Vratislav Tydlitát

RNDr. Vratislav Tydlitát, CSc.

RNDr. Vratislav Tydlitát, CSc.

Email

tydlitat@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 4771

Kancelář

D1065

Vzdělání

1963 MFF UK, Obor: Fyzika
Diplomová práce:Struktura vysokoteplotní fáze MgAlCu (M)

1969 Kandidát věd

1969 MFF UK, Vědecká výchova, Obor: Fyzika pevných látek
Disertační práce:Specifické teplo atomové mřížky slitin niklu s kobaltem.

1972 MFF UK - rerum naturae doktor (RNDr.)
Disertační práce: Konstrukce vysokoteplotního adiabatického směšovacího kalorimetru I,II,III.

Zaměstnání a praxe

2005 - nyní ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra materiálového inženýrství a chemie

1999 - 2005 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra stavební mechaniky

1996 - 2005 AVČR, Ústav Chemických Procesů

1991 - 1993 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra fyziky, asistent

1974 - 1989 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra fyziky, externí pracovník

1979 - 1991 Výzkumný ústav IPS, Výzkumný ústav Stavebních závodů

1968 - 1970 VŠCHT v Praze, laboratoř termoanalýzy

1963 - 1967 Ústav ušlechtilých ocelí, VÚ hutnictví železa, VÚ železorudných dolů a hrudkoven, Ústav pro výzkum rud

1961 - 1962 Konstruktiva s.p.

1957 - 1958 AVČR, Ústav Technické fyziky

1950 - 1952 Ústav hygieny práce a chrob z povolání

Výzkumná činnost

Metalurgická rentgenografie, vysokoteplotní kalorimetrie, fyzika pevných látek, termodynamika pevných látek, přístrojová technika. Stavební výzkum: Stavební fyzika a tepelná technika, měření součinitele přestupu tepla (přenos zářením, prouděním), urychlování tvrdnutí betonu ohřevem, konstrukce a číslicová regulace technologických zařízení k ohřevu stavebních dílcí a k ohřevu malých betonových výrobků, číslicové řízení míchání v betonárně, číslicové řízení pneumatické dopravy cementu na velkokapacitní betonárně, měření zpracovatelnosti betonové směsi při její výrobě. Použití mikrovln ke stanovení volné vody při tuhnutí betonové pasty. Vývoj pucolánových omítek pro historické stavby. Kalorimetrické studium tuhnutí sádry.

Bakalářské předměty

Magisterské předměty

Záleská, M., Pavlíková, M., Pavlík, Z., Jankovský O., Pokorný, J., Tydlitát, V., Svora P., Černý, R.
Physical and chemical characterization of technogenic pozzolans for the application in blended cements
Construction and Building Materials. 2018, 160 106-116. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.021

Jerman, M., Tydlitát, V., Keppert, M., Černý, R.
CHARACTERIZATION OF FINE-GRAINED CERAMIC MATERIAL FOR ENVIRONMENTAL-FRIENDLY APPLICATIONS IN THE BUILDING SECTOR
International Journal of Sustainable Development and Planning. 2017, 20(2), 336-341. ISSN 1743-7601.
https://doi.org/10.2495/SDP-V12-N2-336-341

Jerman, M., Tydlitát, V., Keppert, M., Čáchová M., Černý, R.
Characterization of early-age hydration processes in lime-ceramic binders using isothermal calorimetry, X-ray diffraction and scanning electron microscopy
Thermochimica Acta. 2016, 633(1), 108-115. ISSN 0040-6031.
https://doi.org/10.1016/j.tca.2016.04.005

Jerman, M., Tydlitát, V., Černý, R.
Isothermal-calorimetry study of the effect of plasticizer and air-entraining agent on the hydration kinetics of blended cements containing brick powder as a pozzolanic addition
Cement Wapno Beton. 2016, 21(1), 1-+. ISSN 1425-8129.

