Stavební hmoty v architektuře

Přednášející

Alena Vimmrová

2 2435 7126

Kancelář: A329

Martin Böhm

2 2435 7128

Kancelář: A317

Cvičící

Martin Mildner

2 2435 7102

Kancelář: D1015

Informace o předmětu

Kód předmětu: 123YSHA

Rozsah: 1 + 1
Počet kreditů: 2
Zakončení: z

Předmět je vyučován jako povinně volitelný v letním semestru pro obor A

Anotace:
Prohloubení znalostí o vlastnostech stavebních materiálů. Klasifikace materiálů z pohledu jejich architektonického uplatnění. Nové konstrukční materiály, kompozitní materiály, lehčené hmoty, plasty. Materiály pro vnitřní a vnější povrchy staveb. Výběr nejvhodnějšího materiálu pro dané podmínky. Vybrané laboratorní zkoušky pro ověření vlastností materiálů - zkoušky nátěrů, zkoušky pohledových betonů, biologická odolnost materiálů.

Program 

 

V případě kontaktní výuky se předmět skládá z přednášek (vyučující ČVUT a experti z praxe), laboratorních cvičení a studentských prezentací. 

V případě on-line výuky jsou laboratorní hodiny nahrazeny samostatnou seminární prací. Přednášky a prezentace budou probíhat na MS Teams.

 

 Program YSHA  

Datum

Obsah

Přednášející

20.2.

Úvod, zadání prezentací

L1: Nátěry - příprava

Doc. Vimmrová,

Ing. Mildner

27.2.

P1: Dřevo a materiály na bázi dřeva 

Doc.Böhm

6.3.

P2: Povrchové úpravy dřeva

Doc.Böhm

13.3.

L2: Dřevo

Doc.Böhm

20.3.

P3: Nátěry a omítky

Ing. Němcová (Stachema)

27.3.

L3: Zkoušení nátěrů

Ing. Mildner

3.4.

P4: Pohledové betony

Ing. Margoldová (CACE)

5.4.

P5+L4: Architektura z pohledu biologa

Ing. Kobetičová

17.4.

L5: Pohledové betony

Ing. Mildner

24.4.

P6: Materiály pro fasády

P. Šorm (Ruukki)

2.5.

Studentské prezentace

15.5.

Studentské prezentace, zápočty

 

Podmínky zápočtu:

Kontaktní výukaÚčast  80 %, z toho 2 laboratorní cvičení, úspěšné přednesení prezentace

Online výuka: Účast  na 4 přednáškách, schválená seminární práce a její prezentace

 

Soubory ke stažení