Stavební hmoty SHMA

Přednášející

Eva Vejmelková

2 2435 7129

Kancelář: A327

Cvičící

Jan Kočí

2 2435 7130

Kancelář: A325

Lukáš Fiala

2 2435 7125

Kancelář: A328

Jiří Maděra

2 2435 7127

Kancelář: A331

Jitka Krejsová

2 2435 7139

Kancelář: A337

Lenka Scheinherrová

2 2435 7139

Kancelář: A337

Vojtěch Pommer

2 2435 7139

Kancelář: A337

Petr Hotěk

2 2435 7102

Kancelář: D1015

Martin Mildner

2 2435 7102

Kancelář: D1015

Informace o předmětu

Kód předmětu: 123SHMA
Rozsah: 2 + 1
Počet kreditů: 3
Zakončení: z,zk

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Předmět je vyučován pouze v zimním semestru 
 • Povinný předmět pro program: Architektura a stavitelství


Anotace:

Materiálová základna stavebnictví, klasifikace materiálů, základní pojmy. Definice základních vlastností materiálů v souvislosti se strukturou hmot. Fyzikální, mechanické, tepelné a chemické vlastnosti hlavních skupin stavebních materiálů a základní vztahy mezi nimi. Vývoj materiálové základny u nás a zahraničí. Seznámení se základními druhy materiálů a výrobků a jejich aplikacemi v konstrukci. Estetická a užitná hodnota. Laboratorní zkoušení vlastností hlavních druhů materiálů, základy zkušebnictví.

 

Další informace a zajímavosti najdete zde:

Instagram: @materialkofsvcvut, www.instagram.com/materialkofsvcvut   

Facebook: Materiálko FSv ČVUT, www.facebook.com/MaterialkoFsvCVUT 


PŘEDNÁŠKY

 

CVIČENÍ

Obsah hodiny (kontaktní výuka):

 • Na počátku každé laboratorní hodiny test z přípravy - max. + 3 b.
 • Odevzdání protokolu do konce příslušné hodiny + 1 b.
 • Aktivita v hodině +1 b.

Obsah hodiny (online výuka):

 • probíhá přes MS Teams.
 • Domácí příprava: zhlédnutí videa k příslušné laboratorní úloze a přečtení návodů.
 • V hodině krátký výklad učitele, konzultace  a počítání protokolů. 

 

Organizační a bezpečnostní pokyny pro práci v laboratořích: pro kontaktní výuku

Návody a formuláře k laboratorním úlohám:

Odevzdávání protokolů probíhá přes Moodle:https://moodle-vyuka.cvut.cz/

Videa k laboratorní výuce lze nalézt zde:  https://www.youtube.com/channel/UC3Td-yH4UOGBRGgJ9jAL0wA

AKTUÁLNĚ! Bylo vytvořeno nové video  Vlastnosti stavebních materiálů, nahrazující téměř 50 let starý film, který jste mohli vidět v prvním cvičení SH. Nové video je ke zhlédnutí zde

Podmínky zápočtu

Kontaktní výuka

 • Účast na všech laboratorních cvičeních.  Absenci je nutno omluvit a nahradit podle pokynů učitele.
 • Průběžná příprava na hodiny a aktivita při provádění laboratorních prací (bodováno).
 • Odevzdání 5 protokolů do Moodle věcně i numericky správně zpracovaných.
 • Dosažení minimálně 7 bodů z průběžného bodování.
 • Studenti se 7 až 12,5 body – úspěšný zápočtový test.
 • Studenti s 13 a více body - při splnění ostatních podmínek bez zápočtového testu.

Online výuka

 • Účast na všech laboratorních cvičeních. Kontrola prezence bude probíhat i online.
 • Absenci je nutno omluvit a nahradit podle pokynů učitele. 
 • Průběžná příprava na laboratorní hodiny (nastudování návodu a zhlédnutí videa).
 • Odevzdání 5 protokolů do Moodle věcně i numericky správně zpracovaných.

 

LITERATURA

 • přednášky jsou uveřejňovány zde vždy po příslušné přednášce
 • elektronická verze knihy Stavební hmoty zde
 • Stavební hmoty (L.Svoboda a kol.), odborná publikace, nakladatelství Jaga, Bratislava 2007 (2. vydání), 2004 (1. vydání)
 • Stavebné materiály (L.Svoboda a kol.), odborná publikácia, vydavatel´stvo Jaga, Bratislava 2005
 • povolená pomůcka ke zkoušce - vytisknout na jeden list A4
 • vzorové příklady ke zkoušce (neřešené)
 • opravy tiskových chyb v knize Stavební hmoty

Další literatura:

 • Haimei Zhang: Building Materials in Civil Engineering. Woodhead Publishing 2011, ISBN 978-1-84569-955-0
 • Pytlík Petr: Technologie betonu.2. vyd. Brno : VUTIUM, 2000, ISBN: 80-214-1647-5
 • Mouton, Yves: Organic Materials in Civil Engineering, ISTE Ltd. 2006, ISBN: 978-1-905-20911-8 
 • Somayaji, S.: Civil engineering materials. 2nd ed. - Prentice Hall, 2001
 • Aitcin, Pierre-Claude: Vysokohodnotný beton. Informační centrum ČKAIT, 2005, ISBN 80-86769-39-9 
 • Chybík, Josef: Přírodní stavební materiály. Grada 2009, ISBN 978-80-247-2532-1