Jaroslav Pokorný

Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D.

Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D.

Email

jaroslav.pokorny@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 4688

Kancelář

D1045

Vzdělání

2012 Bc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Fyzikální a materiálové inženýrství, Bakalářská práce: Návrh a zkoušení vysokohodnotného betonu vyztuženého vlákny

2014 Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor fyzikální a materiálové inženýrství, Diplomová práce: Působení chemicky náročného prostředí na porézní stavební materiály

2018 Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Fyzikální a materiálové inženýrství, Disertační práce: Vliv aktivních křemičitanů na vlastnosti cementových kompozitů

Zaměstnání a praxe

2014 - nyní Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Výzkumná činnost

Návrh a modifikace silikátových kompozitních a geopolymerních materiálů, zkoušení materiálových charakteristik, pevnostní odolnosti, testy transportu vody/solných roztoků, stanovení tepelně-fyzykálních parametrů. Charakterizace porézní struktury materiálů metodou rtuťové porozimetrie (MIP).

Bakalářské předměty

Magisterské předměty

Doktorské předměty

Pavlík, Z., Pokorný, J., Pavlíková, M., Zemanová, L., Záleská, M., Vyšvařil M., Žižlavský T.
Mortars with Crushed Lava Granulate for Repair of Damp Historical Buildings
Materials. 2019, 12, 3557. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma12213557

Šejnoha M., Sýkora J., Vorel J., Kucíková L., Antoš J., Pokorný, J., Pavlík, Z.
Moisture induced strains in spruce from homogenization and transient moisture transport analysis
Computers and Structures. 2019, 220 114-130. ISSN 0045-7949.
https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2019.04.008

Pavlík, Z., Fořt, J., Pavlíková, M., Zemanová, L., Pokorný, J., Trník, A., Čítek D., Černý, R.
Properties of high-performance fiber-reinforced concrete after thermal treatment at high temperatures
Materials and Technology. 2019, 53(4), 481-487. ISSN 1580-2949.
https://doi.org/10.17222/mit.2018.050

Pavlíková, M., Zemanová, L., Pokorný, J., Záleská, M., Jankovský O., Lojka M., Pavlík, Z.
Influence of Wood-Based Biomass Ash Admixing on the Structural, Mechanical, Hygric, and Thermal Properties of Air Lime Mortars
Materials. 2019, 12(14), 2227. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma12142227

Jankovský O., Bartůněk V., Antončík F., Jiříčková A., Lauermannová A.M., Záleská, M., Pavlíková, M., Pokorný, J., Pavlík, Z.
Wood chips ash processing and its utilization in magnesium phosphate cement composites
Ceramics-Silikáty. 2019, 63(3), 267-276. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2019.0020

Rahhal V.F., Trezza M.A., Tironi A., Castellano C.C., Pavlíková, M., Pokorný, J., Irassar E.F., Janovský O., Pavlík, Z.
Complex characterization and behavior of waste fired brick powder-Portland cement system
Materials. 2019, 12, 1650. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma12101650

Pavlíková, M., Zemanová, L., Záleská, M., Pokorný, J., Lojka M., Jankovský O., Pavlík, Z.
Ternary Blended Binder for Production of a Novel Type of Lightweight Repair Mortar
Materials. 2019, 12(6), 966. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma12060996

Záleská, M., Pavlíková, M., Pokorný, J., Čítek D., Jankovský O., Pavlík, Z.
Lehký beton s využitím odpadního expandovaného polypropylenu a syntetické koagulované amorfní siliky
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2019, 19(1), 48-55. ISSN 1213-3116.

Haider U., Bittnar Z., Ali A., Kopecký L., Šmilauer V., Bittnar P., Pokorný, J.
Dry Separation of Brown Coal Fly Ash, Determination of Properties of Separated Parts, and Their Application in High Volume Cementitious Pastes
Periodica Polytechnica-Civil Engineering. 2017, 61(3), 590-601. ISSN 0553-6626.
https://doi.org/10.3311/PPci.9065

Ondruska J., Csaki S., Trnovcova V., Stubna I., Pokorný, J.
Influence of mechanical activation on DC conductivity of kaolin
Applied Clay Science. 2018, 154 36-42. ISSN 0169-1317.
https://doi.org/10.1016/j.clay.2017.12.038

Pavlíková, M., Pokorný, J., Jankovský O., Záleská, M., Martin V., Souček K., Pavlík, Z.
The Effect of the Sodium Sulphate Solution Exposure on Properties and Mechanical Resistanc of Different Kinds of Renders
Ceramics-Silikáty. 2018, 62(4), 311-324. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2018.0027

