Robert Černý

prof. Ing. Robert Černý, DrSc.

prof. Ing. Robert Černý, DrSc.

vedoucí katedry

Email

cernyr@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 5044

Kancelář

A330

Vzdělání

1983 Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Stavebnictví, teorie konstrukcí, Diplomová práce: Měření transportu vlhkosti v porézních materiálech

1988 CSc., Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, obor Fyzika kondenzovaných látek a akustika, Kandidátská práce: Aplikace Stefanovy úlohy na transport vlhkosti v porézních látkách

1994 docent, ČVUT v Praze, obor Fyzika, Habilitační práce: Sekundární vlivy na transport vlhkosti v porézních materiálech

1995

DrSc., Akademie věd České republiky, obor Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách, Doktorská práce: Modelování fyzikálních procesů se změnou fáze

1998 profesor, ČVUT v Praze

Zaměstnání a praxe

2007 - nyní Vedoucí katedry, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

1999 - 2006 Profesor, Katedra stavební mechaniky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

1994 - 1999 Docent, Katedra fyziky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

1992 - 1994 Odborný asistent, Katedra fyziky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

1991 - 1992 Post-doctoral Researh Associate, Department of Mechanical Engineering and Materials Science, Rice University, Houston, TX, USA

1988 - 1991 Odborný asistent, Katedra fyziky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

1983 - 1988 Odborný asistent, Katedra fyziky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Výzkumná činnost

Materiálové inženýrství, teoretická a experimentální analýza přenosu tepla, vlhkosti a solí v porézních materiálech

Scheinherrová, L., Vejmelková, E., Keppert, M., Doleželová, M., Rovnaníková P., Černý, R.
Effects of accelerated carbonation on properties of ceramic-based geopolymers
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2021, 145(6), 2951-2966. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-020-09980-6

Fořt, J., Doleželová, M., Keppert, M., Jerman, M., Záleská, M., Černý, R., Šál, J., Ševčík R., Stehel V.
Biomass fly ash as an alternative to coal fly ash in blended cements: Functional aspects
Construction and Building Materials. 2021, 271, 121544. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121544

Życzyńska A., Majerek D., Suchorab, Z., Żelazna A., Kočí, V., Černý, R.
Improving the Energy Performance of Public Buildings Equipped with Individual Gas Boilers due to Thermal Retrofitting
Energies. 2021, 14, 1565. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en14061565

Böhm, M., Beránková J., Brich, J., Polášek M., Srba J., Němcová, D., Černý, R.
Factors influencing envelope airtightness of lightweight timber-frame houses built in the Czech Republic in the period of 2006–2019
Building and Environment. 2021, 2021(194), 107687. ISSN 0360-1323.
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.107687

Kočí, V., Koňáková, D., Pommer, V., Keppert, M., Vejmelková, E., Černý, R.
Exploiting advantages of empirical and optimization approaches to design alkali activated materials in a more efficient way
Construction and Building Materials. 2021, 292, 123460. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123460

Kočí, V., Kočí, J., Maděra, J., Litoš J., Pommer, V., Scheinherrová, L., Černý, R.
Computational compensation of systematic errors accompanying non-equilibrium thermocouple measurements
International Journal of Thermal Sciences. 2021, 168, 107049. ISSN 1290-0729.
https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2021.107049

Doleželová, M., Scheinherrová, L., Krejsová, J., Keppert, M., Černý, R., Vimmrová, A.
Investigation of gypsum composites with different lightweight fillers
Construction and Building Materials. 2021, 297, 123791. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123791

Fořt, J., Doleželová, M., Kočí, V., Černý, R.
Functional Properties of SAP-Based Humidity Control Plasters
Polymers. 2021, 13, 2279. ISSN 2073-4360.
https://doi.org/10.3390/polym13142279

Kobetičová, K., Böhm, M., Nábělková J., Černý, R.
Influence of Selected Storage Temperatures on Wood Properties and its Biological Resistance After the Use of Methylxanthines
BioResources. 2021, 16(3), 6231-6243. ISSN 1930-2126.
https://doi.org/10.15376/biores.16.3.6231-6243

Dušek, J., Jerman, M., Podlena M., Boehm M., Černý, R.
Sustainable composite material based on surface-modified rape straw and environment-friendly adhesive
Construction and Building Materials. 2021, 300(20), 1-10., 124036. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.124036

Fořt, J., Šál, J., Böhm, M., Morales-Conde M.J., Pedreño-Rojas M.A., Černý, R.
Microstructure Formation of Cement Mortars Modified by Superabsorbent Polymers
Polymers. 2021, 13, 3584. ISSN 2073-4360.
https://doi.org/10.3390/polym13203584

Pánek M., Borůvka V., Nábělková J., Šimůnková K., Zeidler A., Novák D., Černý, R., Kobetičová, K.
Efficacy of Caffeine Treatment for Wood Protection—Influence of Wood and Fungi Species
Polymers. 2021, 13, 3758. ISSN 2073-4360.
https://doi.org/10.3390/polym13213758

Fořt, J., Kočí, J., Černý, R.
Environmental Efficiency Aspects of Basalt Fibers Reinforcement in Concrete Mixtures
Energies. 2021, 14, 7736. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en14227736

Kočí, V., Kočí, J., Fořt, J., Fiala, L., Šál, J., Hager I., Černý, R.
Utilization of Crushed Pavement Blocks in Concrete: Assessment of Functional Properties and Environmental Impacts
Materials. 2021, 14, 7361. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma14237361

Fiala, L., Petříková, M., Keppert, M., Böhm, M., Pokorný, J., Černý, R.
Influence of Untreated Metal Waste from 3D Printing on Electrical Properties of Alkali-Activated Slag Mortars
Energies. 2021, 14(23), 8178. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en14238178

Pommer, V., Vejmelková, E., Černý, R., Keppert, M.
Alkali-activated waste ceramics: Importance of precursor particle size distribution
Ceramics International. 2021, 47(22), 31574-31582. ISSN 0272-8842.
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.08.037

Fiala, L., Maděra, J., Černý, R.
EXPERIMENTAL AND THEORETICAL APPROACH TO DETERMINATION OF HEAT EVOLUTION IN ELECTRICALLY CONDUCTIVE ALUMINOSILICATES
Thermal Science. 2020, 24(2A), 787-794. ISSN 0354-9836.
https://doi.org/10.2298/TSCI180327313F

Kočí, V., Kočí, J., Maděra, J., Žák J., Černý, R.
Computational Prediction of Susceptibility to Biofilms Growth: Two-Dimensional Analysis of Critical Construction Details
Energies. 2020, 13(2), 293. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en13020293

Fořt, J., Vejmelková, E., Keppert, M., Rovnaníková P., Bezdička P., Černý, R.
Alkaline activation of low-reactivity ceramics: Peculiarities induced by the precursors' dual character
Cement and Concrete Composites. 2020, 105, 103440. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2019.103440

Pedreno-Rojas M.A., Fořt, J., Černý, R., Rubio-de-Hita P.
Life cycle assessment of natural and recycled gypsum production in the Spanish context
Journal of Cleaner Production. 2020, 253, 120056. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120056

Kočí, V., Petříková, M., Fořt, J., Fiala, L., Černý, R.
Preparation of self-heating alkali-activated materials using industrial waste products
Journal of Cleaner Production. 2020, 260, 121116. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121116

Fiala, L., Konrád P., Fořt, J., Keppert, M., Černý, R.
Application of ceramic waste in brick blocks with enhanced acoustic properties
Journal of Cleaner Production. 2020, 261, 121185. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121185

Keppert, M., Scheinherrová, L., Doleželová, M., Vejmelková, E., Černý, R.
Phase composition of ceramic-based alkali-activated polymers: combination of X-ray diffraction and thermal analysis
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2020, 142(1), 157-166. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-020-09369-5

Kočí, V., Fořt, J., Maděra, J., Scheinherrová, L., Trník, A., Černý, R.
Correction of errors in DSC measurements using detailed modeling of thermal phenomena in calorimeter-sample system
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2020, 69(10), 8178-8186. ISSN 0018-9456.
https://doi.org/10.1109/TIM.2020.2987454

Kobetičová, K., Fořt, J., Černý, R.
Interactions of superabsorbent polymers based on acrylamide substances with microorganisms occurring in human dwellings
Ecotoxicology and Environmental Safety. 2020, 195, 110522. ISSN 0147-6513.
https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.110522

Kočí, V., Scheinherrová, L., Maděra, J., Keppert, M., Suchorab, Z., Lagód G., Černý, R.
Experimental and Computational Study of Thermal Processes in Red Clays Exposed to High Temperatures
Energies. 2020, 13(9), 2211. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en13092211

Kočí, V., Jerman, M., Pavlík, Z., Maděra, J., Žák J., Černý, R.
Interior thermal insulation systems based on wood fiberboards: experimental analysis and computational assessment of hygrothermal and energy performance in the Central European climate
Energy and Buildings. 2020, 222, 110093. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110093

Fořt, J., Kočí, J., Černý, R., Pokorný, J.
Influence of superabsorbent polymers on moisture control in building interiors
Energies. 2020, 13(8), 2009. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en13082009

Fořt, J., Kočí, J., Černý, R., Šál, J.
Energy Efficiency of Novel Interior Surface Layer with Improved Thermal Characteristics and Its Effect on Hygrothermal Performance of Contemporary Building Envelopes
Energies. 2020, 13(8), 2012. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en13082012

Życzyńska A., Suchorab, Z., Kočí, J., Černý, R.
Energy Effects of Retrofitting the Educational Facilities Located in South-Eastern Poland
Energies. 2020, 13(10), ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en13102449

Podlena M., Böhm, M., Hýsek Š., Procházka J., Černý, R.
Evaluation of Parameters Influencing the Withdrawal Strength of Oak and Beech Dowels
BioResources. 2020, 15(1), 1665-1677. ISSN 1930-2126.
https://doi.org/10.15376/biores.15.1.1665-1677

Suchorab, Z., Majerek D., Kočí, V., Černý, R.
Time Domain Reflectometry flat sensor for non-invasive monitoring of moisture changes in building materials
Measurement. 2020, 165, 108091. ISSN 0263-2241.
https://doi.org/10.1016/j.measurement.2020.108091

Grzeszczyk S., Matuszek-Chmurowska A., Vejmelková, E., Černý, R.
Reactive Powder Concrete Containing Basalt Fibers: Strength, Abrasion and Porosity
Materials. 2020, 13, 2948. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma13132948

Kočí, J., Fořt, J., Černý, R.
Energy efficiency of latent heat storage systems in residential buildings: Coupled effects of wall assembly and climatic conditions
Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2020, 132, 110097. ISSN 1364-0321.
https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110097

Kobetičová, K., Nábělková J., Ďurišová K., Šimůnková K., Černý, R.
Antifungal Activity of Methylxanthines Based on Their Properties
BioResources. 2020, 15(4), 8110-8120. ISSN 1930-2126.
https://doi.org/10.15376/biores.15.4.8110-8120

Kobetičová, K., Fořt, J., Böhm, M., Nábělková J., Černý, R.
Verification of ecological safety of waste tires
WASTE FORUM. 2020, 15(2), 73-77. ISSN 1804-0195.

