Stavební materiály pro sofistikované aplikace

Přednášející

Lukáš Fiala

2 2435 7125

Kancelář: A328

Jan Fořt

2 2435 7130

Kancelář: A325

Cvičící

Lukáš Fiala

2 2435 7125

Kancelář: A328

Jan Fořt

2 2435 7130

Kancelář: A325

Informace o předmětu

Kód předmětu: 123YSMA

Rozsah: 1 + 1
Počet kreditů: 2
Zakončení: Z

Předmět je vyučován jako povinně volitelný pro specializaci Materiálové inženýrství.

ANOTACE:

Předmět je úvodem ke studiu sofistikovaných stavebních materiálů (tzv. SMART materials) na bázi cementových kompozitů a alkalicky aktivovaných aluminosilikátů. Jsou nastíněny jejich materiálové vlastnosti, možnosti dosažení požadované sofistikované vlastnosti, využitelnost v praxi. Předmět se zaměřuje zejména na nové materiály s vyšší přidanou hodnotou, které souvisí s rozvojem v oboru a umožňuje se studentům seznámit s nejnovějšími trendy ve stavebnictví. Předmět se dále dotýká multikriteriálního hodnocení materiálů s ohledem na dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje.

PŘEDNÁŠKY

P1: 27.09.2023 Úvodní hodina: Základní informace, harmonogram, obsah přednášek a cvičení, podmínky pro udělení zápočtu, rozdělení do pracovních skupin (27.09.2023)

P2: 04.10.2023 Úvod do problematiky návrhu inovativních stavebních materiálů: Základní terminologie, udržitelnost ve stavebnictví, cirkulární ekonomika, základní předpoklady pro návrh stavebních materiálů s novými vlastnostmi s potenciálem využití ve stavebnictví. 

P3: 11.10.2023 Porovnání vlastností alkalicky aktivovaných aluminosilikátů (AAA) a cementových kompozitů: Vstupní suroviny, návrh směsí, reologie, materiálové vlastnosti, trvanlivost, odolnost vůči vysokým teplotám a chemickému působení. 

P4: 25.10.2023 Vstupní materiály pro návrh (multifunkčních) AAA: Charakteristika používaných prekurzorů a jejich potenciál pro alkalickou aktivaci, elektricky vodivé příměsi, jejich vlastnosti a využitelnost při návrhu multifunkčních AAA.

P5: 01.11.2023 Nové funkční vlastnosti AAA závislé na elektrických vlastnostech: Definice základních DC/AC veličin, příznivé elektrické vlastnosti pro dosažení nových funkcí, návrh AAA se self-heating/self-sensing/energy harvesting potenciálem, praktické využití nových vlastností.

P6: 22.11.2023 Nové funkční vlastnosti AAA nezávislé na elektrických vlastnostech, hodnocení životního cyklu materiálů: SAP, PCM, LCA analýza

 

CVIČENÍ

C1: 18.10.2023 Návrh a výroba vzorků pro materiálovou charakterizaci 1: Výroba vzorků pro mechanické, tepelné a elektrické vlastnosti

C2: 08.11.2023 Návrh a výroba vzorků pro materiálovou charakterizaci 2: Příprava vzorků pro počátek a konec doby tuhnutí, stanovení autogenního smrštění

C3: 15.11.2023 Materiálová charakterizace navržených směsí 1: Stanovení fyzikálních, mechanických a tepelných vlastností

C4: 29.11.2023 Materiálová charakterizace navržených směsí 2: Stanovení elektrických vlastností, ukázka termoelektrického a self-heating měření

C5: 06.12.2023 Vyhodnocení ostatních vlastností AAA směsí a LCA: Diskuze nad výsledky a porovnání směsí z hlediska autogenního smršťování a počátku a konce doby tuhnutí, výpočet uhlíkové stopy návrhu materálu na základě vybraných vstupních dat

C6: 13.12.2023 Prezentace výsledků charakterizace AAA směsí

 


Doporučená literatura:

[1] HAN, B., YU, X., OU, J. Self-Sensing Concrete in Smart Structures. Butterworth-Heinemann, 2015. ISBN 978-0-12-800517-0.

[2] SHI, C., ROY, D., KRIVENKO P. Alkali-Activated Cements and Concretes. New York: CRC Press, 2005. ISBN 9780415700047.

[3] ČERNÝ, R., ROVNANÍKOVÁ, P. Transport Processes in Concrete. 1st ed. London: Spon Press, 2002. ISBN 0-415-24264-94.

[4] HAN, B., ZHANG, L., OU, J. Smart and Multifunctional Concrete Toward Sustainable Infrastructures. Singapore: Springer, 2017. ISBN 978-981-10-4348-2.

[5] CHUNG, D. D. L. Multifunctional Cement-Based Materials. New York: Marcel Dekker, 2003. ISBN 9780824746100.

 

 

 

 

Soubory ke stažení