Využití recyklovaných pneumatik pro výrobu akustických izolačních prvků

Info

Poskytovatel: MPO ČR
Doba řešení: 2019 - 2022
Číslo projektu: FV40054

Využívání odpadních produktů představuje důležitý krok směrem k trvalé udržitelnosti a snížení ekologické zátěže spojené s lidskou činností. Pneumatiky využívané automobily představují po konci jejich využití v dopravním průmyslu podstatnou zátěž a možnosti jejich dalšího využití jsou stále poměrně omezené. Akustické stěny, používané v ČR, se mohou skládat z různých materiálů či jejich kombinací. Nejčastěji bývají složeny ze železobetonu, dřeva, dřevocementu, keramických materiálů, recyklovaných plastů, hliníkového a pozinkovaného plechu či dalších materiálů. Námi vyvíjené protihlukové stěny budou obsahovat pryžové částice z použitých letních či zimních pneumatik, stmelené pojivovým materiálem. Pneumatiky jsou obvykle tvořeny přírodními či umělými kaučuky obsahujícími různé anorganické a organické látky, spolu s ocelovou výztuží a různými aditivy. Hlavní cíl předkládaného projektu spočívá ve využití recyklovaných pneumatik pro vývoj akustických prvků, které mohou být využity jako akustická izolace ve stavebních konstrukcích.

Řešitel

Jan Fořt

2 2435 7130

Kancelář: A325