Fořt, J., Černý, R.
Transition to circular economy in the construction industry: Environmental aspects of waste brick recycling scenarios
Waste Management. 2020, 118 510-520. ISSN 0956-053X.
https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.09.004

Elgat W.A.A., Kordy A.M., Böhm, M., Černý, R., Abdel-Megeed A., Salem M.Z.M.
Eucalyptus camaldulensis, Citrus aurantium, and Citrus sinensis Essential Oils as Antifungal Activity against Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus terreus, and Fusarium culmorum
Processes. 2020, 8(8), 1003. ISSN 2227-9717.
https://doi.org/10.3390/pr8081003

Keppert, M., Kobera L., Scheinherrová, L., Doleželová, M., Brus J., Černý, R.
Kinetics of Pozzolanic Reaction and Carbonation in Ceramic – Lime System: Thermogravimetry and Solid-State NMR Spectroscopy Study
Journal of Building Engineering. 2020, 32, 101729. ISSN 2352-7102.
https://doi.org/10.1016/j.jobe.2020.101729

Fořt, J., Černý, R., Šál, J., Žák J.
Assessment of Wood-Based Fly Ash as Alternative Cement Replacement
SUSTAINABILITY. 2020, 12(22), 9580. ISSN 2071-1050.
https://doi.org/10.3390/su12229580

Fořt, J., Migas, P., Černý, R.
Effect of Absorptivity of Superabsorbent Polymers on Design of Cement Mortars
Materials. 2020, 13(23), 1-16., 5503. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma13235503

Kočí, J., Fořt, J., Černý, R., Pokorný, J., Podolka L., Kraus M.
Characterization of Responsive Plasters for Passive Moisture and Temperature Control
Applied Sciences. 2020, 10, 9116. ISSN 2076-3417.
https://doi.org/10.3390/app10249116

Kočí, J., Kočí, V., Maděra, J., Černý, R.
Effect of applied weather data sets in simulation of building energy demands: Comparison of design years with recent weather data
Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2019, 100 22-32. ISSN 1364-0321.
https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.10.022

Kočí, J., Maděra, J., Jerman, M., Černý, R.
Experimental Determination of Heat and Moisture Transport Properties of AAC in the Range of Subzero to Room Temperatures
International Journal of Thermophysics. 2019, 40(1), 2. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2464-2

Kočí, V., Maděra, J., Krejčí T., Kruis J., Černý, R.
Efficient Techniques for Solution of Complex Computational Tasks in Building Physics
Advances in Civil Engineerings. 2019, 2019, 3529360. ISSN 1687-8086.
https://doi.org/10.1155/2019/3529360

Keppert, M., Scheinherrová, L., Jerman, M., Doušová B., Kobera L., Brus J., Černý, R.
Hydration of Ordinary Portland Cement in Presence of Lead Sorbed on Ceramic Sorbent
Materials. 2019, 12(1), 19. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma12010019

Scheinherrová, L., Vejmelková, E., Keppert, M., Bezdička P., Doleželová, M., Krejsová, J., Černý, R.
Effect of Cu-Zn coated steel fibers on high temperature resistance of reactive powder concrete
Cement and Concrete Research. 2019, 117 45-57. ISSN 0008-8846.
https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2018.12.008

Kočí, V., Maděra, J., Trník, A., Černý, R.
Heat transport and storage processes in differential scanning calorimeter: Computational analysis and model validation
International Journal of Heat and Mass Transfer. 2019, 136 355-364. ISSN 0017-9310.
https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.03.015

Jerman, M., Palomar, I., Kočí, V., Černý, R.
Thermal and hygric properties of biomaterials suitable for interior thermal insulation systems in historical and traditional buildings
Building and Environment. 2019, 154 81-88. ISSN 0360-1323.
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.03.020

Keppert, M., Jerman, M., Scheinherrová, L., Reiterman P., Doušová B., Černý, R.
Influence of free and sorbed zinc on cement hydration
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2019, 138(3), 1935-1943. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-019-08200-0

Kočí, J., Kočí, V., Černý, R.
A Method for Rapid Evaluation of Thermal Performance of Wall Assemblies Based on Geographical Location
Energies. 2019, 12(7), 1353. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en12071353

Kobetičová, K., Černý, R.
Terrestrial eutrophication of building materials and buildings: An emerging topic in environmental studies
The Science of the Total Environment. 2019, 2019(689), 1316-1328. ISSN 0048-9697.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.06.423

Jerman, M., Scheinherrová, L., Medveď, I., Krejsová, J., Doleželová, M., Bezdička P., Černý, R.
Effect of cyclic wetting and drying on microstructure, composition and length changes of lime-based plasters
Cement and Concrete Composites. 2019, 2019(104), 103411. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2019.103411

Pavlík, Z., Fořt, J., Pavlíková, M., Zemanová, L., Pokorný, J., Trník, A., Čítek D., Černý, R.
Properties of high-performance fiber-reinforced concrete after thermal treatment at high temperatures
Materials and Technology. 2019, 53(4), 481-487. ISSN 1580-2949.
https://doi.org/10.17222/mit.2018.050

Fořt, J., Černý, R., Novotný R., Trník, A.
Preparation and characterization of novel plaster with improved thermal energy storage performance
Energies. 2019, 12(17), 3318. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en12173318

Fiala, L., Petříková, M., Lin W., Podolka L., Černý, R.
Self-Heating Ability of Geopolymers Enhanced by Carbon Black Admixtures at Different Voltage Loads
Energies. 2019, 12(21), 4121. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en12214121

Medveď, I., Černý, R.
Modeling of radionuclide transport in porous media: A review of recent studies
Journal of Nuclear Materials. 2019, 526, 151765. ISSN 0022-3115.
https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2019.151765

Fořt, J., Novotný R., Vejmelková, E., Trník, A., Rovnaníková P., Keppert, M., Pommer, V., Černý, R.
Characterization of geopolymers prepared using powdered brick
Journal of Materials Research and Technology. 2019, 8(6), 6253-6261. ISSN 2238-7854.
https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2019.10.019

Záleská, M., Pavlíková, M., Pavlík, Z., Jankovský O., Pokorný, J., Tydlitát, V., Svora P., Černý, R.
Physical and chemical characterization of technogenic pozzolans for the application in blended cements
Construction and Building Materials. 2018, 160 106-116. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.021

Kobetičová, K., Černý, R.
Ekotoxicita stavebních odpadů v české legislativě
Odpadové fórum. 2018, 19(3), 8-9. ISSN 1212-7779.

Fiala, L., Jerman, M., Reiterman P., Černý, R.
Determination of Thermal Conductivity of Silicate Matrix for Applications in Effective Media Theory
International Journal of Thermophysics. 2018, 39(2), 28. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-017-2347-y

Fořt, J., Černý, R.
Carbon footprint analysis of calcined gypsum production in the Czech Republic
Journal of Cleaner Production. 2018,(177), 795-802. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.01.002

Záleská, M., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Scheinherrová, L., Pokorný, J., Trník, A., Svora P., Fořt, J., Jankovský O., Suchorab, Z., Černý, R.
Biomass ash‑based mineral admixture prepared from municipal sewage sludge and its application in cement composites
Clean Technologies and Environmental Policy. 2018, 20(1), 159-171. ISSN 1618-954X.
https://doi.org/10.1007/s10098-017-1465-3

Vejmelková, E., Koňáková, D., Scheinherrová, L., Doleželová, M., Keppert, M., Černý, R.
High temperature durability of fiber reinforced high alumina cement composites
Construction and Building Materials. 2018, 162 881-891. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.01.076

Kočí, V., Čáchová M., Koňáková, D., Vejmelková, E., Jerman, M., Keppert, M., Maděra, J., Černý, R.
Heat and Moisture Transport and Storage Parameters of Bricks Affected by the Environment
International Journal of Thermophysics. 2018, 39, 63. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2383-2

Keppert, M., Vejmelková, E., Bezdička P., Doleželová, M., Čáchová M., Scheinherrová, L., Pokorný, J., Vyšvařil M., Rovnaníková P., Černý, R.
Red-clay ceramic powders as geopolymer precursors: Consideration of amorphous portion and CaO content
Applied Clay Science. 2018, 161 82-89. ISSN 0169-1317.
https://doi.org/10.1016/j.clay.2018.04.019

Kočí, V., Kočí, J., Maděra, J., Pavlík, Z., Gu X., Zhang W., Černý, R.
Thermal and hygric assessment of an inside-insulated brick wall: 2D critical experiment and computational analysis
Journal of Building Physics. 2018, 41(6), 497-520. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259117750495

Vejmelková, E., Koňáková, D., Doleželová, M., Scheinherrová, L., Svora P., Keppert, M., Reiterman P., Černý, R.
Effect of calcined Czech claystone on the properties of high performance concrete: Microstructure, strength and durability
Construction and Building Materials. 2018, 168 966-974. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.02.204

Grzeszczyk S., Matuszek-Chmurowska A., Černý, R., Vejmelková, E.
Microstructure of reactive powder concrete
Cement Wapno Beton. 2018, 2018(1), 1-+. ISSN 1425-8129.

Kočí, V., Maděra, J., Jerman, M., Černý, R.
Experimental Determination of Frost Resistance of Autoclaved Aerated Concrete at Different Levels of Moisture Saturation
International Journal of Thermophysics. 2018, 39, 75. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2398-8

Fořt, J., Vejmelková, E., Koňáková, D., Alblová N., Čáchová M., Keppert, M., Rovnaníková P., Černý, R.
Application of waste brick powder in alkali activated aluminosilicates: Functional and environmental aspects
Journal of Cleaner Production. 2018, 194 714-725. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.05.181

Kobetičová, K., Černý, R.
Ecotoxicity assessment of short- and medium-chain chlorinated paraffins used in polyvinyl-chloride products for construction industry
The Science of the Total Environment. 2018, 660-661 523-528. ISSN 0048-9697.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.05.300

Záleská, M., Pavlíková, M., Pokorný, J., Jankovský O., Pavlík, Z., Černý, R.
Structural, mechanical and hygrothermal properties of lightweight concrete based on the application of waste plastics
Construction and Building Materials. 2018, 180 1-11. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.05.250

Keppert, M., Doušová B., Reiterman P., Koloušek D., Záleská, M., Černý, R.
Application of heavy metals sorbent as reactive component in cementitious composites
Journal of Cleaner Production. 2018, 199 565-573. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.198

Fořt, J., Pavlík, Z., Černý, R., Beran P.
Complex assessment of reconstruction works on an institutional building: A case study
Journal of Cleaner Production. 2018, 202 871-882. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.08.197

Fořt, J., Trník, A., Pavlíková, M., Pavlík, Z., Černý, R.
Fabrication of Dodecanol/Diatomite Shape-Stabilized PCM and Its Utilization in Interior Plaster
International Journal of Thermophysics. 2018, 39(12), 137. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2459-z

Vejmelková, E., Koňáková, D., Čáchová M., Záleská, M., Svora P., Keppert, M., Rovnaníková P., Černý, R.
High‐Strength Concrete Based on Ternary Binder with High Pozzolan Content
Structural Concrete. 2018, 19(5), 1258-1267. ISSN 1464-4177.
https://doi.org/10.1002/suco.201700173

Kočí, J., Maděra, J., Pommer, V., Černý, R.
Analysis of the Frost-Induced Damage of Building Enclosures on the Territory of the Czech Republic
Advances in Materials Science and Engineering. 2018, 2018, 3421801. ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2018/3421801

Fořt, J., Keppert, M., Černý, R.
Application of cellulose fiber reinforcement in lime plasters
Cement Wapno Beton. 2018, 6 433-+. ISSN 1425-8129.

Čáchová M., Koťátková J., Koňáková, D., Vejmelková, E., Keppert, M., Reiterman P., Žumár J., Černý, R.
MONITORING THE DAMAGE OF EXTERIOR RENDERS CAUSED BY THE ENVIRONMENT
International Journal of Sustainable Development and Planning. 2017, 12(2), 342-351. ISSN 1743-7601.
https://doi.org/10.2495/SDP-V12-N2-342-351

Jerman, M., Tydlitát, V., Keppert, M., Černý, R.
CHARACTERIZATION OF FINE-GRAINED CERAMIC MATERIAL FOR ENVIRONMENTAL-FRIENDLY APPLICATIONS IN THE BUILDING SECTOR
International Journal of Sustainable Development and Planning. 2017, 20(2), 336-341. ISSN 1743-7601.
https://doi.org/10.2495/SDP-V12-N2-336-341

Maděra, J., Kočí, V., Černý, R.
COMPUTATIONAL ANALYSIS OF THE ENERGY EFFICIENCY OF STONE WALLS: CURRENT SITUATION AND POSSIBLE IMPROVEMENTS
International Journal of Sustainable Development and Planning. 2017, 12(2), 264-272. ISSN 1743-7601.
https://doi.org/10.2495/SDP-V12-N2-264-272

Kočí, V., Vejmelková, E., Čáchová M., Koňáková, D., Keppert, M., Maděra, J., Černý, R.
Effect of Moisture Content on Thermal Properties of Porous Building Materials
International Journal of Thermophysics. 2017, 38(2), 28. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-016-2164-8

Kočí, J., Maděra, J., Keppert, M., Černý, R.
Damage functions for the cold regions and their applications in hygrothermal simulations of different types of building structures
Cold Regions Science and Technology. 2017, 135 1-7. ISSN 0165-232X.
https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2016.12.004

Trník, A., Scheinherrová, L., Kulovaná T., Reiterman P., Vejmelková, E., Černý, R.
Thermal analysis of high-performance mortar containing burnt clay shale as a partial portland cement replacement in the temperature range up to 1000°C
Fire and Materials. 2017, 41(1), 54-64. ISSN 0308-0501.
https://doi.org/10.1002/fam.2368

Keppert, M., Fořt, J., Trník, A., Koňáková, D., Vejmelková, E., Pokorný, J., Svora P., Pavlík, Z., Černý, R.
Behavior of Sandstones Under Heat Treatment
International Journal of Thermophysics. 2017, 38(4), 60. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-017-2191-0

Rahhal V.F., Pavlík, Z., Tironi A, Castellano C.C., Trezza M.A., Černý, R., Irassar E.F.
Effect of cement composition on the early hydration of blended cements with natural zeolite
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2017, 128(2), 721-733. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-016-6007-4

Pavlík, Z., Fořt, J., Pavlíková, M., Pokorný, J., Trník, A., Čítek D., Kolísko J., Černý, R.
Residuální vlastnosti vysokohodnotného vláknobetonu po vystavení vysokým teplotám
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2017, 17(2), 16-21. ISSN 1213-3116.

