Stavební hmoty v architektuře

Přednášející

Alena Vimmrová

2 2435 7126

Kancelář: A329

Martin Böhm

2 2435 7128

Kancelář: A317

Cvičící

Informace o předmětu

Kód předmětu: 123YSHA

Rozsah: 1 + 1
Počet kreditů: 2
Zakončení: z

Předmět je vyučován jako povině volitelný v letním semestru pro obor A

Rozvrhový čas výuky lze po dohodě se studenty změnit. 

Anotace:
Prohloubení znalostí o vlastnostech stavebních materiálů. Klasifikace materiálů z pohledu jejich architektonického uplatnění. Nové konstrukční materiály, kompozitní materiály, lehčené hmoty, plasty. Materiály pro vnitřní a vnější povrchy staveb. Výběr nejvhodnějšího materiálu pro dané podmínky. Vybrané laboratorní zkoušky pro ověření vlastností materiálů - přídržnost, nasákavost, mrazuvzdornost.

Program 

 

V případě kontaktní výuky se předmět skládá z přednášek (vyučující ČVUT a experti z praxe), laboratorních cvičení a studentských prezentací. 

V případě on-line výuky jsou laboratorní hodiny nahrazeny samostatnou seminární prací. Přednášky a prezentace budou probíhat na MS Teams.

! Změna 17.3. ! : Program pro on-line výuku v LS 2020/2021)

18.2. Úvod

25.2. Dřevo a materiály na bázi dřeva (Doc.Böhm, FSv Čvut)

4.3.  Nátěry – materiály a zkoušení (Ing. Němcová, Stachema)

11.3. Povrchové úpravy (Doc.Böhm, FSv Čvut)

18.3. Architektura z pohledu biologa (RnDr. Kobetičová, FSv ČVUT)

25.3. Práce na prezentaci, konzultace (Doc. Vimmrová)

8.4.  Práce na prezentaci, konzultace (Doc. Vimmrová)

15.4. Pohledový beton (Ing. Coufal, TBG Metrostav)

22.4. Moderní materiály pro fasády (Petr Šor, Ruuki). Informace o firmě Ruuki zde.

29.4. Studentské prezentace

6.5. Studentské prezentace

13.5. Závěr, zápočty 

 Program YSHA  - kontaktní studium

 

Obsah

Přednáší

1.

Úvod, příprava lab. cvičení L1

Doc. Vimmrová

2.

P1: Dřevo a materiály na bázi dřeva

Doc.Böhm

3.

P2: Povrchové úpravy dřeva

Doc.Böhm

4.

P3: Nátěry – materiály a zkoušení

Ing. Němcová (Stachema)

5.

L1: Zkoušení nátěrů

 Doc. Vimmrová

6.

P4: Pohledové betony

Ing. Coufal (TBG Metrostav)

7.

L2: Pohledové betony

Doc. Vimmrová

8.

P5: Architektura z pohledu biologa

 Ing. Kobetičová

9.

L3:  Biodegradace stavebních materiálů

  Ing. Kobetičová

10.

Studentské prezentace

11.

Exkurze/studentské prezentace 

12.

Závěr, zápočty


Cvičení: vybrané laboratorní zkoušky, zaměřené zejména na povrchovou úpravu staveb (přídržnost a trvanlivost omítek, zkoušky nátěrů, návrh a výroba pohledových betonů, biodegradace povrchů).

Online výuka: Účast  80 %
 

Podmínky zápočtu:

Kontaktní výuka:Účast  80 %, z toho 2 laboratorní cvičení

Online výuka: Účast  na 4 přednáškách, schválená seminární práce a její prezentace