Chemie ve stavebnictví

Přednášející

Milena Pavlíková

2 2435 7903

Kancelář: D1045

Cvičící

Martina Záleská

2 2435 7903

Kancelář: D1045

Informace o předmětu

Výuka předmětu byla podpořena projekty: 

"Podpora a inovace výuky praktických cvičení chemie a materiálového inženýrství". Vnitřní soutěž pro rok 2020 na podporu rozvojových projektů akademických pracovníků a studentů v rámci Institucionálního plánu ČVUT v Praze

"Modernizace výukových předmětů katedry materiálového inženýrství a chemie s ohledem na distanční vzdělávání". Vnitřní soutěž pro rok 2021 na podporu rozvojových projektů akademických pracovníků a studentů v rámci Institucionálního plánu ČVUT v Praze

 

Kód předmětu: 123CHEM
Rozsah: 2+2
Počet kreditů: 5
Zakončení: z, zk

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy stavební chemie nejen teoreticky, ale i prakticky pomocí názorných demonstračních ukázek a experimentů.

 

Plán předmětu v a. r. 2023/2024

25.9.            Bezpečnost práce, úvodní informace k předmětu.

                   Úvod do problematiky chemie stavebních látek.

                      Krystalizace.

2.10.            Vlastnosti vody, hydrofobizace.

                     Vlastnosti vody prakticky.

9.10.            Zajímavé vlastnosti optické, magnetické, elektrické atd.  

                   Kovy, základy elektrochemie, koroze.

16.10.          Kovy, základy elektrochemie, koroze.

23.10.          Silikáty a alumináty.

                    XRF, Boguovy rovnice.

30.10.          Primární a sekundární zdroje surovin, kamenivo.

                    Pucolánová aktivita. Hustota kapalin.

6.11.            Pojiva, kompozity.

                    Pucolánová aktivita.

13.11.          Keramika a sklo.

                    Mikrokrystaloskopie.

27.11.          Polymerní látky.

                    Analýza plastů.

4.12.            Dřevo, živice.

                    Pyrolýza a hydrolýza sacharidů.

11.12.          Nátěry, lepidla, tmely.

                    Extrakce a destilace.

18.12.          Rozbory stavebních látek.

                    Kvalitativní chemická analýza.

 

 Získání zápočtu

Vypracování a odevzdání protokolů z laboratorních cvičení.


Ukončení kurzu - zkouška
1. písemná část - vypracování na nejméně 50 %, 
2. ústní pohovor - doplňující otázky k testu.
Zkouška zahrnuje všechno učivo přednášek 1.-12.

 

Konzultační hodiny dle dohody mailem:

prof. Pavlíková - milena.pavlikova@fsv.cvut.cz

Ing. Záleská - martina.zaleska@fsv.cvut.cz

 

Povinná literatura:
[1]  Pavlíková M. Keppert M.: Chemie. Chemie stavebních materiálů. Česká technika-nakladatelství ČVUT, 2009. ISBN: 978-80-01-04237-3
[2]  Ptáček L. a kolektiv: Nauka o materiálu II. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 2002. ISBN: 80-7204-248-3
[3]  Goncalves M. C., Margarido F.: Materials for Construction and Civil Engineering. Springer, 2015. ISBN: 978-3-319-34841-4
Doporučená literatura:
[4]  Ptáček L. a kolektiv: Nauka o materiálu I. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 2003. ISBN: 80-7204-283-1
[5]  Collepardi M., Collepardi S., Troli R.: Concrete Mix Design. Grafiche Tintoretto, 2007. ISBN: 88-901469-8-2

Soubory ke stažení