Stavební hmoty v architektuře

Přednášející

Alena Vimmrová

2 2435 7126

Kancelář: A329

Martin Böhm

2 2435 7128

Kancelář: A317

Cvičící

Martin Mildner

2 2435 7102

Kancelář: D1015

Informace o předmětu

Kód předmětu: 123YSHA

Rozsah: 1 + 1
Počet kreditů: 2
Zakončení: z

Předmět je vyučován jako povinně volitelný v letním semestru pro obor A

Anotace:
Prohloubení znalostí o vlastnostech stavebních materiálů. Klasifikace materiálů z pohledu jejich architektonického uplatnění. Nové konstrukční materiály, kompozitní materiály, lehčené hmoty, plasty. Materiály pro vnitřní a vnější povrchy staveb. Výběr nejvhodnějšího materiálu pro dané podmínky. Vybrané laboratorní zkoušky pro ověření vlastností materiálů - zkoušky nátěrů, zkoušky pohledových betonů, biologická odolnost materiálů.

Program 

 

V případě kontaktní výuky se předmět skládá z přednášek (vyučující ČVUT a experti z praxe), laboratorních cvičení a studentských prezentací.

V případě on-line výuky jsou laboratorní hodiny nahrazeny samostatnou seminární prací. Přednášky a prezentace budou probíhat na MS Teams.

 

 Program YSHA  (změna vyhrazena, možnost exkurze místo některých přednášek)

Týden

Obsah

 
1

Úvod, zadání prezentací

L1: Nátěry - příprava

 
2

P1: Dřevo a materiály na bázi dřeva 

 
3

P2: Povrchové úpravy dřeva

 
4

L2: Dřevo

 
5

P3: Nátěry a omítky

 
6

L3: Zkoušení nátěrů

 
7

P4: Pohledové betony

 
8

P5+L4: Architektura z pohledu biologa

 
9

L5: Pohledové betony

 
10

P6: Materiály pro fasády

 
11

Studentské prezentace

12

Studentské prezentace, zápočty

 

Podmínky zápočtu:

Kontaktní výukaÚčast  80 %, z toho 2 laboratorní cvičení, úspěšné přednesení prezentace

Online výuka: Účast  na 4 přednáškách, schválená seminární práce a její prezentace

 

Soubory ke stažení