Kočí, V., Maděra, J., Jerman, M., Černý, R.
Computational analysis of heat transport and storage processes in large-volume isothermal heat flow calorimeter
Applied Thermal Engineering. 2017, 121 547-553. ISSN 1359-4311.
https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2017.04.118

Keppert, M., Urbanová M., Brus J., Čáchová M., Fořt, J., Trník, A., Scheinherrová, L., Záleská, M., Černý, R.
Rational design of cement composites containing pozzolanic additions
Construction and Building Materials. 2017, 148 411-418. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.05.032

Min H., Zhang W., Gu X., Černý, R.
Coupled heat and moisture transport in damaged concrete under an atmospheric environment
Construction and Building Materials. 2017, 143 607-620. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.03.163

Fořt, J., Černý, R., Konvalinka P., Pavlík, Z., Beran P.
EVALUATION OF THE APPLICATION OF A THERMAL INSULATION SYSTEM: IN-SITU COMPARISON OF SEASONAL AND DAILY CLIMATIC FLUCTUATIONS
Acta Polytechnica. 2017, 57(3), 159-166. ISSN 1210-2709.
https://doi.org/10.14311/AP.2017.57.0159

Kobetičová, K., Černý, R.
Ecotoxicology of building materials: a critical review of recent studies
Journal of Cleaner Production. 2017, 165 500-508. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.161

Kočí, V., Kočí, J., Maděra, J., Černý, R.
Assessment of fast heat evolving processes using inverse analysis of calorimetric data
International Journal of Heat and Mass Transfer. 2017, 115 831-838. ISSN 0017-9310.
https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.07.118

Fiala, L., Rovnaník P., Černý, R.
Investigation of the Joule's effect in electrically enhanced alkali-activated aluminosilicates
Cement Wapno Beton. 2017, 22(3), 201-+. ISSN 1425-8129.

Koňáková, D., Čáchová M., Vejmelková, E., Keppert, M., Jerman, M., Bayer P., Rovnaníková P., Černý, R.
Lime-based plasters with combined expanded clay-silica aggregate: Microstructure, texture and engineering properties
Cement and Concrete Composites. 2017, 83 374-383. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2017.08.005

Čáchová M., Koňáková, D., Vejmelková, E., Bartonková E., Keppert, M., Černý, R.
Properties of Lime-Cement Plasters Incorporating Ceramic Powder
The International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements. 2017, 5(2), 144-153. ISSN 2046-0546.
https://doi.org/10.2495/CMEM-V5-N2-144-153

Fiala, L., Jerman, M., Rovnaník P., Černý, R.
Basic physical, mechanical and electrical properties of electrically enhanced alkali-activated aluminosilicates
Materials and Technology. 2017, 51(6), 1005-1009., 1005. ISSN 1580-2949.
https://doi.org/10.17222/mit.2017.051

Fořt, J., Pavlík, Z., Trník, A., Pavlíková, M., Černý, R.
Effect of the Mode and Dynamics of Thermal Procesess on DSC-Acquired Phase-Chnage Temperature and Latent Heat of Different Kinds of PCM
Materials and Technology. 2017, 51(6), 919-924. ISSN 1580-2949.
https://doi.org/10.17222/mit.2017.026

Fořt, J., Vejmelková, E., Keppert, M., Černý, R.
Preparation of geopolymer mixes using by-products from brick factories
Cement Wapno Beton. 2017,(6), 457-+. ISSN 1425-8129.

Kočí, V., Maděra, J., Jerman, M., Žumár J., Koňáková, D., Čáchová M., Vejmelková, E., Reiterman P., Černý, R.
Application of waste ceramic dust as a ready-to-use replacement of cement in lime-cement plasters: an environmental-friendly and energy-efficient solution
Clean Technologies and Environmental Policy. 2016, 18(6), 1725-1733., 512. ISSN 1618-954X.
https://doi.org/10.1007/s10098-016-1183-2

Ondruška J., Medveď, I., Kočí, V., Černý, R.
Measurement of the contribution of radiation to the apparent thermal conductivity of fiber reinforced cement composites exposed to elevated temperatures
International Journal of Thermal Sciences. 2016, 100 298-304. ISSN 1290-0729.
https://doi.org/10.1016/j.ljthermalsci.2015.10.010

Pavlík, Z., Fořt, J., Záleská, M., Pavlíková, M., Trník, A., Medveď, I., Keppert, M., Koutsoukos P.G, Černý, R.
Energy-efficient thermal treatment of sewage sludge for its application in blended cements
Journal of Cleaner Production. 2016, 2016(112), 409-419. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.072

Trník, A., Scheinherrová, L., Kulovaná T., Černý, R.
Simultaneous Differential Scanning Calorimetry and Thermogravimetric Analysis of Portland Cement as a Function of Age
International Journal of Thermophysics. 2016, 37(1), 12. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-015-2028-7

Kulovaná T., Pokorný, J., Keppert, M., Pavlík, Z., Černý, R.
Strength Development and Physical Properties of Cement Paste with Incorporated Ceramic Powder
Materials Science (Medžiagotyra). 2016, 22(1), 82-87. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.1.7190

Fořt, J., Trník, A., Scheinherrová, L., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Černý, R.
Thermal Properties of Cement Based Composites with Municipal Solid Waste Incinerator Fly Ash Accessed by Two Different Transient Methods
Materials Science (Medžiagotyra). 2016, 22(1), 132-137. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.1.7203

Antepara, I., Pavlík, Z., Žumár J., Pavlíková, M., Černý, R.
Properties of Hydrophilic Mineral Wool for Desalination of Historical Masonry
Materials Science (Medžiagotyra). 2016, 22(1), 88-93., 93. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.1.7333

Pavlík, Z., Trník, A., Kulovaná T., Scheinherrová, L., Rahhal V., Irassar E., Černý, R.
DSC and TG Analysis of a Blended Binder Based on Waste Ceramic Powder and Portland Cement
International Journal of Thermophysics. 2016, 37(3), UNSP 32. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-016-2043-3

Kulovaná T., Vejmelková, E., Keppert, M., Rovnaníková P., Keršner Z., Černý, R.
Mechanical, durability and hygrothermal properties of concrete produced using Portland cement-ceramic powder blends
Structural Concrete. 2016, 17(1), 105-115. ISSN 1464-4177.
https://doi.org/10.1002/suco.201500029

Kočí, V., Kočí, J., Čáchová M., Vejmelková, E., Černý, R.
Multi-parameter optimization of lime composite design using a modified downhill simplex method
Composites Part B: Engineering. 2016, 93 184-189. ISSN 1359-8368.
https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2016.03.025

Jerman, M., Tydlitát, V., Černý, R.
Isothermal-calorimetry study of the effect of plasticizer and air-entraining agent on the hydration kinetics of blended cements containing brick powder as a pozzolanic addition
Cement Wapno Beton. 2016, 21(1), 1-+. ISSN 1425-8129.

Vimmrová, A., Kočí, V., Krejsová, J., Černý, R.
A Method for Optimizing Lightweight-Gypsum Design Based on Sequential Measurements of Physical Parameters
Measurement Science Review. 2016, 16(3), 160-166. ISSN 1335-8871.
https://doi.org/10.1515/msr-2016-0019

Jerman, M., Tydlitát, V., Keppert, M., Čáchová M., Černý, R.
Characterization of early-age hydration processes in lime-ceramic binders using isothermal calorimetry, X-ray diffraction and scanning electron microscopy
Thermochimica Acta. 2016, 633(1), 108-115. ISSN 0040-6031.
https://doi.org/10.1016/j.tca.2016.04.005

Pavlík, Z., Fořt, J., Pavlíková, M., Pokorný, J., Trník, A., Černý, R.
Modified lime-cement plasters with enhanced thermal and hygric storage capacity for moderation of interior climate
Energy and Buildings. 2016, 126 113-127. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.05.004

Kočí, V., Kočí, J., Maděra, J., Černý, R.
Contribution of waste products in single-layer ceramic building envelopes to overall energy savings
Energy. 2016, 111 947-955. ISSN 0360-5442.
https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.06.061

Kočí, J., Maděra, J., Jerman, M., Keppert, M., Svora P., Černý, R.
Identification of Water Diffusivity of Inorganic Porous Materials Using Evolutionary Algorithms
Transport in Porous Media. 2016, 113(1), 51-66. ISSN 0169-3913.
https://doi.org/10.1007/s11242-016-0679-x

Kulovaná T., Vejmelková, E., Pokorný, J., Siddique J., Keppert, M., Rovnaníková P., Ondráček M., Keršner Z., Černý, R.
Engineering properties of composite materials containing waste ceramic dust from advanced hollow brick production as a partial replacement of Portland cement
Journal of Building Physics. 2016, 40(1), 17-34. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259115597228

Keppert, M., Žumár J., Čáchová M., Koňáková, D., Svora P., Pavlík, Z., Vejmelková, E., Černý, R.
Water Vapor Diffusion and Adsorption of Sandstones: Influence of Rock Texture and Composition
Advances in Materials Science and Engineering. 2016, 2016, 8039748. ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2016/8039748

Čáchová M., Koňáková, D., Vejmelková, E., Žumár J., Keppert, M., Reiterman P., Černý, R.
Application of Ceramic Powder as Supplementary Cementitious Material in Lime Plasters
Materials Science (Medžiagotyra). 2016, 22(3), 440-444. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.3.7433

Kočí, J., Maděra, J., Černý, R.
A Laboratory Experiment for Monitoring the Time Development of Water Freezing Processes in Porous Materials and Its Computational Analysis
International Journal of Thermophysics. 2016, 37(12), 127. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-016-2133-2

Kočí, V., Černý, R., Antepara, I., Delgado J.M.P.Q., Guimarães A.S., Freitas V.P. de
Salt Damage and Rising Damp Treatment in Building Structures
Advances in Materials Science and Engineering. 2016, 2016(1), 1280894. ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2016/1280894

Koňáková, D., Čáchová M., Doleželová, M., Scheinherrová, L., Vejmelková, E., Černý, R.
High-temperature resistance of concretes produced of two different cements
Cement Wapno Beton. 2016, 21(5), 295-+. ISSN 1425-8129.

Vejmelková, E., Koňáková, D., Kulovaná T., Keppert, M., Žumár J., Rovnaníková P., Keršner Z., Sedlmajer M., Černý, R.
Engineering properties of concrete containing natural zeolite as supplementary cementitious material: Strength, toughness, durability, and hygrothermal performance
Cement and Concrete Composites. 2015, 55 259-267. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2014.09.013

Von Werder J., Venzmer H., Černý, R.
Application of fluorometric and numerical analysis for assessing the algal resistance of external thermal insulation composite systems
Journal of Building Physics. 2015, 38(4), 290-316. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259113506073

Kulovaná T., Vejmelková, E., Keppert, M., Rovnaníková P., Ondráček M., Keršner Z., Černý, R.
Air-entrained concrete technology as an effective tool for increasing the limits of brick powder percentage in blended Portland cement binders
Cement Wapno Beton. 2015, 20/82(1), 11-+. ISSN 1425-8129.

