Jiří Maděra

doc. Ing.  Jiří Maděra, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Maděra, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry

Email

madera@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7127

Kancelář

A331

Vzdělání

1999

Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Vodní hospodářství a vodní stavby, Diplomová práce: Optimalizace energetického využití nádrže Horka

2003

Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Fyzikální a materiálové inženýrství, Disertační práce: Počítačová analýza optimálních tepelných a vlhkostních vlastností materiálů a systémů pro vnitřní tepelnou izolaci historických budov

2018 doc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Teorie stavebních konstrukcí a materiálů, Habilitační práce: Použití počítačového modelování při řešení vybraných úloh materiálového inženýrství
Zaměstnání a praxe

2018 - nyní

Docent, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2007 - 2018

Odborný asistent, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

 2003 - 2007

Odborný asistent, Katedra mechaniky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

   
Výzkumná činnost

Materiálové inženýrství, teoretická analýza přenosu tepla, vlhkosti, počítačové modelování a počítačová analýza vlastností a odezvy stavebních materiálů v reálných podmínkách, optimalizace materiálových parametrů, energetická bilance obvodových plášťů budov, numerická analýza laboratorních experimentů.

 

Kočí, V., Kočí, J., Maděra, J., Litoš J., Pommer, V., Scheinherrová, L., Černý, R.
Computational compensation of systematic errors accompanying non-equilibrium thermocouple measurements
International Journal of Thermal Sciences. 2021, 168, 107049. ISSN 1290-0729.
https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2021.107049

Kočí, V., Jerman, M., Pavlík, Z., Maděra, J., Žák J., Černý, R.
Interior thermal insulation systems based on wood fiberboards: experimental analysis and computational assessment of hygrothermal and energy performance in the Central European climate
Energy and Buildings. 2020, 222, 110093. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110093

Kočí, V., Scheinherrová, L., Maděra, J., Keppert, M., Suchorab, Z., Lagód G., Černý, R.
Experimental and Computational Study of Thermal Processes in Red Clays Exposed to High Temperatures
Energies. 2020, 13(9), 2211. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en13092211

Kočí, V., Fořt, J., Maděra, J., Scheinherrová, L., Trník, A., Černý, R.
Correction of errors in DSC measurements using detailed modeling of thermal phenomena in calorimeter-sample system
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2020, 69(10), 8178-8186. ISSN 0018-9456.
https://doi.org/10.1109/TIM.2020.2987454

Kočí, V., Kočí, J., Maděra, J., Žák J., Černý, R.
Computational Prediction of Susceptibility to Biofilms Growth: Two-Dimensional Analysis of Critical Construction Details
Energies. 2020, 13(2), 293. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en13020293

Kočí, V., Maděra, J., Trník, A., Černý, R.
Heat transport and storage processes in differential scanning calorimeter: Computational analysis and model validation
International Journal of Heat and Mass Transfer. 2019, 136 355-364. ISSN 0017-9310.
https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.03.015

Kočí, V., Maděra, J., Krejčí T., Kruis J., Černý, R.
Efficient Techniques for Solution of Complex Computational Tasks in Building Physics
Advances in Civil Engineerings. 2019, 2019, 3529360. ISSN 1687-8086.
https://doi.org/10.1155/2019/3529360

Kočí, J., Maděra, J., Jerman, M., Černý, R.
Experimental Determination of Heat and Moisture Transport Properties of AAC in the Range of Subzero to Room Temperatures
International Journal of Thermophysics. 2019, 40(1), 2. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2464-2

Kočí, J., Maděra, J., Pommer, V., Černý, R.
Analysis of the Frost-Induced Damage of Building Enclosures on the Territory of the Czech Republic
Advances in Materials Science and Engineering. 2018, 2018, 3421801. ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2018/3421801

Kočí, J., Kočí, V., Maděra, J., Černý, R.
Effect of applied weather data sets in simulation of building energy demands: Comparison of design years with recent weather data
Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2019, 100 22-32. ISSN 1364-0321.
https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.10.022

Fiala, L., Maděra, J., Černý, R.
EXPERIMENTAL AND THEORETICAL APPROACH TO DETERMINATION OF HEAT EVOLUTION IN ELECTRICALLY CONDUCTIVE ALUMINOSILICATES
Thermal Science. 2020, 24(2A), 787-794. ISSN 0354-9836.
https://doi.org/10.2298/TSCI180327313F

Kočí, V., Maděra, J., Jerman, M., Černý, R.
Experimental Determination of Frost Resistance of Autoclaved Aerated Concrete at Different Levels of Moisture Saturation
International Journal of Thermophysics. 2018, 39, 75. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2398-8

