Lenka Scheinherrová

Ing. Lenka Scheinherrová, Ph.D.

Ing. Lenka Scheinherrová, Ph.D.

Email

lenka.scheinherrova@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 9785

Kancelář

A337

Vzdělání

2012 Bc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Materiálové inženýrství, Bakalářská práce: Dilatace stavebních materiálů při vysokých teplotách

2014 Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Materiálové inženýrství, Diplomová práce: Vlastnosti betonů s pucolánovými příměsemi měřené za vysokých teplot

2018 Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Fyzikální a materiálové inženýrství, Disertační práce: Charakterizace hydratačních procesů cementových past pomocí termické analýzy

Zaměstnání a praxe

9/2015 - nyní Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

1/2015 - 8/2015 Research intern, Department of Chemistry, École Polytechnique Montréal, Montréal, Canada
2014 Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2011 - 2013 Pomocný vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Výzkumná činnost

Vliv vodního součinitele, pucolánově aktivních materiálů a uložení na hydratační procesy v cementových pastách. Efekt vysokých teplot na vlastnosti cementových kompozitů se zaměřením na termickou analýzu (DSC/TG), XRD a dilatometrii.

 

Bakalářské předměty

Magisterské předměty

Scheinherrová, L., Vejmelková, E., Keppert, M., Doleželová, M., Rovnaníková P., Černý, R.
Effects of accelerated carbonation on properties of ceramic-based geopolymers
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2021, 145(6), 2951-2966. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-020-09980-6

Kočí, V., Kočí, J., Maděra, J., Litoš J., Pommer, V., Scheinherrová, L., Černý, R.
Computational compensation of systematic errors accompanying non-equilibrium thermocouple measurements
International Journal of Thermal Sciences. 2021, 168, 107049. ISSN 1290-0729.
https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2021.107049

Doleželová, M., Scheinherrová, L., Vimmrová, A.
Study of gypsum composites with fine solid aggregates at elevated temperatures
Science and Engineering of Composite Materials. 2021, 28(1), 237-248. ISSN 2191-0359.
https://doi.org/10.1515/secm-2021-0025

Doleželová, M., Scheinherrová, L., Krejsová, J., Keppert, M., Černý, R., Vimmrová, A.
Investigation of gypsum composites with different lightweight fillers
Construction and Building Materials. 2021, 297, 123791. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123791

Bauerová, P., Kracík Štorkánová M., Mácová P., Pavlíková, M., Scheinherrová, L., Keppert, M.
SEARCHING FOR COMMON TECHNOLOGICAL FEATURES OF 19TH–20TH-CENTURY MOSAIC MORTARS ASCRIBED TO THE NEUHAUSER COMPANY
Archaeometry. 2021, 63(6), 1216-1235. ISSN 0003-813X.
https://doi.org/10.1111/arcm.12678

Keppert, M., Davidová V., Doušová B., Scheinherrová, L., Reiterman P.
Recycling of fresh concrete slurry waste as supplementary cementing material: Characterization, application and leaching of selected elements
Construction and Building Materials. 2021, 300, 124061. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.124061

Vimmrová, A., Krejsová, J., Scheinherrová, L., Doleželová, M., Keppert, M.
Changes in structure and composition of gypsum paste at elevated temperatures
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2020, 2020 ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-020-09528-8

Keppert, M., Scheinherrová, L., Doleželová, M., Vejmelková, E., Černý, R.
Phase composition of ceramic-based alkali-activated polymers: combination of X-ray diffraction and thermal analysis
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2020, 142(1), 157-166. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-020-09369-5

Kočí, V., Fořt, J., Maděra, J., Scheinherrová, L., Trník, A., Černý, R.
Correction of errors in DSC measurements using detailed modeling of thermal phenomena in calorimeter-sample system
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2020, 69(10), 8178-8186. ISSN 0018-9456.
https://doi.org/10.1109/TIM.2020.2987454

Kočí, V., Scheinherrová, L., Maděra, J., Keppert, M., Suchorab, Z., Lagód G., Černý, R.
Experimental and Computational Study of Thermal Processes in Red Clays Exposed to High Temperatures
Energies. 2020, 13(9), 2211. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en13092211

Horníková K., Scheinherrová, L., Štefan R., Foglar M.
Experimental investigation of physical, thermal, hygral and mechanical properties of cementitious composites at high temperatures
Construction and Building Materials. 2020, 255, 119244. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.119244

Keppert, M., Kobera L., Scheinherrová, L., Doleželová, M., Brus J., Černý, R.
Kinetics of Pozzolanic Reaction and Carbonation in Ceramic – Lime System: Thermogravimetry and Solid-State NMR Spectroscopy Study
Journal of Building Engineering. 2020, 32, 101729. ISSN 2352-7102.
https://doi.org/10.1016/j.jobe.2020.101729

Keppert, M., Scheinherrová, L., Jerman, M., Doušová B., Kobera L., Brus J., Černý, R.
Hydration of Ordinary Portland Cement in Presence of Lead Sorbed on Ceramic Sorbent
Materials. 2019, 12(1), 19. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma12010019

Scheinherrová, L., Vejmelková, E., Keppert, M., Bezdička P., Doleželová, M., Krejsová, J., Černý, R.
Effect of Cu-Zn coated steel fibers on high temperature resistance of reactive powder concrete
Cement and Concrete Research. 2019, 117 45-57. ISSN 0008-8846.
https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2018.12.008

