Analýza fyzikálních a chemických procesů při vysokoteplotním zatížení vysokohodnotných cementových kompozitů s hybridní

Info

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2015 - 2017
Číslo projektu:

Hlavním předmětem předloženého projektu je komplexní analýza fyzikálních a chemických procesů, ke kterým dochází při vysokoteplotním zatížení vysokohodnotných cementových kompozitů až do teploty 1200°C. Koncepce řešení projektu vychází z kombinace experimentálních metod pro charakterizaci materiálů, vyspělých technik pro vyšetřování materiálových parametrů během vystavení vysokým teplotám a specifických metod pro stanovení reziduálních vlastností materiálů po jejich vysokoteplotním zatížení. Nejdříve je řešena otázka základní charakterizace studovaných materiálů, která je detailně zaměřena na fyzikální a chemické degradační mechanismy. Dále jsou studovány mechanické a tepelné vlastnosti vybraných cementových kompozitů při jejich vysokoteplotním zatížení. Následně je provedeno experimentální stanovení reziduálních mechanických, vlhkostních a tepelných vlastností po teplotním namáhání. Závěrem jsou stanovené materiálové parametry vztaženy ke změnám struktury a složení materiálů, jejichž podrobná analýza bude provedena v rámci charakterizace studovaných materiálů.

Řešitel

Zbyšek Pavlík

2 2435 4371

Kancelář: D1048a