Robert Černý

prof. Ing. Robert Černý, DrSc.

prof. Ing. Robert Černý, DrSc.

vedoucí katedry

Email

cernyr@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 5044

Kancelář

A330

Vzdělání

1983 Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Stavebnictví, teorie konstrukcí, Diplomová práce: Měření transportu vlhkosti v porézních materiálech

1988 CSc., Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, obor Fyzika kondenzovaných látek a akustika, Kandidátská práce: Aplikace Stefanovy úlohy na transport vlhkosti v porézních látkách

1994 docent, ČVUT v Praze, obor Fyzika, Habilitační práce: Sekundární vlivy na transport vlhkosti v porézních materiálech

1995

DrSc., Akademie věd České republiky, obor Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách, Doktorská práce: Modelování fyzikálních procesů se změnou fáze

1998 profesor, ČVUT v Praze

Zaměstnání a praxe

2007 - nyní Vedoucí katedry, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

1999 - 2006 Profesor, Katedra stavební mechaniky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

1994 - 1999 Docent, Katedra fyziky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

1992 - 1994 Odborný asistent, Katedra fyziky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

1991 - 1992 Post-doctoral Researh Associate, Department of Mechanical Engineering and Materials Science, Rice University, Houston, TX, USA

1988 - 1991 Odborný asistent, Katedra fyziky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

1983 - 1988 Odborný asistent, Katedra fyziky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Výzkumná činnost

Materiálové inženýrství, teoretická a experimentální analýza přenosu tepla, vlhkosti a solí v porézních materiálech

Keppert, M.; Scheinherrová, L.; Jerman, M.; Doušová, B.; Kobera, L.; Brus, J.; Černý, R.
Hydration of Ordinary Portland Cement in Presence of Lead Sorbed on Ceramic Sorbent
Materials. 2019, 12(1), ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma12010019

Kočí, V.; Maděra, J.; Krejčí, T.; Kruis, J.; Černý, R.
Efficient Techniques for Solution of Complex Computational Tasks in Building Physics
Advances in Civil Engineering. 2019, 2019 ISSN 1687-8094.
https://doi.org/10.1155/2019/3529360

Kočí, J.; Maděra, J.; Jerman, M.; Černý, R.
Experimental Determination of Heat and Moisture Transport Properties of AAC in the Range of Subzero to Room Temperatures
International Journal of Thermophysics. 2019, 40(1), ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2464-2

Kočí, J.; Kočí, V.; Maděra, J.; Černý, R.
Effect of applied weather data sets in simulation of building energy demands: Comparison of design years with recent weather data
Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2019, 100 22-32. ISSN 1364-0321.
https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.10.022

Vejmelková, E.; Koňáková, D.; Čáchová, M.; Záleská, M.; Svora, P.; Keppert, M.; Rovnaníková, P.; Černý, R.
High-strength concrete based on ternary binder with highpozzolan content
Structural Concrete. 2018, 19(5), 1258-1267. ISSN 1751-7648.
https://doi.org/10.1002/suco.201700173

Kočí, J.; Maděra, J.; Pommer, V.; Černý, R.
Analysis of the Frost-Induced Damage of Building Enclosures on the Territory of the Czech Republic
Advances in Materials Science and Engineering. 2018, 2018 ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2018/3421801

Kočí, V.; Kočí, J.; Maděra, J.; Pavlík, Z.; Gu, X.; Zhang, W.; Černý, R.
Thermal and hygric assessment of an inside-insulated brick wall: 2D critical experiment and computational analysis 
Journal of Building Physics. 2018, 41(6), 497-520. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259117750495

Fořt, J.; Trník, A.; Pavlíková, M.; Pavlík, Z.; Černý, R.
Fabrication of Dodecanol/Diatomite Shape-Stabilized PCM and Its Utilization in Interior Plaster
International Journal of Thermophysics. 2018, 39 ISSN 1572-9567.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2459-z

Fořt, J.; Pavlík, Z.; Černý, R.; Beran, P.
Complex assessment of reconstruction works on an institutional building: A case study
Journal of Cleaner Production. 2018, 202 871-882. ISSN 1879-1786.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.08.197

Keppert, M.; Doušová, B.; Reiterman, P.; Koloušek, D.; Záleská, M.; Černý, R.
Application of heavy metals sorbent as reactive component in cementitious composites
Journal of Cleaner Production. 2018, 199 565-573. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.198

Záleská, M.; Pavlíková, M.; Pokorný, J.; Jankovský, O.; Pavlík, Z.; Černý, R.
Structural, mechanical and hygrothermal properties of lightweight concrete based on the application of waste plastics
Construction and Building Materials. 2018, 180 1-11. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.05.250

Kobetičová, K.; Černý, R.
Ecotoxicity assessment of short- and medium-chain chlorinated paraffins used in polyvinyl-chloride products for construction industry
The Science of the Total Environment. 2018, 660-661 523-528. ISSN 1879-1026.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.05.300

Kočí, V.; Maděra, J.; Jerman, M.; Černý, R.
Experimental Determination of Frost Resistance of Autoclaved Aerated Concrete at Different Levels of Moisture Saturation
International Journal of Thermophysics. 2018, 39 ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2398-8

Grzeszczyk, S.; Matuszek-Chmurowska, A.; Černý, R.; Vejmelková, E.
Microstructure of reactive powder concrete
Cement Wapno Beton. 2018, 2018(1), 1-+. ISSN 1425-8129.

Vejmelková, E.; Koňáková, D.; Doleželová, M.; Scheinherrová, L.; Svora, P.; Keppert, M.; Reiterman, P.; Černý, R.
Effect of calcined Czech claystone on the properties of high performance concrete: Microstructure, strength and durability
Construction and Building Materials. 2018, 168 966-974. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.02.204

Keppert, M.; Vejmelková, E.; Bezdička, P.; Doleželová, M.; Čáchová, M.; Scheinherrová, L.; Pokorný, J.; Vyšvařil, M. et al.
Red-clay ceramic powders as geopolymer precursors: Consideration of amorphous portion and CaO content
Applied Clay Science. 2018, 161 82-89. ISSN 0169-1317.
https://doi.org/10.1016/j.clay.2018.04.019

Kočí, V.; Čáchová, M.; Koňáková, D.; Vejmelková, E.; Jerman, M.; Keppert, M.; Maděra, J.; Černý, R.
Heat and Moisture Transport and Storage Parameters of Bricks Affected by the Environment
International Journal of Thermophysics. 2018, 39 ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2383-2

Vejmelková, E.; Koňáková, D.; Scheinherrová, L.; Doleželová, M.; Keppert, M.; Černý, R.
High temperature durability of fiber reinforced high alumina cement composites
Construction and Building Materials. 2018, 162 881-891. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.01.076

Záleská, M.; Pavlík, Z.; Scheinherrová, L.; Pokorný, J.; Trník, A.; Svora, P.; Fořt, J.; Jankovský, O. et al.
Biomass ash‑based mineral admixture prepared from municipal sewage sludge and its application in cement composites
Clean Technologies and Environmental Policy. 2018, 20(1), 159-171. ISSN 1618-9558.
https://doi.org/10.1007/s10098-017-1465-3

Fořt, J.; Černý, R.
Carbon footprint analysis of calcined gypsum production in the Czech Republic
Journal of Cleaner Production. 2018,(177), 795-802. ISSN 1879-1786.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.01.002

Fiala, L.; Jerman, M.; Reiterman, P.; Černý, R.
Determination of Thermal Conductivity of Silicate Matrix for Applications in Effective Media Theory
International Journal of Thermophysics. 2018, 39(2), ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-017-2347-y

Záleská, M.; Pavlíková, M.; Pavlík, Z.; Jankovský, O.; Pokorný, J.; Tydlitát, V.; Svora, P.; Černý, R.
Physical and chemical characterization of technogenic pozzolans for the application in blended cements
Construction and Building Materials. 2018, 160 106-116. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.021

Fořt, J.; Vejmelková, E.; Keppert, M.; Černý, R.
Preparation of geopolymer mixes using by-products from brick factories
Cement Wapno Beton. 2017,(6), 457-465. ISSN 1425-8129.