Keppert, M., Jerman, M., Scheinherrová, L., Reiterman P., Doušová B., Černý, R.
Influence of free and sorbed zinc on cement hydration
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2019, 138(3), 1935-1943. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-019-08200-0

Jerman, M., Scheinherrová, L., Medveď, I., Krejsová, J., Doleželová, M., Bezdička P., Černý, R.
Effect of cyclic wetting and drying on microstructure, composition and length changes of lime-based plasters
Cement and Concrete Composites. 2019, 2019(104), 103411. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2019.103411

Záleská, M., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Scheinherrová, L., Pokorný, J., Trník, A., Svora P., Fořt, J., Jankovský O., Suchorab, Z., Černý, R.
Biomass ash‑based mineral admixture prepared from municipal sewage sludge and its application in cement composites
Clean Technologies and Environmental Policy. 2018, 20(1), 159-171. ISSN 1618-954X.
https://doi.org/10.1007/s10098-017-1465-3

Vejmelková, E., Koňáková, D., Scheinherrová, L., Doleželová, M., Keppert, M., Černý, R.
High temperature durability of fiber reinforced high alumina cement composites
Construction and Building Materials. 2018, 162 881-891. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.01.076

Doleželová, M., Scheinherrová, L., Krejsová, J., Vimmrová, A.
Effect of high temperatures on gypsum-based composites
Construction and Building Materials. 2018, 2018(168), 82-90. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.02.101

Keppert, M., Vejmelková, E., Bezdička P., Doleželová, M., Čáchová M., Scheinherrová, L., Pokorný, J., Vyšvařil M., Rovnaníková P., Černý, R.
Red-clay ceramic powders as geopolymer precursors: Consideration of amorphous portion and CaO content
Applied Clay Science. 2018, 161 82-89. ISSN 0169-1317.
https://doi.org/10.1016/j.clay.2018.04.019

Vejmelková, E., Koňáková, D., Doleželová, M., Scheinherrová, L., Svora P., Keppert, M., Reiterman P., Černý, R.
Effect of calcined Czech claystone on the properties of high performance concrete: Microstructure, strength and durability
Construction and Building Materials. 2018, 168 966-974. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.02.204

Scheinherrová, L., Doleželová, M., Havlín J., Trník, A.
Thermal analysis of ternary gypsum-based binders stored in different environments
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2018, 133(1), 177-188. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-018-7398-1

Trník, A., Scheinherrová, L., Kulovaná T., Reiterman P., Vejmelková, E., Černý, R.
Thermal analysis of high-performance mortar containing burnt clay shale as a partial portland cement replacement in the temperature range up to 1000°C
Fire and Materials. 2017, 41(1), 54-64. ISSN 0308-0501.
https://doi.org/10.1002/fam.2368

Keppert, M., Urbanová M., Brus J., Čáchová M., Fořt, J., Trník, A., Scheinherrová, L., Záleská, M., Černý, R.
Rational design of cement composites containing pozzolanic additions
Construction and Building Materials. 2017, 148 411-418. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.05.032

Trník, A., Scheinherrová, L., Kulovaná T., Černý, R.
Simultaneous Differential Scanning Calorimetry and Thermogravimetric Analysis of Portland Cement as a Function of Age
International Journal of Thermophysics. 2016, 37(1), 12. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-015-2028-7

Fořt, J., Trník, A., Scheinherrová, L., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Černý, R.
Thermal Properties of Cement Based Composites with Municipal Solid Waste Incinerator Fly Ash Accessed by Two Different Transient Methods
Materials Science (Medžiagotyra). 2016, 22(1), 132-137. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.1.7203

Pavlík, Z., Trník, A., Kulovaná T., Scheinherrová, L., Rahhal V., Irassar E., Černý, R.
DSC and TG Analysis of a Blended Binder Based on Waste Ceramic Powder and Portland Cement
International Journal of Thermophysics. 2016, 37(3), UNSP 32. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-016-2043-3

Koňáková, D., Čáchová M., Doleželová, M., Scheinherrová, L., Vejmelková, E., Černý, R.
High-temperature resistance of concretes produced of two different cements
Cement Wapno Beton. 2016, 21(5), 295-+. ISSN 1425-8129.

Trník, A., Scheinherrová, L., Medveď, I., Černý, R.
Simultaneous DSC and TG analysis of high-performance concrete containing natural zeolite as a supplementary cementitious material
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2015, 121(1), 67-73. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-015-4546-8

Scheinherrová, L., Trník, A., Kulovaná T., Reiterman P., Medveď, I., Vejmelková, E., Černý, R.
Thermal properties of high-performance concrete containing fine-ground ceramics as a partial cement replacement
Materials Science (Medžiagotyra). 2015, 21(3), 444-448. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.21.3.7160

Tydlitát, V., Trník, A., Scheinherrová, L., Podoba R., Černý, R.
Application of isothermal calorimetry and thermal analysis for the investigation of calcined gypsum–lime–metakaolin–water system
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2015, 122(1), 115-122. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-015-4727-5

Metody pro zastavení hydratace cementu, vápna a sádry

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2020-2022