Vliv prostředí na materiály

Přednášející

Jiří Maděra

2 2435 7127

Kancelář: A331

Václav Kočí

2 2435 7125

Kancelář: A328

Cvičící

Jiří Maděra

2 2435 7127

Kancelář: A331

Václav Kočí

2 2435 7125

Kancelář: A328

Informace o předmětu

Anotace:

Hlavním cílem předmětu 123VPMA je seznámit studenty s moderními metodami, které se v současnosti stále více používají pro hodnocení účinků a vlivu prostředí na chování a vlastnosti stavebních materiálů. Absolvováním předmětu získají studenti hlubší znalosti nezbytné ke pochopení interakcí mezi materiály a prostředím vč. předpokladů pro identifikace případných rizik, jenž mohou v důsledku tohoto působení nastat. Součástí získaných znalostí jsou také všechny náležitosti nezbytné pro samotné posouzení či hodnocení účinků vnějších vlivů na stavební materiály. Takto získané teoretické poznatky a vědomosti poté studenti využijí v rámci praktické části předmětu, kde bude provedeno tepelně-vlhkostní posouzení vybraných stavebních materiálů či konstrukcí vystavených různým účinkům vnějšího prostředí. Samotné posuzování bude provedeno prostřednictvím numerického (výpočetního) řešení jedno- či vícerozměrných úloh.

 

Cíle studia:

Hlavním cílem předmětu 123VPMA je seznámit studenty s moderními metodami, které se v současnosti stále více používají pro hodnocení účinků a vlivu prostředí na chování a vlastnosti stavebních materiálů.

 

Studijní materiály:

Černý, R. et al. Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials and Its Applications. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2013, ISBN 978-80-01-05208-2.

Balík et al. Odvlhčování staveb. 1. vyd. Grada Publishing, 2005. ISBN: 9788024707655

Ashby, M.F. Materials and the Environment: Eco-informed Material Choice. 2nd edition. Butterworth-Heineman, 2013. ISBN: 9780123859716.

Kutz, M. Handbook of Environmental Degradation of Materials, 3rd Edition, William Andrew Publishing, 2018. ISBN: 9780323524728

Cerny, R., Rovnanikova, P. Transport Processes in Concrete, 1st ed., CRC Press 2002, ISBN 9780415242646.

Černý a kol. Modelové a diagnostické předpoklady stanovení vlivu proměnlivého prostředí na degradaci historického zdiva, ČVUT v Praze, 2012. ISBN: 978-80-01-05021-7

+ vybrané publikace v odborných časopisech (v sekci Ke stažení)