Fořt, J.; Pavlík, Z.; Trník, A.; Pavlíková, M.; Černý, R.
Effect of the Mode and Dynamics of Thermal Procesess on DSC-Acquired Phase-Chnage Temperature and Latent Heat of Different Kinds of PCM
Materials and Technology. 2017, 51(6), 919-924. ISSN 1580-2949.
https://doi.org/10.17222/mit.2017.026

Fiala, L.; Jerman, M.; Rovnaník, P.; Černý, R.
Basic physical, mechanical and electrical properties of electrically enhanced alkali-activated aluminosilicates
Materials and Technology. 2017, 51(6), 1005-1009. ISSN 1580-2949.
https://doi.org/10.17222/mit.2017.051

Koňáková, D.; Čáchová, M.; Vejmelková, E.; Keppert, M.; Jerman, M.; Bayer, P.; Rovnaníková, P.; Černý, R.
Lime-based plasters with combined expanded clay-silica aggregate: Microstructure, texture and engineering properties
Cement and Concrete Composites. 2017, 83 374-383. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2017.08.005

Fiala, L.; Rovnaník, P.; Černý, R.
Investigation of the Joule's effect in electrically enhanced alkali-activated aluminosilicates
Cement Wapno Beton. 2017, 22(3), 201-+. ISSN 1425-8129.

Kočí, V.; Kočí, J.; Maděra, J.; Černý, R.
Assessment of fast heat evolving processes using inverse analysis of calorimetric data
International Journal of Heat and Mass Transfer. 2017, 115 831-838. ISSN 0017-9310.
https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.07.118

Kobetičová, K.; Černý, R.
Ecotoxicology of building materials: a critical review of recent studies
Journal of Cleaner Production. 2017, 165 500-508. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.161

Fořt, J.; Černý, R.; Konvalinka, P.; Pavlík, Z.; Beran, P.
EVALUATION OF THE APPLICATION OF A THERMAL INSULATION SYSTEM: IN-SITU COMPARISON OF SEASONAL AND DAILY CLIMATIC FLUCTUATIONS
Acta Polytechnica. 2017, 57(3), 159-166. ISSN 1210-2709.
https://doi.org/10.14311/AP.2017.57.0159

Min, H.; Zhang, W.; Gu, X.; Černý, R.
Coupled heat and moisture transport in damaged concrete under an atmospheric environment
Construction and Building Materials. 2017, 143 607-620. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.03.163

Keppert, M.; Urbanová, M.; Brus, J.; Čáchová, M.; Fořt, J.; Trník, A.; Scheinherrová, L.; Záleská, M. et al.
Rational design of cement composites containing pozzolanic additions
Construction and Building Materials. 2017, 148 411-418. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.05.032

Kočí, V.; Maděra, J.; Jerman, M.; Černý, R.
Computational analysis of heat transport and storage processes in large-volume isothermal heat flow calorimeter
Applied Thermal Engineering. 2017, 121 547-553. ISSN 1359-4311.
https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2017.04.118

Rahhal, V.F.; Pavlík, Z.; Tironi, A; Castellano, C.C.; Trezza, M.A.; Černý, R.; Irassar, E.F.
Effect of cement composition on the early hydration of blended cements with natural zeolite
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2017, 128(2), 721-733. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-016-6007-4

Keppert, M.; Fořt, J.; Trník, A.; Koňáková, D.; Vejmelková, E.; Pokorný, J.; Svora, P.; Pavlík, Z. et al.
Behavior of Sandstones Under Heat Treatment
International Journal of Thermophysics. 2017, 38(4), ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-017-2191-0

Trník, A.; Scheinherrová, L.; Kulovaná, T.; Reiterman, P.; Vejmelková, E.; Černý, R.
Thermal analysis of high-performance mortar containing burnt clay shale as a partial portland cement replacement in the temperature range up to 1000°C
Fire and Materials. 2017, 41(1), 54-64. ISSN 0308-0501.
https://doi.org/10.1002/fam.2368

Kočí, J.; Maděra, J.; Keppert, M.; Černý, R.
Damage functions for the cold regions and their applications in hygrothermal simulations of different types of building structures
Cold Regions Science and Technology. 2017, 135 1-7. ISSN 0165-232X.
https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2016.12.004

Kočí, V.; Vejmelková, E.; Čáchová, M.; Koňáková, D.; Keppert, M.; Maděra, J.; Černý, R.
Effect of Moisture Content on Thermal Properties of Porous Building Materials
International Journal of Thermophysics. 2017, 38(2), ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-016-2164-8

Koňáková, D.; Čáchová, M.; Doleželová, M.; Scheinherrová, L.; Vejmelková, E.; Černý, R.
High-temperature resistance of concretes produced of two different cements
Cement Wapno Beton. 2016, 21(5), 295-+. ISSN 1425-8129.

Kočí, V.; Černý, R.; Antepara, I.; Delgado, J.M.P.Q.; Guimarães, A.S.; Freitas, V.P. de
Salt Damage and Rising Damp Treatment in Building Structures
Advances in Materials Science and Engineering. 2016, 2016(1), ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2016/1280894

Kočí, J.; Maděra, J.; Černý, R.
A Laboratory Experiment for Monitoring the Time Development of Water Freezing Processes in Porous Materials and Its Computational Analysis
International Journal of Thermophysics. 2016, 37(12), ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-016-2133-2

Čáchová, M.; Koňáková, D.; Vejmelková, E.; Žumár, J.; Keppert, M.; Reiterman, P.; Černý, R.
Application of Ceramic Powder as Supplementary Cementitious Material in Lime Plasters
Materials Science. 2016, 22(3), 440-444. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.3.7433

Keppert, M.; Žumár, J.; Čáchová, M.; Koňáková, D.; Svora, P.; Pavlík, Z.; Vejmelková, E.; Černý, R.
Water Vapor Diffusion and Adsorption of Sandstones: Influence of Rock Texture and Composition
Advances in Materials Science and Engineering. 2016, 2016 ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2016/8039748

Kulovaná, T.; Vejmelková, E.; Pokorný, J.; Siddique, J.; Keppert, M.; Rovnaníková, P.; Ondráček, M.; Keršner, Z. et al.
Engineering properties of composite materials containing waste ceramic dust from advanced hollow brick production as a partial replacement of Portland cement
Journal of Building Physics. 2016, 40(1), 17-34. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259115597228

Kočí, J.; Maděra, J.; Jerman, M.; Keppert, M.; Svora, P.; Černý, R.
Identification of Water Diffusivity of Inorganic Porous Materials Using Evolutionary Algorithms
Transport in Porous Media. 2016, 113(1), 51-66. ISSN 0169-3913.
https://doi.org/10.1007/s11242-016-0679-x

Kočí, V.; Kočí, J.; Maděra, J.; Černý, R.
Contribution of waste products in single-layer ceramic building envelopes to overall energy savings
Energy. 2016, 111 947-955. ISSN 0360-5442.
https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.06.061

Pavlík, Z.; Fořt, J.; Pavlíková, M.; Pokorný, J.; Trník, A.; Černý, R.
Modified lime-cement plasters with enhanced thermal and hygric storage capacity for moderation of interior climate
Energy and Buildings. 2016, 126 113-127. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.05.004

Jerman, M.; Tydlitát, V.; Keppert, M.; Čáchová, M.; Černý, R.
Characterization of early-age hydration processes in lime-ceramic binders using isothermal calorimetry, X-ray diffraction and scanning electron microscopy
Thermochimica Acta. 2016, 633(1), 108-115. ISSN 0040-6031.
https://doi.org/10.1016/j.tca.2016.04.005

Vimmrová, A.; Kočí, V.; Krejsová, J.; Černý, R.
A Method for Optimizing Lightweight-Gypsum Design Based on Sequential Measurements of Physical Parameters
Measurement Science Review. 2016, 16(3), 160-166. ISSN 1335-8871.
https://doi.org/10.1515/msr-2016-0019

Jerman, M.; Tydlitát, V.; Černý, R.
Isothermal-calorimetry study of the effect of plasticizer and air-entraining agent on the hydration kinetics of blended cements containing brick powder as a pozzolanic addition
Cement Wapno Beton. 2016, 21(1), 1-+. ISSN 1425-8129.

