Igor Medveď

prof. RNDr. Igor Medveď, Ph.D.

prof. RNDr. Igor Medveď, Ph.D.

Email

igor.medved@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 3844

Kancelář

D1048

Vzdělání

1996 Mgr., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, obor Teoretická fyzika, Diplomová práce: Finite-size effects for the Potts model

2001 Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, obor Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika, Disertační práce: Finite-size effects for classical lattice models

2006 RNDr., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, obor Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika, Rigorózní práce: Finite-size effects for classical lattice models

Zaměstnání a praxe

2016 - nyní Profesor, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2014 - 2016 Docent, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2010 - 2014 Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Výzkumná činnost

Teoretické studium transportu tepla a hmoty v porézních materiálech (stavební materiály a tradiční keramika, osmóza a povrchová difúze, inverzní metody, termofyzikální a mechanické vlastnosti). Statistická mechanika fázových prechodů I. druhu a jejich aplikace (efekty konečného objemu, povrchová difúze, podpotenciálové nanášení na elektrody, chirální segregace molekul).

 

Bakalářské předměty

Magisterské předměty

Jerman, M., Scheinherrová, L., Medveď, I., Krejsová, J., Doleželová, M., Bezdička P., Černý, R.
Effect of cyclic wetting and drying on microstructure, composition and length changes of lime-based plasters
Cement and Concrete Composites. 2019, 2019(104), 103411. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2019.103411

Medveď, I., Černý, R.
Modeling of radionuclide transport in porous media: A review of recent studies
Journal of Nuclear Materials. 2019, 526, 151765. ISSN 0022-3115.
https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2019.151765

Medveď, I., Trník, A.
Fitting of heat capacity peaks of PCMs with a theoretical formula
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2019, 138(4), 2597-2603. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-019-08125-8

Medveď, I., Trník, A.
Behavior of a PCM at Varying Heating Rates: Experimental and Theoretical Study with an Aim at Temperature Moderation in Radionuclide Concrete Encasements
International Journal of Thermophysics. 2018, 39(7), 83. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2408-x

Medveď, I., Trník, A., Vozár L.
Modeling of heat capacity peaks and enthalpy jumps of phase-change materials used for thermal energy storage
International Journal of Heat and Mass Transfer. 2017, 107 123-132. ISSN 0017-9310.
https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2016.11.024

Húlan T., Trník, A., Medveď, I.
Kinetics of thermal expansion of illite-based ceramics in the dehydroxylation region during heating
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2017, 127(1), 291-298. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-016-5873-0

Ondruška J., Medveď, I., Kočí, V., Černý, R.
Measurement of the contribution of radiation to the apparent thermal conductivity of fiber reinforced cement composites exposed to elevated temperatures
International Journal of Thermal Sciences. 2016, 100 298-304. ISSN 1290-0729.
https://doi.org/10.1016/j.ljthermalsci.2015.10.010

Pavlík, Z., Fořt, J., Záleská, M., Pavlíková, M., Trník, A., Medveď, I., Keppert, M., Koutsoukos P.G, Černý, R.
Energy-efficient thermal treatment of sewage sludge for its application in blended cements
Journal of Cleaner Production. 2016, 2016(112), 409-419. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.072

Kováč J., Trník, A., Medveď, I., Štubňa I., Vozár L.
Influence of Fly Ash Added to a Ceramic Body on Its Thermophysical Properties
Thermal Science. 2016, 20(2), 603-612. ISSN 0354-9836.
https://doi.org/10.2298/TSCI130911077K

Trník, A., Scheinherrová, L., Medveď, I., Černý, R.
Simultaneous DSC and TG analysis of high-performance concrete containing natural zeolite as a supplementary cementitious material
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2015, 121(1), 67-73. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-015-4546-8

Jerman, M., Medveď, I., Černý, R.
Length changes of autoclaved aerated concrete exposed to cyclic wetting and drying
Cement Wapno Beton. 2015, 20/82(3), 139-+. ISSN 1425-8129.