Pavlík, Z., Jerman, M., Fořt, J., Černý, R.
Monitoring Thermal Performance of Hollow Bricks with Different Cavity Fillers in Difference Climate Conditions
International Journal of Thermophysics. 2015, 36(2-3), 557-568. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-014-1752-8

Kočí, J., Maděra, J., Černý, R.
A fast computational approach for the determination of thermal properties of hollow bricks in energy-related calculations
Energy. 2015, 83(1), 749-755. ISSN 0360-5442.
https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.02.084

Kočí, J., Maděra, J., Jerman, M., Černý, R.
Computational assessment of thermal performance of contemporary ceramic blocks with complex internal geometry in building envelopes
Energy and Buildings. 2015, 99 61-66. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.04.017

Kočí, V., Korecký T., Maděra, J., Černý, R., Kočí, J.
Determination of Radiative Heat Transfer Coefficient at High Temperatures Using a Combined Experimental-Computational Technique
Measurement Science Review. 2015, 15(2), 85-91. ISSN 1335-8871.
https://doi.org/10.1515/msr-2015-0013

Trník, A., Scheinherrová, L., Medveď, I., Černý, R.
Simultaneous DSC and TG analysis of high-performance concrete containing natural zeolite as a supplementary cementitious material
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2015, 121(1), 67-73. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-015-4546-8

Jerman, M., Medveď, I., Černý, R.
Length changes of autoclaved aerated concrete exposed to cyclic wetting and drying
Cement Wapno Beton. 2015, 20/82(3), 139-+. ISSN 1425-8129.

Scheinherrová, L., Trník, A., Kulovaná T., Reiterman P., Medveď, I., Vejmelková, E., Černý, R.
Thermal properties of high-performance concrete containing fine-ground ceramics as a partial cement replacement
Materials Science (Medžiagotyra). 2015, 21(3), 444-448. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.21.3.7160

Tydlitát, V., Trník, A., Scheinherrová, L., Podoba R., Černý, R.
Application of isothermal calorimetry and thermal analysis for the investigation of calcined gypsum–lime–metakaolin–water system
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2015, 122(1), 115-122. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-015-4727-5

Koňáková, D., Vejmelková, E., Čáchová M., Siddique J., Polozhiy K., Reiterman P., Keppert, M., Černý, R.
Treated Coconut Coir Pith as Component of Cementitious Materials
Advances in Materials Science and Engineering. 2015, 2015, 264746. ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2015/264746

Korecký T., Keppert, M., Maděra, J., Černý, R.
Water transport parameters of autoclaved aerated concrete: Experimental assessment of different modeling approaches
Journal of Building Physics. 2015, 39(2), 170-188. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259114535727

Keppert, M., Siddique J., Pavlík, Z., Černý, R.
Wet-Treated MSWI Fly Ash Used as Supplementary Cementitious Material
Advances in Materials Science and Engineering. 2015, 2015, 842807. ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2015/842807

Antepara, I., Fiala, L., Pavlík, Z., Černý, R.
Moisture Dependent Thermal Properties of Hydrophilic Mineral Wool: Application of the Effective Media Theory
Materials Science (Medžiagotyra). 2015, 21(3), 449-454. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.21.3.7334

Fořt, J., Pavlík, Z., Ďurana K., Černý, R.
Effect of Sandstone Anisotropy on its Heat and Moisture Transport Properties
Materials Science (Medžiagotyra). 2015, 21(3), 455-459. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.21.3.7202

Medveď, I., Černý, R.
Model Formulas for Facilitating Determination of Concentration-Dependent Diffusion Coefficients
METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL. 2015, 21(5), 907-912. ISSN 1598-9623.
https://doi.org/10.1007/s12540-015-4450-6

Medveď, I., Černý, R.
Role of Time Relaxation in a One-Dimensional Diffusion-Advection Model of Water and Salt Transport
Advances in Mathematical Physics. 2015, 2015(2015), 307312. ISSN 1687-9139.
https://doi.org/10.1155/2015/307312

Tydlitát, V., Matas T., Černý, R.
Effect of w/c and temperature on the early-stage hydration heat development in Portland-limestone cement
Construction and Building Materials. 2014, 50(1), 140-147. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.09.020

Korecký T., Jerman, M., Černý, R.
Součinitel vlhkostní vodivosti různých typů pískovců
Stavební obzor. 2014, 23(1-2), 16-19. ISSN 1805-2576.

Jerman, M., Žumár J., Benáková M., Nováček J., Černý, R.
Vliv lehčených plniv na materiálové charakteristiky omítkových směsí
Stavební obzor. 2014, 23(1-2), 20-25. ISSN 1805-2576.

Kočí, J., Maděra, J., Černý, R.
Výběr kritického klimatického roku pro tepelněvlhkostní simulace budov
Stavební obzor. 2014, 23(1-2), 32-37. ISSN 1805-2576.

Pavlík, Z., Jerman, M., Trník, A., Kočí, V., Černý, R.
Effective thermal conductivity of hollow bricks with cavities filled by air and expanded polystyrene
Journal of Building Physics. 2014, 37(4), 436-448. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259113499214

Kočí, J., Maděra, J., Černý, R.
Generation of a critical weather year for hygrothermal simulations using partial weather data sets
Building and Environment. 2014, 76(1), 54-61. ISSN 0360-1323.
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.03.006

Kočí, V., Bažantová Z., Černý, R.
Computational analysis of thermal performance of a passive family house built of hollow clay bricks
Energy and Buildings. 2014, 76(1), 211-218. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.02.066

Tydlitát, V., Zákoutský J., Černý, R.
Early-stage hydration heat development in blended cements containing natural zeolite studied by isothermal calorimetry
Thermochimica Acta. 2014, 582(1), 53-58. ISSN 0040-6031.
https://doi.org/10.1016/j.tca.2014.03.003

Vimmrová, A., Michalko O., Černý, R., Keppert, M.
Calcined gypsum-lime-metakaolin binders: Design of optimal composition
Cement and Concrete Composites. 2014, 52 91-96. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2014.05.011

Pavlík, Z., Keppert, M., Pavlíková, M., Žumár J., Fořt, J., Černý, R.
Mechanical, hygric, and durability properties of cement mortar with MSWI bottom ash as partial silica sand replacement
Cement Wapno Beton. 2014, 19(2), 67-+. ISSN 1425-8129.

Kočí, V., Maděra, J., Fořt, J., Žumár J., Pavlíková, M., Pavlík, Z., Černý, R.
Service Life Assessment of Historical Building Envelopes Constructed Using Different Types of Sandstone: A Computational Analysis Based on Experimental Input Data
The Scientific World Journal. 2014, 2014(1), 802509. ISSN 1537-744X.
https://doi.org/10.1155/2014/802509

Kočí, V., Maděra, J., Jerman, M., Černý, R.
Modelování životnosti betonů s obsahem zeolitů pro obvodové pláště budov
Stavební obzor. 2014, 23(5-6), 95-99. ISSN 1805-2576.

Fiala, L., Fořt, J., Kočí, V., Pavlík, Z., Černý, R.
Tepelně-vlhkostní chování pískovcového historického zdiva v různých klimatických podmínkách
Stavební obzor. 2014, 23(5-6), 100-104. ISSN 1805-2576.

Pavlík, Z., Trník, A., Keppert, M., Pavlíková, M., Žumár J., Černý, R.
Experimental Investigation of the Properties of Lime-Based Plaster-Containing PCM for Enhancing the Heat-Storage Capacity of Building Envelopes
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(3-4), 767-782. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-013-1550-8

Fořt, J., Pavlík, Z., Žumár J., Pavlíková, M., Černý, R.
Effect of temperature on water vapor transport properties
Journal of Building Physics. 2014, 38(2), 156-169. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259114532612

Kočí, V., Maděra, J., Jerman, M., Trník, A., Černý, R.
Determination of the equivalent thermal conductivity of complex material systems with large-scale heterogeneities
International Journal of Thermal Sciences. 2014, 86(1), 365-373. ISSN 1290-0729.
https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2014.07.020

Vimmrová, A., Nazmunnahar M., Černý, R.
Lightweight gypsum-based materials prepared with aluminum powder as foaming agent
Cement Wapno Beton. 2014, 19/81(5), 299-307. ISSN 1425-8129.

Vimmrová, A., Doleželová, M., Černý, R.
Ternární směsi na bázi sádry se zlepšenými mechanickými vlastnostmi
Stavební obzor. 2014, 23(7-8), 126-131. ISSN 1805-2576.

Pavlík, Z., Fiala, L., Jerman, M., Vejmelková, E., Pavlíková, M., Keppert, M., Černý, R.
Theoretical and Experimental Analysis of Moisture-Dependent Thermal Conductivity of Lightweight Ceramic Bricks
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(12), 1912-1921. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1369-8

Korecký T., Jerman, M., Keppert, M., Černý, R.
Hydraulická vodivost a permeabilita různých typů pískovců
Stavební obzor. 2014, 23(7-8), 132-135. ISSN 1805-2576.

Medveď, I., Černý, R.
Coupled Water and Salt Transport in Porous Materials: Rapid Determination of a Varying Diffusion Coefficient from Experimental Data
Transport in Porous Media. 2014, 105(3), 597-610. ISSN 0169-3913.
https://doi.org/10.1007/s11242-014-0386-4

Suchorab, Z., Barnat-Hunek D., Smarzewski P., Pavlík, Z., Černý, R.
Free of volatile organic compounds protection against moisture in building materials
ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S. 2014, 21(3), 401-411. ISSN 1898-6196.
https://doi.org/10.2478/eces-2014-0029

Medveď, I., Trník, A., Černý, R.
Adsorption isotherm predicted from a lattice gas with general lateral interactions in a single-phase regime
Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment. 2014, 2014(12), P12006. ISSN 1742-5468.
https://doi.org/10.1088/1742-5468/2014/12/P12006

Pavlík, Z., Medveď, I., Žumár J., Pavlíková, M., Černý, R.
Analýza adsorpce plynné vlhkosti v porézních stavebních materiálech
Stavební obzor. 2013, 22(1), ISSN 1805-2576.

Medveď, I., Černý, R.
Osmosis in porous media: A review of recent studies
Microporous and Mesoporous Materials. 2013, 170(1), 299-317. ISSN 1387-1811.
https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2012.12.009

Jerman, M., Keppert, M., Výborný, J., Černý, R.
Hygric, thermal and durability properties of autoclaved aerated concrete
Construction and Building Materials. 2013, 41(1), 352-359. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.12.036

Kulovaná T., Vejmelková, E., Keppert, M., Černý, R., Sedlmajer M.
Experimentální analýza vlastností vysokohodnotného betonu s přírodním zeolitem
Stavební obzor. 2013, 22(1), 10-13. ISSN 1805-2576.

Pavlík, Z., Fořt, J., Žumár J., Pavlíková, M., Černý, R.
Secondary Effects on Water Vapor Transport Properties Measured by Cup Method
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2013, 73(1), 1020-1025. ISSN 2010-376X.

Pavlík, Z., Medveď, I., Žumár J., Pavlíková, M., Černý, R.
Theoretical and Experimental Analysis of Adsorption Isotherms of Building Materials
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2013, 73(1), 939-954. ISSN 2010-376X.

Korecký T., Jerman, M., Vejmelková, E., Černý, R.
Homogenizace fyzikálních parametrů vyplněného děrovaného cihelného bloku
Stavební obzor. 2013, 22(2), 44-47. ISSN 1805-2576.

Ďurana K., Kočí, V., Maděra, J., Kočí, J., Černý, R.
Analýza vlhkostních parametrů materiálů obvodového pláště na bázi děrovaných cihel
Stavební obzor. 2013, 22(3), 91-95. ISSN 1805-2576.

Kočí, V., Maděra, J., Bažantová Z., Černý, R.
Analýza a návrh skladby cihlového obvodového pláště pro splnění podmínek pasivního rodinného domu
Stavební obzor. 2013, 22(3), 96-100. ISSN 1805-2576.

Kočí, V., Maděra, J., Černý, R.
Computer aided design of interior thermal insulation system suitable for autoclaved aerated concrete structures
Applied Thermal Engineering. 2013, 58(1), 165-172. ISSN 1359-4311.
https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2013.04.023

Pavlík, Z., Žumár J., Pavlíková, M., Černý, R.
Interaction of Building Stones with Inorganic Water-Soluble Salts
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2013, 78(1), 141-146. ISSN 2010-376X.

Pavlík, Z., Keppert, M., Žumár J., Pavlíková, M., Trník, A., Černý, R.
Effect of Temperature of Exposure on Properties of Cement Mortar with MSWI Bottom Ash
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2013, 78(1), 147-152. ISSN 2010-376X.

