Jan Fořt

Ing. Jan Fořt, Ph.D.

Ing. Jan Fořt, Ph.D.

Email

jan.fort@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7130

Kancelář

A325

Vzdělání

2011 Ing., Fakulta provozně ekonomická, ČZU v Praze, obor Ekonomie a Management, Diplomová práce: Strategie umístění produktu na trh

2017 Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Fyzikální a Materiálové Inženýrství, Disertační práce: Experimentální analýza kompozitů se zvýšenou tepelně-akumulační schopností

Zaměstnání a praxe

2017 - nyní Odborný asistent, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2012 - 2017 Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Výzkumná činnost

Návrh nových experimentálních metod, využití vedlejších produktů průmyslové výroby při vývoji nových typů stavebních materiálů, studium využití pucolánově aktivních materiálů jako částečné náhrady cementového pojiva, výzkum využití stavebních materiálů s fázovou změnou, studium vysokoteplotní odolnosti cementových kompozitů, vliv hybridní výztuže na residuální vlastnosti vysokohodnotného betonu, provádění nedestruktivních zkoušek stavebních materiálů pomocí ultrazvuku, studium PCM materiálů a jejich implementace do stavebních konstrukcí, studium vysokoteplotní odolnosti betonových konstrukcí, výzkum alkalicky aktivovaných materiálů, hodnocení ekologických a ekonomických dopadů, zpracování life cycle assessment analysis, carbon footprint analysis.

Bakalářské předměty

Magisterské předměty

Doktorské předměty

Fořt, J.; Trník, A.; Pavlíková, M.; Pavlík, Z.; Černý, R.
Fabrication of Dodecanol/Diatomite Shape-Stabilized PCM and Its Utilization in Interior Plaster
International Journal of Thermophysics. 2018, 39 ISSN 1572-9567.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2459-z

Fořt, J.; Pavlík, Z.; Černý, R.; Beran, P.
Complex assessment of reconstruction works on an institutional building: A case study
Journal of Cleaner Production. 2018, 202 871-882. ISSN 1879-1786.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.08.197

Záleská, M.; Pavlík, Z.; Scheinherrová, L.; Pokorný, J.; Trník, A.; Svora, P.; Fořt, J.; Jankovský, O. et al.
Biomass ash‑based mineral admixture prepared from municipal sewage sludge and its application in cement composites
Clean Technologies and Environmental Policy. 2018, 20(1), 159-171. ISSN 1618-9558.
https://doi.org/10.1007/s10098-017-1465-3

Fořt, J.; Vejmelková, E.; Keppert, M.; Černý, R.
Preparation of geopolymer mixes using by-products from brick factories
Cement Wapno Beton. 2017,(6), 457-465. ISSN 1425-8129.

Fořt, J.; Černý, R.
Carbon footprint analysis of calcined gypsum production in the Czech Republic
Journal of Cleaner Production. 2018,(177), 795-802. ISSN 1879-1786.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.01.002

Fořt, J.; Pavlík, Z.; Trník, A.; Pavlíková, M.; Černý, R.
Effect of the Mode and Dynamics of Thermal Procesess on DSC-Acquired Phase-Chnage Temperature and Latent Heat of Different Kinds of PCM
Materials and Technology. 2017, 51(6), 919-924. ISSN 1580-2949.
https://doi.org/10.17222/mit.2017.026

Fořt, J.; Černý, R.; Konvalinka, P.; Pavlík, Z.; Beran, P.
EVALUATION OF THE APPLICATION OF A THERMAL INSULATION SYSTEM: IN-SITU COMPARISON OF SEASONAL AND DAILY CLIMATIC FLUCTUATIONS
Acta Polytechnica. 2017, 57(3), 159-166. ISSN 1210-2709.
https://doi.org/10.14311/AP.2017.57.0159

Keppert, M.; Urbanová, M.; Brus, J.; Čáchová, M.; Fořt, J.; Trník, A.; Scheinherrová, L.; Záleská, M. et al.
Rational design of cement composites containing pozzolanic additions
Construction and Building Materials. 2017, 148 411-418. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.05.032

Keppert, M.; Fořt, J.; Trník, A.; Koňáková, D.; Vejmelková, E.; Pokorný, J.; Svora, P.; Pavlík, Z. et al.
Behavior of Sandstones Under Heat Treatment
International Journal of Thermophysics. 2017, 38(4), ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-017-2191-0

Fořt, J.; Pavlík, Z.; Pavlíková, M.; Záleská, M.; Trník, A.; Jankovský, O.
Preparation of Puzzolana Active Two Component Composite for Latent Heat Storage
Ceramics - Silikaty. 2016, 60(4), 291-298. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2016.0044

Pavlík, Z.; Fořt, J.; Pavlíková, M.; Pokorný, J.; Trník, A.; Černý, R.
Modified lime-cement plasters with enhanced thermal and hygric storage capacity for moderation of interior climate
Energy and Buildings. 2016, 126 113-127. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.05.004

Fořt, J.; Trník, A.; Scheinherrová, L.; Pavlík, Z.; Pavlíková, M.; Černý, R.
Thermal Properties of Cement Based Composites with Municipal Solid Waste Incinerator Fly Ash Accessed by Two Different Transient Methods
Materials Science. 2016, 22(1), 132-137. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.1.7203

Pavlík, Z.; Fořt, J.; Záleská, M.; Pavlíková, M.; Trník, A.; Medveď, I.; Keppert, M.; Koutsoukos, P.G et al.
Energy-efficient thermal treatment of sewage sludge for its application in blended cements
Journal of Cleaner Production. 2016, 2016(112), 409-419. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.072

Fořt, J.; Pavlík, Z.; Ďurana, K.; Černý, R.
Effect of Sandstone Anisotropy on its Heat and Moisture Transport Properties
Materials Science. 2015, 21(3), 455-459. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.21.3.7202

Pavlík, Z.; Jerman, M.; Fořt, J.; Černý, R.
Monitoring Thermal Performance of Hollow Bricks with Different Cavity Fillers in Difference Climate Conditions
International Journal of Thermophysics. 2015, 36(2-3), 557-568. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-014-1752-8

Fořt, J.; Pavlík, Z.; Žumár, J.; Pavlíková, M.; Černý, R.
Effect of temperature on water vapor transport properties
Journal of Building Physics. 2014, 38(2), 156-169. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259114532612

Kočí, V.; Maděra, J.; Fořt, J.; Žumár, J.; Pavlíková, M.; Pavlík, Z.; Černý, R.
Service Life Assessment of Historical Building Envelopes Constructed Using Different Types of Sandstone: A Computational Analysis Based on Experimental Input Data
The Scientific World Journal. 2014, 2014(1), ISSN 1537-744X.
https://doi.org/10.1155/2014/802509

Pavlík, Z.; Keppert, M.; Pavlíková, M.; Žumár, J.; Fořt, J.; Černý, R.
Mechanical, hygric, and durability properties of cement mortar with MSWI bottom ash as partial silica sand replacement
Cement Wapno Beton. 2014, 19(2), 67-+. ISSN 1425-8129.

Zdravotně nezávadné povrchy na bázi recyklované gumy

Poskytovatel: TA ČR
Doba řešení: 2020-2023

Vysokohodnotný beton se zvýšenou samoléčivou schopností

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021

Vnitřní omítky se zvýšenou vlhkostní akumulační schopností

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2018 - 2020