Scheinherrová, L., Trník, A., Kulovaná T., Reiterman P., Medveď, I., Vejmelková, E., Černý, R.
Thermal properties of high-performance concrete containing fine-ground ceramics as a partial cement replacement
Materials Science (Medžiagotyra). 2015, 21(3), 444-448. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.21.3.7160

Medveď, I., Huckaby D., Trník, A., Milas I.
Chiral discrimination for a system of tetrahedral molecules on a triangular lattice
Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment. 2015, 2015, P06020. ISSN 1742-5468.
https://doi.org/10.1088/1742-5468/2015/06/P06020

Medveď, I., Černý, R.
Model Formulas for Facilitating Determination of Concentration-Dependent Diffusion Coefficients
METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL. 2015, 21(5), 907-912. ISSN 1598-9623.
https://doi.org/10.1007/s12540-015-4450-6

Medveď, I., Černý, R.
Role of Time Relaxation in a One-Dimensional Diffusion-Advection Model of Water and Salt Transport
Advances in Mathematical Physics. 2015, 2015(2015), 307312. ISSN 1687-9139.
https://doi.org/10.1155/2015/307312

Medveď, I., Podobník L., Huckaby D.A.
Phase transitions of first order in finite volumes with applications to underpotential deposition of metals
ACTA PHYSICA SLOVACA. 2015, 65(6), 469-533. ISSN 1336-040X.

Medveď, I., Černý, R.
Coupled Water and Salt Transport in Porous Materials: Rapid Determination of a Varying Diffusion Coefficient from Experimental Data
Transport in Porous Media. 2014, 105(3), 597-610. ISSN 0169-3913.
https://doi.org/10.1007/s11242-014-0386-4

Ondruška J., Trník, A., Keppert, M., Medveď, I., Vozár L.
Isothermal Dilatometric Study of Sintering in Kaolin
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(9-10), 1946-1956. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1338-2

Medveď, I., Avsec J., Kováč J., Trník, A.
Rigorous Results on Surface Diffusion Coefficients Near a First-Order Phase Transition
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(9-10), 1853-1862. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-013-1431-1

Medveď, I., Trník, A., Černý, R.
Adsorption isotherm predicted from a lattice gas with general lateral interactions in a single-phase regime
Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment. 2014, 2014(12), P12006. ISSN 1742-5468.
https://doi.org/10.1088/1742-5468/2014/12/P12006

Ondruška J., Trník, A., Keppert, M., Medveď, I.
Isothermal Dilatometric Study of Sintering in Kaolin
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(9), 1946-1956. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1338-2

Pavlík, Z., Medveď, I., Žumár J., Pavlíková, M., Černý, R.
Analýza adsorpce plynné vlhkosti v porézních stavebních materiálech
Stavební obzor. 2013, 22(1), ISSN 1805-2576.

Medveď, I., Huckaby D.A., Trník, A., Valovičová L.
Modelling of phase transitions: do it yourself
European Journal of Physics. 2013, 34(1), 95-106. ISSN 0143-0807.
https://doi.org/10.1088/0143-0807/34/1/95

Medveď, I., Černý, R.
Osmosis in porous media: A review of recent studies
Microporous and Mesoporous Materials. 2013, 170(1), 299-317. ISSN 1387-1811.
https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2012.12.009

Pavlík, Z., Medveď, I., Žumár J., Pavlíková, M., Černý, R.
Theoretical and Experimental Analysis of Adsorption Isotherms of Building Materials
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2013, 73(1), 939-954. ISSN 2010-376X.

Trník, A., Moravčíková A., Keppert, M., Medveď, I.
Investigation of Sintering in Electroceramics by Thermodilatometry
Science of Sintering. 2013, 45(1), 3-12. ISSN 0350-820X.
https://doi.org/10.2298/SOS1301003T

Medveď, I., Trník, A.
Multi-site correlation functions in surface diffusion
Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment. 2013, 2013(4), P04026. ISSN 1742-5468.
https://doi.org/10.1088/1742-5468/2013/04/P04026

Pavlík, Z., Fořt, J., Žumár J., Pavlíková, M., Medveď, I., Černý, R.
Sekundární vlivy na materiálové parametry charakterizující transport vodní páry stanovené miskovou metodou
Stavební obzor. 2013, 22(7), 178-182. ISSN 1805-2576.