Pavlík, Z., Trník, A., Ondruška J., Keppert, M., Pavlíková, M., Volfová P., Kaulich V., Černý, R.
Apparent Thermal Properties of Phase-Change Materials: An Analysis Using Differential Scanning Calorimetry and Impulse Method
International Journal of Thermophysics. 2013, 34(5), 851-864. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1169-1

Pavlík, Z., Fiala, L., Vejmelková, E., Černý, R.
Application of Effective Media Theory for Determination of Thermal Properties of Hollow Bricks as a Function of Moisture Content
International Journal of Thermophysics. 2013, 34(5), 894-908. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1183-3

Pavlík, Z., Fiala, L., Černý, R.
Experimental Assessment of Thermal Conductivity of a Brick Block with Internal Cavities Using a Semi-scale Experiment
International Journal of Thermophysics. 2013, 34(5), 909-915. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1332-8

Vejmelková, E., Keppert, M., Ondráček M., Černý, R.
Effect of Natural Zeolite on the Properties of High Performance Concrete
Cement Wapno Beton. 2013, 18/80(3), 150-159. ISSN 1425-8129.

Kočí, J., Maděra, J., Fořt, J., Pavlík, Z., Černý, R.
Určení součinitele vlhkostní vodivosti cementové malty pomocí genetického programování
Stavební obzor. 2013, 2013(7), 183-186. ISSN 1805-2576.

Pavlík, Z., Fořt, J., Žumár J., Pavlíková, M., Medveď, I., Černý, R.
Sekundární vlivy na materiálové parametry charakterizující transport vodní páry stanovené miskovou metodou
Stavební obzor. 2013, 22(7), 178-182. ISSN 1805-2576.

Pavlík, Z., Čáchová M., Vejmelková, E., Korecký T., Fořt, J., Pavlíková, M., Černý, R.
Thermal Properties of Lime-Pozzolan Plasters for Application in Hollow Bricks Systems
World Academy of Science, engineering and Technology. 2013, 83(1), 224-228. ISSN 2010-376X.

Pavlík, Z., Trník, A., Pavlíková, M., Keppert, M., Černý, R.
Lime-Pozzolan Plasters with Enhanced Thermal Capacity
World Academy of Science, engineering and Technology. 2013, 83(1), 229-233. ISSN 2010-376X.

Korecký T., Vejmelková, E., Jerman, M., Černý, R.
Stanovení fyzikálních vlastností vyplněného děrovaného cihelného bloku
Stavební obzor. 2013, 22(10), 254-257. ISSN 1805-2576.

Čáchová M., Koňáková, D., Vejmelková, E., Keppert, M., Žumár J., Reiterman P., Černý, R.
Vlastnosti omítek s obsahem jemně mletého cihelného střepu
Stavební obzor. 2013, 22(9), 225-229. ISSN 1805-2576.

Kulovaná T., Vejmelková, E., Koňáková, D., Žumár J., Keppert, M., Černý, R., Sedlmajer M., Rovnaníková P.
Přírodní zeolit jako aktivní příměs do betonu
Stavební obzor. 2013, 22(9), 230-234. ISSN 1805-2576.

Vejmelková, E., Keppert, M., Rovnaníková P., Ondráček M., Keršner Z., Černý, R.
Properties of high performance concrete containing fine-ground ceramics as supplementary cementitious material
Cement and Concrete Composites. 2012, 34(1), 55-61. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2011.09.018

Pavlík, Z., Žumár J., Medveď, I., Černý, R.
Water vapor adsorption in porous building materials: experimental measurement and theoretical analysis
Transport in Porous Media. 2012, 91(3), 939-954. ISSN 0169-3913.
https://doi.org/10.1007/s11242-011-9884-9

Vejmelková, E., Keppert, M., Keršner Z., Rovnaníková P., Černý, R.
Mechanical, fracture-mechanical, hydric, thermal, and durability properties of lime-metakaolin plasters for renovation of historical buildings
Construction and Building Materials. 2012, 31(1), 22-28. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.12.084

Toman, J., Korecký T., Černý, R., Frank M.
Porovnání tepelně technických vlastností obkladových protipožárních desek
Stavební obzor. 2012, 21(1), 15-17. ISSN 1805-2576.

Pavlík, Z., Žumár J., Pavlíková, M., Černý, R.
A Boltzmann Transformation Method for Investigation of Water Vapor Transport in Building Materials
Journal of Building Physics. 2012, 35(3), 213-223. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259111418329

Kočí, J., Žumár J., Pavlík, Z., Černý, R.
Application of Genetic Algorithm for Determination of Water Vapor Diffusion Parameters of Building Materials
Journal of Building Physics. 2012, 35(3), 238-250. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259111418330

Kočí, V., Maděra, J., Černý, R.
Exterior thermal insulation systems for AAC building envelopes: computational analysis aimed at increasing service life
Energy and Buildings. 2012, 47(1), 84-90. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.11.030

Vejmelková, E., Keppert, M., Rovnaníková P., Keršner Z., Černý, R.
Application of burnt clay shale as pozzolan addition to lime mortar
Cement and Concrete Composites. 2012, 34(4), 486-492. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2012.01.001

Kulovaná T., Vejmelková, E., Černý, R., Ondráček M., Sedlmajer M.
Reologické, mechanické a tepelné vlastnosti betonu s jemně mletým keramickým střepem
Stavební obzor. 2012, 21(2), 46-48. ISSN 1805-2576.

Čáchová M., Koňáková, D., Vejmelková, E., Keppert, M., Výborný, J., Černý, R.
Vlhkostní a tepelné vlastnosti lehčeného keramického střepu
Stavební obzor. 2012, 21(2), 49-51. ISSN 1805-2576.

Kočí, J., Maděra, J., Jerman, M., Černý, R.
Determination of moisture diffusivity of AAC in drying phase using genetic algorithm
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, 61(61), 863-868. ISSN 2010-376X.

Kočí, V., Maděra, J., Černý, R.
Effect of Environmental Conditions on Energy Efficiency of AAC-based Building Envelopes
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, 61(61), 1225-1230. ISSN 2010-376X.

Pavlík, Z., Keppert, M., Pavlíková, M., Černý, R.
Investigation of the Effectiveness of Siloxane Hydrophobic Injection for Renovation of Damp Brick Masonry
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, 61(61), 1231-1234. ISSN 2010-376X.

Pavlík, Z., Kočí, J., Pavlíková, M., Černý, R.
Experimental and Computational Analysis of Hygrothermal Performance of an Interior Thermal Insulation System
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, 61(61), 1235-1241. ISSN 2010-376X.

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Volfová P., Kaulich V., Trník, A., Ondruška J., Zmeškal O., Černý, R.
Properties of a New Type of Plaster Containing Phase-Change Material
International Proceedings of Computer Science and Information Technology. 2012, 28(28), 122-126. ISSN 2010-460X.

Keppert, M., Pavlík, Z., Černý, R., Reiterman P.
Properties of Concrete with Municipal Solid Waste Incinerator Bottom Ash
International Proceedings of Computer Science and Information Technology. 2012, 28(28), 127-131. ISSN 2010-460X.

Vejmelková, E., Kulovaná T., Keppert, M., Konvalinka P., Ondráček M., Sedlmajer M., Černý, R.
Application of Waste Ceramics as Active Pozzolana in Concrete Production
International Proceedings of Computer Science and Information Technology. 2012, 28(28), 132-136. ISSN 2010-460X.

Keppert, M., Pavlík, Z., Žumár J., Černý, R.
Durability of mortar with high content of Municipal Solid Waste Incineration bottom ash
International Proceedings of Computer Science and Information Technology. 2012, 2/(28), 137-142. ISSN 2010-460X.

Vejmelková, E., Ondráček M., Černý, R.
Mechanical and Hydric Properties of High-Performance Concrete Containing Natural Zeolites
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, 63(63), 262-265. ISSN 2010-376X.

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Volfová P., Keppert, M., Černý, R.
Effect of Fine-Ground Ceramic Admixture on Early Age Properties of Cement Paste
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, 63(63), 615-618. ISSN 2010-376X.

Keppert, M., Vejmelková, E., Černý, R., Švarcová s., Bezdička p.
Microstructural changes and residual properties of fiber reinforced cement composites exposed to elevated temperatures
Cement Wapno Beton. 2012, 17/79(2), 77-89. ISSN 1425-8129.

Toman, J., Michalko O., Korecký T., Černý, R.
Výber najvhodnejšieho materiálu na požiarne obkladové dosky
Stavebné materiály. 2012, VIII(3), 50-54. ISSN 1336-7617.

Kulovaná T., Vejmelková, E., Keppert, M., Černý, R., Rovnaníková P., Ondráček M., Sedlmajer M.
Trvanlivostní vlastnosti vysokohodnotného betonu s jemně mletým keramickým střepem
Stavební obzor. 2012, 21(5), 128-131. ISSN 1805-2576.

Kočí, V., Jerman, M., Trník, A., Maděra, J., Černý, R.
Vliv výplňového materiálu na tepelně izolační vlastnosti děrovaných cihel
Stavební obzor. 2012, 21(5), 136-141. ISSN 1805-2576.

Toman, J., Korecký T., Michalko O., Bažantová Z., Černý, R., Frank M.
Porovnání mechanických vlastností obkladových protipožárních desek
Stavební obzor. 2012, 2012(2), 52-55. ISSN 1805-2576.

Tydlitát, V., Medveď, I., Černý, R.
Determination of a partial phase composition in calcined gypsum by calorimetric analysis of hydration kinetics
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2012, 109(1), 57-62. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-011-1334-y

Keppert, M., Michalko O., Pavlík, Z., Černý, R.
Strength and elasticity of mortar with municipal solid waste incineration ash
Advanced Materials Research. 2012, 2012(584), 220., PCM-Pr-30. ISSN 1022-6680.

Tydlitát, V., Zákoutský J., Volfová P., Černý, R.
Hydration heat development in blended cements containing fine-ground ceramics
Thermochimica Acta. 2012, 543(1), 125-129. ISSN 0040-6031.
https://doi.org/10.1016/j.tca.2012.05.022

Černý, R., Jerman, M.
Effect of moisture content on heat and moisture transport and storage properties of thermal insulation materials
Energy and Buildings. 2012, 53(1), 39-46. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2012.07.002

Zákoutský J., Tydlitát, V., Černý, R.
Effect of temperature on the early-stage hydration characteristics of Portland cement: a large-volume calorimetric study
Construction and Building Materials. 2012, 36(1), 969-976. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.06.025

Kočí, V., Maděra, J., Černý, R.
Vliv tepelných a vlhkostních parametrů střepu na energetickou bilanci obvodových plášťů z děrovaných cihel
Stavební obzor. 2012, 21(6), 188-192. ISSN 1805-2576.

Tydlitát, V., Schmieder M., Černý, R., Zákoutský J.
Application of large-volume calorimetry for monitoring the early-stage hydration heat development in cement-based composites as a function of w/c
Thermochimica Acta. 2012, 546(1), 44-48. ISSN 0040-6031.
https://doi.org/10.1016/j.tca.2012.07.028

Pavlík, Z., Žumár J., Pavlíková, M., Černý, R.
Využití Boltzmannovy transformace pro stanovení parametrů transportu vodní páry ve stavebních materiálech
Stavební obzor. 2012, 21(6), 173-176. ISSN 1805-2576.

Ďurana K., Černý, R.
Error Analysis Of Nonconventional Electrical Moisture-meter Under Simplified Conditions
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, 6(67), 650-653. ISSN 2010-376X.

Kočí, J., Kočí, V., Maděra, J., Fiala, L., Jerman, M., Pavlík, Z., Černý, R.
Počítačová simulace a experimentální ověření efektivního součinitele tepelné vodivosti dutinových cihel
Stavební obzor. 2012, 21(6), 169-172. ISSN 1805-2576.

Kočí, V., Maděra, J., Černý, R.
Vlhkostně tepelné podmínky v obvodových pláštích renovovaných historických budov
Stavební obzor. 2012, 21(7), 200-204. ISSN 1805-2576.

Vejmelková, E., Koňáková, D., Čáchová M., Černý, R., Keppert, M.
Effect of hydrophobization on the properties of lime-metakaolin plasters
Construction and Building Materials. 2012, 37(1), 556-561. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.07.097

Vejmelková, E., Keppert, M., Rovnaníková P., Keršner Z., Černý, R.
Properties of lime composites containing a new type of pozzolana for the improvement of strength and durability
Composites Part B: Engineering. 2012, 43(8), 3534-3540. ISSN 1359-8368.
https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2011.11.053

Keppert, M., Pavlík, Z., Tydlitát, V., Volfová P., Švarcová s., Šyc M., Černý, R.
Properties of municipal solid waste incineration ashes with respect to their separation temperature
Waste Management & Research. 2012, 30(10), 1041-1048. ISSN 0734-242X.
https://doi.org/10.1177/0734242X12448513

Korecký T., Ďurana K., Lapková M., Černý, R.
Moisture Diffusivity of AAC with Different Densities
World Academy of Science, engineering and Technology. 2012, 67(67), 645-649. ISSN 2010-376X.

