Transportní jevy v materiálech II

Přednášející

Robert Černý

2 2435 5044

Kancelář: A330

Cvičící

Jiří Maděra

2 2435 7127

Kancelář: A331

Informace o předmětu

Kód předmětu: D23TJ2
Rozsah: +
Počet kreditů:
Zakončení: zk


Teorie přenosu náboje, elektromagnetické hybnosti, momentu hybnosti a energie. Materiálové relace v elektrodynamice. Interakce střídavého elektromagnetického pole o vysokých frekvencích s různými typy materiálů. Optické vlastnosti materiálů. Reflektivita a transmisivita opticky nehomogenních kovových a nekovových materiálů. Interakce laserového záření s kovy a polovodiči.

Soubory ke stažení