Medveď, I., Trník, A.
Surface free energy of a finite system without interfaces at low temperatures
Physics Letters A. 2013, 377(39), 2718-2722. ISSN 0375-9601.
https://doi.org/10.1016/j.physleta.2013.08.032

Trník, A., Štubňa I., Sokolář R., Medveď, I.
Use of fly ash in ceramic tiles: Elastic properties during firing
Journal of the Ceramic Society of Japan. 2013, 121(1419), 925-929. ISSN 1882-0743.
https://doi.org/10.2109/jcersj2.121.925

Kováč J., Trník, A., Medveď, I., Vozár L.
Influence of calcite in a ceramic body on its thermophysical properties
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2013, 114(3), 963-970. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-013-3084-5

Medveď, I., Trník, A.
Surface Diffusion at Subcritical Temperatures: Selected Rigorous Results
Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. 2013, 2013(2), 48-54. ISSN 2072-8387.

Pavlík, Z., Žumár J., Medveď, I., Černý, R.
Water vapor adsorption in porous building materials: experimental measurement and theoretical analysis
Transport in Porous Media. 2012, 91(3), 939-954. ISSN 0169-3913.
https://doi.org/10.1007/s11242-011-9884-9

Medveď, I., Trník, A.
Surface diffusion near first-order phase transitions for a model on a triangular lattice
Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment. 2012, 2012(01), P01025. ISSN 1742-5468.
https://doi.org/10.1088/1742-5468/2012/01/P01025

Tydlitát, V., Medveď, I., Černý, R.
Determination of a partial phase composition in calcined gypsum by calorimetric analysis of hydration kinetics
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2012, 109(1), 57-62. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-011-1334-y

Medveď, I., Trník, A.
Many-particle surface diffusion coefficients near first-order phase transitions at low temperatures
Physical Review E. 2012, 86(1), 011601. ISSN 1539-3755.
https://doi.org/10.1103/PhysRevE.86.011601

Trník, A., Medveď, I., Černý, R.
Measurement of linear thermal expansion coefficient of concrete at high temperatures: A comparison of isothermal and non-isothermal method
Cement Wapno Beton. 2012, 17/79(6), 363-372. ISSN 1425-8129.

Medveď, I., Černý, R.
Surface diffusion in porous media: A critical review
Microporous and Mesoporous Materials. 2011, 142(2-3), 405-422. ISSN 1387-1811.
https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2011.01.015

Medveď, I., Trník, A., Huckaby D.A.
Low temperature phases obtained by linear programming: An application to a lattice system of model chiral molecules.
Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications. 2011, 390(17), 3002-3019. ISSN 0378-4371.
https://doi.org/10.1016/j.physa.2011.03.041

Medveď, I., Trník, A.
Collective surface diffusion near a first-order phase transition.
Physical Review B. 2011, 83(23), 1-4. ISSN 1098-0121.
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.83.233406

Trník, A., Medveď, I., Štubňa I., Šín P., Sokolář R.
Relationship between mechanical strength and Young's modulus in traditional ceramics
Materials and Technology. 2011, 43(4), 375-378. ISSN 1580-2949.

Ondruška J., Trník, A., Medveď, I.
Estimation of mass transfer parameters during dehydroxylation in a large ceramic body by inverse methods
Ceramics International. 2011, 37(8), 3299-3305. ISSN 0272-8842.
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2011.05.126

Medveď, I., Moravčíková J.
Equilibrium neck shapes for initial stages of solid-state sintering due to surface diffusion in a disk model of clays.
Science of Sintering. 2011, 43(2), 133-143. ISSN 0350-820X.
https://doi.org/10.2298/SOS1102133M

Medveď, I., Trník, A., Huckaby D.A.
Chiral segregation, an unusual racemic phase, and a residual entropy for a lattice system of model chiral molecules
Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment. 2010, 10(12), ISSN 1742-5468.
https://doi.org/10.1088/1742-5468/2010/12/P12027

Cementové kompozity k imobilizaci radionuklidů

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2017 - 2019