Kočí, V.; Kočí, J.; Čáchová, M.; Vejmelková, E.; Černý, R.
Multi-parameter optimization of lime composite design using a modified downhill simplex method
Composites Part B: Engineering. 2016, 93 184-189. ISSN 1359-8368.
https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2016.03.025

Kulovaná, T.; Vejmelková, E.; Keppert, M.; Rovnaníková, P.; Keršner, Z.; Černý, R.
Mechanical, durability and hygrothermal properties of concrete produced using Portland cement-ceramic powder blends
Structural Concrete. 2016, 17(1), 105-115. ISSN 1464-4177.
https://doi.org/10.1002/suco.201500029

Pavlík, Z.; Trník, A.; Kulovaná, T.; Scheinherrová, L.; Rahhal, V.; Irassar, E.; Černý, R.
DSC and TG Analysis of a Blended Binder Based on Waste Ceramic Powder and Portland Cement
International Journal of Thermophysics. 2016, 37(3), ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-016-2043-3

Antepara, I.; Pavlík, Z.; Žumár, J.; Pavlíková, M.; Černý, R.
Properties of Hydrophilic Mineral Wool for Desalination of Historical Masonry
Materials Science. 2016, 22(1), 88-93. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.1.7333

Fořt, J.; Trník, A.; Scheinherrová, L.; Pavlík, Z.; Pavlíková, M.; Černý, R.
Thermal Properties of Cement Based Composites with Municipal Solid Waste Incinerator Fly Ash Accessed by Two Different Transient Methods
Materials Science. 2016, 22(1), 132-137. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.1.7203

Kulovaná, T.; Pokorný, J.; Keppert, M.; Pavlík, Z.; Černý, R.
Strength Development and Physical Properties of Cement Paste with Incorporated Ceramic Powder
Materials Science. 2016, 22(1), 82-87. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.1.7190

Trník, A.; Scheinherrová, L.; Kulovaná, T.; Černý, R.
Simultaneous Differential Scanning Calorimetry and Thermogravimetric Analysis of Portland Cement as a Function of Age
International Journal of Thermophysics. 2016, 37(1), ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-015-2028-7

Pavlík, Z.; Fořt, J.; Záleská, M.; Pavlíková, M.; Trník, A.; Medveď, I.; Keppert, M.; Koutsoukos, P.G et al.
Energy-efficient thermal treatment of sewage sludge for its application in blended cements
Journal of Cleaner Production. 2016, 2016(112), 409-419. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.072

Ondruška, J.; Medveď, I.; Kočí, V.; Černý, R.
Measurement of the contribution of radiation to the apparent thermal conductivity of fiber reinforced cement composites exposed to elevated temperatures
International Journal of Thermal Sciences. 2016, 100 298-304. ISSN 1290-0729.
https://doi.org/10.1016/j.ljthermalsci.2015.10.010

Kočí, V.; Maděra, J.; Jerman, M.; Žumár, J.; Koňáková, D.; Čáchová, M.; Vejmelková, E.; Reiterman, P. et al.
Application of waste ceramic dust as a ready-to-use replacement of cement in lime-cement plasters: an environmental-friendly and energy-efficient solution
Clean Technologies and Environmental Policy. 2016, 18(6), 1725-1733. ISSN 1618-9558.
https://doi.org/10.1007/s10098-016-1183-2

Medveď, I.; Černý, R.
Role of Time Relaxation in a One-Dimensional Diffusion-Advection Model of Water and Salt Transport
Advances in Mathematical Physics. 2015, 2015(2015), ISSN 1687-9139.
https://doi.org/10.1155/2015/307312

Medveď, I.; Černý, R.
Model Formulas for Facilitating Determination of Concentration-Dependent Diffusion Coefficients
METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL. 2015, 21(5), 907-912. ISSN 1598-9623.
https://doi.org/10.1007/s12540-015-4450-6

Fořt, J.; Pavlík, Z.; Ďurana, K.; Černý, R.
Effect of Sandstone Anisotropy on its Heat and Moisture Transport Properties
Materials Science. 2015, 21(3), 455-459. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.21.3.7202

Antepara, I.; Fiala, L.; Pavlík, Z.; Černý, R.
Moisture Dependent Thermal Properties of Hydrophilic Mineral Wool: Application of the Effective Media Theory
Materials Science. 2015, 21(3), 449-454. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.21.3.7334

Keppert, M.; Siddique, J.; Pavlík, Z.; Černý, R.
Wet-Treated MSWI Fly Ash Used as Supplementary Cementitious Material
Advances in Materials Science and Engineering. 2015, 2015 ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2015/842807

Korecký, T.; Keppert, M.; Maděra, J.; Černý, R.
Water transport parameters of autoclaved aerated concrete: Experimental assessment of different modeling approaches
Journal of Building Physics. 2015, 39(2), 170-188. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259114535727

Koňáková, D.; Vejmelková, E.; Čáchová, M.; Siddique, J.; Polozhiy, K.; Reiterman, P.; Keppert, M.; Černý, R.
Treated Coconut Coir Pith as Component of Cementitious Materials
Advances in Materials Science and Engineering. 2015, 2015 ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2015/264746

Tydlitát, V.; Trník, A.; Scheinherrová, L.; Podoba, R.; Černý, R.
Application of isothermal calorimetry and thermal analysis for the investigation of calcined gypsum–lime–metakaolin–water system
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2015, 122(1), 115-122. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-015-4727-5

Scheinherrová, L.; Trník, A.; Kulovaná, T.; Reiterman, P.; Medveď, I.; Vejmelková, E.; Černý, R.
Thermal properties of high-performance concrete containing fine-ground ceramics as a partial cement replacement
Materials Science. 2015, 21(3), 444-448. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.21.3.7160

Jerman, M.; Medveď, I.; Černý, R.
Length changes of autoclaved aerated concrete exposed to cyclic wetting and drying
Cement Wapno Beton. 2015, 20/82(3), 139-+. ISSN 1425-8129.

Trník, A.; Scheinherrová, L.; Medveď, I.; Černý, R.
Simultaneous DSC and TG analysis of high-performance concrete containing natural zeolite as a supplementary cementitious material
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2015, 121(1), 67-73. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-015-4546-8

Kočí, V.; Korecký, T.; Maděra, J.; Černý, R.; Kočí, J.
Determination of Radiative Heat Transfer Coefficient at High Temperatures Using a Combined Experimental-Computational Technique
Measurement Science Review. 2015, 15(2), 85-91. ISSN 1335-8871.
https://doi.org/10.1515/msr-2015-0013

Kočí, J.; Maděra, J.; Jerman, M.; Černý, R.
Computational assessment of thermal performance of contemporary ceramic blocks with complex internal geometry in building envelopes
Energy and Buildings. 2015, 99 61-66. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.04.017

Kočí, J.; Maděra, J.; Černý, R.
A fast computational approach for the determination of thermal properties of hollow bricks in energy-related calculations
Energy. 2015, 83(1), 749-755. ISSN 0360-5442.
https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.02.084

Pavlík, Z.; Jerman, M.; Fořt, J.; Černý, R.
Monitoring Thermal Performance of Hollow Bricks with Different Cavity Fillers in Difference Climate Conditions
International Journal of Thermophysics. 2015, 36(2-3), 557-568. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-014-1752-8

Kulovaná, T.; Vejmelková, E.; Keppert, M.; Rovnaníková, P.; Ondráček, M.; Keršner, Z.; Černý, R.
Air-entrained concrete technology as an effective tool for increasing the limits of brick powder percentage in blended Portland cement binders
Cement Wapno Beton. 2015, 20/82(1), 11-+. ISSN 1425-8129.