Kočí, V., Kočí, J., Maděra, J., Pavlík, Z., Gu X., Zhang W., Černý, R.
Thermal and hygric assessment of an inside-insulated brick wall: 2D critical experiment and computational analysis
Journal of Building Physics. 2018, 41(6), 497-520. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259117750495

Kočí, V., Čáchová M., Koňáková, D., Vejmelková, E., Jerman, M., Keppert, M., Maděra, J., Černý, R.
Heat and Moisture Transport and Storage Parameters of Bricks Affected by the Environment
International Journal of Thermophysics. 2018, 39, 63. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2383-2

Maděra, J., Kočí, J., Kočí, V., Kruis J.
Parallel modeling of hygrothermal performance of external wall made of highly perforated bricks
Advances in Engineering Software. 2017, 113 47-53. ISSN 0965-9978.
https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2016.08.010

Kočí, V., Kočí, J., Maděra, J., Černý, R.
Assessment of fast heat evolving processes using inverse analysis of calorimetric data
International Journal of Heat and Mass Transfer. 2017, 115 831-838. ISSN 0017-9310.
https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.07.118

Kočí, V., Maděra, J., Jerman, M., Černý, R.
Computational analysis of heat transport and storage processes in large-volume isothermal heat flow calorimeter
Applied Thermal Engineering. 2017, 121 547-553. ISSN 1359-4311.
https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2017.04.118

Kočí, J., Maděra, J., Keppert, M., Černý, R.
Damage functions for the cold regions and their applications in hygrothermal simulations of different types of building structures
Cold Regions Science and Technology. 2017, 135 1-7. ISSN 0165-232X.
https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2016.12.004

Kočí, V., Vejmelková, E., Čáchová M., Koňáková, D., Keppert, M., Maděra, J., Černý, R.
Effect of Moisture Content on Thermal Properties of Porous Building Materials
International Journal of Thermophysics. 2017, 38(2), 28. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-016-2164-8

Kočí, J., Maděra, J., Černý, R.
A Laboratory Experiment for Monitoring the Time Development of Water Freezing Processes in Porous Materials and Its Computational Analysis
International Journal of Thermophysics. 2016, 37(12), 127. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-016-2133-2

Maděra, J., Kočí, V., Černý, R.
COMPUTATIONAL ANALYSIS OF THE ENERGY EFFICIENCY OF STONE WALLS: CURRENT SITUATION AND POSSIBLE IMPROVEMENTS
International Journal of Sustainable Development and Planning. 2017, 12(2), 264-272. ISSN 1743-7601.
https://doi.org/10.2495/SDP-V12-N2-264-272

Kočí, J., Maděra, J., Jerman, M., Keppert, M., Svora P., Černý, R.
Identification of Water Diffusivity of Inorganic Porous Materials Using Evolutionary Algorithms
Transport in Porous Media. 2016, 113(1), 51-66. ISSN 0169-3913.
https://doi.org/10.1007/s11242-016-0679-x

Kočí, V., Kočí, J., Maděra, J., Černý, R.
Contribution of waste products in single-layer ceramic building envelopes to overall energy savings
Energy. 2016, 111 947-955. ISSN 0360-5442.
https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.06.061

Kočí, V., Maděra, J., Jerman, M., Žumár J., Koňáková, D., Čáchová M., Vejmelková, E., Reiterman P., Černý, R.
Application of waste ceramic dust as a ready-to-use replacement of cement in lime-cement plasters: an environmental-friendly and energy-efficient solution
Clean Technologies and Environmental Policy. 2016, 18(6), 1725-1733., 512. ISSN 1618-954X.
https://doi.org/10.1007/s10098-016-1183-2

Korecký T., Keppert, M., Maděra, J., Černý, R.
Water transport parameters of autoclaved aerated concrete: Experimental assessment of different modeling approaches
Journal of Building Physics. 2015, 39(2), 170-188. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259114535727

Koudelka T., Kruis J., Maděra, J.
Coupled shrinkage and damage analysis of autoclaved aerated concrete
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION. 2015, 267 427-435. ISSN 0096-3003.
https://doi.org/10.1016/j.amc.2015.02.016

Kočí, V., Korecký T., Maděra, J., Černý, R., Kočí, J.
Determination of Radiative Heat Transfer Coefficient at High Temperatures Using a Combined Experimental-Computational Technique
Measurement Science Review. 2015, 15(2), 85-91. ISSN 1335-8871.
https://doi.org/10.1515/msr-2015-0013

Kočí, J., Maděra, J., Jerman, M., Černý, R.
Computational assessment of thermal performance of contemporary ceramic blocks with complex internal geometry in building envelopes
Energy and Buildings. 2015, 99 61-66. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.04.017

Kočí, J., Maděra, J., Černý, R.
A fast computational approach for the determination of thermal properties of hollow bricks in energy-related calculations
Energy. 2015, 83(1), 749-755. ISSN 0360-5442.
https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.02.084

Ďurana K., Maděra, J.
Návrh a aplikace online databáze klimatických dat pro ČR
Stavební obzor. 2014, 23(7-8), 136-141. ISSN 1805-2576.

