Měření termofyzikálních vlastností materiálů

Přednášející

Cvičící

Informace o předmětu

Kód předmětu: D23MTV
Rozsah: 2 + 0
Počet kreditů:
Zakončení: zk


Měření teploty. Základy kalorimetrie, klasická kalorimetrická měření. Měření měrné tepelné kapacity v širokém teplotním oboru. Aplikace inverzních úloh při měření tepelně technických veličin. Měření tepelné a teplotní vodivosti. Měření teplotních a vlhkostních dilatací. Měření vlhkosti vzduchu a porézních materiálů. Měření vodivosti vlhkosti a difúze vodních par. Navlhavost, nasákavost, vzlínavost. Závislost fyzikálních parametrů materiálů na vlhkosti a teplotě.

Soubory ke stažení