Von Werder, J.; Venzmer, H.; Černý, R.
Application of fluorometric and numerical analysis for assessing the algal resistance of external thermal insulation composite systems
Journal of Building Physics. 2015, 38(4), 290-316. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259113506073

Vejmelková, E.; Koňáková, D.; Kulovaná, T.; Keppert, M.; Žumár, J.; Rovnaníková, P.; Keršner, Z.; Sedlmajer, M. et al.
Engineering properties of concrete containing natural zeolite as supplementary cementitious material: Strength, toughness, durability, and hygrothermal performance
Cement and Concrete Composites. 2015, 55 259-267. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2014.09.013

Medveď, I.; Trník, A.; Černý, R.
Adsorption isotherm predicted from a lattice gas with general lateral interactions in a single-phase regime
Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment. 2014, 2014(12), ISSN 1742-5468.
https://doi.org/10.1088/1742-5468/2014/12/P12006

Suchorab, Z.; Barnat-Hunek, D.; Smarzewski, P.; Pavlík, Z.; Černý, R.
Free of volatile organic compounds protection against moisture in building materials
ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S. 2014, 21(3), 401-411. ISSN 1898-6196.
https://doi.org/10.2478/eces-2014-0029

Medveď, I.; Černý, R.
Coupled Water and Salt Transport in Porous Materials: Rapid Determination of a Varying Diffusion Coefficient from Experimental Data
Transport in Porous Media. 2014, 105(3), 597-610. ISSN 0169-3913.
https://doi.org/10.1007/s11242-014-0386-4

Pavlík, Z.; Fiala, L.; Jerman, M.; Vejmelková, E.; Pavlíková, M.; Keppert, M.; Černý, R.
Theoretical and Experimental Analysis of Moisture-Dependent Thermal Conductivity of Lightweight Ceramic Bricks
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(12), 1912-1921. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1369-8

Vimmrová, A.; Nazmunnahar, M.; Černý, R.
Lightweight gypsum-based materials prepared with aluminum powder as foaming agent
Cement Wapno Beton. 2014, 19/81(5), 299-307. ISSN 1425-8129.

Kočí, V.; Maděra, J.; Jerman, M.; Trník, A.; Černý, R.
Determination of the equivalent thermal conductivity of complex material systems with large-scale heterogeneities
International Journal of Thermal Sciences. 2014, 86(1), 365-373. ISSN 1290-0729.
https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2014.07.020

Fořt, J.; Pavlík, Z.; Žumár, J.; Pavlíková, M.; Černý, R.
Effect of temperature on water vapor transport properties
Journal of Building Physics. 2014, 38(2), 156-169. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259114532612

Pavlík, Z.; Trník, A.; Keppert, M.; Pavlíková, M.; Žumár, J.; Černý, R.
Experimental Investigation of the Properties of Lime-Based Plaster-Containing PCM for Enhancing the Heat-Storage Capacity of Building Envelopes
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(3-4), 767-782. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-013-1550-8

Kočí, V.; Maděra, J.; Fořt, J.; Žumár, J.; Pavlíková, M.; Pavlík, Z.; Černý, R.
Service Life Assessment of Historical Building Envelopes Constructed Using Different Types of Sandstone: A Computational Analysis Based on Experimental Input Data
The Scientific World Journal. 2014, 2014(1), ISSN 1537-744X.
https://doi.org/10.1155/2014/802509

Pavlík, Z.; Keppert, M.; Pavlíková, M.; Žumár, J.; Fořt, J.; Černý, R.
Mechanical, hygric, and durability properties of cement mortar with MSWI bottom ash as partial silica sand replacement
Cement Wapno Beton. 2014, 19(2), 67-+. ISSN 1425-8129.

Vimmrová, A.; Michalko, O.; Černý, R.; Keppert, M.
Calcined gypsum-lime-metakaolin binders: Design of optimal composition
Cement and Concrete Composites. 2014, 52 91-96. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2014.05.011

Tydlitát, V.; Zákoutský, J.; Černý, R.
Early-stage hydration heat development in blended cements containing natural zeolite studied by isothermal calorimetry
Thermochimica Acta. 2014, 582(1), 53-58. ISSN 0040-6031.
https://doi.org/10.1016/j.tca.2014.03.003

Kočí, V.; Bažantová, Z.; Černý, R.
Computational analysis of thermal performance of a passive family house built of hollow clay bricks
Energy and Buildings. 2014, 76(1), 211-218. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.02.066

Kočí, J.; Maděra, J.; Černý, R.
Generation of a critical weather year for hygrothermal simulations using partial weather data sets
Building and Environment. 2014, 76(1), 54-61. ISSN 0360-1323.
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.03.006

Pavlík, Z.; Jerman, M.; Trník, A.; Kočí, V.; Černý, R.
Effective thermal conductivity of hollow bricks with cavities filled by air and expanded polystyrene
Journal of Building Physics. 2014, 37(4), 436-448. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259113499214

Tydlitát, V.; Matas, T.; Černý, R.
Effect of w/c and temperature on the early-stage hydration heat development in Portland-limestone cement
Construction and Building Materials. 2014, 50(1), 140-147. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.09.020

Vejmelková, E.; Keppert, M.; Ondráček, M.; Černý, R.
Effect of Natural Zeolite on the Properties of High Performance Concrete
Cement Wapno Beton. 2013, 18/80(3), 150-159. ISSN 1425-8129.

Pavlík, Z.; Fiala, L.; Černý, R.
Experimental Assessment of Thermal Conductivity of a Brick Block with Internal Cavities Using a Semi-scale Experiment
International Journal of Thermophysics. 2013, 34(5), 909-915. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1332-8

Pavlík, Z.; Fiala, L.; Vejmelková, E.; Černý, R.
Application of Effective Media Theory for Determination of Thermal Properties of Hollow Bricks as a Function of Moisture Content
International Journal of Thermophysics. 2013, 34(5), 894-908. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1183-3

Pavlík, Z.; Trník, A.; Ondruška, J.; Keppert, M.; Pavlíková, M.; Volfová, P.; Kaulich, V.; Černý, R.
Apparent Thermal Properties of Phase-Change Materials: An Analysis Using Differential Scanning Calorimetry and Impulse Method
International Journal of Thermophysics. 2013, 34(5), 851-864. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1169-1

Kočí, V.; Maděra, J.; Černý, R.
Computer aided design of interior thermal insulation system suitable for autoclaved aerated concrete structures
Applied Thermal Engineering. 2013, 58(1), 165-172. ISSN 1359-4311.
https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2013.04.023

Jerman, M.; Keppert, M.; Výborný, J.; Černý, R.
Hygric, thermal and durability properties of autoclaved aerated concrete
Construction and Building Materials. 2013, 41(1), 352-359. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.12.036

Medveď, I.; Černý, R.
Osmosis in porous media: A review of recent studies
Microporous and Mesoporous Materials. 2013, 170(1), 299-317. ISSN 1387-1811.
https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2012.12.009

Trník, A.; Medveď, I.; Černý, R.
Measurement of linear thermal expansion coefficient of concrete at high temperatures: A comparison of isothermal and non-isothermal method
Cement Wapno Beton. 2012, 17/79(6), 363-372. ISSN 1425-8129.

