Vlastnosti, trvanlivost a chování lehkých maltových směsí s minerálními plnivy

Info

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2018 - 2020
Číslo projektu:

Předmětem projektu je komplexní analýza chemického a fyzikálního chování lehkých minerálních příměsí různého původu ve struktuře maltovin a vlivu těchto příměsí na vlastnosti matrice a pórového prostoru malt s důrazem na jejich trvanlivost, korozní odolnost a funkčnost. Základním rysem výzkumných prací, které budou provedeny v rámci projektu, je jejich komplexnost. Navržené experimentální postupy zahrnují fyzikální, chemickou a mineralogickou charakterizaci surovin, studium pucolánové aktivity, vícestupňový návrh a vývoj lehkých kompozitních malt a podrobné testy jejich struktury, chemického a mineralogického složení, fyzikálních parametrů, mechanických a lomově-mechanických vlastností, transportních a akumulačních parametrů vlhkosti, tepla a solí. V rámci experimentální analýzy je studována také trvanlivost a korozní odolnost vyvinutých malt. Komplexní přístup k řešení umožní dosáhnout vyšší úrovně porozumění chemických a fyzikálních procesů probíhajících ve vyvinutých maltách než v případě analýzy několika základních parametrů, která je obvyklá v řadě současných výzkumných studií.

 

Řešitel

Zbyšek Pavlík

2 2435 4371

Kancelář: D1048a