Jiří Maděra

doc. Ing.  Jiří Maděra, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Maděra, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry

Email

madera@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7127

Kancelář

A331

Vzdělání

1999

Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Vodní hospodářství a vodní stavby, Diplomová práce: Optimalizace energetického využití nádrže Horka

2003

Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Fyzikální a materiálové inženýrství, Disertační práce: Počítačová analýza optimálních tepelných a vlhkostních vlastností materiálů a systémů pro vnitřní tepelnou izolaci historických budov

2018 doc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Teorie stavebních konstrukcí a materiálů, Habilitační práce: Použití počítačového modelování při řešení vybraných úloh materiálového inženýrství
Zaměstnání a praxe

2018 - nyní

Docent, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2007 - 2018

Odborný asistent, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

 2003 - 2007

Odborný asistent, Katedra mechaniky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

   
Výzkumná činnost

Materiálové inženýrství, teoretická analýza přenosu tepla, vlhkosti, počítačové modelování a počítačová analýza vlastností a odezvy stavebních materiálů v reálných podmínkách, optimalizace materiálových parametrů, energetická bilance obvodových plášťů budov, numerická analýza laboratorních experimentů.

 

Kočí, V.; Maděra, J.; Krejčí, T.; Kruis, J.; Černý, R.
Efficient Techniques for Solution of Complex Computational Tasks in Building Physics
Advances in Civil Engineering. 2019, 2019 ISSN 1687-8094.
https://doi.org/10.1155/2019/3529360

Kočí, J.; Maděra, J.; Jerman, M.; Černý, R.
Experimental Determination of Heat and Moisture Transport Properties of AAC in the Range of Subzero to Room Temperatures
International Journal of Thermophysics. 2019, 40(1), ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2464-2

Kočí, J.; Maděra, J.; Pommer, V.; Černý, R.
Analysis of the Frost-Induced Damage of Building Enclosures on the Territory of the Czech Republic
Advances in Materials Science and Engineering. 2018, 2018 ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2018/3421801

Kočí, J.; Kočí, V.; Maděra, J.; Černý, R.
Effect of applied weather data sets in simulation of building energy demands: Comparison of design years with recent weather data
Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2019, 100 22-32. ISSN 1364-0321.
https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.10.022

Kočí, V.; Kočí, J.; Maděra, J.; Pavlík, Z.; Gu, X.; Zhang, W.; Černý, R.
Thermal and hygric assessment of an inside-insulated brick wall: 2D critical experiment and computational analysis 
Journal of Building Physics. 2018, 41(6), 497-520. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259117750495

Kočí, V.; Maděra, J.; Jerman, M.; Černý, R.
Experimental Determination of Frost Resistance of Autoclaved Aerated Concrete at Different Levels of Moisture Saturation
International Journal of Thermophysics. 2018, 39 ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2398-8

Kočí, V.; Čáchová, M.; Koňáková, D.; Vejmelková, E.; Jerman, M.; Keppert, M.; Maděra, J.; Černý, R.
Heat and Moisture Transport and Storage Parameters of Bricks Affected by the Environment
International Journal of Thermophysics. 2018, 39 ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2383-2

Maděra, J.; Kočí, J.; Kočí, V.; Kruis, J.
Parallel modeling of hygrothermal performance of external wall made of highly perforated bricks
Advances in Engineering Software. 2017, 113 47-53. ISSN 0965-9978.
https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2016.08.010

Kočí, V.; Kočí, J.; Maděra, J.; Černý, R.
Assessment of fast heat evolving processes using inverse analysis of calorimetric data
International Journal of Heat and Mass Transfer. 2017, 115 831-838. ISSN 0017-9310.
https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.07.118

Kočí, V.; Maděra, J.; Jerman, M.; Černý, R.
Computational analysis of heat transport and storage processes in large-volume isothermal heat flow calorimeter
Applied Thermal Engineering. 2017, 121 547-553. ISSN 1359-4311.
https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2017.04.118

Kočí, J.; Maděra, J.; Keppert, M.; Černý, R.
Damage functions for the cold regions and their applications in hygrothermal simulations of different types of building structures
Cold Regions Science and Technology. 2017, 135 1-7. ISSN 0165-232X.
https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2016.12.004

Kočí, V.; Vejmelková, E.; Čáchová, M.; Koňáková, D.; Keppert, M.; Maděra, J.; Černý, R.
Effect of Moisture Content on Thermal Properties of Porous Building Materials
International Journal of Thermophysics. 2017, 38(2), ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-016-2164-8

Kočí, J.; Maděra, J.; Černý, R.
A Laboratory Experiment for Monitoring the Time Development of Water Freezing Processes in Porous Materials and Its Computational Analysis
International Journal of Thermophysics. 2016, 37(12), ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-016-2133-2

