Zbyšek Pavlík

prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D.

prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D.

Email

pavlikz@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 4371

Kancelář

D1048a

Vzdělání

2000 Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Pozemní stavby a konstrukce

2003 Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Fyzikální a materiálové inženýrství, Disertační práce: Development of a Semi-Scale Technique for the Assessment of Hygrothermal Performance of Multi-Layered Systems of Building Materials

2010 jmenován docentem na ČVUT v Praze, obor Teorie stavebních konstrukcí a materiálů, Habilitační práce: Identification of Parameters Describing the Coupled Moisture and Salt Transport in Porous Building Materials

2014 jmenován profesorem na ČVUT v Praze, obor Teorie stavebních konstrukcí a materiálů

Zaměstnání a praxe

2014 - dosud Profesor, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2007 - 2014 Docent, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2003 - 2007 Odborný asistent, Katedra stavební mechaniky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2000 - 2003 Ph.D. student, Katedra stavební mechaniky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

1999 - 2000 Jiran Kohout architekti s.r.o. – projekční praxe

Výzkumná činnost

Stanovení tepelných a vlhkostních vlastností porézních stavebních materiálů experimentální a teoretická analýza transportu a akumulace anorganických solí v porézních materiálech, testování materiálů a stavebních konstrukcí v podmínkách diferenčního klimatu, aplikace druhotných surovinových zdrojů při výrobě stavebních materiálů vyšších užitných vlastností, studium PCM materiálů a jejich implementace do stavebních konstrukcí, vývoj nových typů kompozitních materiálů nahrazujících částečně pojivo na bázi Portlandského cementu, analýza trvanlivosti stavebních materiálů a jejich degradace, studium vazby SiO2 v cementové matrici, spolupráce s praxí při stavebnětechnickém průzkumu sanovaných objektů a při určování charakteristik materiálů, vedoucí akreditované laboratoře OL 123, člen Technické komise pro akreditaci zkušebních laboratoří působících v oblasti stavebnictví (ČIA, o.p.s.).

Publikace

1 monografie, 3 knihy, 2 vysokoškolská přednášková skripta, 150 článků v databázi WoS, 404 článků - v mezinárodních recenzovaných časopisech neuvedených v databázi WoS, příspěvků na mezinárodních konferencích, článků v českých recenzovaných časopisech, a příspěvků ve sbornících českých a slovenských konferencí, 5 užitných vzorů, 5 funkčních vzorků, 3 autorizované softwary, 735 citací v databázi WoS, h-index 19 (WoS).

 

 

Bakalářské předměty

Magisterské předměty

Doktorské předměty

Pavlíková, M.; Pavlík, Z.; Matiašovský, P.
Water Vapour Storage Capacity of Masonry Renovation Plasters Contaminated with Chlorides
Materials Science (Medžiagotyra). 2018, 24(4), 437-442. ISSN 2029-7289.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.24.4.19434

Fořt, J.; Trník, A.; Pavlíková, M.; Pavlík, Z.; Černý, R.
Fabrication of Dodecanol/Diatomite Shape-Stabilized PCM and Its Utilization in Interior Plaster
International Journal of Thermophysics. 2018, 39 ISSN 1572-9567.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2459-z

Pavlíková, M.; Pokorný, J.; Jankovský, O.; Záleská, M.; Martin, V.; Souček, K.; Pavlík, Z.
The Effect of the Sodium Sulphate Solution Exposure on Properties and Mechanical Resistanc of Different Kinds of Renders
Ceramics-Silikáty. 2018, 62(4), 311-324. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2018.0027

Kočí, V.; Kočí, J.; Maděra, J.; Pavlík, Z.; Gu, X.; Zhang, W.; Černý, R.
Thermal and hygric assessment of an inside-insulated brick wall: 2D critical experiment and computational analysis 
Journal of Building Physics. 2018, 41(6), 497-520. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259117750495

Pavlíková, M.; Zemanová, L.; Pokorný, J.; Záleská, M.; Jankovský, O.; Lojka, M.; Sedmidubský, D.; Pavlík, Z.
Valorization of wood chips ash as an eco-friendly mineral admixture in mortar mix design
Waste Management. 2018, 80 89-100. ISSN 0956-053X.
https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.09.004

