Lenka Scheinherrová

Ing. Lenka Scheinherrová, Ph.D.

Ing. Lenka Scheinherrová, Ph.D.

Email

lenka.scheinherrova@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 9785

Kancelář

A337

Vzdělání

2012 Bc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Materiálové inženýrství, Bakalářská práce: Dilatace stavebních materiálů při vysokých teplotách

2014 Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Materiálové inženýrství, Diplomová práce: Vlastnosti betonů s pucolánovými příměsemi měřené za vysokých teplot

2018 Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Fyzikální a materiálové inženýrství, Disertační práce: Charakterizace hydratačních procesů cementových past pomocí termické analýzy

Zaměstnání a praxe

9/2015 - nyní Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

1/2015 - 8/2015 Research intern, Department of Chemistry, École Polytechnique Montréal, Montréal, Canada
2014 Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2011 - 2013 Pomocný vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Výzkumná činnost

Vliv vodního součinitele, pucolánově aktivních materiálů a uložení na hydratační procesy v cementových pastách. Efekt vysokých teplot na vlastnosti cementových kompozitů se zaměřením na termickou analýzu (DSC/TG), XRD a dilatometrii.

 

Bakalářské předměty

Magisterské předměty

Keppert, M.; Scheinherrová, L.; Jerman, M.; Doušová, B.; Kobera, L.; Brus, J.; Černý, R.
Hydration of Ordinary Portland Cement in Presence of Lead Sorbed on Ceramic Sorbent
Materials. 2019, 12(1), ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma12010019

Scheinherrová, L.; Doleželová, M.; Havlín, J.; Trník, A.
Thermal analysis of ternary gypsum-based binders stored in different environments
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2018, 133(1), 177-188. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-018-7398-1

Vejmelková, E.; Koňáková, D.; Doleželová, M.; Scheinherrová, L.; Svora, P.; Keppert, M.; Reiterman, P.; Černý, R.
Effect of calcined Czech claystone on the properties of high performance concrete: Microstructure, strength and durability
Construction and Building Materials. 2018, 168 966-974. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.02.204

Keppert, M.; Vejmelková, E.; Bezdička, P.; Doleželová, M.; Čáchová, M.; Scheinherrová, L.; Pokorný, J.; Vyšvařil, M. et al.
Red-clay ceramic powders as geopolymer precursors: Consideration of amorphous portion and CaO content
Applied Clay Science. 2018, 161 82-89. ISSN 0169-1317.
https://doi.org/10.1016/j.clay.2018.04.019

Doleželová, M.; Scheinherrová, L.; Krejsová, J.; Vimmrová, A.
Effect of high temperatures on gypsum-based composites
Construction and Building Materials. 2018, 2018(168), 82-90. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.02.101

Vejmelková, E.; Koňáková, D.; Scheinherrová, L.; Doleželová, M.; Keppert, M.; Černý, R.
High temperature durability of fiber reinforced high alumina cement composites
Construction and Building Materials. 2018, 162 881-891. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.01.076

Záleská, M.; Pavlík, Z.; Scheinherrová, L.; Pokorný, J.; Trník, A.; Svora, P.; Fořt, J.; Jankovský, O. et al.
Biomass ash‑based mineral admixture prepared from municipal sewage sludge and its application in cement composites
Clean Technologies and Environmental Policy. 2018, 20(1), 159-171. ISSN 1618-9558.
https://doi.org/10.1007/s10098-017-1465-3

Keppert, M.; Urbanová, M.; Brus, J.; Čáchová, M.; Fořt, J.; Trník, A.; Scheinherrová, L.; Záleská, M. et al.
Rational design of cement composites containing pozzolanic additions
Construction and Building Materials. 2017, 148 411-418. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.05.032

Koňáková, D.; Čáchová, M.; Doleželová, M.; Scheinherrová, L.; Vejmelková, E.; Černý, R.
High-temperature resistance of concretes produced of two different cements
Cement Wapno Beton. 2016, 21(5), 295-+. ISSN 1425-8129.

Trník, A.; Scheinherrová, L.; Kulovaná, T.; Reiterman, P.; Vejmelková, E.; Černý, R.
Thermal analysis of high-performance mortar containing burnt clay shale as a partial portland cement replacement in the temperature range up to 1000°C
Fire and Materials. 2017, 41(1), 54-64. ISSN 0308-0501.
https://doi.org/10.1002/fam.2368

Pavlík, Z.; Trník, A.; Kulovaná, T.; Scheinherrová, L.; Rahhal, V.; Irassar, E.; Černý, R.
DSC and TG Analysis of a Blended Binder Based on Waste Ceramic Powder and Portland Cement
International Journal of Thermophysics. 2016, 37(3), ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-016-2043-3

Fořt, J.; Trník, A.; Scheinherrová, L.; Pavlík, Z.; Pavlíková, M.; Černý, R.
Thermal Properties of Cement Based Composites with Municipal Solid Waste Incinerator Fly Ash Accessed by Two Different Transient Methods
Materials Science. 2016, 22(1), 132-137. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.1.7203

Trník, A.; Scheinherrová, L.; Kulovaná, T.; Černý, R.
Simultaneous Differential Scanning Calorimetry and Thermogravimetric Analysis of Portland Cement as a Function of Age
International Journal of Thermophysics. 2016, 37(1), ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-015-2028-7

Tydlitát, V.; Trník, A.; Scheinherrová, L.; Podoba, R.; Černý, R.
Application of isothermal calorimetry and thermal analysis for the investigation of calcined gypsum–lime–metakaolin–water system
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2015, 122(1), 115-122. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-015-4727-5

Scheinherrová, L.; Trník, A.; Kulovaná, T.; Reiterman, P.; Medveď, I.; Vejmelková, E.; Černý, R.
Thermal properties of high-performance concrete containing fine-ground ceramics as a partial cement replacement
Materials Science. 2015, 21(3), 444-448. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.21.3.7160

Trník, A.; Scheinherrová, L.; Medveď, I.; Černý, R.
Simultaneous DSC and TG analysis of high-performance concrete containing natural zeolite as a supplementary cementitious material
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2015, 121(1), 67-73. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-015-4546-8

Metody pro zastavení hydratace cementu, vápna a sádry

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2020-2022