Kočí, J.; Maděra, J.; Jerman, M.; Keppert, M.; Svora, P.; Černý, R.
Identification of Water Diffusivity of Inorganic Porous Materials Using Evolutionary Algorithms
Transport in Porous Media. 2016, 113(1), 51-66. ISSN 0169-3913.
https://doi.org/10.1007/s11242-016-0679-x

Kočí, V.; Kočí, J.; Maděra, J.; Černý, R.
Contribution of waste products in single-layer ceramic building envelopes to overall energy savings
Energy. 2016, 111 947-955. ISSN 0360-5442.
https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.06.061

Kočí, V.; Maděra, J.; Jerman, M.; Žumár, J.; Koňáková, D.; Čáchová, M.; Vejmelková, E.; Reiterman, P. et al.
Application of waste ceramic dust as a ready-to-use replacement of cement in lime-cement plasters: an environmental-friendly and energy-efficient solution
Clean Technologies and Environmental Policy. 2016, 18(6), 1725-1733. ISSN 1618-9558.
https://doi.org/10.1007/s10098-016-1183-2

Korecký, T.; Keppert, M.; Maděra, J.; Černý, R.
Water transport parameters of autoclaved aerated concrete: Experimental assessment of different modeling approaches
Journal of Building Physics. 2015, 39(2), 170-188. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259114535727

Koudelka, T.; Kruis, J.; Maděra, J.
Coupled shrinkage and damage analysis of autoclaved aerated concrete
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION. 2015, 267 427-435. ISSN 0096-3003.
https://doi.org/10.1016/j.amc.2015.02.016

Kočí, V.; Korecký, T.; Maděra, J.; Černý, R.; Kočí, J.
Determination of Radiative Heat Transfer Coefficient at High Temperatures Using a Combined Experimental-Computational Technique
Measurement Science Review. 2015, 15(2), 85-91. ISSN 1335-8871.
https://doi.org/10.1515/msr-2015-0013

Kočí, J.; Maděra, J.; Jerman, M.; Černý, R.
Computational assessment of thermal performance of contemporary ceramic blocks with complex internal geometry in building envelopes
Energy and Buildings. 2015, 99 61-66. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.04.017

Kočí, J.; Maděra, J.; Černý, R.
A fast computational approach for the determination of thermal properties of hollow bricks in energy-related calculations
Energy. 2015, 83(1), 749-755. ISSN 0360-5442.
https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.02.084

Kočí, V.; Maděra, J.; Jerman, M.; Trník, A.; Černý, R.
Determination of the equivalent thermal conductivity of complex material systems with large-scale heterogeneities
International Journal of Thermal Sciences. 2014, 86(1), 365-373. ISSN 1290-0729.
https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2014.07.020

Kočí, V.; Maděra, J.; Fořt, J.; Žumár, J.; Pavlíková, M.; Pavlík, Z.; Černý, R.
Service Life Assessment of Historical Building Envelopes Constructed Using Different Types of Sandstone: A Computational Analysis Based on Experimental Input Data
The Scientific World Journal. 2014, 2014(1), ISSN 1537-744X.
https://doi.org/10.1155/2014/802509

Kočí, J.; Maděra, J.; Černý, R.
Generation of a critical weather year for hygrothermal simulations using partial weather data sets
Building and Environment. 2014, 76(1), 54-61. ISSN 0360-1323.
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.03.006

Kočí, V.; Maděra, J.; Černý, R.
Computer aided design of interior thermal insulation system suitable for autoclaved aerated concrete structures
Applied Thermal Engineering. 2013, 58(1), 165-172. ISSN 1359-4311.
https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2013.04.023

Kočí, V.; Maděra, J.; Černý, R.
Exterior thermal insulation systems for AAC building envelopes: computational analysis aimed at increasing service life
Energy and Buildings. 2012, 47(1), 84-90. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.11.030

Pavlík, Z.; Pavlíková, M.; Maděra, J.; Černý, R.
New type of lime plaster with pozzolana admixture for renewal of historical buildings
Advanced Materials Research. 2011, 324(1), 336-339. ISSN 1022-6680.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.324.336

Pavlík, Z.; Fiala, L.; Maděra, J.; Pavlíková, M.; Černý, R.
Computational modelling of coupled water and salt transport in porous materials using diffusion-advection model
Journal of the Franklin Institute. 2011, 348(7), 1547-1587. ISSN 0016-0032.
https://doi.org/10.1016/j.jfranklin.2010.06.014

Poděbradská, J.; Maděra, J.; Tydlitát, V.; Rovnaníková, P.; Černý, R.
Determination of Moisture Content in Hydrating Cement Paste Using the Calcium Carbide Method
Ceramics - Silikáty. 2000, 44(1), 35-38. ISSN 0862-5468.