Zbyšek Pavlík

prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D.

prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D.

Email

pavlikz@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7917

Kancelář

D1048a

Vzdělání

2000 Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Pozemní stavby a konstrukce

2003 Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Fyzikální a materiálové inženýrství, Disertační práce: Development of a Semi-Scale Technique for the Assessment of Hygrothermal Performance of Multi-Layered Systems of Building Materials

2010 jmenován docentem na ČVUT v Praze, obor Teorie stavebních konstrukcí a materiálů, Habilitační práce: Identification of Parameters Describing the Coupled Moisture and Salt Transport in Porous Building Materials

2014 jmenován profesorem na ČVUT v Praze, obor Teorie stavebních konstrukcí a materiálů

Zaměstnání a praxe

2014 - dosud Profesor, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2007 - 2014 Docent, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2003 - 2007 Odborný asistent, Katedra stavební mechaniky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2000 - 2003 Ph.D. student, Katedra stavební mechaniky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

1999 - 2000 Jiran Kohout architekti s.r.o. – projekční praxe

Výzkumná činnost

Stanovení tepelných a vlhkostních vlastností porézních stavebních materiálů experimentální a teoretická analýza transportu a akumulace anorganických solí v porézních materiálech, testování materiálů a stavebních konstrukcí v podmínkách diferenčního klimatu, aplikace druhotných surovinových zdrojů při výrobě stavebních materiálů vyšších užitných vlastností, studium PCM materiálů a jejich implementace do stavebních konstrukcí, vývoj nových typů kompozitních materiálů nahrazujících částečně pojivo na bázi Portlandského cementu, analýza trvanlivosti stavebních materiálů a jejich degradace, studium vazby SiO2 v cementové matrici, spolupráce s praxí při stavebnětechnickém průzkumu sanovaných objektů a při určování charakteristik materiálů, vedoucí akreditované laboratoře OL 123, člen Technické komise pro akreditaci zkušebních laboratoří působících v oblasti stavebnictví (ČIA, o.p.s.).

Publikace

1 monografie, 3 knihy, 2 vysokoškolská přednášková skripta, 218 článků v databázi WoS, 404 článků - v mezinárodních recenzovaných časopisech neuvedených v databázi WoS, příspěvků na mezinárodních konferencích, článků v českých recenzovaných časopisech, a příspěvků ve sbornících českých a slovenských konferencí, 5 užitných vzorů, 5 funkčních vzorků, 3 autorizované softwary, 1609 citací v databázi WoS, h-index 25 (WoS).

 

 

Bakalářské předměty

Magisterské předměty

Doktorské předměty

Lauermannova A.-M., Lojka M., Záleská, M., Pavlíková, M., Pivák, A., Pavlík, Z., Růžička K., Jankovský O.
Magnesium oxychloride cement-based composites for latent heat storage: The effect of the introduction of multi-walled carbon nanotubes
Journal of Building Engineering. 2023, 72, 106604. ISSN 2352-7102.
https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.106604

Lauermannová A.-M., Jankovský O., Sedmidubský D., Lojka M., Pavlíková, M., Pivák, A., Záleská, M., Pavlík, Z.
Case study on MOC composites enriched by foamed glass and ground glass waste: Experimental assessment of material properties and performance
Case Studies in Construction Materials. 2023, 18 1-17., e01836. ISSN 2214-5095.
https://doi.org/10.1016/j.cscm.2023.e01836

Záleská, M., Pavlíková, M., Keppert, M., Lauermannová A.-M., Jankovský O., Lojka M., Jiříčková A., Lagod, G., Pavlík, Z.
Thermally treated coal mining waste as a supplementary cementitious material – Case study from Bogdanka mine, Poland
Journal of Building Engineering. 2023, 106036. ISSN 2352-7102.
https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.106036

Lauermannová A.-M., Jiříčková A., Sedmidubský D., Pavlíková, M., Záleská, M., Pivák, A., Pavlík, Z., Jankovský O.
Graphene- and MWCNT-reinforced magnesium oxychloride composite modified by tannic acid
FlatChem. 2023, 37 1-7., 100459. ISSN 2452-2627.
https://doi.org/10.1016/j.flatc.2022.100459

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Záleská, M., Vyšvařil M., Žižlavský T.
Lightweight thermal efficient repair mortars with expanded glass (EG) for repairing historical buildings: The effect of binder type and EG aggregate dosage on their performance
Energy and Buildings. 2022, 276, 112526. ISSN 1872-6178.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2022.112526

Lauermannová A.-M., Lojka M., Sklenka J., Záleská, M., Pavlíková, M., Pivák, A., Pavlík, Z., Jankovský O.
Magnesium oxychloride-graphene composites: Towards high strength and water resistant materials for construction industry
FlatChem. 2021, 29, 100284. ISSN 2452-2627.
https://doi.org/10.1016/j.flatc.2021.100284

Záleská, M., Pavlíková, M., Vyšvařil M., Pavlík, Z.
Effect of Aggregate and Binder Type on the Functional and Durability Parameters of Lightweight Repair Mortars
SUSTAINABILITY. 2021, 13, 11780. ISSN 2071-1050.
https://doi.org/10.3390/su132111780

Lauermannová A.M., Lojka M., Jankovský O., Faltysová I., Sedmidubský D., Pavlíková, M., Pivák, A., Záleská, M., Marušiak, Š., Pavlík, Z.
The influence of graphene specific surface on material properties of MOC-based composites for construction use
Journal of Building Engineering. 2021, 43, 103193. ISSN 2352-7102.
https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103193