Pavlíková, M., Zemanová, L., Pokorný, J., Záleská, M., Jankovský O., Lojka M., Sedmidubský D., Pavlík, Z.
Valorization of wood chips ash as an eco-friendly mineral admixture in mortar mix design
Waste Management. 2018, 80 89-100. ISSN 0956-053X.
https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.09.004

Záleská, M., Pavlíková, M., Pokorný, J., Jankovský O., Pavlík, Z., Černý, R.
Structural, mechanical and hygrothermal properties of lightweight concrete based on the application of waste plastics
Construction and Building Materials. 2018, 180 1-11. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.05.250

Záleská, M., Pavlíková, M., Jankovský O., Pokorný, J., Pavlík, Z.
Lightweight concrete made with waste expanded polypropylene-based aggregate and synthetic coagulated amorphous silica
Ceramics-Silikáty. 2018, 66(3), 221-232. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2018.0015

Keppert, M., Vejmelková, E., Bezdička P., Doleželová, M., Čáchová M., Scheinherrová, L., Pokorný, J., Vyšvařil M., Rovnaníková, P., Černý, R.
Red-clay ceramic powders as geopolymer precursors: Consideration of amorphous portion and CaO content
Applied Clay Science. 2018, 161 82-89. ISSN 0169-1317.
https://doi.org/10.1016/j.clay.2018.04.019

Záleská, M., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Scheinherrová, L., Pokorný, J., Trník, A., Svora P., Fořt, J., Jankovský O., Suchorab, Z., Černý, R.
Biomass ash‑based mineral admixture prepared from municipal sewage sludge and its application in cement composites
Clean Technologies and Environmental Policy. 2018, 20(1), 159-171. ISSN 1618-954X.
https://doi.org/10.1007/s10098-017-1465-3

Záleská, M., Pavlíková, M., Pavlík, Z., Jankovský O., Pokorný, J., Tydlitát, V., Svora P., Černý, R.
Physical and chemical characterization of technogenic pozzolans for the application in blended cements
Construction and Building Materials. 2018, 160 106-116. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.021

Jankovský O., Pavlíková, M., Sedmidubský D., Bouša D., Lojka M., Pokorný, J., Záleská, M., Pavlík, Z.
Study on pozzolana activity of wheat straw ash as potential admixture for blended cements
Ceramics - Silikaty. 2017, 61(4), 327-339. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2017.0032

Pavlík, Z., Fořt, J., Pavlíková, M., Pokorný, J., Trník, A., Čítek D., Kolísko J., Černý, R.
Residuální vlastnosti vysokohodnotného vláknobetonu po vystavení vysokým teplotám
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2017, 17(2), 16-21. ISSN 1213-3116.

Keppert, M., Fořt, J., Trník, A., Koňáková, D., Vejmelková, E., Pokorný, J., Svora P., Pavlík, Z., Černý, R.
Behavior of Sandstones Under Heat Treatment
International Journal of Thermophysics. 2017, 38(4), 60. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-017-2191-0

Haider U., Bittnar Z., Kopecký L., Bittnar P., Němeček J., Ali A., Pokorný, J.
Mechanical behaviour and durability of high volume fly ash cementitious composites
Frattura ed Integrita Strutturale. 2016, 38 305-318. ISSN 1971-8993.
https://doi.org/10.3221/IGF-ESIS.38.41

Haider U., Bittnar Z., Kopecký L., Šmilauer V., Pokorný, J., Záleská, M., Prošek Z., Hrbek V.
DETERMINING THE ROLE OF INDIVIDUAL FLY ASH PARTICLES IN INFLUENCING THE VARIATION IN THE OVERALL PHYSICAL, MORPHOLOGICAL, AND CHEMICAL PROPERTIES OF FLY ASH
Acta Polytechnica. 2016, 56(4), 265-282. ISSN 1210-2709.
https://doi.org/10.14311/AP.2016.56.0265

Kulovaná T., Vejmelková, E., Pokorný, J., Siddique J., Keppert, M., Rovnaníková, P., Ondráček M., Keršner Z., Černý, R.
Engineering properties of composite materials containing waste ceramic dust from advanced hollow brick production as a partial replacement of Portland cement
Journal of Building Physics. 2016, 40(1), 17-34. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259115597228

Pavlík, Z., Fořt, J., Pavlíková, M., Pokorný, J., Trník, A., Černý, R.
Modified lime-cement plasters with enhanced thermal and hygric storage capacity for moderation of interior climate
Energy and Buildings. 2016, 126 113-127. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.05.004

Kulovaná T., Pokorný, J., Keppert, M., Pavlík, Z., Černý, R.
Strength Development and Physical Properties of Cement Paste with Incorporated Ceramic Powder
Materials Science (Medžiagotyra). 2016, 22(1), 82-87. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.1.7190