Kočí, V., Maděra, J., Jerman, M., Trník, A., Černý, R.
Determination of the equivalent thermal conductivity of complex material systems with large-scale heterogeneities
International Journal of Thermal Sciences. 2014, 86(1), 365-373. ISSN 1290-0729.
https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2014.07.020

Kočí, V., Maděra, J., Jerman, M., Černý, R.
Modelování životnosti betonů s obsahem zeolitů pro obvodové pláště budov
Stavební obzor. 2014, 23(5-6), 95-99. ISSN 1805-2576.

Kočí, V., Maděra, J., Fořt, J., Žumár J., Pavlíková, M., Pavlík, Z., Černý, R.
Service Life Assessment of Historical Building Envelopes Constructed Using Different Types of Sandstone: A Computational Analysis Based on Experimental Input Data
The Scientific World Journal. 2014, 2014(1), 802509. ISSN 1537-744X.
https://doi.org/10.1155/2014/802509

Kočí, J., Maděra, J., Černý, R.
Generation of a critical weather year for hygrothermal simulations using partial weather data sets
Building and Environment. 2014, 76(1), 54-61. ISSN 0360-1323.
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.03.006

Kočí, J., Maděra, J., Černý, R.
Výběr kritického klimatického roku pro tepelněvlhkostní simulace budov
Stavební obzor. 2014, 23(1-2), 32-37. ISSN 1805-2576.

Kočí, J., Maděra, J., Fořt, J., Pavlík, Z., Černý, R.
Určení součinitele vlhkostní vodivosti cementové malty pomocí genetického programování
Stavební obzor. 2013, 2013(7), 183-186. ISSN 1805-2576.

Kočí, V., Maděra, J., Černý, R.
Computer aided design of interior thermal insulation system suitable for autoclaved aerated concrete structures
Applied Thermal Engineering. 2013, 58(1), 165-172. ISSN 1359-4311.
https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2013.04.023

Kočí, V., Maděra, J., Bažantová Z., Černý, R.
Analýza a návrh skladby cihlového obvodového pláště pro splnění podmínek pasivního rodinného domu
Stavební obzor. 2013, 22(3), 96-100. ISSN 1805-2576.

Ďurana K., Kočí, V., Maděra, J., Kočí, J., Černý, R.
Analýza vlhkostních parametrů materiálů obvodového pláště na bázi děrovaných cihel
Stavební obzor. 2013, 22(3), 91-95. ISSN 1805-2576.

Kočí, J., Maděra, J., Jerman, M., Černý, R.
Optimization methods for determination of moisture diffusivity of building materials in the drying phase
WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2012, IV(165), 323-333. ISSN 1743-3541.
https://doi.org/10.2495/ARC120291

Kočí, V., Maděra, J., Černý, R.
Influence of characteristic types of thermal insulation on energy savings of AAC-based building envelope: a comparison
WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2012, IV(165), 263-274. ISSN 1743-3541.
https://doi.org/10.2495/ARC120241

Maděra, J., Kočí, V., Černý, R.
Effect of thermal insulation on hygric and thermal conditions in the envelopes of renovated historical buildings
WIT Transactions on Engineering Sciences. 2012, 75(75), 281-292. ISSN 1746-4471.
https://doi.org/10.2495/HT120241

Kočí, J., Maděra, J., Fiala, L., Černý, R.
Computational modelling and experimental verification of the effective thermal conductivity of hollow bricks
WIT Transactions on Engineering Sciences. 2012, 2012(75), 293-303. ISSN 1746-4471.
https://doi.org/10.2495/HT120251

Maděra, J., Jerman, M., Černý, R.
Hygric Performance of a Sandstone Wall Retrofitted with Interior Thermal Insulation
World Academy of Science, engineering and Technology. 2012, 70(70), 1002-1006. ISSN 2010-376X.

Kočí, V., Maděra, J., Černý, R.
Vlhkostně tepelné podmínky v obvodových pláštích renovovaných historických budov
Stavební obzor. 2012, 21(7), 200-204. ISSN 1805-2576.

Kočí, J., Kočí, V., Maděra, J., Fiala, L., Jerman, M., Pavlík, Z., Černý, R.
Počítačová simulace a experimentální ověření efektivního součinitele tepelné vodivosti dutinových cihel
Stavební obzor. 2012, 21(6), 169-172. ISSN 1805-2576.

Kočí, V., Maděra, J., Černý, R.
Vliv tepelných a vlhkostních parametrů střepu na energetickou bilanci obvodových plášťů z děrovaných cihel
Stavební obzor. 2012, 21(6), 188-192. ISSN 1805-2576.