Pavlíková, M., Záleská, M., Pivák, A., Jankovský O., Lauermannová A.-M., Lojka M., Antončík F., Pavlík, Z.
MOC-Diatomite Composites Filled with Multi-Walled Carbon Nanotubes
Materials. 2021, 14(16), 4576. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma14164576

Pavlíková, M., Kapicová, A., Pivák, A., Záleská, M., Lojka M., Jankovský O., Pavlík, Z.
Zeolite Lightweight Repair Renders: Effect of Binder Type on Properties and Salt Crystallization Resistance
Materials. 2021, 14(13), 3760. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma14133760

Záleská, M., Pavlíková, M., Pivák, A., Lauermannová A.-M., Jankovský O., Pavlík, Z.
Lightweight Vapor-Permeable Plasters for Building Repair Detailed Experimental Analysis of the Functional Properties
Materials. 2021, 14, 2613. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma14102613

Záleská, M., Pavlíková, M., Pivák, A., Marušiak, Š., Jankovský O., Lauermannová A.-M., Lojka M., Antončík F., Pavlík, Z.
MOC Doped with Graphene Nanoplatelets: The Influence of the Mixture Preparation Technology on Its Properties
Materials. 2021, 14(6), 1-14., 1450. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma14061450

Pivák, A., Pavlíková, M., Záleská, M., Lojka M., Lauermannová A.-M., Faltysová I., Jankovský O., Pavlík, Z.
Foam Glass Lightened Sorel’s Cement Composites Doped with Coal Fly Ash
Materials. 2021, 14, 1103. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma14051103

Lauermannová A.M., Lojka M., Jankovský O., Faltysová I., Pavlíková, M., Pivák, A., Záleská, M., Pavlík, Z.
High-performance magnesium oxychloride composites with silica sand and diatomite
Journal of Materials Research and Technology. 2021, 11 957-969. ISSN 2238-7854.
https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2021.01.028

Lauermannová A.M., Faltysová I., Lojka M., Antončík F., Sedmidubský D., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Záleská, M., Pivák, A., Jankovský O.
Regolith-based magnesium oxychloride composites doped by graphene: Novel high-performance building materials for lunar constructions
FlatChem. 2021, 26, 100234. ISSN 2452-2627.
https://doi.org/10.1016/j.flatc.2021.100234

Lauermannová A.M., Lojka M., Pavlíková, M., Pivák, A., Záleská, M., Pavlík, Z., Zmeškal O., Jankovský O.
Graphene- and graphite oxide-reinforced magnesium oxychloride cement composites for the construction use
Ceramics-Silikáty. 2021, 65(1), 38-47. ISSN 1804-5847.
https://doi.org/10.13168/cs.2020.0040

Barnat-Hunek D., Grzegorczyk-Franczak M., Klimek B., Pavlíková, M., Pavlík, Z.
Properties of multi-layer renders with fly ash and boiler slag admixtures for salt-laden masonry
Construction and Building Materials. 2021, 278, 122366. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.122366

Lojka M., Lauermannová A.-M., Sedmidubský D., Pavlíková, M., Záleská, M., Pavlík, Z., Pivák, A., Jankovský O.
Magnesium Oxychloride Cement Composites with MWCNT for the Construction Applications
Materials. 2021, 2021(14), 1-12., 484. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma14030484

Jankovský O., Lojka M., Lauermannová A.-M., Antončík F., Pavlíková, M., Záleská, M., Pavlík, Z., Pivák, A., Sedmidubský D.
Towards novel building materials: High-strength nanocomposites based on graphene, graphite oxide and magnesium oxychloride
Applied Materials Today. 2020, 20, 100766. ISSN 2352-9407.
https://doi.org/10.1016/j.apmt.2020.100766

Lauermannová A.-M., Antončík F., Lojka M., Jankovský O., Pavlíková, M., Pivák, A., Záleská, M., Pavlík, Z.
The impact of graphene and diatomite admixtures on the performance and properties of high-performance magnesium oxychloride cement composites
Materials. 2020, 13 1-14., 5708. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma13245708

Pavlíková, M., Pivák, A., Záleská, M., Jankovský O., Reiterman P., Pavlík, Z.
Magnesium Oxychloride Cement Composites Lightened with Granulated Scrap Tires and Expanded Glass
Materials. 2020, 13(21), 4828. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma13214828

Feng Ch., Guimaraes A.S., Ramos N., Sun L., Gawin D., Konca P., Hall C., Zhao J., Hirsch H., Grunewald J., Frederiksson M., Hansen K.K., Pavlík, Z., Hemilton A., Janssen H.
Hygric properties of porous building materials (VI): A round robin campaign
Building and Environment. 2020, 185, 107242. ISSN 0360-1323.
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.107242

Vyšvařil M., Pavlíková, M., Záleská, M., Pivák, A., Žižlavský T., Rovnaníková, P., Rovnaníková, P., Pavlík, Z.
Non-hydrophobized perlite renders for repair and thermal insulation purposes: Influence of different binders on their properties and durability
Construction and Building Materials. 2020, 263(10), 120617. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120617

Pivák, A., Pavlíková, M., Záleská, M., Lojka M., Lauermannová A.-M., Jankovský O., Pavlík, Z.
Low-Carbon Composite Based on MOC, Silica Sand and Ground Porcelain Insulator Waste
Processes. 2020, 8, 829. ISSN 2227-9717.
https://doi.org/10.3390/pr8070829

Lauermannová A.-M., Lojka M., Antončík F., Sedmidubský D., Pavlíková, M., Pavlík, Z., Jankovský O.
Magnesium Oxybromides MOB-318 and MOB-518: Brominated Analogues of Magnesium Oxychlorides
Applied Sciences. 2020, 10 1-11., 4032. ISSN 2076-3417.
https://doi.org/10.3390/app10114032