Fořt, J.; Pavlík, Z.; Černý, R.; Beran, P.
Complex assessment of reconstruction works on an institutional building: A case study
Journal of Cleaner Production. 2018, 202 871-882. ISSN 1879-1786.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.08.197

Záleská, M.; Pavlíková, M.; Pokorný, J.; Jankovský, O.; Pavlík, Z.; Černý, R.
Structural, mechanical and hygrothermal properties of lightweight concrete based on the application of waste plastics
Construction and Building Materials. 2018, 180 1-11. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.05.250

Záleská, M.; Pavlíková, M.; Jankovský, O.; Lojka, M.; Pivák, A.; Pavlík, Z.
Experimental Analysis of MOC Composite with a Waste-Expanded Polypropylene-Based Aggregate
Materials. 2018, 11(6), ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma11060931

Záleská, M.; Pavlíková, M.; Jankovský, O.; Pokorný, J.; Pavlík, Z.
Lightweight concrete made with waste expanded polypropylene-based aggregate and synthetic coagulated amorphous silica
Ceramics-Silikáty. 2018, 66(3), 221-232. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2018.0015

Záleská, M.; Pavlík, Z.; Scheinherrová, L.; Pokorný, J.; Trník, A.; Svora, P.; Fořt, J.; Jankovský, O. et al.
Biomass ash‑based mineral admixture prepared from municipal sewage sludge and its application in cement composites
Clean Technologies and Environmental Policy. 2018, 20(1), 159-171. ISSN 1618-9558.
https://doi.org/10.1007/s10098-017-1465-3

Záleská, M.; Pavlíková, M.; Pavlík, Z.; Jankovský, O.; Pokorný, J.; Tydlitát, V.; Svora, P.; Černý, R.
Physical and chemical characterization of technogenic pozzolans for the application in blended cements
Construction and Building Materials. 2018, 160 106-116. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.021

Fořt, J.; Pavlík, Z.; Trník, A.; Pavlíková, M.; Černý, R.
Effect of the Mode and Dynamics of Thermal Procesess on DSC-Acquired Phase-Chnage Temperature and Latent Heat of Different Kinds of PCM
Materials and Technology. 2017, 51(6), 919-924. ISSN 1580-2949.
https://doi.org/10.17222/mit.2017.026

Jankovský, O.; Pavlíková, M.; Sedmidubský, D.; Bouša, D.; Lojka, M.; Pokorný, J.; Záleská, M.; Pavlík, Z.
Study on pozzolana activity of wheat straw ash as potential admixture for blended cements
Ceramics - Silikaty. 2017, 61(4), 327-339. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2017.0032

Fořt, J.; Černý, R.; Konvalinka, P.; Pavlík, Z.; Beran, P.
EVALUATION OF THE APPLICATION OF A THERMAL INSULATION SYSTEM: IN-SITU COMPARISON OF SEASONAL AND DAILY CLIMATIC FLUCTUATIONS
Acta Polytechnica. 2017, 57(3), 159-166. ISSN 1210-2709.
https://doi.org/10.14311/AP.2017.57.0159

Rahhal, V.F.; Pavlík, Z.; Tironi, A; Castellano, C.C.; Trezza, M.A.; Černý, R.; Irassar, E.F.
Effect of cement composition on the early hydration of blended cements with natural zeolite
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2017, 128(2), 721-733. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-016-6007-4

Keppert, M.; Fořt, J.; Trník, A.; Koňáková, D.; Vejmelková, E.; Pokorný, J.; Svora, P.; Pavlík, Z. et al.
Behavior of Sandstones Under Heat Treatment
International Journal of Thermophysics. 2017, 38(4), ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-017-2191-0

Fořt, J.; Pavlík, Z.; Pavlíková, M.; Záleská, M.; Trník, A.; Jankovský, O.
Preparation of Puzzolana Active Two Component Composite for Latent Heat Storage
Ceramics - Silikaty. 2016, 60(4), 291-298. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2016.0044

