Základy fyzikální chemie

Přednášející

Martin Keppert

2 2435 7124

Kancelář: A326

Cvičící

Martin Keppert

2 2435 7124

Kancelář: A326

Informace o předmětu

Kód předmětu: 123ZFCH
Rozsah: 2 + 2
Počet kreditů: 5
Zakončení: z,zk


Předmět se věnuje vybraným partiím fyzikální chemie, které mají vztah k procesům probíhajícím v materiálech a systémech majících vztah ke stavebním materiálům. Studenti se seznámí s principy klasické termodynamiky aplikovaným jednak na systémy s probíhající chemickou reakcí, jednak na systémy s fázovou rovnováhou. Pozornost je věnována i kinetice chemických reakcí. V oblasti elektrochemie se hovoří, kromě obecného základu, o elektrolytech, korozi a elektrochemických zdrojích proudu. Poslední část kurzu je věnována dějům na fázových rozhraních a disperzním systémům.

[1]  Novák a kol., Fyzikální chemie I a II, VŠCHT Praha, 1999 a 2001
[2]  Bartovská, Šišková, Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav, VŠCHT Praha, 2005
[3]  Moore, Fyzikální chemie, SNTL Praha, 1981

Soubory ke stažení