Pavlík, Z.; Černý, R.
Determination of Moisture Diffusivity as a Function of Both Moisture and Temperature
International Journal of Thermophysics. 2012, 33(8), 1704-1714. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-011-1006-y

Pavlík, Z.; Mihulka, J.; Fiala, L.; Černý, R.
Application of Time-Domain Reflectometry for Measurement of Moisture Profiles in a Drying Experiment
International Journal of Thermophysics. 2012, 33(8), 1661-1673. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-011-1020-0

Tydlitát, V.; Zákoutský, J.; Černý, R.
An isothermal heat flow calorimeter for large-volume applications
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2012, 110(1), 1021-1027. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-011-1907-9

Keppert, M.; Pavlík, Z.; Tydlitát, V.; Volfová, P.; Švarcová, s.; Šyc, M.; Černý, R.
Properties of municipal solid waste incineration ashes with respect to their separation temperature
Waste Management & Research. 2012, 30(10), 1041-1048. ISSN 0734-242X.
https://doi.org/10.1177/0734242X12448513

Vejmelková, E.; Keppert, M.; Rovnaníková, P.; Keršner, Z.; Černý, R.
Properties of lime composites containing a new type of pozzolana for the improvement of strength and durability
Composites Part B: Engineering. 2012, 43(8), 3534-3540. ISSN 1359-8368.
https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2011.11.053

Vejmelková, E.; Koňáková, D.; Čáchová, M.; Černý, R.; Keppert, M.
Effect of hydrophobization on the properties of lime-metakaolin plasters
Construction and Building Materials. 2012, 37(1), 556-561. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.07.097

Tydlitát, V.; Schmieder, M.; Černý, R.; Zákoutský, J.
Application of large-volume calorimetry for monitoring the early-stage hydration heat development in cement-based composites as a function of w/c
Thermochimica Acta. 2012, 546(1), 44-48. ISSN 0040-6031.
https://doi.org/10.1016/j.tca.2012.07.028

Zákoutský, J.; Tydlitát, V.; Černý, R.
Effect of temperature on the early-stage hydration characteristics of Portland cement: a large-volume calorimetric study
Construction and Building Materials. 2012, 36(1), 969-976. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.06.025

Černý, R.; Jerman, M.
Effect of moisture content on heat and moisture transport and storage properties of thermal insulation materials
Energy and Buildings. 2012, 53(1), 39-46. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2012.07.002

Tydlitát, V.; Zákoutský, J.; Volfová, P.; Černý, R.
Hydration heat development in blended cements containing fine-ground ceramics
Thermochimica Acta. 2012, 543(1), 125-129. ISSN 0040-6031.
https://doi.org/10.1016/j.tca.2012.05.022

Tydlitát, V.; Medveď, I.; Černý, R.
Determination of a partial phase composition in calcined gypsum by calorimetric analysis of hydration kinetics
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2012, 109(1), 57-62. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-011-1334-y

Keppert, M.; Vejmelková, E.; Černý, R.; Švarcová, s.; Bezdička, p.
Microstructural changes and residual properties of fiber reinforced cement composites exposed to elevated temperatures
Cement Wapno Beton. 2012, 17/79(2), 77-89. ISSN 1425-8129.

Vejmelková, E.; Keppert, M.; Rovnaníková, P.; Keršner, Z.; Černý, R.
Application of burnt clay shale as pozzolan addition to lime mortar
Cement and Concrete Composites. 2012, 34(4), 486-492. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2012.01.001

Kočí, V.; Maděra, J.; Černý, R.
Exterior thermal insulation systems for AAC building envelopes: computational analysis aimed at increasing service life
Energy and Buildings. 2012, 47(1), 84-90. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.11.030

Kočí, J.; Žumár, J.; Pavlík, Z.; Černý, R.
Application of Genetic Algorithm for Determination of Water Vapor Diffusion Parameters of Building Materials
Journal of Building Physics. 2012, 35(3), 238-250. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259111418330

Pavlík, Z.; Žumár, J.; Pavlíková, M.; Černý, R.
A Boltzmann Transformation Method for Investigation of Water Vapor Transport in Building Materials
Journal of Building Physics. 2012, 35(3), 213-223. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259111418329

Vejmelková, E.; Keppert, M.; Keršner, Z.; Rovnaníková, P.; Černý, R.
Mechanical, fracture-mechanical, hydric, thermal, and durability properties of lime-metakaolin plasters for renovation of historical buildings
Construction and Building Materials. 2012, 31(1), 22-28. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.12.084

Pavlík, Z.; Žumár, J.; Medveď, I.; Černý, R.
Water vapor adsorption in porous building materials: experimental measurement and theoretical analysis
Transport in Porous Media. 2012, 91(3), 939-954. ISSN 0169-3913.
https://doi.org/10.1007/s11242-011-9884-9

Vejmelková, E.; Keppert, M.; Rovnaníková, P.; Ondráček, M.; Keršner, Z.; Černý, R.
Properties of high performance concrete containing fine-ground ceramics as supplementary cementitious material
Cement and Concrete Composites. 2012, 34(1), 55-61. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2011.09.018

Pavlík, Z.; Keppert, M.; Pavlíková, M.; Volfová, P.; Černý, R.
Application of MSWI Bottom Ash as Alternative Aggregate in Cement Mortar
WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2011, III(148), 335-342. ISSN 1743-3541.
https://doi.org/10.2495/RAV110311

Pavlík, Z.; Keppert, M.; Pavlíková, M.; Volfová, P.; Černý, R.
Environmental Friendly Concrete Production Using Municipal Solid Waste Incineration Materials
WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2011, III(148), 325-334. ISSN 1743-3541.
https://doi.org/10.2495/RAV110301

Vejmelková, E.; Máca, P.; Keppert, M.; Rovnaníková, P.; Černý, R.
Commercial renovation renders: mechanical, hygric, thermal and durability properties
Cement Wapno Beton. 2011, 16/78(5), 288-298. ISSN 1425-8129.

Pavlík, Z.; Vejmelková, E.; Pavlíková, M.; Keppert, M.; Černý, R.
Characterization of Building Stones Involved in Historical Masonry
Advanced Materials Research. 2011, 324(1), 388-391. ISSN 1022-6680.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.324.388

Vejmelková, E.; Máca, P.; Konvalinka, P.; Černý, R.
Innovative Lime-pozzolana Renders for Reconstruction of Historical Buildings
Advanced Materials Research. 2011, 324(1), 372-375. ISSN 1022-6680.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.324.372

Pavlík, Z.; Pavlíková, M.; Maděra, J.; Černý, R.
New type of lime plaster with pozzolana admixture for renewal of historical buildings
Advanced Materials Research. 2011, 324(1), 336-339. ISSN 1022-6680.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.324.336

Pavlík, Z.; Fiala, L.; Maděra, J.; Pavlíková, M.; Černý, R.
Computational modelling of coupled water and salt transport in porous materials using diffusion-advection model
Journal of the Franklin Institute. 2011, 348(7), 1547-1587. ISSN 0016-0032.
https://doi.org/10.1016/j.jfranklin.2010.06.014

Černý, R.; Vejmelková, E.
Apparent Thermal Conductivity Approach at High-Temperature Measurements of Porous Materials
Measurement. 2011, 44(7), 1220-1228. ISSN 0263-2241.
https://doi.org/10.1016/j.measurement.2011.04.002

Černý, R.; Zuda, L.; Rovnaník, P.; Bayer, P.
Thermal properties of alkali-activated aluminosilicate composite with lightweight aggregates at elevated temperatures
Fire and Materials. 2011, 35(4), 231-244. ISSN 0308-0501.
https://doi.org/10.1002/fam.1049

Medveď, I.; Černý, R.
Surface diffusion in porous media: A critical review
Microporous and Mesoporous Materials. 2011, 142(2-3), 405-422. ISSN 1387-1811.
https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2011.01.015

Jerman, M.; Keppert, M.; Výborný, J.; Černý, R.
Moisture and heat transport and storage characteristics of two commercial autoclaved aerated concretes
Cement Wapno Beton. 2011, 16/78(1), 18-29. ISSN 1425-8129.

Vejmelková, E.; Keppert, M.; Grzeszczyk, S.; Skaliński, B.; Černý, R.
Properties of Self-Compacting Concrete Mixtures Containing Metakaolin and Blast Furnace Slag
Construction and Building Materials. 2011, 25(3), 1325-1331. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.09.012

Pavlíková, M.; Pavlík, Z.; Keppert, M.; Černý, R.
Salt transport and storage parameters of renovation plasters and their possible effects on restored buildings' walls
Construction and Building Materials. 2011, 25(3), 1205-1212. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.09.034

Vimmrová, A.; Keppert, M.; Svoboda, L.; Černý, R.
Lightweight gypsum composites: design strategies for multi-functionality
Cement and Concrete Composites. 2011, 33(1), 84-89. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2010.09.011

Vejmelková, E.; Černý, R.; Ondráček, M.; Sedlmajer, M.
Fine-Ground Ceramics as Alternative Binder in High Performance Concrete
WIT Transactions on the Built Environment. 2010, 2010(112), 91-98. ISSN 1743-3509.
https://doi.org/10.2495/HPSM100091

Vejmelková, E.; Konvalinka, P.; Padevět, P.; Černý, R.
Thermophysical and mechanical properties of fiber-reinforced composite material subjected to high temperatures
Journal of Civil Engineering and Management. 2010, 16(3), 395-400. ISSN 1392-3730.
https://doi.org/10.3846/jcem.2010.45

Keppert, M.; Reiterman, P.; Pavlík, Z.; Pavlíková, M.; Jerman, M.; Černý, R.
Municipal solid waste incineration ashes and their potential for partial replacement of Portland cement and fine aggregates in concrete
Cement Wapno Beton. 2010, 15/77(4), 187-193. ISSN 1425-8129.