Pivák, A., Pavlíková, M., Záleská, M., Lojka M., Jankovský O., Pavlík, Z.
Magnesium Oxychloride Cement Composites with Silica Filler and Coal Fly Ash Admixture
Materials. 2020, 13(11), 2537. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma13112537

Kočí, V., Jerman, M., Pavlík, Z., Maděra, J., Žák J., Černý, R.
Interior thermal insulation systems based on wood fiberboards: experimental analysis and computational assessment of hygrothermal and energy performance in the Central European climate
Energy and Buildings. 2020, 222, 110093. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110093

Marchetti G., Rahhal V., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Irassar E.F.
Assessment of packing, flowability, hydration kinetics, and strength of blended cements with illitic calcined shale
Construction and Building Materials. 2020, 254 1-12., 119042. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.119042

Jankovský O., Lojka M., Lauermannová A.-M., Antončík F., Pavlíková, M., Pavlík, Z., Sedmidubský D.
Carbon Dioxide Uptake by MOC-Based Materials
Applied Sciences. 2020, 10(7), 2254. ISSN 2076-3417.
https://doi.org/10.3390/app10072254

Jiříčková A., Lojka M., Lauermannová A.-M., Antončík F., Sedmidubský D., Pavlíková, M., Záleská, M., Pavlík, Z., Jankovský O.
Synthesis, structure, and thermal stability of magnesium oxychloride 5Mg(OH)2∙MgCl2∙8H2O
Applied Sciences. 2020, 10, 1683. ISSN 2076-3417.
https://doi.org/10.3390/app10051683

Lojka M., Jankovský O., Jiříčková A., Lauermannová A.-M., Antončík F., Sedmidubský D., Pavlík, Z., Pavlíková, M.
Thermal Stability and Kinetics of Formation of Magnesium Oxychloride Phase 3Mg(OH)2∙MgCl2∙8H2O
Materials. 2020, 13(3), 767. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma13030767

Záleská, M., Pavlíková, M., Jankovský O., Lojka M., Antončík F., Pivák, A., Pavlík, Z.
Influence of Waste Plastic Aggregate and Water-Repellent Additive on the Properties of Lightweight Magnesium Oxychloride Cement Composite
Applied Sciences. 2019, 9(24), 5463. ISSN 2076-3417.
https://doi.org/10.3390/app9245463

Pavlík, Z., Pokorný, J., Pavlíková, M., Zemanová, L., Záleská, M., Vyšvařil M., Žižlavský T.
Mortars with Crushed Lava Granulate for Repair of Damp Historical Buildings
Materials. 2019, 12, 3557. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma12213557

Suchorab, Z., Barnat-Hunek D., Franus M., Lagód G., Pavlík, Z.
The possibility of utilization of sewage sludge as a filler in production of the lightweight aggregate concrete
ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S. 2019, 26(3), 559-570. ISSN 1898-6196.
https://doi.org/10.1515/eces-2019-0041

Šejnoha M., Sýkora J., Vorel J., Kucíková L., Antoš J., Pokorný, J., Pavlík, Z.
Moisture induced strains in spruce from homogenization and transient moisture transport analysis
Computers and Structures. 2019, 220 114-130. ISSN 0045-7949.
https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2019.04.008

Pavlík, Z., Fořt, J., Pavlíková, M., Zemanová, L., Pokorný, J., Trník, A., Čítek D., Černý, R.
Properties of high-performance fiber-reinforced concrete after thermal treatment at high temperatures
Materials and Technology. 2019, 53(4), 481-487. ISSN 1580-2949.
https://doi.org/10.17222/mit.2018.050

Záleská, M., Pavlík, Z., Čítek D., Jankovský O., Pavlíková, M.
Eco-friendly concrete with scrap-tyre-rubber-based aggregate - Properties and thermal stability
Construction and Building Materials. 2019, 225 709-722. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.07.168

Pavlíková, M., Zemanová, L., Pokorný, J., Záleská, M., Jankovský O., Lojka M., Pavlík, Z.
Influence of Wood-Based Biomass Ash Admixing on the Structural, Mechanical, Hygric, and Thermal Properties of Air Lime Mortars
Materials. 2019, 12(14), 2227. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma12142227

Jankovský O., Bartůněk V., Antončík F., Jiříčková A., Lauermannová A.M., Záleská, M., Pavlíková, M., Pokorný, J., Pavlík, Z.
Wood chips ash processing and its utilization in magnesium phosphate cement composites
Ceramics-Silikáty. 2019, 63(3), 267-276. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2019.0020

Lojka M., Bartůněk V., Lauermannová A.-M., Pavlíková, M., Záleská, M., Pavlík, Z., Jankovský O.
Possible Use of Miscanthus ash as an active mineral admixture in composite materials for construction use
WASTE FORUM. 2019,(2), 162-171. ISSN 1804-0195.

Rahhal V.F., Trezza M.A., Tironi A., Castellano C.C., Pavlíková, M., Pokorný, J., Irassar E.F., Janovský O., Pavlík, Z.
Complex characterization and behavior of waste fired brick powder-Portland cement system
Materials. 2019, 12, 1650. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma12101650

Pavlíková, M., Zemanová, L., Záleská, M., Pokorný, J., Lojka M., Jankovský O., Pavlík, Z.
Ternary Blended Binder for Production of a Novel Type of Lightweight Repair Mortar
Materials. 2019, 12(6), 966. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma12060996

Záleská, M., Pavlíková, M., Pokorný, J., Čítek D., Jankovský O., Pavlík, Z.
Lehký beton s využitím odpadního expandovaného polypropylenu a syntetické koagulované amorfní siliky
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2019, 19(1), 48-55. ISSN 1213-3116.