Maděra, J., Jerman, M., Černý, R.
Hygric Performance of a Sandstone Wall Retrofitted with Interior Thermal Insulation
World Academy of Science, engineering and Technology. 2012, 70(70), 1002-1006. ISSN 2010-376X.

Pavlík, Z., Žumár J., Pavlíková, M., Kočí, J., Černý, R.
Investigation of Water Vapour Transport Properties of Gypsum Using Genetic Algorithm
World Academy of Science, engineering and Technology. 2012, 70(70), 760-765. ISSN 2010-376X.

Kočí, J., Maděra, J., Fiala, L., Černý, R.
Computational modelling and experimental verification of the effective thermal conductivity of hollow bricks
WIT Transactions on Engineering Sciences. 2012, 2012(75), 293-303. ISSN 1746-4471.
https://doi.org/10.2495/HT120251

Maděra, J., Kočí, V., Černý, R.
Effect of thermal insulation on hygric and thermal conditions in the envelopes of renovated historical buildings
WIT Transactions on Engineering Sciences. 2012, 75(75), 281-292. ISSN 1746-4471.
https://doi.org/10.2495/HT120241

Tydlitát, V., Zákoutský J., Černý, R.
An isothermal heat flow calorimeter for large-volume applications
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2012, 110(1), 1021-1027. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-011-1907-9

Pavlík, Z., Keppert, M., Pavlíková, M., Fořt, J., Michalko O., Černý, R.
MSWI bottom ash as eco-aggregate in cement mortar design
WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2012, IV(165), 127-138. ISSN 1743-3541.
https://doi.org/10.2495/ARC120121

Kočí, V., Maděra, J., Černý, R.
Influence of characteristic types of thermal insulation on energy savings of AAC-based building envelope: a comparison
WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2012, IV(165), 263-274. ISSN 1743-3541.
https://doi.org/10.2495/ARC120241

Vejmelková, E., Kulovaná T., Keppert, M., Ondráček M., Černý, R.
Natural zeolite as environmentally friendly supplementary cementitious material in concrete
WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2012, IV(165), 275-285. ISSN 1743-3541.
https://doi.org/10.2495/ARC120251

Kočí, J., Maděra, J., Jerman, M., Černý, R.
Optimization methods for determination of moisture diffusivity of building materials in the drying phase
WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2012, IV(165), 323-333. ISSN 1743-3541.
https://doi.org/10.2495/ARC120291

Pavlík, Z., Mihulka J., Fiala, L., Černý, R.
Application of Time-Domain Reflectometry for Measurement of Moisture Profiles in a Drying Experiment
International Journal of Thermophysics. 2012, 33(8), 1661-1673. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-011-1020-0

Pavlík, Z., Černý, R.
Determination of Moisture Diffusivity as a Function of Both Moisture and Temperature
International Journal of Thermophysics. 2012, 33(8), 1704-1714. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-011-1006-y

Keppert, M., Pernicová R., Černý, R.
Retenční křivky stavebních materiálů
Stavební obzor. 2012, 21(8), 252-254. ISSN 1805-2576.

Trník, A., Medveď, I., Černý, R.
Measurement of linear thermal expansion coefficient of concrete at high temperatures: A comparison of isothermal and non-isothermal method
Cement Wapno Beton. 2012, 17/79(6), 363-372. ISSN 1425-8129.

Vimmrová, A., Keppert, M., Svoboda L., Černý, R.
Lightweight gypsum composites: design strategies for multi-functionality
Cement and Concrete Composites. 2011, 33(1), 84-89. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2010.09.011

Pavlíková, M., Pavlík, Z., Keppert, M., Černý, R.
Salt transport and storage parameters of renovation plasters and their possible effects on restored buildings' walls
Construction and Building Materials. 2011, 25(3), 1205-1212. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.09.034

Vejmelková, E., Keppert, M., Grzeszczyk S., Skaliński B., Černý, R.
Properties of Self-Compacting Concrete Mixtures Containing Metakaolin and Blast Furnace Slag
Construction and Building Materials. 2011, 25(3), 1325-1331. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.09.012

Jerman, M., Výborný, J., Černý, R.
Tepelné a vlhkostní transportní charakteristiky nových pórobetonových výrobků
Stavební obzor. 2011, 20(1), 7-11. ISSN 1210-4027.

Pavlíková, M., Fiala, L., Benešová H., Mihulka J., Černý, R.
Vliv vysokopecní granulované strusky na odolnost vysokohodnotného betonu proti pronikání a akumulaci chloridů
Stavební obzor. 2011, 20(1), 12-16. ISSN 1210-4027.

Keppert, M., Pavlík, Z., Vejmelková, E., Černý, R., Šyc M.
Popeloviny ze spalovny komunálního odpadu jako alternativní plnivo cementové malty
Stavební obzor. 2011, 20(3), 74-76. ISSN 1210-4027.

Jerman, M., Keppert, M., Výborný, J., Černý, R.
Moisture and heat transport and storage characteristics of two commercial autoclaved aerated concretes
Cement Wapno Beton. 2011, 16/78(1), 18-29. ISSN 1425-8129.

Medveď, I., Černý, R.
Surface diffusion in porous media: A critical review
Microporous and Mesoporous Materials. 2011, 142(2-3), 405-422. ISSN 1387-1811.
https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2011.01.015

Černý, R., Zuda L., Rovnaník P., Bayer P.
Thermal properties of alkali-activated aluminosilicate composite with lightweight aggregates at elevated temperatures
Fire and Materials. 2011, 35(4), 231-244. ISSN 0308-0501.
https://doi.org/10.1002/fam.1049

Maděra, J., Kočí, J., Kočí, V., Černý, R.
Vliv prostředí na životnost tepelně izolačních systémů
Stavební obzor. 2011, 20(5), 153-157. ISSN 1210-4027.

Zákoutský J., Tydlitát, V., Černý, R.
Studium hydratace rychlovazného cementu měřením hydratačního tepla cementové pasty, cementové malty a betonové směsi
Stavební obzor. 2011, 20(5), 158-161. ISSN 1210-4027.

Černý, R., Vejmelková, E.
Apparent Thermal Conductivity Approach at High-Temperature Measurements of Porous Materials
Measurement. 2011, 44(7), 1220-1228. ISSN 0263-2241.
https://doi.org/10.1016/j.measurement.2011.04.002

Kočí, V., Maděra, J., Černý, R.
Vliv okolních podmínek na životnost betonových konstrukcí s tepelnou izolací
Stavební obzor. 2011, 20(6), 167-171. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Fiala, L., Maděra, J., Pavlíková, M., Černý, R.
Computational modelling of coupled water and salt transport in porous materials using diffusion-advection model
Journal of the Franklin Institute. 2011, 348(7), 1547-1587. ISSN 0016-0032.
https://doi.org/10.1016/j.jfranklin.2010.06.014

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Maděra, J., Černý, R.
New type of lime plaster with pozzolana admixture for renewal of historical buildings
Advanced Materials Research. 2011, 324(1), 336-339. ISSN 1022-6680.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.324.336

Vejmelková, E., Máca P., Konvalinka P., Černý, R.
Innovative Lime-pozzolana Renders for Reconstruction of Historical Buildings
Advanced Materials Research. 2011, 324(1), 372-375. ISSN 1022-6680.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.324.372

Pavlík, Z., Vejmelková, E., Pavlíková, M., Keppert, M., Černý, R.
Characterization of Building Stones Involved in Historical Masonry
Advanced Materials Research. 2011, 324(1), 388-391. ISSN 1022-6680.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.324.388

Tydlitát, V., Zákoutský J., Černý, R.
Hydratace cementu s příměsí cihelné keramiky
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2011, 11(4), 59-61. ISSN 1213-3116.

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Černý, R.
Transport iontů anorganických solí ve vápenné omítce modifikované metakaolinem
Stavební obzor. 2011, 20(7), 209-213. ISSN 1210-4027.

Vejmelková, E., Máca P., Keppert, M., Rovnaníková P., Černý, R.
Commercial renovation renders: mechanical, hygric, thermal and durability properties
Cement Wapno Beton. 2011, 16/78(5), 288-298. ISSN 1425-8129.

Schmieder M., Zákoutský J., Tydlitát, V., Černý, R.
Hydratační teplo portlandského cementu CEM I 42,5R
Stavební obzor. 2011, 20(9), 279-282. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Keppert, M., Pavlíková, M., Volfová P., Černý, R.
Environmental Friendly Concrete Production Using Municipal Solid Waste Incineration Materials
WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2011, III(148), 325-334. ISSN 1743-3541.
https://doi.org/10.2495/RAV110301

Pavlík, Z., Keppert, M., Pavlíková, M., Volfová P., Černý, R.
Application of MSWI Bottom Ash as Alternative Aggregate in Cement Mortar
WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2011, III(148), 335-342. ISSN 1743-3541.
https://doi.org/10.2495/RAV110311

Výborný, J., Jerman, M., Košata, P., Máca P., Černý, R.
Mrazuvzdornost pórobetonových tvárnic
Stavební obzor. 2011, 20(10), 305-308. ISSN 1210-4027.

Vejmelková, E., Keppert, M., Máca P., Černý, R.
Mechanical, hygric and thermal properties of innovative renovation renders
WIT Transactions on the Built Environment. 2011, 2011(118), 555-563. ISSN 1743-3509.
https://doi.org/10.2495/STR110461

Kočí, J., Maděra, J., Rovnaníková P., Černý, R.
Hygrothermal performance of innovative renovation renders used for different types of historical masonry
WIT Transactions on the Built Environment. 2011, 2011(118), 683-693. ISSN 1743-3509.
https://doi.org/10.2495/STR110571

Zuda L., Drchalová J., Rovnaník P., Bayer P., Keršner Z., Černý, R.
Alkali-activated aluminosilicate composite with heat-resistant lightweight aggregates exposed to high temperatures: mechanical and water transport properties
Cement and Concrete Composites. 2010, 32(2), 157-163. ISSN 0958-9465.

Výborný, J., Fučíková L., Trajkovská D., Tesárek P., Černý, R.
Objemové změny vybraných pórobetonových výrobků
Stavební obzor. 2010, 19(1), 13-16. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Fiala, L., Černý, R.
Analýza difúze a advekce chloridových iontů v cementové maltě
Stavební obzor. 2010, 19(3), 73-76. ISSN 1210-4027.

Kočí, J., Maděra, J., Černý, R.
Stanovení součinitele vlhkostní vodivosti pomocí genetického algoritmu
Stavební obzor. 2010, 19(2), 45-48. ISSN 1210-4027.

Keppert, M., Vytlačilová V., Dvorský T., Reiterman P., Černý, R.
Vodotěsnost a permeabilita vysokohodnotného betonu
Stavební obzor. 2010, 19(5/2010), 145-148. ISSN 1210-4027.

Vejmelková, E., Pavlíková, M., Keppert, M., Keršner Z., Rovnaníková P., Ondráček M., Sedlmajer M., Černý, R.
High Performance Concrete with Czech Metakaolin: Experimental Analysis of Strength, Toughness and Durability Characteristics
Construction and Building Materials. 2010, 24(8), 1404-1411. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.01.017

Keppert, M., Reiterman P., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Jerman, M., Černý, R.
Municipal solid waste incineration ashes and their potential for partial replacement of Portland cement and fine aggregates in concrete
Cement Wapno Beton. 2010, 15/77(4), 187-193. ISSN 1425-8129.

Vejmelková, E., Konvalinka P., Padevět P., Černý, R.
Thermophysical and mechanical properties of fiber-reinforced composite material subjected to high temperatures
Journal of Civil Engineering and Management. 2010, 16(3), 395-400. ISSN 1392-3730.
https://doi.org/10.3846/jcem.2010.45

Vejmelková, E., Černý, R., Ondráček M., Sedlmajer M.
Fine-Ground Ceramics as Alternative Binder in High Performance Concrete
WIT Transactions on the Built Environment. 2010, 2010(112), 91-98. ISSN 1743-3509.
https://doi.org/10.2495/HPSM100091

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Fiala, L., Benešová H., Mihulka J., Černý, R.
Analysis of chloride transport and storage properties of high performance concrete modified by fly ash addition as an effective tool for assessment of its durability
WIT Transactions on the Built Environment. 2010, 2010(112), 343-354. ISSN 1743-3509.
https://doi.org/10.2495/HPSM100321

Kuča P., Tesárek P., Maděra, J., Černý, R.
Posouzení dlouhodobého tepelně vlhkostního chování objektu s vnitřním zateplením
Stavební obzor. 2009, 18(1), 9-13. ISSN 1210-4027.