Kočí, V., Jerman, M., Trník, A., Maděra, J., Černý, R.
Vliv výplňového materiálu na tepelně izolační vlastnosti děrovaných cihel
Stavební obzor. 2012, 21(5), 136-141. ISSN 1805-2576.

Kočí, V., Maděra, J., Černý, R.
Effect of Environmental Conditions on Energy Efficiency of AAC-based Building Envelopes
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, 61(61), 1225-1230. ISSN 2010-376X.

Kočí, J., Maděra, J., Jerman, M., Černý, R.
Determination of moisture diffusivity of AAC in drying phase using genetic algorithm
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, 61(61), 863-868. ISSN 2010-376X.

Kočí, J., Maděra, J., Rovnaníková, P., Černý, R.
Hygrothermal performance of innovative renovation renders used for different types of historical masonry
WIT Transactions on the Built Environment. 2011, 2011(118), 683-693. ISSN 1743-3509.
https://doi.org/10.2495/STR110571

Kočí, V., Maděra, J., Černý, R.
Exterior thermal insulation systems for AAC building envelopes: computational analysis aimed at increasing service life
Energy and Buildings. 2012, 47(1), 84-90. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.11.030

Kočí, V., Maděra, J., Výborný, J., Černý, R.
Tepelně vlhkostní poměry obvodových plášťů budov na bázi pórobetonů
Stavební obzor. 2009, 18(7), 198-203. ISSN 1210-4027.

Maděra, J., Ďurana K., Vasiliu S.
IMPORTANŢA SISTEMULUI DE COLECTARE ŞI ELIMINARE A VAPORILOR DE APĂ DIN STRUCTURA UNUI ACOPERIŞ TERASĂ
Bulletin of the Polytechnic Institute of Iasi, Construction. Architecture Section. 2011, LVII(2), 141-154. ISSN 1224-3884.

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Maděra, J., Černý, R.
New type of lime plaster with pozzolana admixture for renewal of historical buildings
Advanced Materials Research. 2011, 324(1), 336-339. ISSN 1022-6680.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.324.336

Pavlík, Z., Fiala, L., Maděra, J., Pavlíková, M., Černý, R.
Computational modelling of coupled water and salt transport in porous materials using diffusion-advection model
Journal of the Franklin Institute. 2011, 348(7), 1547-1587. ISSN 0016-0032.
https://doi.org/10.1016/j.jfranklin.2010.06.014

Kočí, V., Maděra, J., Černý, R.
Vliv okolních podmínek na životnost betonových konstrukcí s tepelnou izolací
Stavební obzor. 2011, 20(6), 167-171. ISSN 1210-4027.

Maděra, J., Kočí, J., Kočí, V., Černý, R.
Vliv prostředí na životnost tepelně izolačních systémů
Stavební obzor. 2011, 20(5), 153-157. ISSN 1210-4027.

Kočí, J., Maděra, J., Černý, R.
Stanovení součinitele vlhkostní vodivosti pomocí genetického algoritmu
Stavební obzor. 2010, 19(2), 45-48. ISSN 1210-4027.

Kočí, V., Maděra, J., Černý, R., Rovnaníková, P.
Porovnání sanační omítky s omítkou vápennou na obvodovém plášti historických budov
Stavební obzor. 2009, 18(3), 72-78. ISSN 1210-4027.

Kočí, V., Maděra, J., Černý, R., Rovnaníková, P.
Experimentální a počítačová analýza omítek pro renovaci historických budov
Stavební obzor. 2009, 18(2), 38-43. ISSN 1210-4027.

Kuča P., Tesárek P., Maděra, J., Černý, R.
Posouzení dlouhodobého tepelně vlhkostního chování objektu s vnitřním zateplením
Stavební obzor. 2009, 18(1), 9-13. ISSN 1210-4027.

Jerman, M., Maděra, J., Kuča P., Černý, R.
Ověření funkčnosti vnitřního zateplení pomocí počítačové simulace
Stavební obzor. 2008, 17(10), 314-316. ISSN 1210-4027.

Kočí, J., Maděra, J., Tesárek P., Černý, R.
Počítačová simulace experimentu v reálných podmínkách - Obvodový plášť na bázi lité sádry
Stavební obzor. 2008, 17(8), 236-241. ISSN 1210-4027.

Maděra, J., Tesárek P., Černý, R.
Počítačová simulace vlhkostních a teplotních polí v obvodovém plášti na bázi lité sádry
Stavební obzor. 2008, 17(6), 175-178. ISSN 1210-4027.

Maděra, J., Černý, R.
Computational Simulation of a Non-Traditional Method for Drying-Out of Building Envelopes Affected by Flood
Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2006, 6(1), 71-74. ISSN 1505-8425.