Pavlíková, M., Pavlík, Z., Matiašovský P.
Water Vapour Storage Capacity of Masonry Renovation Plasters Contaminated with Chlorides
Materials Science (Medžiagotyra). 2018, 24(4), 437-442. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.24.4.19434

Fořt, J., Trník, A., Pavlíková, M., Pavlík, Z., Černý, R.
Fabrication of Dodecanol/Diatomite Shape-Stabilized PCM and Its Utilization in Interior Plaster
International Journal of Thermophysics. 2018, 39(12), 137. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2459-z

Pavlíková, M., Pokorný, J., Jankovský O., Záleská, M., Martin V., Souček K., Pavlík, Z.
The Effect of the Sodium Sulphate Solution Exposure on Properties and Mechanical Resistanc of Different Kinds of Renders
Ceramics-Silikáty. 2018, 62(4), 311-324. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2018.0027

Pavlíková, M., Zemanová, L., Pokorný, J., Záleská, M., Jankovský O., Lojka M., Sedmidubský D., Pavlík, Z.
Valorization of wood chips ash as an eco-friendly mineral admixture in mortar mix design
Waste Management. 2018, 80 89-100. ISSN 0956-053X.
https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.09.004

Fořt, J., Pavlík, Z., Černý, R., Beran P.
Complex assessment of reconstruction works on an institutional building: A case study
Journal of Cleaner Production. 2018, 202 871-882. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.08.197

Záleská, M., Pavlíková, M., Pokorný, J., Jankovský O., Pavlík, Z., Černý, R.
Structural, mechanical and hygrothermal properties of lightweight concrete based on the application of waste plastics
Construction and Building Materials. 2018, 180 1-11. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.05.250

Záleská, M., Pavlíková, M., Jankovský O., Lojka M., Pivák, A., Pavlík, Z.
Experimental Analysis of MOC Composite with a Waste-Expanded Polypropylene-Based Aggregate
Materials. 2018, 11(6), 931. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma11060931

Záleská, M., Pavlíková, M., Jankovský O., Pokorný, J., Pavlík, Z.
Lightweight concrete made with waste expanded polypropylene-based aggregate and synthetic coagulated amorphous silica
Ceramics-Silikáty. 2018, 66(3), 221-232. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2018.0015

Kočí, V., Kočí, J., Maděra, J., Pavlík, Z., Gu X., Zhang W., Černý, R.
Thermal and hygric assessment of an inside-insulated brick wall: 2D critical experiment and computational analysis
Journal of Building Physics. 2018, 41(6), 497-520. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259117750495

Záleská, M., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Scheinherrová, L., Pokorný, J., Trník, A., Svora P., Fořt, J., Jankovský O., Suchorab, Z., Černý, R.
Biomass ash‑based mineral admixture prepared from municipal sewage sludge and its application in cement composites
Clean Technologies and Environmental Policy. 2018, 20(1), 159-171. ISSN 1618-954X.
https://doi.org/10.1007/s10098-017-1465-3

Fořt, J., Pavlík, Z., Trník, A., Pavlíková, M., Černý, R.
Effect of the Mode and Dynamics of Thermal Procesess on DSC-Acquired Phase-Chnage Temperature and Latent Heat of Different Kinds of PCM
Materials and Technology. 2017, 51(6), 919-924. ISSN 1580-2949.
https://doi.org/10.17222/mit.2017.026

Záleská, M., Pavlíková, M., Pavlík, Z., Jankovský O., Pokorný, J., Tydlitát, V., Svora P., Černý, R.
Physical and chemical characterization of technogenic pozzolans for the application in blended cements
Construction and Building Materials. 2018, 160 106-116. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.021

Jankovský O., Pavlíková, M., Sedmidubský D., Bouša D., Lojka M., Pokorný, J., Záleská, M., Pavlík, Z.
Study on pozzolana activity of wheat straw ash as potential admixture for blended cements
Ceramics - Silikaty. 2017, 61(4), 327-339. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2017.0032

Fořt, J., Černý, R., Konvalinka P., Pavlík, Z., Beran P.
EVALUATION OF THE APPLICATION OF A THERMAL INSULATION SYSTEM: IN-SITU COMPARISON OF SEASONAL AND DAILY CLIMATIC FLUCTUATIONS
Acta Polytechnica. 2017, 57(3), 159-166. ISSN 1210-2709.
https://doi.org/10.14311/AP.2017.57.0159

Pavlík, Z., Fořt, J., Pavlíková, M., Pokorný, J., Trník, A., Čítek D., Kolísko J., Černý, R.
Residuální vlastnosti vysokohodnotného vláknobetonu po vystavení vysokým teplotám
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2017, 17(2), 16-21. ISSN 1213-3116.