Vejmelková, E.; Pavlíková, M.; Keppert, M.; Keršner, Z.; Rovnaníková, P.; Ondráček, M.; Sedlmajer, M.; Černý, R.
High Performance Concrete with Czech Metakaolin: Experimental Analysis of Strength, Toughness and Durability Characteristics
Construction and Building Materials. 2010, 24(8), 1404-1411. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.01.017

Zuda, L.; Drchalová, J.; Rovnaník, P.; Bayer, P.; Keršner, Z.; Černý, R.
Alkali-activated aluminosilicate composite with heat-resistant lightweight aggregates exposed to high temperatures: mechanical and water transport properties
Cement and Concrete Composites. 2010, 32(2), 157-163. ISSN 0958-9465.

Pavlík, Z.; Vejmelková, E.; Fiala, L.; Černý, R.
Effect of Moisture on Thermal Conductivity of Lime-Based Composites
International Journal of Thermophysics. 2009, 30(6), 1999-2014. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-009-0650-y

Vejmelková, E.; Konvalinka, P.; Padevět, P.; Kopecký, L.; Keppert, M.; Černý, R.
Mechanical, hygric and thermal properties of cement-based composite with hybrid fiber reinforcement subjected to high temperatures
International Journal of Thermophysics. 2009, 30(4), 1310-1322. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-009-0609-z

Suchorab, Z.; Sobczuk, H.; Černý, R.; Pavlík, Z.; De Miguel, R.S.
Sensitivity Range Determination of Surface TDR Probes
Environment Protection Engineering. 2009, 35(3), 179-189. ISSN 0324-8828.

Pavlíková, M.; Brtník, T.; Keppert, M.; Černý, R.
Effect of Metakaolin as Partial Portland-Cement Replacement on Properties of High Performance Mortars
Cement Wapno Beton. 2009, 14(3), 113-122. ISSN 1425-8129.

Vejmelková, E.; Pavlíková, M.; Jerman, M.; Černý, R.
Free Water Intake as Means of Material Characterization
Journal of Building Physics. 2009, 33(1), 29-44. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259109104069

Vejmelková, E.; Pavlíková, M.; Keršner, Z.; Rovnaníková, P.; Ondráček, M.; Sedlmajer, M.; Černý, R.
High Performance Concrete Containing Lower Slag Amount: A Complex View of Mechanical and Durability Properties
Construction and Building Materials. 2009, 23(6), 2237-2245. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2008.11.018

Pavlík, Z.; Černý, R.
Hygrothermal Performance Study of an Innovative Interior Thermal Insulation System
Applied Thermal Engineering. 2009, 29(10), 1941-1946. ISSN 1359-4311.
https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2008.09.013

Černý, R.; Zuda, L.
Measurement of Linear Thermal Eexpansion Coefficient of Alkali-activated Aluminosilicate Composites up to 1000°C
Cement and Concrete Composites. 2009, 31(4), 263-267. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2009.02.002

Toman, J.; Vimmrová, A.; Černý, R.
Long-Term On-Site Assessment of Hygrothermal Performance of Interior Thermal Insulation System without Water Vapour Barrie
Energy and Buildings. 2009, 41(1), 51-55. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2008.07.007

Černý, R.
Time Domain Reflectometry Method and its Application for Measuring Moisture Content in Porous Materials: A Review
Measurement. 2009, 42(3), 329-336. ISSN 0263-2241.
https://doi.org/10.1016/j.measurement.2008.08.011

Pavlík, Z.; Michálek, P.; Pavlíková, M.; Kopecká, I.; Maxová, I.; Černý, R.
Water and Salt Transport and Storage Properties of Mšené Sandstone
Construction and Building Materials. 2008, 22(8), 1736-1748. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2007.05.010

Černý, R.; Zuda, L.; Rovnaník, P.; Bayer, P.
Effect of High Temperatures on the Properties of Alkali Activated Aluminosilicate with Electrical Porcelain Filler
International Journal of Thermophysics. 2008, 29(2), 693-705. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-007-0311-y

Vejmelková, E.; Konvalinka, P.; Padevět, P.; Černý, R.
Effect of High Temperatures on Mechanical and Thermal Properties of Carbon-Fiber Reinforced Cement Composite
Cement Wapno Beton. 2008, 13/75(2), 66-+. ISSN 1425-8129.

Tydlitát, V.; Tesárek, P.; Černý, R.
Effects of the Type of Calorimeter and the Use of Plasticizers and Hydrophobizers on the Measured Hydration Heat Development of FGD Gypsum
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2008, 91(3), 791-796. ISSN 1388-6150.

Mňahončáková, E.; Pavlíková, M.; Černý, R.; Grzeszczyk, S.; Rovnaníková, P.
Hydric, Thermal and Mechanical Properties of Self Compacting Concrete Containing Different Fillers
Construction and Building Materials. 2008, 22(7), 1594-1600. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2007.03.016

Zuda, L.; Bayer, P.; Rovnaník, P.; Černý, R.
Mechanical and Hydric Properties of Alkali-Activated Aluminosilicate Composite with Electrical Porcelain Aggregates
Cement and Concrete Composites. 2008, 30(4), 266-273. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2007.11.003

Pavlík, Z.; Černý, R.
Experimental Assessment of Hygrothermal Performance of an Interior Thermal Insulation System Using a Laboratory Technique Simulating On-Site Conditions
Energy and Buildings. 2008, 40(5), 673-678. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2007.04.019

Tesárek, P.; Drchalová, J.; Kolísko, J.; Rovnaníková, P.; Černý, R.
Flue Gas Desulfurization Gypsum: Study of Basic Mechanical, Hydric and Thermal Properties
Construction and Building Materials. 2007, 21(7), 1500-1509. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2006.05.009

Černý, R.; Němečková, J.; Rovnaníková, P.; Bayer, P.
Effect of thermal decomposition processes on the thermal properties of carbon fiber reinforced cement composites in high-temperature range
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2007, 90(2), 475-488. ISSN 1388-6150.

Zuda, L.; Černý, R.; Rovnaník, P.; Bayer, P.
Thermal Properties of Alkali Activated Slag Subjected to High Temperatures
Journal of Building Physics. 2007, 30(4), 337-350. ISSN 1744-2591.

Mňahončáková, E.; Jiřičková, M.; Pavlík, Z.; Fiala, L.; Černý, R. et al.
Effect of moisture on the thermal conductivity of a cementitious composite
International Journal of Thermophysics. 2006, 27(4), ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-006-0073-y

Zuda, L.; Pavlík, Z.; Rovnaníková, P.; Bayer, P.; Černý, R.
Properties of alkali activated aluminosilicate material after thermal load
International Journal of Thermophysics. 2006, 27(4), ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-006-0077-7

Jiřičková, M.; Pavlík, Z.; Fiala, L.; Černý, R.
Thermal conductivity of mineral wool materials partially saturated by water
International Journal of Thermophysics. 2006, 27(4), ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-006-0076-8

Černý, R.; Kunca, A.; Tydlitát, V.; Drchalová, J.; Rovnaníková, P.
Effect of Pozzolanic Admixtures on Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Lime Plasters
Construction and Building Materials. 2006, 20(10), 849-857. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2005.07.002

Pavlík, Z.; Jiřičková, M.; Černý, R.; Sobczuk, H.; Suchorab, Z.
Determination of Moisture Diffusivity Using the Time Domain Reflectometry (TDR) Method
Journal of Building Physics. 2006, 30(1), 59-70. ISSN 1744-2591.

