Martin Mildner

Ing. Bc. Martin Mildner

Ing. Bc. Martin Mildner

Email

martin.mildner@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7102

Kancelář

D1015

Vzdělání

2020 Bc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Konstrukce a dopravní stavby,
Bakalářská práce: Vliv vrstvení UHPFRC desek na odolnost vůči nárazu projektilu

2022 Bc., Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze, obor Učitelství odborných předmětů,
Bakalářská práce: Komparace distanční a prezenční výuky na středních odborných školách

2022 Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Konstrukce a dopravní stavby, 
Diplomová práce: Využití odpadních alkálií pro alkalickou aktivaci vysokopecní strusky

dosud Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Fyzikální a materiálové inženýrství, 
Disertační práce: Zhodnocení vodních sedimentů pomocí alkalické aktivace

Zaměstnání a praxe

2021 - dosud Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2019 - 2021 Technik, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební,
ČVUT v Praze

2018 - 2019 Učitel laboratoří betonových konstrukcí, SPŠ stavební Josefa Gočára

2017 - 2019 Pomocná vědecká síla, Katedra materiálového inženýrství a chemie,
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Výzkumná činnost

Využití odpadních alkálií jako zdrojů pro alkalickou aktivaci, výzkum alkalicky aktivovaných materiálů, studium využití pucolánově aktivních materiálů jako částečné náhrady cementového pojiva, vysokohodnotný beton se zvýšenou samoléčivou schopností.