Rahhal V.F., Pavlík, Z., Tironi A, Castellano C.C., Trezza M.A., Černý, R., Irassar E.F.
Effect of cement composition on the early hydration of blended cements with natural zeolite
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2017, 128(2), 721-733. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-016-6007-4

Keppert, M., Fořt, J., Trník, A., Koňáková, D., Vejmelková, E., Pokorný, J., Svora P., Pavlík, Z., Černý, R.
Behavior of Sandstones Under Heat Treatment
International Journal of Thermophysics. 2017, 38(4), 60. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-017-2191-0

Fořt, J., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Záleská, M., Trník, A., Jankovský O.
Preparation of Puzzolana Active Two Component Composite for Latent Heat Storage
Ceramics - Silikaty. 2016, 60(4), 291-298. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2016.0044

Keppert, M., Žumár J., Čáchová M., Koňáková, D., Svora P., Pavlík, Z., Vejmelková, E., Černý, R.
Water Vapor Diffusion and Adsorption of Sandstones: Influence of Rock Texture and Composition
Advances in Materials Science and Engineering. 2016, 2016, 8039748. ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2016/8039748

Pavlík, Z., Fořt, J., Pavlíková, M., Pokorný, J., Trník, A., Černý, R.
Modified lime-cement plasters with enhanced thermal and hygric storage capacity for moderation of interior climate
Energy and Buildings. 2016, 126 113-127. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.05.004

Pavlík, Z., Trník, A., Kulovaná T., Scheinherrová, L., Rahhal V., Irassar E., Černý, R.
DSC and TG Analysis of a Blended Binder Based on Waste Ceramic Powder and Portland Cement
International Journal of Thermophysics. 2016, 37(3), UNSP 32. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-016-2043-3

Antepara, I., Pavlík, Z., Žumár J., Pavlíková, M., Černý, R.
Properties of Hydrophilic Mineral Wool for Desalination of Historical Masonry
Materials Science (Medžiagotyra). 2016, 22(1), 88-93., 93. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.1.7333

Fořt, J., Trník, A., Scheinherrová, L., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Černý, R.
Thermal Properties of Cement Based Composites with Municipal Solid Waste Incinerator Fly Ash Accessed by Two Different Transient Methods
Materials Science (Medžiagotyra). 2016, 22(1), 132-137. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.1.7203

Kulovaná T., Pokorný, J., Keppert, M., Pavlík, Z., Černý, R.
Strength Development and Physical Properties of Cement Paste with Incorporated Ceramic Powder
Materials Science (Medžiagotyra). 2016, 22(1), 82-87. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.1.7190

Pavlík, Z., Fořt, J., Záleská, M., Pavlíková, M., Trník, A., Medveď, I., Keppert, M., Koutsoukos P.G, Černý, R.
Energy-efficient thermal treatment of sewage sludge for its application in blended cements
Journal of Cleaner Production. 2016, 2016(112), 409-419. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.072

Fořt, J., Pavlík, Z., Ďurana K., Černý, R.
Effect of Sandstone Anisotropy on its Heat and Moisture Transport Properties
Materials Science (Medžiagotyra). 2015, 21(3), 455-459. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.21.3.7202

Antepara, I., Fiala, L., Pavlík, Z., Černý, R.
Moisture Dependent Thermal Properties of Hydrophilic Mineral Wool: Application of the Effective Media Theory
Materials Science (Medžiagotyra). 2015, 21(3), 449-454. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.21.3.7334

Keppert, M., Siddique J., Pavlík, Z., Černý, R.
Wet-Treated MSWI Fly Ash Used as Supplementary Cementitious Material
Advances in Materials Science and Engineering. 2015, 2015, 842807. ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2015/842807

Pavlík, Z., Jerman, M., Fořt, J., Černý, R.
Monitoring Thermal Performance of Hollow Bricks with Different Cavity Fillers in Difference Climate Conditions
International Journal of Thermophysics. 2015, 36(2-3), 557-568. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-014-1752-8

Suchorab, Z., Barnat-Hunek D., Smarzewski P., Pavlík, Z., Černý, R.
Free of volatile organic compounds protection against moisture in building materials
ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S. 2014, 21(3), 401-411. ISSN 1898-6196.
https://doi.org/10.2478/eces-2014-0029

Pavlík, Z., Fiala, L., Jerman, M., Vejmelková, E., Pavlíková, M., Keppert, M., Černý, R.
Theoretical and Experimental Analysis of Moisture-Dependent Thermal Conductivity of Lightweight Ceramic Bricks
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(12), 1912-1921. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1369-8

Fořt, J., Pavlík, Z., Žumár J., Pavlíková, M., Černý, R.
Effect of temperature on water vapor transport properties
Journal of Building Physics. 2014, 38(2), 156-169. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259114532612

Pavlík, Z., Trník, A., Keppert, M., Pavlíková, M., Žumár J., Černý, R.
Experimental Investigation of the Properties of Lime-Based Plaster-Containing PCM for Enhancing the Heat-Storage Capacity of Building Envelopes
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(3-4), 767-782. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-013-1550-8

Fiala, L., Fořt, J., Kočí, V., Pavlík, Z., Černý, R.
Tepelně-vlhkostní chování pískovcového historického zdiva v různých klimatických podmínkách
Stavební obzor. 2014, 23(5-6), 100-104. ISSN 1805-2576.

Kočí, V., Maděra, J., Fořt, J., Žumár J., Pavlíková, M., Pavlík, Z., Černý, R.
Service Life Assessment of Historical Building Envelopes Constructed Using Different Types of Sandstone: A Computational Analysis Based on Experimental Input Data
The Scientific World Journal. 2014, 2014(1), 802509. ISSN 1537-744X.
https://doi.org/10.1155/2014/802509

Pavlík, Z., Keppert, M., Pavlíková, M., Žumár J., Fořt, J., Černý, R.
Mechanical, hygric, and durability properties of cement mortar with MSWI bottom ash as partial silica sand replacement
Cement Wapno Beton. 2014, 19(2), 67-+. ISSN 1425-8129.

Keppert, M., Pavlíková, M., Pavlík, Z.
Laboratorní hodnocení účinnosti infuzní utěsňující clony
Stavební obzor. 2014, 23(3-4), 11-14., 3. ISSN 1805-2576.