Jiřičková, M.; Černý, R.
Effect of Hydrophilic Admixtures on Moisture and Heat Transport and Storage Parameters of Mineral Wool
Construction and Building Materials. 2006, 20(6), 425-434. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2005.01.055

Jiřičková, M.; Černý, R.
Chloride Binding in Building Materials
Journal of Building Physics. 2006, 29(3), 189-200. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259106060138

Mnahoncakova, E.; Vejmelka, R.; Jirickova, M.; Černý, R. et al.
Thermal and Hygric Parameters of Carbon-fiber-reinforced Cement Composites after Thermal and Mechanical Loading
Journal of Thermal Envelope & Building Science. 2005, 29(2), 121-143. ISSN 1097-1963.
https://doi.org/10.1177/1744259105057223

Gatskevich, E.; Ivlev, G.; Přikryl, P.; Černý, R.; Cháb, V.; Cibulka, O.
Pulsed Laser-Induced Phase Transformations in CdTe Single Crystals
Applied Surface Science. 2005, 248(1), 259-263. ISSN 0169-4332.
https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2005.03.045

Pavlík, Z.; Jiřičková, M.; Pavlík, J.; Černý, R.
Interior Thermal Insulation System Based on Hydrophilic Mineral Wool
Journal of Building Physics. 2005, 29(1), 21-35. ISSN 1744-2591.

Poděbradská, J.; Černý, R.; Drchalová, J.; Rovnaníková, P. et al.
Analysis of glass fiber reinforced cement composites and their thermal and hygric material parameters
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2004, ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1023/B:JTAN.0000033191.59911.4d

Přikryl, P.; Gatskevich, E.; Černý, R.
Computational Model of Pulsed Laser-Induced Melting, Evaporation and Solidification of CdZnTe
Computational Materials Science. 2004, 31(1), 389-404. ISSN 0927-0256.
https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2004.04.005

Černý, R.; Pavlík, Z.; Rovnaníková, P.
Experimental Analysis of Coupled Water and Chloride Transport in Cement Mortar
Cement and Concrete Composites. 2004, 26(6), 705-715. ISSN 0958-9465.

Černý, R.; Němečková, J.; Totová, M.; Drchalová, J.; Toman, J.; Rovnaníková, P.; Bayer, P.
Hygrothermal Properties of Glass Fiber Reinforced Cements Subjected to Elevated Temperature
Materials and Structures. 2004, 37(273), 597-607. ISSN 1359-5997.

Drchalová, J.; Mňahončáková, E.; Vejmelka, R.; Kolísko, J.; Bayer, P.; Černý, R.
Hydric and Mechanical Properties of Carbon Fiber Reinforced Cement Composites Subjected to Thermal Load
Construction and Building Materials. 2004, 18(8), 567-578. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2004.04.015

Černý, R.; Totová, M.; Poděbradská, J.; Toman, J.; Drchalová, J.; Rovnaníková, P.
Thermal and Hygric Properties of Portland Cement Mortar after High-Temperature Exposure Combined with Compressive Stress
Cement and Concrete Research. 2003, 33(9), 1347-1355. ISSN 0008-8846.
https://doi.org/10.1016/S0008-8846(03)00067-X

Drchalová, J.; Černý, R.
A Simple Gravimetric Method for Determining the Moisture Diffusivity of Building Materials
Construction and Building Materials. 2003, 17(3), 223-228. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/S0950-0618(02)00033-8

Pavlík, J.; Tydlitát, V.; Černý, R.; Klečka, T.; Bouška, P.; Rovnaníková, P.
Application of a Microwave Impulse Technique to the Measurement of Free Water Content in Early Hydration Stages of Cement Paste
Cement and Concrete Research. 2003, 33 93-102. ISSN 0008-8846.

Černý, R.; Jelínek, P.; Přikryl, P.
Computational Modeling of Turbulent Melt Flow in CdZnTe Crystal Growth
Computational Materials Science. 2002, 25(25), 316-328. ISSN 0927-0256.
https://doi.org/10.1016/S0927-0256(02)00343-9

Černý, R.; Drchalová, J.; Rovnaníková, P.
The Effects of Thermal Load and Frost Cycles on the Water Transport in Two High-Performance Concretes
Cement and Concrete Research. 2001, 31(8), 1129-1140. ISSN 0008-8846.
https://doi.org/10.1016/S0008-8846(01)00556-7

Černý, R.; Přikryl, P.; Ivlev, G.; Gatskevich, E.; Černík, M.; Cháb, V.
Computational Simulations of Pulsed Laser Induced Helting and Solidification of Monocrystalline GaSb
Computational Materials Science. 2000, 17(1), 384-388. ISSN 0927-0256.

Poděbradská, J.; Maděra, J.; Tydlitát, V.; Rovnaníková, P.; Černý, R.
Determination of Moisture Content in Hydrating Cement Paste Using the Calcium Carbide Method
Ceramics - Silikáty. 2000, 44(1), 35-38. ISSN 0862-5468.

Černý, R.; Kalbáč, A.; Přikryl, P.
Computational Modeling of CdZnTe Crystal Growth from the Melt
Computational Materials Science. 2000, 17(1), 34-60. ISSN 0927-0256.
https://doi.org/10.1016/S0927-0256(99)00089-0

Toman, J.; Koudelová, P.; Černý, R.
A Measuring Method for the Determination of Linear Thermal Expansion of Porous Materials at High Temperatures
High Temperatures - High Pressures. 1999, 31(1), 595-600. ISSN 0018-1544.
https://doi.org/10.1068/htwu36

Přikryl, P.; Černý, R.; Havlík, V.; Segeth, K.; Stupka, P.; Toman, J.
Deposition of Waste Water into Deep Mines
Environmetrics. 1999, 10(1), 457-466. ISSN 1180-4009.

Ivlev, G.; Gatskevich, E.; Borusík, O.; Cháb, V.; Přikryl, P.; Černý, R.
Pulsed Laser Assisted Recrystallisation of Monocrystalline InSb Surfaces
Journal of Crystal Growth. 1999, 198/199(1), 1066-1069. ISSN 0022-0248.
https://doi.org/10.1016/S0022-0248(98)01079-3

Černý, R.; Cháb, V.; Ivlev, G.; Gatskevich, E.; Přikryl, P.
Modeling the Phase Change Processes in Pulsed Laser Irradiated InSb
Physical Review B. 1999, 59(16), 10685-10690. ISSN 1098-0121.
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.59.10685

Černý, R.; Přikryl, P.
Computational Model of Nonequilibrium Phase Transitions in a Si-Ge System
Computational Materials Science. 1998, 10(1), 468-474. ISSN 0927-0256.

Černý, R.; Přikryl, P.
Nonequilibrium Model of Laser-Induced Phase Change Processes in Amorphous Silicon Thin Films
Physical Review B. 1998, 57(1), 194-202. ISSN 0163-1829.
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.57.194

Drchalová, J.; Černý, R.
Non-Steady-State Methods for Determining the Moisture Diffusivity of Porous Materials
International Communications in Heat and Mass Transfer. 1998, 25(1), 109-116. ISSN 0735-1933.
https://doi.org/10.1016/S0735-1933(97)00142-5

Andrae, G.; Falk, F.; Muehlig, C.; Kalbáč, A.; Černý, R.
Modelling the Preparation of pc-Si Thin Films with a Cu Vapor Laser
Applied Physics A. 1998, 67(1), 513-516. ISSN 0721-7250.
https://doi.org/10.1007/s003390050813

Vodák, F.; Černý, R.; Drchalová, J.; Hošková, Š. et al.
Thermophysical properties of concrete for nuclear-safety related structures
Cement and Concrete Research. 1997, 27(3), ISSN 0008-8846.

Černý, R.; Cháb, V.; Přikryl, P.
A Two-Phase Moving Boundary Problem with Two Moving Interfaces in Laser Processing of Materials
Computational Materials Science. 1997, 8(1), 228-242. ISSN 0927-0256.

