Chemie ve stavebnictví

Přednášející

Milena Pavlíková

2 2435 4688

Kancelář: D1045

Cvičící

Martina Záleská

2 2435 4688

Kancelář: D1045

Informace o předmětu

Výuka předmětu byla podpořena projekty: 

"Podpora a inovace výuky praktických cvičení chemie a materiálového inženýrství". Vnitřní soutěž pro rok 2020 na podporu rozvojových projektů akademických pracovníků a studentů v rámci Institucionálního plánu ČVUT v Praze

"Modernizace výukových předmětů katedry materiálového inženýrství a chemie s ohledem na distanční vzdělávání". Vnitřní soutěž pro rok 2021 na podporu rozvojových projektů akademických pracovníků a studentů v rámci Institucionálního plánu ČVUT v Praze

 

Kód předmětu: 123CHEM
Rozsah: 2+2
Počet kreditů: 5
Zakončení: z, zk

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy stavební chemie nejen teoreticky, ale i prakticky pomocí názorných demonstračních ukázek a experimentů.

 

Plán předmětu v a. r. 2022/2023

19.9.            Bezpečnost práce, úvodní informace k předmětu.

                    Úvod do problematiky chemie stavebních látek.

26.9.            Chemické a fyzikální vlastnosti vody. Hydrofobizace.

4.3.              Chemie kovových stavebních materiálů.

3.10.            Základy elektrochemie, koroze kovů.

10.10.          Silikáty a alumináty.

17.10.          Horniny – charakterizace, využití.

24.10.          Pojiva – vzdušná, hydraulická, kompozity.

31.10.          Keramika a sklo.

7.11.            Polymerní látky.

21.11.          Dřevo, živice.

28.11.          Nátěry, lepidla, tmely.

5.12.            Rozbory stavebních látek.

12.12.          Shrnutí učiva, opakování, dotazy, příprava na zápočet a zkoušku :-)

 

 Získání zápočtu

Vypracování a odevzdání protokolů z laboratorních cvičení.


Ukončení kurzu - zkouška
1. písemná část - vypracování na nejméně 50 %, 
2. ústní pohovor - doplňující otázky k testu.
Zkouška zahrnuje všechno učivo přednášek 1.-12.

 

Konzultační hodiny dle dohody mailem:

prof. Pavlíková - milena.pavlikova@fsv.cvut.cz

Ing. Záleská - martina.zaleska@fsv.cvut.cz

 

Povinná literatura:
[1]  Pavlíková M. Keppert M.: Chemie. Chemie stavebních materiálů. Česká technika-nakladatelství ČVUT, 2009. ISBN: 978-80-01-04237-3
[2]  Ptáček L. a kolektiv: Nauka o materiálu II. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 2002. ISBN: 80-7204-248-3
[3]  Goncalves M. C., Margarido F.: Materials for Construction and Civil Engineering. Springer, 2015. ISBN: 978-3-319-34841-4
Doporučená literatura:
[4]  Ptáček L. a kolektiv: Nauka o materiálu I. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 2003. ISBN: 80-7204-283-1
[5]  Collepardi M., Collepardi S., Troli R.: Concrete Mix Design. Grafiche Tintoretto, 2007. ISBN: 88-901469-8-2

Soubory ke stažení