Vejmelková, E., Černý, R., Ondráček M., Sedlmajer M.
Reologické, mechanické a tepelné vlastnosti betonu s alternativními silikátovými pojivy
Stavební obzor. 2009, 18(1), 6-8. ISSN 1210-4027.

Toman, J., Vimmrová, A., Černý, R.
Long-Term On-Site Assessment of Hygrothermal Performance of Interior Thermal Insulation System without Water Vapour Barrie
Energy and Buildings. 2009, 41(1), 51-55. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2008.07.007

Kočí, V., Maděra, J., Černý, R., Rovnaníková P.
Experimentální a počítačová analýza omítek pro renovaci historických budov
Stavební obzor. 2009, 18(2), 38-43. ISSN 1210-4027.

Černý, R., Zuda L.
Measurement of Linear Thermal Eexpansion Coefficient of Alkali-activated Aluminosilicate Composites up to 1000°C
Cement and Concrete Composites. 2009, 31(4), 263-267. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2009.02.002

Pavlík, Z., Černý, R.
Hygrothermal Performance Study of an Innovative Interior Thermal Insulation System
Applied Thermal Engineering. 2009, 29(10), 1941-1946. ISSN 1359-4311.
https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2008.09.013

Vejmelková, E., Pavlíková, M., Keršner Z., Rovnaníková P., Ondráček M., Sedlmajer M., Černý, R.
High Performance Concrete Containing Lower Slag Amount: A Complex View of Mechanical and Durability Properties
Construction and Building Materials. 2009, 23(6), 2237-2245. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2008.11.018

Pavlík, Z., Vejmelková, E., Pavlíková, M., Fiala, L., Černý, R.
Vliv vlhkosti na tepelnou vodivost vápenných kompozitů
Stavební obzor. 2009, 18(3), 65-71. ISSN 1210-4027.

Kočí, V., Maděra, J., Černý, R., Rovnaníková P.
Porovnání sanační omítky s omítkou vápennou na obvodovém plášti historických budov
Stavební obzor. 2009, 18(3), 72-78. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Černý, R.
Metoda TDR a její aplikace při měření obsahu vlhkosti v porézních materiálech
Stavební obzor. 2009, 18(4), 118-123. ISSN 1210-4027.

Vejmelková, E., Černý, R., Ondráček M., Sedlmajer M.
Trvanlivostní vlastnosti vysokohodnotného betonu s vyšším obsahem alternativních silikátových pojiv
Stavební obzor. 2009, 18(5), 138-140. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Mihulka J., Pavlíková, M., Černý, R.
Sledování současného transportu vlhkosti a chloridových iontů v rámci vertikálně uspořádaného sorpčního experimentu
Stavební obzor. 2009, 18(5), 141-144. ISSN 1210-4027.

Vejmelková, E., Pavlíková, M., Jerman, M., Černý, R.
Free Water Intake as Means of Material Characterization
Journal of Building Physics. 2009, 33(1), 29-44. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259109104069

Pavlíková, M., Brtník T., Keppert, M., Černý, R.
Effect of Metakaolin as Partial Portland-Cement Replacement on Properties of High Performance Mortars
Cement Wapno Beton. 2009, 14(3), 113-122. ISSN 1425-8129.

Pavlík, Z., Fiala, L., Černý, R.
Analysis of Dielectric Mixing Models for the Moisture Assessment of Porous Building Materials
Pollack Periodica, An International Journal for Engineering and Information Sciences. 2009, 4(2), 79-88. ISSN 1788-1994.
https://doi.org/10.1556/Pollack.4.2009.2.8

Jerman, M., Černý, R.
Properties of Hydrophilic Mineral Wool Front-Rock Max E
Pollack Periodica, An International Journal for Engineering and Information Sciences. 2009, 4(2), 101-106. ISSN 1788-1994.

Vejmelková, E., Pavlíková, M., Keppert, M., Keršner Z., Rovnaníková P., Ondráček M., Sedlmajer M., Černý, R.
Fly-Ash Influence on the Properties of High Performance Concrete
Cement Wapno Beton. 2009, 13/75(4), 189-204. ISSN 1425-8129.

Suchorab, Z., Sobczuk H., Černý, R., Pavlík, Z., De Miguel R.S.
Sensitivity Range Determination of Surface TDR Probes
Environment Protection Engineering. 2009, 35(3), 179-189. ISSN 0324-8828.

Vejmelková, E., Konvalinka P., Padevět P., Kopecký L., Keppert, M., Černý, R.
Mechanical, hygric and thermal properties of cement-based composite with hybrid fiber reinforcement subjected to high temperatures
International Journal of Thermophysics. 2009, 30(4), 1310-1322. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-009-0609-z

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Keppert, M., Pernicová R., Fiala, L., Mihulka J., Benešová H., Černý, R.
Transport a akumulace solí v omítkách určených pro sanace stavebních konstrukcí
Stavební obzor. 2009, 18(9), 277-282. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Vejmelková, E., Fiala, L., Černý, R.
Effect of Moisture on Thermal Conductivity of Lime-Based Composites
International Journal of Thermophysics. 2009, 30(6), 1999-2014. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-009-0650-y

Kočí, V., Maděra, J., Výborný, J., Černý, R.
Tepelně vlhkostní poměry obvodových plášťů budov na bázi pórobetonů
Stavební obzor. 2009, 18(7), 198-203. ISSN 1210-4027.

Zuda L., Drchalová J., Rovnaník P., Bayer P., Černý, R.
Water Transport Properties of Alkali Activated Aluminosilicate Composite Determined by Two Different Methods
Trends in Applied Sciences Research. 2008, 3(3), 267-277. ISSN 1819-3579.
https://doi.org/10.3923/tasr.2008.267.277

Pavlík, Z., Černý, R.
Experimental Assessment of Hygrothermal Performance of an Interior Thermal Insulation System Using a Laboratory Technique Simulating On-Site Conditions
Energy and Buildings. 2008, 40(5), 673-678. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2007.04.019

Zuda L., Bayer P., Rovnaník P., Černý, R.
Mechanical and Hydric Properties of Alkali-Activated Aluminosilicate Composite with Electrical Porcelain Aggregates
Cement and Concrete Composites. 2008, 30(4), 266-273. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2007.11.003

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Fiala, L., Černý, R.
Parametry transportu kapalné vlhkosti a síranů mšenského pískovce
Stavební obzor. 2008, 17(4), 110-113. ISSN 1210-4027.

Mňahončáková E., Pavlíková, M., Černý, R., Grzeszczyk S., Rovnaníková P.
Hydric, Thermal and Mechanical Properties of Self Compacting Concrete Containing Different Fillers
Construction and Building Materials. 2008, 22(7), 1594-1600. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2007.03.016

Tydlitát, V., Tesárek P., Černý, R.
Effects of the Type of Calorimeter and the Use of Plasticizers and Hydrophobizers on the Measured Hydration Heat Development of FGD Gypsum
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2008, 91(3), 791-796. ISSN 1388-6150.

Vejmelková, E., Konvalinka P., Padevět P., Černý, R.
Effect of High Temperatures on Mechanical and Thermal Properties of Carbon-Fiber Reinforced Cement Composite
Cement Wapno Beton. 2008, 13/75(2), 66-+. ISSN 1425-8129.

Černý, R., Zuda L., Rovnaník P., Bayer P.
Effect of High Temperatures on the Properties of Alkali Activated Aluminosilicate with Electrical Porcelain Filler
International Journal of Thermophysics. 2008, 29(2), 693-705. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-007-0311-y

Pavlík, Z., Michálek P., Pavlíková, M., Kopecká I., Maxová I., Černý, R.
Water and Salt Transport and Storage Properties of Mšené Sandstone
Construction and Building Materials. 2008, 22(8), 1736-1748. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2007.05.010

Pavlík, Z., Jerman, M., Černý, R.
Návrh a posouzení vnitřního tepelně izolačního systému na bázi hydrofilní minerální vlny
Stavební obzor. 2008, 17(5), 134-137. ISSN 1210-4027.

Maděra, J., Tesárek P., Černý, R.
Počítačová simulace vlhkostních a teplotních polí v obvodovém plášti na bázi lité sádry
Stavební obzor. 2008, 17(6), 175-178. ISSN 1210-4027.

Vejmelková, E., Konvalinka P., Padevět P., Kopecký L., Černý, R.
Carbon-Fiber Reinforced Cement Composite Damage Induced by High Temperatures
Building Research Journal. 2008, 56(2-3), 113-130. ISSN 1335-8863.

Pavlík, Z., Fiala, L., Černý, R.
Determination of Moisture Content of Hygroscopic Building Materials Using Time Domain Reflectometry
Journal of Applied Sciences. 2008, 8(9), 1732-1737. ISSN 1812-5654.
https://doi.org/10.3923/jas.2008.1732.1737

Kočí, J., Maděra, J., Tesárek P., Černý, R.
Počítačová simulace experimentu v reálných podmínkách - Obvodový plášť na bázi lité sádry
Stavební obzor. 2008, 17(8), 236-241. ISSN 1210-4027.

Pernicová R., Keppert, M., Černý, R., Pavlíková, M.
Studium omítek pro sanaci historických objektů
Stavební obzor. 2008, 17(8), 230-235. ISSN 1210-4027.

Vejmelková, E., Černý, R., Ondráček M., Sedlmajer M.
Trvanlivost vysokohodnotného betonu s alternativními silikátovými pojivy
Stavební obzor. 2008, 17(8), 242-244. ISSN 1210-4027.

Vejmelková, E., Padevět P., Černý, R.
Effect of Cracks on Hygric and Thermal Characteristics of Concrete
Bauphysik. 2008, 30(6), 438-444. ISSN 0171-5445.
https://doi.org/10.1002/bapi.200810058

Jerman, M., Maděra, J., Kuča P., Černý, R.
Ověření funkčnosti vnitřního zateplení pomocí počítačové simulace
Stavební obzor. 2008, 17(10), 314-316. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Michálek P., Pavlíková, M., Černý, R., Kopecká I., Maxová I.
Mšenský pískovec z pohledu transportu a akumulace vlhkosti a solí - část 1
Stavební obzor. 2007, 16(2), 33-40. ISSN 1210-4027.

Michálek P., Tydlitát, V., Konvalinka P., Černý, R.
Nový materiál na bázi hydrofilní minerální vlny se zvýšenou objemovou hmotností
Stavební obzor. 2007, 16(2), 41-44. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Fiala, L., Černý, R., Sobczuk H., Suchorab, Z.
Využití homogenizačních principů při kalibraci metody TDR
Stavební obzor. 2007, 16(3), 74-80. ISSN 1210-4027.

Zuda L., Černý, R., Bayer P., Rovnaník P.
Tepelné vlastnosti kompozitního materiálu za vysokých teplot
Stavební obzor. 2007, 16(3), 81-84. ISSN 1210-4027.

Pavlíková, M., Pavlík, Z., Fiala, L., Černý, R., Sobczuk H., Suchorab, Z.
Application of Time-Domain Reflectometry Method for Measuring Moisture Content in Porous Building Materials
Trends in Applied Sciences Research. 2007, 2(3), 188-200. ISSN 1819-3579.

Zuda L., Černý, R., Rovnaník P., Bayer P.
Thermal Properties of Alkali Activated Slag Subjected to High Temperatures
Journal of Building Physics. 2007, 30(4), 337-350. ISSN 1744-2591.

Pavlíková, M., Mňahončáková E., Padevět P., Konvalinka P., Černý, R.
Měření základních tepelných, vlhkostních a mechanických parametrů vysokohodnotného betonu s trhlinami
Stavební obzor. 2007, 16(4), 97-100. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Fiala, L., Pavlíková, M., Černý, R.
Transportní parametry vody a chloridů materiálů historických budov
Stavební obzor. 2007, 16(6), 174-178. ISSN 1210-4027.

Zuda L., Rovnaník P., Bayer P., Černý, R.
Thermal Properties of Alkali Activated Slag with Electrical Porcelain Aggregates at High Temperatures
Cement Wapno Beton. 2007, 12/74(4), 179-186. ISSN 1425-8129.