Pavlík, Z., Jerman, M., Trník, A., Kočí, V., Černý, R.
Effective thermal conductivity of hollow bricks with cavities filled by air and expanded polystyrene
Journal of Building Physics. 2014, 37(4), 436-448. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259113499214

Pavlík, Z., Trník, A., Pavlíková, M., Keppert, M., Černý, R.
Lime-Pozzolan Plasters with Enhanced Thermal Capacity
World Academy of Science, engineering and Technology. 2013, 83(1), 229-233. ISSN 2010-376X.

Pavlík, Z., Čáchová M., Vejmelková, E., Korecký T., Fořt, J., Pavlíková, M., Černý, R.
Thermal Properties of Lime-Pozzolan Plasters for Application in Hollow Bricks Systems
World Academy of Science, engineering and Technology. 2013, 83(1), 224-228. ISSN 2010-376X.

Pavlík, Z., Fořt, J., Žumár J., Pavlíková, M., Medveď, I., Černý, R.
Sekundární vlivy na materiálové parametry charakterizující transport vodní páry stanovené miskovou metodou
Stavební obzor. 2013, 22(7), 178-182. ISSN 1805-2576.

Kočí, J., Maděra, J., Fořt, J., Pavlík, Z., Černý, R.
Určení součinitele vlhkostní vodivosti cementové malty pomocí genetického programování
Stavební obzor. 2013, 2013(7), 183-186. ISSN 1805-2576.

Pavlík, Z., Fiala, L., Černý, R.
Experimental Assessment of Thermal Conductivity of a Brick Block with Internal Cavities Using a Semi-scale Experiment
International Journal of Thermophysics. 2013, 34(5), 909-915. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1332-8

Pavlík, Z., Fiala, L., Vejmelková, E., Černý, R.
Application of Effective Media Theory for Determination of Thermal Properties of Hollow Bricks as a Function of Moisture Content
International Journal of Thermophysics. 2013, 34(5), 894-908. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1183-3

Pavlík, Z., Trník, A., Ondruška J., Keppert, M., Pavlíková, M., Volfová P., Kaulich V., Černý, R.
Apparent Thermal Properties of Phase-Change Materials: An Analysis Using Differential Scanning Calorimetry and Impulse Method
International Journal of Thermophysics. 2013, 34(5), 851-864. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1169-1

Pavlík, Z., Keppert, M., Žumár J., Pavlíková, M., Trník, A., Černý, R.
Effect of Temperature of Exposure on Properties of Cement Mortar with MSWI Bottom Ash
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2013, 78(1), 147-152. ISSN 2010-376X.

Pavlík, Z., Žumár J., Pavlíková, M., Černý, R.
Interaction of Building Stones with Inorganic Water-Soluble Salts
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2013, 78(1), 141-146. ISSN 2010-376X.

Pavlíková, M., Keppert, M., Fořt, J., Žumár J., Pavlík, Z.
Využití podroštového popílku ze spalování komunálního odpadu jako alternativního kameniva pro cementovou maltu
Stavební obzor. 2013, 22(3), 85-90. ISSN 1805-2576.

Pavlík, Z., Medveď, I., Žumár J., Pavlíková, M., Černý, R.
Theoretical and Experimental Analysis of Adsorption Isotherms of Building Materials
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2013, 73(1), 939-954. ISSN 2010-376X.

Pavlík, Z., Fořt, J., Žumár J., Pavlíková, M., Černý, R.
Secondary Effects on Water Vapor Transport Properties Measured by Cup Method
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2013, 73(1), 1020-1025. ISSN 2010-376X.

Pavlík, Z., Medveď, I., Žumár J., Pavlíková, M., Černý, R.
Analýza adsorpce plynné vlhkosti v porézních stavebních materiálech
Stavební obzor. 2013, 22(1), ISSN 1805-2576.

Pavlík, Z., Černý, R.
Determination of Moisture Diffusivity as a Function of Both Moisture and Temperature
International Journal of Thermophysics. 2012, 33(8), 1704-1714. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-011-1006-y

Pavlík, Z., Mihulka J., Fiala, L., Černý, R.
Application of Time-Domain Reflectometry for Measurement of Moisture Profiles in a Drying Experiment
International Journal of Thermophysics. 2012, 33(8), 1661-1673. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-011-1020-0

Pavlík, Z., Keppert, M., Pavlíková, M., Fořt, J., Michalko O., Černý, R.
MSWI bottom ash as eco-aggregate in cement mortar design
WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2012, IV(165), 127-138. ISSN 1743-3541.
https://doi.org/10.2495/ARC120121

Pavlík, Z., Žumár J., Pavlíková, M., Kočí, J., Černý, R.
Investigation of Water Vapour Transport Properties of Gypsum Using Genetic Algorithm
World Academy of Science, engineering and Technology. 2012, 70(70), 760-765. ISSN 2010-376X.

Pavlík, Z., Benešová H., Matiášovský P., Pavlíková, M.
Study on Carbonation Process of Several Types of Advanced Lime-Based Plasters
World Academy of Science, engineering and Technology. 2012, 70(70), 1094-1098., 188. ISSN 2010-376X.

Keppert, M., Pavlík, Z., Tydlitát, V., Volfová P., Švarcová s., Šyc M., Černý, R.
Properties of municipal solid waste incineration ashes with respect to their separation temperature
Waste Management & Research. 2012, 30(10), 1041-1048. ISSN 0734-242X.
https://doi.org/10.1177/0734242X12448513

Kaulich V., Trník, A., Pavlíková, M., Keppert, M., Volfová P., Pavlík, Z.
Analýza tepelných vlastností omítky obsahující materiál se skupenskou přeměnou
Stavební obzor. 2012, 21(7), 205-209. ISSN 1805-2576.