Keppert, M.; Žumár, J.; Čáchová, M.; Koňáková, D.; Svora, P.; Pavlík, Z.; Vejmelková, E.; Černý, R.
Water Vapor Diffusion and Adsorption of Sandstones: Influence of Rock Texture and Composition
Advances in Materials Science and Engineering. 2016, 2016 ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2016/8039748

Pavlík, Z.; Fořt, J.; Pavlíková, M.; Pokorný, J.; Trník, A.; Černý, R.
Modified lime-cement plasters with enhanced thermal and hygric storage capacity for moderation of interior climate
Energy and Buildings. 2016, 126 113-127. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.05.004

Pavlík, Z.; Trník, A.; Kulovaná, T.; Scheinherrová, L.; Rahhal, V.; Irassar, E.; Černý, R.
DSC and TG Analysis of a Blended Binder Based on Waste Ceramic Powder and Portland Cement
International Journal of Thermophysics. 2016, 37(3), ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-016-2043-3

Antepara, I.; Pavlík, Z.; Žumár, J.; Pavlíková, M.; Černý, R.
Properties of Hydrophilic Mineral Wool for Desalination of Historical Masonry
Materials Science. 2016, 22(1), 88-93. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.1.7333

Fořt, J.; Trník, A.; Scheinherrová, L.; Pavlík, Z.; Pavlíková, M.; Černý, R.
Thermal Properties of Cement Based Composites with Municipal Solid Waste Incinerator Fly Ash Accessed by Two Different Transient Methods
Materials Science. 2016, 22(1), 132-137. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.1.7203

Kulovaná, T.; Pokorný, J.; Keppert, M.; Pavlík, Z.; Černý, R.
Strength Development and Physical Properties of Cement Paste with Incorporated Ceramic Powder
Materials Science. 2016, 22(1), 82-87. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.1.7190

Pavlík, Z.; Fořt, J.; Záleská, M.; Pavlíková, M.; Trník, A.; Medveď, I.; Keppert, M.; Koutsoukos, P.G et al.
Energy-efficient thermal treatment of sewage sludge for its application in blended cements
Journal of Cleaner Production. 2016, 2016(112), 409-419. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.072

Fořt, J.; Pavlík, Z.; Ďurana, K.; Černý, R.
Effect of Sandstone Anisotropy on its Heat and Moisture Transport Properties
Materials Science. 2015, 21(3), 455-459. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.21.3.7202

Antepara, I.; Fiala, L.; Pavlík, Z.; Černý, R.
Moisture Dependent Thermal Properties of Hydrophilic Mineral Wool: Application of the Effective Media Theory
Materials Science. 2015, 21(3), 449-454. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.21.3.7334

Keppert, M.; Siddique, J.; Pavlík, Z.; Černý, R.
Wet-Treated MSWI Fly Ash Used as Supplementary Cementitious Material
Advances in Materials Science and Engineering. 2015, 2015 ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2015/842807

Pavlík, Z.; Jerman, M.; Fořt, J.; Černý, R.
Monitoring Thermal Performance of Hollow Bricks with Different Cavity Fillers in Difference Climate Conditions
International Journal of Thermophysics. 2015, 36(2-3), 557-568. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-014-1752-8

Suchorab, Z.; Barnat-Hunek, D.; Smarzewski, P.; Pavlík, Z.; Černý, R.
Free of volatile organic compounds protection against moisture in building materials
ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S. 2014, 21(3), 401-411. ISSN 1898-6196.
https://doi.org/10.2478/eces-2014-0029

Pavlík, Z.; Fiala, L.; Jerman, M.; Vejmelková, E.; Pavlíková, M.; Keppert, M.; Černý, R.
Theoretical and Experimental Analysis of Moisture-Dependent Thermal Conductivity of Lightweight Ceramic Bricks
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(12), 1912-1921. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1369-8

Fořt, J.; Pavlík, Z.; Žumár, J.; Pavlíková, M.; Černý, R.
Effect of temperature on water vapor transport properties
Journal of Building Physics. 2014, 38(2), 156-169. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259114532612

