Stavební hmoty SHMA

Přednášející

Eva Vejmelková

2 2435 7129

Kancelář: A327

Miloš Jerman

2 2435 7128

Kancelář: A317

Cvičící

Jiří Maděra

2 2435 7127

Kancelář: A331

Eva Vejmelková

2 2435 7129

Kancelář: A327

Jan Fořt

2 2435 7130

Kancelář: A325

Lucie Zemanová

2 2435 4688

Kancelář: D1045

Jaroslav Dušek

2 2435 9785

Kancelář: A337

Informace o předmětu

Kód předmětu: 123SHMA
Rozsah: 2 + 1
Počet kreditů: 3
Zakončení: z,zk

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Předmět je vyučován pouze v zimním semestru 
 • Povinný předmět pro program: Architektura a stavitelství


Anotace:

Materiálová základna stavebnictví, klasifikace materiálů, základní pojmy. Definice základních vlastností materiálů v souvislosti se strukturou hmot. Fyzikální, mechanické, tepelné a chemické vlastnosti hlavních skupin stavebních materiálů a základní vztahy mezi nimi. Vývoj materiálové základny u nás a zahraničí. Seznámení se základními druhy materiálů a výrobků a jejich aplikacemi v konstrukci. Estetická a užitná hodnota. Laboratorní zkoušení vlastností hlavních druhů materiálů, základy zkušebnictví.


PŘEDNÁŠKY

! ZMĚNA místnosti ! - veškerá výuka uvedená v KOSu v místnosti A338 je přesunuta do místnosti A336! 

  

CVIČENÍ

Program cvičení

Celkový harmonogram předmětů Stavební hmoty  - ZS 2019/2020 (pro nahrazování)

Změna harmonogramu v pondělí od 8.00 a  od 12.00 (pokud chcete nahrazovat v tuto dobu):

 • 4.11.   Seminář 2
 • 11.11.  L3/L4
 • 18.11.  L4/L3
 • 25.11.  Seminář 3
 • 2.12.    Seminář 4
 • 9.12.    Příklady 2
 • 16.12.  L5+L6

 

 • Na počátku každé laboratorní hodiny test z přípravy - max. + 3 b.
 • Odevzdání protokolu do konce příslušné hodiny + 1 b.
 • Aktivita v hodině +1 b.

Organizační a bezpečnostní pokyny pro práci v laboratořích

Návody a formuláře k laboratorním úlohám:

Podmínky zápočtu

 • Účast na všech laboratorních cvičeních.  Lze nahradit s jinou skupinou i v předmětech SH01 a SHR  (viz rozvrh a harmonogram) po dohodě s vyučujícím příslušné skupiny. Náhrada se dokazuje podepsaným potvrzením od vyučujícího, u kterého náhrada proběhla.
 • Průběžná příprava na hodiny a aktivita při provádění laboratorních prací (bodováno).
 • Odevzdání 5 protokolů (v papírové podoběvěcně i numericky správně zpracovaných.
 • Dosažení minimálně 7 bodů z průběžného bodování.
 • Studenti se 7 až 12,5 body – úspěšný zápočtový test.
 • Studenti s 13 a více body - při splnění ostatních podmínek bez zápočtového testu.

 

LITERATURA

 • přednášky  - způsob případného uveřejnění sdělí přednášející
 • elektronická verze knihy Stavební hmoty zde
 • Stavební hmoty (L.Svoboda a kol.), odborná publikace, nakladatelství Jaga, Bratislava 2007 (2. vydání), 2004 (1. vydání)
 • Stavebné materiály (L.Svoboda a kol.), odborná publikácia, vydavatel´stvo Jaga, Bratislava 2005
 • povolená pomůcka ke zkoušce - vytisknout na jeden list A4
 • vzorové příklady ke zkoušce (neřešené)
 • opravy tiskových chyb v knize Stavební hmoty

Další literatura:

 • Haimei Zhang: Building Materials in Civil Engineering. Woodhead Publishing 2011, ISBN 978-1-84569-955-0
 • Pytlík Petr: Technologie betonu.2. vyd. Brno : VUTIUM, 2000, ISBN: 80-214-1647-5
 • Mouton, Yves: Organic Materials in Civil Engineering, ISTE Ltd. 2006, ISBN: 978-1-905-20911-8 
 • Somayaji, S.: Civil engineering materials. 2nd ed. - Prentice Hall, 2001
 • Aitcin, Pierre-Claude: Vysokohodnotný beton. Informační centrum ČKAIT, 2005, ISBN 80-86769-39-9 
 • Chybík, Josef: Přírodní stavební materiály. Grada 2009, ISBN 978-80-247-2532-1