Borusík, O.; Černý, R.; Přikryl, P.; Chvoj, Z.; Cháb, V. et al.
Dynamics of Laser Induced Phase Transformations in Amorphous Silicon
Applied Surface Science. 1997, 109/110(1), 317-321. ISSN 0169-4332.
https://doi.org/10.1016/S0169-4332(96)00626-5

Černý, R.; Cháb, V.; Přikryl, P.
Application of combined experimental and numerical techniques in determining the temperature dependence of reflectivity of semiconductors
International Journal of Thermophysics. 1996, 17(2), ISSN 0195-928X.

Toman, J.; Černý, R.
Coupled thermal and moisture expansion of porous materials
International Journal of Thermophysics. 1996, 17(1), 271-277. ISSN 0195-928X.

Černý, R.; Toman, J.; Šesták, J.
Measuring the Effective Specific Heat of Building Materials
Thermochimica Acta. 1996, 283(1), 239-250. ISSN 0040-6031.
https://doi.org/10.1016/0040-6031(96)02823-7

Černý, R.; Drchalová, J.; Hošková, Š.; Toman, J.
Methods for Evaluation of Water-proofness Quality and Diffusion Properties of Coating Materials
Construction and Building Materials. 1996, 10(8), 547-552. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/S0950-0618(96)00028-1

Černý, R.; PRIKRYL, P; ELKADER, K.; CHAB, X.
DETERMINATION OF THE REFLECTIVITY OF LIQUID SEMICONDUCTORS OVER A WIDE TEMPERATURE-RANGE
International Journal of Thermophysics. 1995, 16(3), 841-849. ISSN 0195-928X.

ELKADER, K.; ULRYCH, X.; CHAB, X.; OSWALD, J; Černý, R.; Kubát, P et al.
LIGHT-EMITTING SI PREPARED BY LASER ANNEALING OF A-SI-H
Thin Solid Films. 1995, 255(1-2), 302-304. ISSN 0040-6090.

Přikryl, P.; Cháb, V.; Černý, R.
Computational Modeling of Solid-State Reactions in the Ni-Si Systems Induced by Pulsed Lasers
Journal of Computational and Applied Mathematics. 1995, 63(1), 357-363. ISSN 0377-0427.
https://doi.org/10.1016/0377-0427(95)00064-X

Černý, R.; Cháb, V.; Přikryl, P.
Numerical Simulation of the Formation of Ni Silicides Induced by Pulsed Lasers
Computational Materials Science. 1995, 4(1), 269-281. ISSN 0927-0256.
https://doi.org/10.1016/0927-0256(95)00047-T

Toman, J.; Černý, R.
Calorimetry of Building Materials
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 1995, 43(2), 489-496. ISSN 0368-4466.
https://doi.org/10.1007/BF02546837

Černý, R.; Přikryl, P.; Kočka, J.; Chvoj, Z.; Cháb, V.
Theoretical and Experimental Studies of a-Si:H Recrystallization by XeCl Excimer Laser Irradiation
Applied Surface Science. 1995, 86(1), 359-363. ISSN 0169-4332.
https://doi.org/10.1016/0169-4332(94)00448-X

Černý, R.; BAYAZITOGLU, Y
NUMERICAL-SIMULATION OF ELECTROMAGNETIC MELTING AND EVAPORATION OF SPHERICAL METAL PARTS
Numerical Heat Transfer Part A-Applications. 1994, 25(2),

Černý, R.; VODAK, F
A THEORETICAL RELATION BETWEEN VISCOSITY AND THERMAL-CONDUCTIVITY OF GASES BASED ON MACROSCOPIC BALANCE-EQUATIONS
CZECHOSLOVAK JOURNAL OF PHYSICS. 1994, 44(10), 913-926. ISSN 0011-4626.

Černý, R.; VODAK, F; PRIKRYL, P
EFFECT OF DENSITY CHANGE ON THE STABILITY OF A PLANAR PHASE INTERFACE
International Communications in Heat and Mass Transfer. 1994, 21(4), 605-614. ISSN 0735-1933.

Bayazitoglu, Y.; Černý, R.
Nonequilibrium evaporation of molten-metal drops in an alternating magnetic field
International Journal of Heat and Mass Transfer. 1993, 36(14), 3449-3458. ISSN 0017-9310.
https://doi.org/10.1016/0017-9310(93)90163-Z

BAYAZITOGLU, Y; Černý, R.
ELECTROMAGNETIC VAPORIZATION OF MOLTEN-METAL DROPS
International Journal of Heat and Mass Transfer. 1993, 36(2), 277-286. ISSN 0017-9310.

Černý, R.; LUKES, X.; CHAB, X.; SASIK, R
NONEQUILIBRIUM SOLIDIFICATION OF MONOCRYSTALLINE SI INDUCED BY ARF-EXCIMER-LASER IRRADIATION
Thermochimica Acta. 1993, 218 173-182. ISSN 0040-6031.
https://doi.org/10.1016/0040-6031(93)80420-F

Černý, R.; PRIKRYL, P
A MODEL OF BINARY-ALLOY SOLIDIFICATION IN THE GRAVITATIONAL-FIELD
Thermochimica Acta. 1993, 218 17-28. ISSN 0040-6031.

PRIKRYL, P; VODAK, F; KAPICKOVA, O; DRCHALOVA, J; Černý, R.
A MODEL OF SOLIDIFICATION UNDER MICROGRAVITY CONDITIONS
CZECHOSLOVAK JOURNAL OF PHYSICS. 1993, 43(1), 63-71. ISSN 0011-4626.

Černý, R.; PRIKRYL, P
A COMPUTATIONAL MODEL OF LASER-INDUCED MELTING AND SOLIDIFICATION WITH DENSITY CHANGE
Computer Physics Communications. 1992, 73(1-3), 179-191. ISSN 0010-4655.

Černý, R.; PRIKRYL, P; VODAK, F
A 2-DIMENSIONAL MODEL OF BINARY-ALLOY SOLIDIFICATION WITH A MUSHY-ZONE
CZECHOSLOVAK JOURNAL OF PHYSICS. 1992, 42(4), 411-430. ISSN 0011-4626.

Vodák, F.; Černý, R.; PRIKRYL, P
A MODEL OF BINARY ALLOY SOLIDIFICATION WITH CONVECTION IN THE MELT
International Journal of Heat and Mass Transfer. 1992, 35(7), 1787-1793. ISSN 0017-9310.

Černý, R.; Lukeš, L.; Šášik, R.
Study of Excimer Laser Induced Melting and Solidification of Si by Time-Resolved Reflectivity Measurements
Applied Physics A: Materials Science and Processing. 1992, 54(4), 327-333. ISSN 0947-8396.

Šášik, R.; Černý, R.
Numerical solution of the non-isothermal moving boundary problem in heat conduction
Computer Physics Communications. 1991, 64(2), ISSN 0010-4655.
https://doi.org/10.1016/0010-4655(91)90035-J

Černý, R.; Šášik, R.; Lukeš, I.; Cháb, V.
Excimer-Laser-Induced Melting and Solidification of Monocrystalline Si - Equilibrium and Nonequilibrium Models
Physical Review B. 1991, 44(9), 4097-4102. ISSN 0163-1829.

Černý, R.; PRIKRYL, P; VODAK, F
A MODEL OF SOLIDIFICATION WITH BUOYANCY-DRIVEN CONVECTION IN THE MELT
CZECHOSLOVAK JOURNAL OF PHYSICS. 1990, 40(3), 301-316. ISSN 0011-4626.

Podlahoviny na bázi geopolymeru

Poskytovatel: TA ČR
Doba řešení: 2020-2022

Vnitřní zateplovací systémy pro oblast architektonického dědictví

Poskytovatel: MK ČR
Doba řešení: 2016 - 2020

Využití cihelných mikročástic ve stavebnictví

Poskytovatel: MPO ČR
Doba řešení: 2016 - 2020

Energeticky úsporné cihlové budovy

Poskytovatel: MPO ČR
Doba řešení: 2011 - 2014