Pavlík, Z.; Trník, A.; Keppert, M.; Pavlíková, M.; Žumár, J.; Černý, R.
Experimental Investigation of the Properties of Lime-Based Plaster-Containing PCM for Enhancing the Heat-Storage Capacity of Building Envelopes
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(3-4), 767-782. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-013-1550-8

Kočí, V.; Maděra, J.; Fořt, J.; Žumár, J.; Pavlíková, M.; Pavlík, Z.; Černý, R.
Service Life Assessment of Historical Building Envelopes Constructed Using Different Types of Sandstone: A Computational Analysis Based on Experimental Input Data
The Scientific World Journal. 2014, 2014(1), ISSN 1537-744X.
https://doi.org/10.1155/2014/802509

Pavlík, Z.; Keppert, M.; Pavlíková, M.; Žumár, J.; Fořt, J.; Černý, R.
Mechanical, hygric, and durability properties of cement mortar with MSWI bottom ash as partial silica sand replacement
Cement Wapno Beton. 2014, 19(2), 67-+. ISSN 1425-8129.

Pavlík, Z.; Jerman, M.; Trník, A.; Kočí, V.; Černý, R.
Effective thermal conductivity of hollow bricks with cavities filled by air and expanded polystyrene
Journal of Building Physics. 2014, 37(4), 436-448. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259113499214

Pavlík, Z.; Fiala, L.; Černý, R.
Experimental Assessment of Thermal Conductivity of a Brick Block with Internal Cavities Using a Semi-scale Experiment
International Journal of Thermophysics. 2013, 34(5), 909-915. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1332-8

Pavlík, Z.; Fiala, L.; Vejmelková, E.; Černý, R.
Application of Effective Media Theory for Determination of Thermal Properties of Hollow Bricks as a Function of Moisture Content
International Journal of Thermophysics. 2013, 34(5), 894-908. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1183-3

Pavlík, Z.; Trník, A.; Ondruška, J.; Keppert, M.; Pavlíková, M.; Volfová, P.; Kaulich, V.; Černý, R.
Apparent Thermal Properties of Phase-Change Materials: An Analysis Using Differential Scanning Calorimetry and Impulse Method
International Journal of Thermophysics. 2013, 34(5), 851-864. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1169-1

Pavlík, Z.; Černý, R.
Determination of Moisture Diffusivity as a Function of Both Moisture and Temperature
International Journal of Thermophysics. 2012, 33(8), 1704-1714. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-011-1006-y

Pavlík, Z.; Mihulka, J.; Fiala, L.; Černý, R.
Application of Time-Domain Reflectometry for Measurement of Moisture Profiles in a Drying Experiment
International Journal of Thermophysics. 2012, 33(8), 1661-1673. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-011-1020-0

Keppert, M.; Pavlík, Z.; Tydlitát, V.; Volfová, P.; Švarcová, s.; Šyc, M.; Černý, R.
Properties of municipal solid waste incineration ashes with respect to their separation temperature
Waste Management & Research. 2012, 30(10), 1041-1048. ISSN 0734-242X.
https://doi.org/10.1177/0734242X12448513

Kočí, J.; Žumár, J.; Pavlík, Z.; Černý, R.
Application of Genetic Algorithm for Determination of Water Vapor Diffusion Parameters of Building Materials
Journal of Building Physics. 2012, 35(3), 238-250. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259111418330

Pavlík, Z.; Žumár, J.; Pavlíková, M.; Černý, R.
A Boltzmann Transformation Method for Investigation of Water Vapor Transport in Building Materials
Journal of Building Physics. 2012, 35(3), 213-223. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259111418329

Pavlík, Z.; Žumár, J.; Medveď, I.; Černý, R.
Water vapor adsorption in porous building materials: experimental measurement and theoretical analysis
Transport in Porous Media. 2012, 91(3), 939-954. ISSN 0169-3913.
https://doi.org/10.1007/s11242-011-9884-9