Tydlitát, V., Trník, A., Scheinherrová, L., Podoba R., Černý, R.
Application of isothermal calorimetry and thermal analysis for the investigation of calcined gypsum–lime–metakaolin–water system
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2015, 122(1), 115-122. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-015-4727-5

Tydlitát, V., Zákoutský J., Černý, R.
Early-stage hydration heat development in blended cements containing natural zeolite studied by isothermal calorimetry
Thermochimica Acta. 2014, 582(1), 53-58. ISSN 0040-6031.
https://doi.org/10.1016/j.tca.2014.03.003

Tydlitát, V., Matas T., Černý, R.
Effect of w/c and temperature on the early-stage hydration heat development in Portland-limestone cement
Construction and Building Materials. 2014, 50(1), 140-147. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.09.020

Tydlitát, V., Zákoutský J., Černý, R.
An isothermal heat flow calorimeter for large-volume applications
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2012, 110(1), 1021-1027. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-011-1907-9

Keppert, M., Pavlík, Z., Tydlitát, V., Volfová P., Švarcová s., Šyc M., Černý, R.
Properties of municipal solid waste incineration ashes with respect to their separation temperature
Waste Management & Research. 2012, 30(10), 1041-1048. ISSN 0734-242X.
https://doi.org/10.1177/0734242X12448513

Tydlitát, V., Schmieder M., Černý, R., Zákoutský J.
Application of large-volume calorimetry for monitoring the early-stage hydration heat development in cement-based composites as a function of w/c
Thermochimica Acta. 2012, 546(1), 44-48. ISSN 0040-6031.
https://doi.org/10.1016/j.tca.2012.07.028

Zákoutský J., Tydlitát, V., Černý, R.
Effect of temperature on the early-stage hydration characteristics of Portland cement: a large-volume calorimetric study
Construction and Building Materials. 2012, 36(1), 969-976. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.06.025

Tydlitát, V., Zákoutský J., Volfová P., Černý, R.
Hydration heat development in blended cements containing fine-ground ceramics
Thermochimica Acta. 2012, 543(1), 125-129. ISSN 0040-6031.
https://doi.org/10.1016/j.tca.2012.05.022

Tydlitát, V., Medveď, I., Černý, R.
Determination of a partial phase composition in calcined gypsum by calorimetric analysis of hydration kinetics
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2012, 109(1), 57-62. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-011-1334-y

Schmieder M., Zákoutský J., Tydlitát, V., Černý, R.
Hydratační teplo portlandského cementu CEM I 42,5R
Stavební obzor. 2011, 20(9), 279-282. ISSN 1210-4027.

Tydlitát, V., Zákoutský J., Černý, R.
Hydratace cementu s příměsí cihelné keramiky
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2011, 11(4), 59-61. ISSN 1213-3116.

Zákoutský J., Tydlitát, V., Černý, R.
Studium hydratace rychlovazného cementu měřením hydratačního tepla cementové pasty, cementové malty a betonové směsi
Stavební obzor. 2011, 20(5), 158-161. ISSN 1210-4027.

Tydlitát, V., Tesárek P., Černý, R.
Effects of the Type of Calorimeter and the Use of Plasticizers and Hydrophobizers on the Measured Hydration Heat Development of FGD Gypsum
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2008, 91(3), 791-796. ISSN 1388-6150.

Tesárek P., Vejmelková, E., Tydlitát, V., Černý, R.
Vliv sušicí teploty na vlastnosti zatvrdlé energosádry. Vlhkostní vlastnosti
Stavební obzor. 2007, 16(9), 267-270. ISSN 1210-4027.

Tesárek P., Vejmelková, E., Tydlitát, V., Černý, R.
Klasifikace sádrového pojiva podle ČSN 72 2301
Stavební obzor. 2007, 16(8), 251-255. ISSN 1210-4027.

Tesárek P., Vejmelková, E., Tydlitát, V., Černý, R.
Vliv sušicí teploty na vlastnosti zatvrdlé energosádry. Tepelné a mechanické vlastnosti
Stavební obzor. 2007, 16(8), 246-250. ISSN 1210-4027.

Tesárek P., Vejmelková, E., Tydlitát, V., Černý, R.
Kompozitní materiál na bázi energosádry
Stavební obzor. 2007, 16(8), 239-245. ISSN 1210-4027.

Tydlitát, V., Tesárek P., Vejmelková, E., Černý, R.
Kalorimetrické stanovení obsahu anhydritu III v sádrovém pojivu
Stavební obzor. 2007, 16(8), 235-238. ISSN 1210-4027.

Tydlitát, V., Tesárek P., Vejmelková, E., Černý, R.
Vliv teploty na hydrataci sádry a její stabilitu
Stavební obzor. 2007, 16(8), 231-234. ISSN 1210-4027.

Tydlitát, V., Tesárek P., Vejmelková, E., Černý, R.
Měření hydratačního tepla sádry pomocí dvou různých typů kalorimetrů
Stavební obzor. 2007, 16(8), 225-230. ISSN 1210-4027.