Aplikovaná chemie

Přednášející

Milena Pavlíková

2 2435 4688

Kancelář: D1045

Cvičící

Informace o předmětu

Kód předmětu: D23ACH
Rozsah: 2 + 0
Počet kreditů:
Zakončení: zk


Cílem předmětu je zlepšit úroveň chemických znalostí doktorandů a ukázat jim možnosti chemického přístupu k řešení jejich konkrétního projektu. Látka, směs, přípravek, materiál. Čistota a koncentrace. Chemické reakce. Chemická rovnováha. Význam pH. Chemická kinetika. Stechiometrické výpočty, látkové bilance. Chemická podstata stavebních hmot. Chemické procesy při aplikaci stavebních hmot. Chemická degradace a koroze. Význam a možnosti chemické analýzy ve stavebnictví. Chyby chemických rozborů. Správná laboratorní praxe. Zásady bezpečné práce s chemickými přípravky. Chemické riziko a legislativa.

 

Výuka předmětu proběhne v dohodnutém termínu v LS2020/2021 v prostředí MS Teams.

 

Pro ukončení  předmětu je nezbytné odevzdat seminární práci na zvolené téma.

Plán předmětu:
Dělicí metody, kapalinová chromatografie.
Optické metody, FTIR, XRF a UV/VIS spektroskopie.
Optické metody, mikroskopie.  
Metody stanovení velikosti částic, laserový analyzátor.
Elektrické metody, potenciometrie a konduktometrie.Soubory ke stažení