Pavlík, Z.; Keppert, M.; Pavlíková, M.; Volfová, P.; Černý, R.
Application of MSWI Bottom Ash as Alternative Aggregate in Cement Mortar
WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2011, III(148), 335-342. ISSN 1743-3541.
https://doi.org/10.2495/RAV110311

Pavlík, Z.; Keppert, M.; Pavlíková, M.; Volfová, P.; Černý, R.
Environmental Friendly Concrete Production Using Municipal Solid Waste Incineration Materials
WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2011, III(148), 325-334. ISSN 1743-3541.
https://doi.org/10.2495/RAV110301

Pavlík, Z.; Vejmelková, E.; Pavlíková, M.; Keppert, M.; Černý, R.
Characterization of Building Stones Involved in Historical Masonry
Advanced Materials Research. 2011, 324(1), 388-391. ISSN 1022-6680.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.324.388

Pavlík, Z.; Pavlíková, M.; Maděra, J.; Černý, R.
New type of lime plaster with pozzolana admixture for renewal of historical buildings
Advanced Materials Research. 2011, 324(1), 336-339. ISSN 1022-6680.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.324.336

Pavlík, Z.; Fiala, L.; Maděra, J.; Pavlíková, M.; Černý, R.
Computational modelling of coupled water and salt transport in porous materials using diffusion-advection model
Journal of the Franklin Institute. 2011, 348(7), 1547-1587. ISSN 0016-0032.
https://doi.org/10.1016/j.jfranklin.2010.06.014

Pavlíková, M.; Pavlík, Z.; Keppert, M.; Černý, R.
Salt transport and storage parameters of renovation plasters and their possible effects on restored buildings' walls
Construction and Building Materials. 2011, 25(3), 1205-1212. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.09.034

Keppert, M.; Reiterman, P.; Pavlík, Z.; Pavlíková, M.; Jerman, M.; Černý, R.
Municipal solid waste incineration ashes and their potential for partial replacement of Portland cement and fine aggregates in concrete
Cement Wapno Beton. 2010, 15/77(4), 187-193. ISSN 1425-8129.

Pavlík, Z.; Vejmelková, E.; Fiala, L.; Černý, R.
Effect of Moisture on Thermal Conductivity of Lime-Based Composites
International Journal of Thermophysics. 2009, 30(6), 1999-2014. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-009-0650-y

Suchorab, Z.; Sobczuk, H.; Černý, R.; Pavlík, Z.; De Miguel, R.S.
Sensitivity Range Determination of Surface TDR Probes
Environment Protection Engineering. 2009, 35(3), 179-189. ISSN 0324-8828.

Pavlík, Z.; Černý, R.
Hygrothermal Performance Study of an Innovative Interior Thermal Insulation System
Applied Thermal Engineering. 2009, 29(10), 1941-1946. ISSN 1359-4311.
https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2008.09.013

Pavlík, Z.; Michálek, P.; Pavlíková, M.; Kopecká, I.; Maxová, I.; Černý, R.
Water and Salt Transport and Storage Properties of Mšené Sandstone
Construction and Building Materials. 2008, 22(8), 1736-1748. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2007.05.010

Pavlík, Z.; Černý, R.
Experimental Assessment of Hygrothermal Performance of an Interior Thermal Insulation System Using a Laboratory Technique Simulating On-Site Conditions
Energy and Buildings. 2008, 40(5), 673-678. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2007.04.019

Pavlík, Z.; Jiřičková, M.; Černý, R.; Sobczuk, H.; Suchorab, Z.
Determination of Moisture Diffusivity Using the Time Domain Reflectometry (TDR) Method
Journal of Building Physics. 2006, 30(1), 59-70. ISSN 1744-2591.

Pavlík, Z.; Jiřičková, M.; Pavlík, J.; Černý, R.
Interior Thermal Insulation System Based on Hydrophilic Mineral Wool
Journal of Building Physics. 2005, 29(1), 21-35. ISSN 1744-2591.

Černý, R.; Pavlík, Z.; Rovnaníková, P.
Experimental Analysis of Coupled Water and Chloride Transport in Cement Mortar
Cement and Concrete Composites. 2004, 26(6), 705-715. ISSN 0958-9465.