Chemie ve stavebnictví

Přednášející

Milena Pavlíková

2 2435 7903

Kancelář: D1045

Cvičící

Martina Záleská

2 2435 7903

Kancelář: D1045

Informace o předmětu

Kód předmětu: 123XCS1
Rozsah: 1 + 1
Počet kreditů: 2
Zakončení: z


Základy chemie stavebních látek-stavební látky, stavba atomu a chemická vazba, skupenství látek, chemické reakce, fyzikální chemie stavebních látek. Chemie vody-struktura, vznik, výskyt, tvrdost vody, ionizace a pH, povrchové napětí, úpravy. Chemie kovových stavebních látek-železo a ocel, neželezné kovy, základy elektrochemie, koroze kovů, ochrana proti korozi. Chemie anorganických nekovových stavebních látek-silikáty a alumináty, horniny, pojiva, keramika, sklo, chemické vlivy. Chemie organických stavebních látek-sloučeniny uhlíku, dřevo, živice, asfalty, plasty, nátěry, lepidla, tmely. Rozbory stavebních látek.

 

 

 Plán předmětu v a. r. 2022/2023

19.9.            Bezpečnost práce, úvodní informace k předmětu.

                    Úvod do problematiky chemie stavebních látek.

26.9.            Chemické a fyzikální vlastnosti vody. Hydrofobizace.

4.3.              Chemie kovových stavebních materiálů.

3.10.            Základy elektrochemie, koroze kovů.

10.10.          Silikáty a alumináty.

17.10.          Horniny – charakterizace, využití.

24.10.          Pojiva – vzdušná, hydraulická, kompozity.

31.10.          Keramika a sklo.

7.11.            Polymerní látky.

21.11.          Dřevo, živice.

28.11.          Nátěry, lepidla, tmely.

5.12.            Rozbory stavebních látek.

12.12.          Shrnutí učiva, opakování, dotazy, příprava na zápočet.

 

Povinná literatura:
[1]  Pavlíková M. Keppert M.: Chemie. Chemie stavebních materiálů. Česká technika-nakladatelství ČVUT, 2009. ISBN: 978-80-01-04237-3
[2]  Ptáček L. a kolektiv: Nauka o materiálu II. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 2002. ISBN: 80-7204-248-3
[3]  Goncalves M. C., Margarido F.: Materials for Construction and Civil Engineering. Springer, 2015. ISBN: 978-3-319-34841-4
Doporučená literatura:
[4]  Ptáček L. a kolektiv: Nauka o materiálu I. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 2003. ISBN: 80-7204-283-1
[5]  Collepardi M., Collepardi S., Troli R.: Concrete Mix Design. Grafiche Tintoretto, 2007. ISBN: 88-901469-8-2

Soubory ke stažení