Kočí, J., Kočí, V., Maděra, J., Fiala, L., Jerman, M., Pavlík, Z., Černý, R.
Počítačová simulace a experimentální ověření efektivního součinitele tepelné vodivosti dutinových cihel
Stavební obzor. 2012, 21(6), 169-172. ISSN 1805-2576.

Pavlík, Z., Žumár J., Pavlíková, M., Černý, R.
Využití Boltzmannovy transformace pro stanovení parametrů transportu vodní páry ve stavebních materiálech
Stavební obzor. 2012, 21(6), 173-176. ISSN 1805-2576.

Keppert, M., Michalko O., Pavlík, Z., Černý, R.
Strength and elasticity of mortar with municipal solid waste incineration ash
Advanced Materials Research. 2012, 2012(584), 220., PCM-Pr-30. ISSN 1022-6680.

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Volfová P., Keppert, M., Černý, R.
Effect of Fine-Ground Ceramic Admixture on Early Age Properties of Cement Paste
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, 63(63), 615-618. ISSN 2010-376X.

Keppert, M., Pavlík, Z., Žumár J., Černý, R.
Durability of mortar with high content of Municipal Solid Waste Incineration bottom ash
International Proceedings of Computer Science and Information Technology. 2012, 2/(28), 137-142. ISSN 2010-460X.

Keppert, M., Pavlík, Z., Černý, R., Reiterman P.
Properties of Concrete with Municipal Solid Waste Incinerator Bottom Ash
International Proceedings of Computer Science and Information Technology. 2012, 28(28), 127-131. ISSN 2010-460X.

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Volfová P., Kaulich V., Trník, A., Ondruška J., Zmeškal O., Černý, R.
Properties of a New Type of Plaster Containing Phase-Change Material
International Proceedings of Computer Science and Information Technology. 2012, 28(28), 122-126. ISSN 2010-460X.

Pavlík, Z., Kočí, J., Pavlíková, M., Černý, R.
Experimental and Computational Analysis of Hygrothermal Performance of an Interior Thermal Insulation System
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, 61(61), 1235-1241. ISSN 2010-376X.

Pavlík, Z., Keppert, M., Pavlíková, M., Černý, R.
Investigation of the Effectiveness of Siloxane Hydrophobic Injection for Renovation of Damp Brick Masonry
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, 61(61), 1231-1234. ISSN 2010-376X.

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Fiala, L., Benešová H., Mihulka J., Černý, R.
Analysis of chloride transport and storage properties of high performance concrete modified by fly ash addition as an effective tool for assessment of its durability
WIT Transactions on the Built Environment. 2010, 2010(112), 343-354. ISSN 1743-3509.
https://doi.org/10.2495/HPSM100321

Kočí, J., Žumár J., Pavlík, Z., Černý, R.
Application of Genetic Algorithm for Determination of Water Vapor Diffusion Parameters of Building Materials
Journal of Building Physics. 2012, 35(3), 238-250. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259111418330

Pavlík, Z., Žumár J., Pavlíková, M., Černý, R.
A Boltzmann Transformation Method for Investigation of Water Vapor Transport in Building Materials
Journal of Building Physics. 2012, 35(3), 213-223. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259111418329

Pavlík, Z., Žumár J., Medveď, I., Černý, R.
Water vapor adsorption in porous building materials: experimental measurement and theoretical analysis
Transport in Porous Media. 2012, 91(3), 939-954. ISSN 0169-3913.
https://doi.org/10.1007/s11242-011-9884-9

Pavlík, Z., Keppert, M., Pavlíková, M., Volfová P., Černý, R.
Application of MSWI Bottom Ash as Alternative Aggregate in Cement Mortar
WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2011, III(148), 335-342. ISSN 1743-3541.
https://doi.org/10.2495/RAV110311

Pavlík, Z., Keppert, M., Pavlíková, M., Volfová P., Černý, R.
Environmental Friendly Concrete Production Using Municipal Solid Waste Incineration Materials
WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2011, III(148), 325-334. ISSN 1743-3541.
https://doi.org/10.2495/RAV110301

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Černý, R.
Transport iontů anorganických solí ve vápenné omítce modifikované metakaolinem
Stavební obzor. 2011, 20(7), 209-213. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Vejmelková, E., Pavlíková, M., Keppert, M., Černý, R.
Characterization of Building Stones Involved in Historical Masonry
Advanced Materials Research. 2011, 324(1), 388-391. ISSN 1022-6680.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.324.388

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Maděra, J., Černý, R.
New type of lime plaster with pozzolana admixture for renewal of historical buildings
Advanced Materials Research. 2011, 324(1), 336-339. ISSN 1022-6680.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.324.336

Pavlík, Z., Fiala, L., Maděra, J., Pavlíková, M., Černý, R.
Computational modelling of coupled water and salt transport in porous materials using diffusion-advection model
Journal of the Franklin Institute. 2011, 348(7), 1547-1587. ISSN 0016-0032.
https://doi.org/10.1016/j.jfranklin.2010.06.014

Keppert, M., Pavlík, Z., Vejmelková, E., Černý, R., Šyc M.
Popeloviny ze spalovny komunálního odpadu jako alternativní plnivo cementové malty
Stavební obzor. 2011, 20(3), 74-76. ISSN 1210-4027.

