Ekotoxikologie stavebních materiálů

Přednášející

Klára Kobetičová

2 2435 7141

Kancelář: D1008

Cvičící

Klára Kobetičová

2 2435 7141

Kancelář: D1008

Informace o předmětu

Kód předmětu: 123XESM
Rozsah: 1 + 1
Počet kreditů: 1
Zakončení: zápočet

Rozvrh není vypisován. Přesný čas a den výuky si studenti domluví s vyučující na začátku semestru.

 

Osnova:

Předmět Ekotoxikologie stavebních materiálů je zaměřen na aktuální problematiku ochrany životního prostředí. Studenti se seznámí s pojmem ekotoxicita nejen z teoretického pohledu (základní pojmy, testy ekotoxicity, modelové organismy, účinky stavebních materiálů a chemických látek používaných ve stavebnictví na organismy, statistické vyhodnocování dat, legislativa REACH, LCA studie), ale i prakticky v laboratorním cvičení (ukázka laboratorních testů, testů biodegradace, mikroskopování). Předmět začne teoretickou výukou, dále bude následovat cvičení, ve kterém studenti budou testovat zadaný vzorek anebo si mohou přinést vzorek vlastní. Po laboratorních cvičeních bude následovat další teoretická výuka, při které se studenti dozvědí, jak vyhodnocovat naměřená data a k čemu jsou získaná data použitelná v praxi.

 

 1. Úvod do předmětu
 2. Stavební materiály a ekotoxicita
 3. Testy ekotoxicity, modelové organismy, studované parametry
 4. Design testů, vyhodnocování, indexy toxicity
 5. Legislativa – stavební materiály: odpady, REACH
 6. Životní cyklus stavebních výrobků
 7. Laboratorní cvičení - příprava médií, stanovení vlastností materiálů, příprava organismů
 8. Laboratorní cvičení - založení testů
 9. Laboratorní cvičení - kontrola testů, průběžné vyhodnocování
 10. Laboratorní cvičení - ukončení testů, vyhodnocení
 11. Mikroskopování
 12. Vyhodnocení vlastních výsledků
 13. Odevzdání laboratorního protokolu, zápočtový test

 

Zápočet:

Studenti na poslední hodině vypracují protokol z naměřených dat a napíší zápočtový test z teoretické části výuky.

Soubory ke stažení