Vejmelková, E., Pavlíková, M., Padevět P., Konvalinka P., Černý, R.
Vliv trhlin na transportní vlastnosti vysokohodnotných betonů
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2007, 7(5), 38-42. ISSN 1213-3116.

Tydlitát, V., Tesárek P., Vejmelková, E., Černý, R.
Měření hydratačního tepla sádry pomocí dvou různých typů kalorimetrů
Stavební obzor. 2007, 16(8), 225-230. ISSN 1210-4027.

Tydlitát, V., Tesárek P., Vejmelková, E., Černý, R.
Vliv teploty na hydrataci sádry a její stabilitu
Stavební obzor. 2007, 16(8), 231-234. ISSN 1210-4027.

Tydlitát, V., Tesárek P., Vejmelková, E., Černý, R.
Kalorimetrické stanovení obsahu anhydritu III v sádrovém pojivu
Stavební obzor. 2007, 16(8), 235-238. ISSN 1210-4027.

Tesárek P., Vejmelková, E., Tydlitát, V., Černý, R.
Kompozitní materiál na bázi energosádry
Stavební obzor. 2007, 16(8), 239-245. ISSN 1210-4027.

Tesárek P., Vejmelková, E., Tydlitát, V., Černý, R.
Vliv sušicí teploty na vlastnosti zatvrdlé energosádry. Tepelné a mechanické vlastnosti
Stavební obzor. 2007, 16(8), 246-250. ISSN 1210-4027.

Tesárek P., Vejmelková, E., Tydlitát, V., Černý, R.
Klasifikace sádrového pojiva podle ČSN 72 2301
Stavební obzor. 2007, 16(8), 251-255. ISSN 1210-4027.

Tesárek P., Vejmelková, E., Tydlitát, V., Černý, R.
Vliv sušicí teploty na vlastnosti zatvrdlé energosádry. Vlhkostní vlastnosti
Stavební obzor. 2007, 16(9), 267-270. ISSN 1210-4027.

Černý, R., Němečková J., Rovnaníková P., Bayer P.
Effect of thermal decomposition processes on the thermal properties of carbon fiber reinforced cement composites in high-temperature range
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2007, 90(2), 475-488. ISSN 1388-6150.

Pernicová R., Černý, R., Pavlíková, M.
Vliv hydraulických a pucolánově aktivních přísad na mechanické vlastnosti vápenných omítek
Stavební obzor. 2007, 16(9), 274-277. ISSN 1210-4027.

Černý, R., Konvalinka P., Doležel T.
Počítačová analýza průběhu teplot v betonu
Stavební obzor. 2007, 16(9/2007), 264-266. ISSN 1210-4027.

Zuda L., Rovnaníková P., Rovnaník P., Černý, R.
Effect of Aggregates on the Properties of Alkali Activated Aluminosilicate Composites
Building Research Journal. 2007, 55(4), 197-207. ISSN 1335-8863.

Toman, J., Němečková J., Černý, R.
Specific Heat Capacity of Building Materials at High Temperatures
Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2007, 7(-), 119-122. ISSN 1505-8425.

Vejmelková, E., Tesárek P., Černý, R.
Hygric Properties of HPC Exposed to Salt Attack
Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2007, 7(-), 57-60. ISSN 1505-8425.

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Černý, R.
Salt Binding Parameters of Ceramic Bricks
Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2007, 7(-), 61-64. ISSN 1505-8425.

Pavlíková, M., Černý, R.
Effect of Silicate Protecting Layers on Cracked Concrete
Cement Wapno Beton. 2007, 12/74(6), 271-279. ISSN 1425-8129.

Tesárek P., Drchalová J., Kolísko J., Rovnaníková P., Černý, R.
Flue Gas Desulfurization Gypsum: Study of Basic Mechanical, Hydric and Thermal Properties
Construction and Building Materials. 2007, 21(7), 1500-1509. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2006.05.009

Maděra, J., Černý, R.
Computational Simulation of a Non-Traditional Method for Drying-Out of Building Envelopes Affected by Flood
Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2006, 6(1), 71-74. ISSN 1505-8425.

Pavlík, Z., Michálek P., Černý, R.
Experimental Assesment of Hygrothermal Performance of a Building Envelope with Hydrophilic Mineral Wool Thermal Insulation in Semi-Scale Conditions
Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2006, 6(1), 101-104. ISSN 1505-8425.

Michálek P., Černý, R., Tydlitát, V.
Water and Salt Solution Transport Properties of High-Density Hydrophilic Mineral Wool
Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2006, 6(1), 83-86. ISSN 1505-8425.

Toman, J., Zuda L., Černý, R.
High-Temperature Thermal Properties of Alkali-Activated Aluminosilicate Materials with Electrical Porcelain Filler
Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2006, 6(1), 145-148. ISSN 1505-8425.

Fiala, L., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Černý, R.
Calculation of Moisture Diffusivity and Chloride Diffusion Coefficient of Sandstone Using Data from a Single Experiment
Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2006, 6(1), 21-24. ISSN 1505-8425.

Pavlík, Z., Fiala, L., Černý, R., Sobczuk H., Suchorab, Z.
Application of TDR Method for Determination of Moisture Content in Calcium Silicate
Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2006, 6(1), 97-100. ISSN 1505-8425.

Tesárek P., Černý, R., Tydlitát, V.
Monitoring the Course of Hydration Heat Development of Gypsum
Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2006, 6(1), 141-144. ISSN 1505-8425.

Mnahoncakova E., Vejmelka R., Jirickova M., Černý, R.
Thermal and Hygric Parameters of Carbon-fiber-reinforced Cement Composites after Thermal and Mechanical Loading
Journal of Thermal Envelope & Building Science. 2005, 29(2), 121-143. ISSN 1097-1963.
https://doi.org/10.1177/1744259105057223

Poděbradská J., Černý, R., Drchalová J., Rovnaníková P.
Analysis of glass fiber reinforced cement composites and their thermal and hygric material parameters
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2004, ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1023/B:JTAN.0000033191.59911.4d

Černý, R., Prikryl P
Modeling laser-induced phase-change processes: Theory and computation
SEMICONDUCTORS AND SEMIMETALS. 2003, 75 43-78. ISSN 0080-8784.

Vodák F., Černý, R., Drchalová J., Hošková Š.
Thermophysical properties of concrete for nuclear-safety related structures
Cement and Concrete Research. 1997, 27(3), ISSN 0008-8846.

Toman, J., Černý, R.
Coupled thermal and moisture expansion of porous materials
International Journal of Thermophysics. 1996, 17(1), 271-277. ISSN 0195-928X.

Černý, R., Cháb V., Přikryl P.
Application of combined experimental and numerical techniques in determining the temperature dependence of reflectivity of semiconductors
International Journal of Thermophysics. 1996, 17(2), ISSN 0195-928X.

ELKADER K., ULRYCH X., CHAB X., OSWALD J, Černý, R., Kubát P
LIGHT-EMITTING SI PREPARED BY LASER ANNEALING OF A-SI-H
Thin Solid Films. 1995, 255(1-2), 302-304. ISSN 0040-6090.

Černý, R., PRIKRYL P, ELKADER K., CHAB X.
DETERMINATION OF THE REFLECTIVITY OF LIQUID SEMICONDUCTORS OVER A WIDE TEMPERATURE-RANGE
International Journal of Thermophysics. 1995, 16(3), 841-849. ISSN 0195-928X.

Černý, R., Vydra V., El-Kader K.M.A., Cháb V.
Influence of variations of temporal pulse shape in excimer laser processing of semiconductors
Computational Materials Science. 1994, 2(2), ISSN 0927-0256.
https://doi.org/10.1016/0927-0256(94)90114-7

Černý, R., VODAK F, PRIKRYL P
EFFECT OF DENSITY CHANGE ON THE STABILITY OF A PLANAR PHASE INTERFACE
International Communications in Heat and Mass Transfer. 1994, 21(4), 605-614. ISSN 0735-1933.

Černý, R., VODAK F
A THEORETICAL RELATION BETWEEN VISCOSITY AND THERMAL-CONDUCTIVITY OF GASES BASED ON MACROSCOPIC BALANCE-EQUATIONS
CZECHOSLOVAK JOURNAL OF PHYSICS. 1994, 44(10), 913-926. ISSN 0011-4626.

Černý, R., BAYAZITOGLU Y
NUMERICAL-SIMULATION OF ELECTROMAGNETIC MELTING AND EVAPORATION OF SPHERICAL METAL PARTS
Numerical Heat Transfer Part A-Applications. 1994, 25(2),

PRIKRYL P, VODAK F, KAPICKOVA O, DRCHALOVA J, Černý, R.
A MODEL OF SOLIDIFICATION UNDER MICROGRAVITY CONDITIONS
CZECHOSLOVAK JOURNAL OF PHYSICS. 1993, 43(1), 63-71. ISSN 0011-4626.

Černý, R., PRIKRYL P
A MODEL OF BINARY-ALLOY SOLIDIFICATION IN THE GRAVITATIONAL-FIELD
Thermochimica Acta. 1993, 218 17-28. ISSN 0040-6031.

Černý, R., LUKES X., CHAB X., SASIK R
NONEQUILIBRIUM SOLIDIFICATION OF MONOCRYSTALLINE SI INDUCED BY ARF-EXCIMER-LASER IRRADIATION
Thermochimica Acta. 1993, 218 173-182. ISSN 0040-6031.
https://doi.org/10.1016/0040-6031(93)80420-F

BAYAZITOGLU Y, Černý, R.
ELECTROMAGNETIC VAPORIZATION OF MOLTEN-METAL DROPS
International Journal of Heat and Mass Transfer. 1993, 36(2), 277-286. ISSN 0017-9310.

Bayazitoglu Y., Černý, R.
Nonequilibrium evaporation of molten-metal drops in an alternating magnetic field
International Journal of Heat and Mass Transfer. 1993, 36(14), 3449-3458. ISSN 0017-9310.
https://doi.org/10.1016/0017-9310(93)90163-Z

Černý, R., Lukeš L., Šášik R.
Study of Excimer Laser Induced Melting and Solidification of Si by Time-Resolved Reflectivity Measurements
Applied Physics A: Materials Science & Processing. 1992, 54(4), 327-333. ISSN 0947-8396.

Vodák F., Černý, R., PRIKRYL P
A MODEL OF BINARY ALLOY SOLIDIFICATION WITH CONVECTION IN THE MELT
International Journal of Heat and Mass Transfer. 1992, 35(7), 1787-1793. ISSN 0017-9310.

Černý, R., PRIKRYL P, VODAK F
A 2-DIMENSIONAL MODEL OF BINARY-ALLOY SOLIDIFICATION WITH A MUSHY-ZONE
CZECHOSLOVAK JOURNAL OF PHYSICS. 1992, 42(4), 411-430. ISSN 0011-4626.

Černý, R., PRIKRYL P
A COMPUTATIONAL MODEL OF LASER-INDUCED MELTING AND SOLIDIFICATION WITH DENSITY CHANGE
Computer Physics Communications. 1992, 73(1-3), 179-191. ISSN 0010-4655.

Černý, R., Šášik R., Lukeš I., Cháb V.
Excimer-Laser-Induced Melting and Solidification of Monocrystalline Si - Equilibrium and Nonequilibrium Models
Physical Review B. 1991, 44(9), 4097-4102. ISSN 0163-1829.

Šášik R., Černý, R.
Numerical solution of the non-isothermal moving boundary problem in heat conduction
Computer Physics Communications. 1991, 64(2), ISSN 0010-4655.
https://doi.org/10.1016/0010-4655(91)90035-J

Černý, R., PRIKRYL P, VODAK F
A MODEL OF SOLIDIFICATION WITH BUOYANCY-DRIVEN CONVECTION IN THE MELT
CZECHOSLOVAK JOURNAL OF PHYSICS. 1990, 40(3), 301-316. ISSN 0011-4626.

Podlahoviny na bázi geopolymeru

Poskytovatel: TA ČR
Doba řešení: 2020-2022

Vnitřní zateplovací systémy pro oblast architektonického dědictví

Poskytovatel: MK ČR
Doba řešení: 2016 - 2020

Využití cihelných mikročástic ve stavebnictví

Poskytovatel: MPO ČR
Doba řešení: 2016 - 2020

Energeticky úsporné cihlové budovy

Poskytovatel: MPO ČR
Doba řešení: 2011 - 2014