Chemie ve stavebnictví

Přednášející

Milena Pavlíková

2 2435 4688

Kancelář: D1045

Cvičící

Martina Záleská

2 2435 4688

Kancelář: D1045

Informace o předmětu

Kód předmětu: 123XCS1
Rozsah: 1 + 1
Počet kreditů: 2
Zakončení: z


Základy chemie stavebních látek-stavební látky, stavba atomu a chemická vazba, skupenství látek, chemické reakce, fyzikální chemie stavebních látek. Chemie vody-struktura, vznik, výskyt, tvrdost vody, ionizace a pH, povrchové napětí, úpravy. Chemie kovových stavebních látek-železo a ocel, neželezné kovy, základy elektrochemie, koroze kovů, ochrana proti korozi. Chemie anorganických nekovových stavebních látek-silikáty a alumináty, horniny, pojiva, keramika, sklo, chemické vlivy. Chemie organických stavebních látek-sloučeniny uhlíku, dřevo, živice, asfalty, plasty, nátěry, lepidla, tmely. Rozbory stavebních látek.

Přednáška a cvičení se budou konat prostředí MS Teams vždy ve středu od 8:00 a od 10:40 hodin. Přednáška pro vás bude po dobu jednoho týdne archivována v Teams. Pokud to situace dovolí, jsme připraveny na kontaktní vyučování laboratorního cvičení.

 

 

Plán předmětu v a. r. 2021

17.2.            Bezpečnost práce, úvodní informace k předmětu.

                    Úvod do problematiky chemie stavebních látek.

24.2.            Voda. Hydrofobizace.

3.3.              Pojiva – sádra, vápno, cement, pucolány, hořečnaté a fosfátové pojivo.

10.3.            Kovové stavební materiály. Koroze.

17.3.            Organických stavební hmoty – polymery, dřevo, živice.

24.3.            Stavebního sklo a keramika.

31.3.           I.laboratorní cvičení : zajímavé vlastnosti vody – kapilarita, koheze, adheze, povrchové napětí vody, rozpustnost, hustota. Extrakce, rozpustnost látek, polární a nepolární rozpouštědla. Destilace vodní parou. Chemická zahrádka, krystalizace.

7.4.            II.laboratorní cvičení: kvalitativní chemická analýza – pyrolytické stanovení přítomnosti kationtů alkalických kovů a kovů alkalických zemin, důkazové reakce vybraných kationtů  v roztoku, koroze železa. Princip oxidačně-redukčních reakcí a řada napětí kovů.

14.4.          III.laboratorní cvičení: vyhodnocení experimentu „koroze železa“, stanovení počátku a konce doby tuhnutí, odlévání vzorků vybraných pojiv. Normové zkoušky počátku a konce tuhnutí pojiv.

 

21.4.          IV. laboratorní cvičení: hydrolýza sacharidů, pyrolýza sacharidů (faraonovi hadi). Výroba papíru, práce se dřevem.

28.4.          V. laboratorní cvičení: reologie keramického těsta, plastifikátory, zpomalovače tuhnutí. Rozlivové zkoušky a práce s viskozimetrem.

                Zápočtový kvíz :-).

5.5.            Státní svátek.

12.5.          Rektorský den.

 

Povinná literatura:
[1]  Pavlíková M. Keppert M.: Chemie. Chemie stavebních materiálů. Česká technika-nakladatelství ČVUT, 2009. ISBN: 978-80-01-04237-3
[2]  Ptáček L. a kolektiv: Nauka o materiálu II. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 2002. ISBN: 80-7204-248-3
[3]  Goncalves M. C., Margarido F.: Materials for Construction and Civil Engineering. Springer, 2015. ISBN: 978-3-319-34841-4
Doporučená literatura:
[4]  Ptáček L. a kolektiv: Nauka o materiálu I. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 2003. ISBN: 80-7204-283-1
[5]  Collepardi M., Collepardi S., Troli R.: Concrete Mix Design. Grafiche Tintoretto, 2007. ISBN: 88-901469-8-2

Soubory ke stažení