Pavlíková, M., Pavlík, Z., Keppert, M., Černý, R.
Salt transport and storage parameters of renovation plasters and their possible effects on restored buildings' walls
Construction and Building Materials. 2011, 25(3), 1205-1212. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.09.034

Keppert, M., Reiterman P., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Jerman, M., Černý, R.
Municipal solid waste incineration ashes and their potential for partial replacement of Portland cement and fine aggregates in concrete
Cement Wapno Beton. 2010, 15/77(4), 187-193. ISSN 1425-8129.

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Fiala, L., Černý, R.
Analýza difúze a advekce chloridových iontů v cementové maltě
Stavební obzor. 2010, 19(3), 73-76. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Vejmelková, E., Fiala, L., Černý, R.
Effect of Moisture on Thermal Conductivity of Lime-Based Composites
International Journal of Thermophysics. 2009, 30(6), 1999-2014. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-009-0650-y

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Keppert, M., Pernicová R., Fiala, L., Mihulka J., Benešová H., Černý, R.
Transport a akumulace solí v omítkách určených pro sanace stavebních konstrukcí
Stavební obzor. 2009, 18(9), 277-282. ISSN 1210-4027.

Suchorab, Z., Sobczuk H., Černý, R., Pavlík, Z., De Miguel R.S.
Sensitivity Range Determination of Surface TDR Probes
Environment Protection Engineering. 2009, 35(3), 179-189. ISSN 0324-8828.

Pavlík, Z., Fiala, L., Černý, R.
Analysis of Dielectric Mixing Models for the Moisture Assessment of Porous Building Materials
Pollack Periodica, An International Journal for Engineering and Information Sciences. 2009, 4(2), 79-88. ISSN 1788-1994.
https://doi.org/10.1556/Pollack.4.2009.2.8

Pavlík, Z., Mihulka J., Pavlíková, M., Černý, R.
Sledování současného transportu vlhkosti a chloridových iontů v rámci vertikálně uspořádaného sorpčního experimentu
Stavební obzor. 2009, 18(5), 141-144. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Černý, R.
Metoda TDR a její aplikace při měření obsahu vlhkosti v porézních materiálech
Stavební obzor. 2009, 18(4), 118-123. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Vejmelková, E., Pavlíková, M., Fiala, L., Černý, R.
Vliv vlhkosti na tepelnou vodivost vápenných kompozitů
Stavební obzor. 2009, 18(3), 65-71. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Černý, R.
Hygrothermal Performance Study of an Innovative Interior Thermal Insulation System
Applied Thermal Engineering. 2009, 29(10), 1941-1946. ISSN 1359-4311.
https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2008.09.013

Pavlík, Z., Fiala, L., Černý, R.
Determination of Moisture Content of Hygroscopic Building Materials Using Time Domain Reflectometry
Journal of Applied Sciences. 2008, 8(9), 1732-1737. ISSN 1812-5654.
https://doi.org/10.3923/jas.2008.1732.1737

Pavlík, Z., Jerman, M., Černý, R.
Návrh a posouzení vnitřního tepelně izolačního systému na bázi hydrofilní minerální vlny
Stavební obzor. 2008, 17(5), 134-137. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Michálek P., Pavlíková, M., Kopecká I., Maxová I., Černý, R.
Water and Salt Transport and Storage Properties of Mšené Sandstone
Construction and Building Materials. 2008, 22(8), 1736-1748. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2007.05.010

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Fiala, L., Černý, R.
Parametry transportu kapalné vlhkosti a síranů mšenského pískovce
Stavební obzor. 2008, 17(4), 110-113. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Černý, R.
Experimental Assessment of Hygrothermal Performance of an Interior Thermal Insulation System Using a Laboratory Technique Simulating On-Site Conditions
Energy and Buildings. 2008, 40(5), 673-678. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2007.04.019

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Černý, R.
Salt Binding Parameters of Ceramic Bricks
Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2007, 7(-), 61-64. ISSN 1505-8425.

Pavlík, Z., Fiala, L., Pavlíková, M., Černý, R.
Transportní parametry vody a chloridů materiálů historických budov
Stavební obzor. 2007, 16(6), 174-178. ISSN 1210-4027.

Pavlíková, M., Pavlík, Z., Fiala, L., Černý, R., Sobczuk H., Suchorab, Z.
Application of Time-Domain Reflectometry Method for Measuring Moisture Content in Porous Building Materials
Trends in Applied Sciences Research. 2007, 2(3), 188-200. ISSN 1819-3579.

Pavlík, Z., Fiala, L., Černý, R., Sobczuk H., Suchorab, Z.
Využití homogenizačních principů při kalibraci metody TDR
Stavební obzor. 2007, 16(3), 74-80. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Michálek P., Pavlíková, M., Černý, R., Kopecká I., Maxová I.
Mšenský pískovec z pohledu transportu a akumulace vlhkosti a solí - část 1
Stavební obzor. 2007, 16(2), 33-40. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Fiala, L., Černý, R., Sobczuk H., Suchorab, Z.
Application of TDR Method for Determination of Moisture Content in Calcium Silicate
Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2006, 6(1), 97-100. ISSN 1505-8425.

Fiala, L., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Černý, R.
Calculation of Moisture Diffusivity and Chloride Diffusion Coefficient of Sandstone Using Data from a Single Experiment
Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2006, 6(1), 21-24. ISSN 1505-8425.

Pavlík, Z., Michálek P., Černý, R.
Experimental Assesment of Hygrothermal Performance of a Building Envelope with Hydrophilic Mineral Wool Thermal Insulation in Semi-Scale Conditions
Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2006, 6(1), 101-104. ISSN 1505-8425.