Stavební hmoty v architektuře

Přednášející

Alena Vimmrová

2 2435 7126

Kancelář: A329

Cvičící

Magdaléna Doleželová

2 2435 8754

Kancelář: D1015

Informace o předmětu

Kód předmětu: 123YSHA
Rozsah: 1 + 1
Počet kreditů: 2
Zakončení: z

Předmět je vyučován jako povině volitelný v letním semestru pro obor A

Rozvrhový čas výuky lze po dohodě se studenty změnit. 

Anotace:
Prohloubení znalostí o vlastnostech stavebních materiálů. Klasifikace materiálů z pohledu jejich architektonického uplatnění. Nové konstrukční materiály, kompozitní materiály, lehčené hmoty, plasty. Materiály pro vnitřní a vnější povrchy staveb. Výběr nejvhodnějšího materiálu pro dané podmínky. Vybrané laboratorní zkoušky pro ověření vlastností materiálů - přídržnost, nasákavost, mrazuvzdornost.

Program

 

Podklady pro studium:

Pohledové betony: 

 

Přednášky v r. 2019:

  • Pohledové betony  (Ing. Coufal, TBG Metrostav)
  • Dřevo jako konstrukční materiál (Doc. Böhm, FSv ČVUT)
  • Materiály na bázi dřeva (Doc. Böhm, FSv ČVUT)
  • Kovové a skleněné fasády (Ing. Šorm, Ruukki CZ s.r.o.)
  • Skleněné tvárnice (Ing. Chýla, Vitrablok s.r.o.)


Cvičení: vybrané laboratorní zkoušky, zaměřené zejména na povrchovou úpravu staveb (přídržnost a trvanlivost omítek, zkoušky nátěrů, návrh a výroba pohledových betonů).
 

Program LS 2018-2019:

11.3. Laboratorní cvičení 1: Zkoušky nátěrů

1.4.   Laboratorní cvičení 2: Pohledové betony - výroba

15.4. Konzultace SP, pohledové betony -vyhodnocení

6.5.   Prezentace, zápočty

 

Podmínky zápočtu:


Účast  80 % , t.j. 4 přednášky, 4 laboratorní cvičení.

Soubory ke stažení