Martin Mildner

Ing. Bc. Martin Mildner

Ing. Bc. Martin Mildner

Email

martin.mildner@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7102

Kancelář

D1015

Vzdělání

2020 Bc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Konstrukce a dopravní stavby,
Bakalářská práce: Vliv vrstvení UHPFRC desek na odolnost vůči nárazu projektilu

2022 Bc., Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze, obor Učitelství odborných předmětů,
Bakalářská práce: Komparace distanční a prezenční výuky na středních odborných školách

2022 Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Konstrukce a dopravní stavby, 
Diplomová práce: Využití odpadních alkálií pro alkalickou aktivaci vysokopecní strusky

dosud Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Fyzikální a materiálové inženýrství, 
Disertační práce: Návrh nízkoenergetických kompozitů na bázi up-cyklovaného stavebního odpadu


Zaměstnání a praxe

2021 - dosud Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2019 - 2021 Technik, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební,
ČVUT v Praze

2018 - 2019 Učitel laboratoří betonových konstrukcí, SPŠ stavební Josefa Gočára

2017 - 2019 Pomocná vědecká síla, Katedra materiálového inženýrství a chemie,
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Výzkumná činnost

Výzkum alkalicky aktivovaných materiálů, využití odpadních alkálií jako zdrojů pro alkalickou aktivaci, studium nízkoamorfních prekurzorů získaných ze stavebního odpadu, studium využití pucolánově aktivních materiálů jako částečné náhrady cementového pojiva.

 

Fořt, J., Mildner, M., Keppert, M., Abed M., Černý, R.
Potential of industrial waste as alternative alkaline activator for development of eco-efficient mortars  
Case Studies in Construction Materials. 2023, 18, e01716. ISSN 2214-5095.
https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e01716

Fořt, J., Böhm, M., Medveď, I., Mildner, M., Černý, R.
Effects of Secondary Porosity on Microstructure and Mechanical Properties of SAP-Containing Lime-Based Plasters
Polymers. 2022, 14(6), 1162. ISSN 2073-4360.
https://doi.org/10.3390/polym14061162