties Measured by Cup Method
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2013, 73(1), 1020-1025. ISSN 2010-376X.

Pavlíková, M., Keppert, M., Fořt, J., Žumár J., Pavlík, Z.
Využití podroštového popílku ze spalování komunálního odpadu jako alternativního kameniva pro cementovou maltu
Stavební obzor. 2013, 22(3), 85-90. ISSN 1805-2576.

Kočí, J., Maděra, J., Fořt, J., Pavlík, Z., Černý, R.
Určení součinitele vlhkostní vodivosti cementové malty pomocí genetického programování
Stavební obzor. 2013, 2013(7), 183-186. ISSN 1805-2576.

Pavlík, Z., Fořt, J., Žumár J., Pavlíková, M., Medveď, I., Černý, R.
Sekundární vlivy na materiálové parametry charakterizující transport vodní páry stanovené miskovou metodou
Stavební obzor. 2013, 22(7), 178-182. ISSN 1805-2576.

Pavlík, Z., Čáchová M., Vejmelková, E., Korecký T., Fořt, J., Pavlíková, M., Černý, R.
Thermal Properties of Lime-Pozzolan Plasters for Application in Hollow Bricks Systems
World Academy of Science, engineering and Technology. 2013, 83(1), 224-228. ISSN 2010-376X.

Pavlík, Z., Keppert, M., Pavlíková, M., Fořt, J., Michalko O., Černý, R.
MSWI bottom ash as eco-aggregate in cement mortar design
WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2012, IV(165), 127-138. ISSN 1743-3541.
https://doi.org/10.2495/ARC120121

Zhodnocení sladkovodních sedimentů pomocí alkalické aktivace

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2022-2024

Zdravotně nezávadné povrchy na bázi recyklované gumy

Poskytovatel: TA ČR
Doba řešení: 2020-2023

Vysokohodnotný beton se zvýšenou samoléčivou schopností

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021

Vnitřní omítky se zvýšenou vlhkostní akumulační schopností

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2018 - 2020