Materiálové inženýrství

Přednášející

Zbyšek Pavlík

2 2435 7917

Kancelář: D1048a

Milena Pavlíková

2 2435 7903

Kancelář: D1045

Cvičící

Vojtěch Pommer

2 2435 7139

Kancelář: A337

Adam Pivák

2 2435 7903

Kancelář: D1045

Informace o předmětu

Kód předmětu: 123MAI
Rozsah: 2 + 2
Počet kreditů: 5
Zakončení: z,zk

Anotace:

Stavba hmoty, PTO a její zákonitosti, povaha soudržných sil. Skupenské stavy látek, struktura pevných látek a fázové přechody. Vlastnosti reálných stavebních hmot, základní fyzikální vlastnosti stavebních materiálů, vztah mezi strukturou a vlastnostmi stavebních materiálů. Stavební kámen, jeho vlastnosti, význam ve stavebnictví, konzervace a konsolidace degradovaných kamenných prvků. Dřevo, jeho struktura, vlastnosti, ochrana a aplikace ve stavebnictví. Sklo a plasty, jejich struktura, vlastnosti a použití ve stavebnictví. Beton, jeho struktura a vlastnosti, vliv vnitřních a vnějších faktorů na vlastnosti a chování betonu, speciální typy betonů a degradační vlivy. Kompozitní materiály, jejich struktura, chování a typy. Degradace stavebních materiálů a metody zjišťování struktury a složení stavebních materiálů.

 

Praktická výuka předmětu byla podpořena projekty: 

"Inovace praktické výuky materiálového inženýrství." Vnitřní soutěž pro rok 2019 na podporu rozvojových projektů akademických pracovníků a studentů v rámci Institucionálního plánu ČVUT v Praze.

"Obnovení přístrojového vybavení pro praktickou výuku materiálového inženýrství." Soutěž o kapitálové prostředky na přístrojové vybavení FSV ČVUT v rámci Institucionálního plánu ČVUT pro rok 2020 

"Podpora a inovace výuky praktických cvičení chemie a materiálového inženýrství." Vnitřní soutěž pro rok 2020 na podporu rozvojových projektů akademických pracovníků a studentů v rámci Institucionálního plánu

 "Modernizace výukových předmětů katedry materiálového inženýrství a chemie s ohledem na distanční vzdělávání". Vnitřní soutěž pro rok 2021 na podporu rozvojových projektů akademických pracovníků a studentů v rámci Institucionálního plánu ČVUT v Praze

 

Aktuální informace:

 

 

Plán přednášek předmětu MAI v a. r. 2023/2024

 

28.9.            Státní svátek.

5.10.          Plán přednášek a cvičení, podmínky udělení zápočtu a zkoušky.

                  Úvodní slovo. Podstata a struktura látek, vazby (prof. Pavlíková).

12.10.        Skupenství látek, fázové diagramy (prof. Pavlíková).

19.10.        Vztah mezi strukturou a vlastnostmi materiálů (prof. Pavlík).

26.10.        Konstrukční sklo (prof. Pavlíková).

2.11.          Konstrukční polymery (prof. Pavlíková).

9.11.          Vlastnosti reálných stavebních hmot, nanomateriály

                 ve stavebnictví. (prof. Pavlík)

16.11.        Dřevo – vztah mezi strukturou a vlastnostmi (prof. Pavlík).

23.11.        Stavební kámen (prof. Pavlík).

30.11.        Kompozitní materiály, lehčené materiály, recyklace (prof. Pavlík).

7.12.          Beton – struktura, vlastnosti, vztah beton/prostředí  (prof. Pavlík).

14.12.        Metody zjišťování struktury a složení (prof. Pavlíková).

21.12.        Degradace stavebních materiálů (prof. Pavlíková).


   

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vyučující svého kruhu,

nebo kohokoliv z přednášejících (Pavlíková - Pavlík), kontakty viz níže.


 

Získání zápočtu: vypracování protokolů ze cvičení a absolvování testu (min. 50%).

Zkouška: písemná část (min. 50%) a ústní pohovor

 

Konzultace po dohodě mailem:

prof. Pavlík -  pavlikz@fsv.cvut.cz

prof. Pavlíková - milena.pavlikova@fsv.cvut.cz

Ing. Pommer - vojtech.pommer@fsv.cvut.cz

Ing. Pivák - adam.pivak@fsv.cvut.cz


Povinná literatura:

[1]  Pavlíková, M., Pavlík, Z., Hošek,J.: Materiálové inženýrství 1, ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04932-7.
[2]  Collepardi, M.: Moderní beton, ČKAIT, 2009., ISBN 978-80-87093-75-7.
[3]  Aitcin, P.C.: Vysokohodnotný beton, ČKAIT, Praha, 2005, ISBN 80-86769-39-9.


Doporučená literatura:
[4]  Wessel, J.K.: The Handbook of Advanced Materials: Enabling New Designs, Wiley-Interscience 2004, ISBN 978-0-471-45475-5.
[5]  Claisse, P.A.: Civil Engineering materials, Elsevier Ltd., 2016, ISBN 978-0-08-100275-9.
[6]  Illstone,J.M., Domone, P.L.J.: Construction materials - their nature and behaviour, CRC Press, 2010, ISBN 9781498759595. 
[7]  Černý R., Rovnaníková P.: Transport Processes in Concrete,CRC Press 2002, ISBN 9781482289107.
[8]  Wasserbauer, R.: Biologické znehodnocení staveb, ABF a.s., ARCH, 2000, ISBN 80-86165-30-2.