Jaroslav Pokorný

Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D.

Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D.

Email

jaroslav.pokorny@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 4688

Kancelář

D1045

Vzdělání

2012 Bc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Fyzikální a materiálové inženýrství, Bakalářská práce: Návrh a zkoušení vysokohodnotného betonu vyztuženého vlákny

2014 Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor fyzikální a materiálové inženýrství, Diplomová práce: Působení chemicky náročného prostředí na porézní stavební materiály

2018 Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Fyzikální a materiálové inženýrství, Disertační práce: Vliv aktivních křemičitanů na vlastnosti cementových kompozitů

Zaměstnání a praxe

2014 - nyní Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Výzkumná činnost

Návrh a modifikace silikátových kompozitních a geopolymerních materiálů, zkoušení materiálových charakteristik, pevnostní odolnosti, testy transportu vody/solných roztoků, stanovení tepelně-fyzykálních parametrů. Charakterizace porézní struktury materiálů metodou rtuťové porozimetrie (MIP).

Bakalářské předměty

Magisterské předměty

Doktorské předměty

Haider, U.; Bittnar, Z.; Ali, A.; Kopecký, L.; Šmilauer, V.; Bittnar, P.; Pokorný, J.
Dry Separation of Brown Coal Fly Ash, Determination of Properties of Separated Parts, and Their Application in High Volume Cementitious Pastes
Periodica Polytechnica-Civil Engineering. 2017, 61(3), 590-601. ISSN 0553-6626.
https://doi.org/10.3311/PPci.9065

Ondruska, J.; Csaki, S.; Trnovcova, V.; Stubna, I.; Pokorný, J. et al.
Influence of mechanical activation on DC conductivity of kaolin
Applied Clay Science. 2018, 154 36-42. ISSN 0169-1317.
https://doi.org/10.1016/j.clay.2017.12.038

Pavlíková, M.; Pokorný, J.; Jankovský, O.; Záleská, M.; Martin, V.; Souček, K.; Pavlík, Z.
The Effect of the Sodium Sulphate Solution Exposure on Properties and Mechanical Resistanc of Different Kinds of Renders
Ceramics-Silikáty. 2018, 62(4), 311-324. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2018.0027

Pavlíková, M.; Zemanová, L.; Pokorný, J.; Záleská, M.; Jankovský, O.; Lojka, M.; Sedmidubský, D.; Pavlík, Z.
Valorization of wood chips ash as an eco-friendly mineral admixture in mortar mix design
Waste Management. 2018, 80 89-100. ISSN 0956-053X.
https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.09.004

Záleská, M.; Pavlíková, M.; Pokorný, J.; Jankovský, O.; Pavlík, Z.; Černý, R.
Structural, mechanical and hygrothermal properties of lightweight concrete based on the application of waste plastics
Construction and Building Materials. 2018, 180 1-11. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.05.250

Záleská, M.; Pavlíková, M.; Jankovský, O.; Pokorný, J.; Pavlík, Z.
Lightweight concrete made with waste expanded polypropylene-based aggregate and synthetic coagulated amorphous silica
Ceramics-Silikáty. 2018, 66(3), 221-232. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2018.0015

Keppert, M.; Vejmelková, E.; Bezdička, P.; Doleželová, M.; Čáchová, M.; Scheinherrová, L.; Pokorný, J.; Vyšvařil, M. et al.
Red-clay ceramic powders as geopolymer precursors: Consideration of amorphous portion and CaO content
Applied Clay Science. 2018, 161 82-89. ISSN 0169-1317.
https://doi.org/10.1016/j.clay.2018.04.019

Záleská, M.; Pavlík, Z.; Scheinherrová, L.; Pokorný, J.; Trník, A.; Svora, P.; Fořt, J.; Jankovský, O. et al.
Biomass ash‑based mineral admixture prepared from municipal sewage sludge and its application in cement composites
Clean Technologies and Environmental Policy. 2018, 20(1), 159-171. ISSN 1618-9558.
https://doi.org/10.1007/s10098-017-1465-3

Záleská, M.; Pavlíková, M.; Pavlík, Z.; Jankovský, O.; Pokorný, J.; Tydlitát, V.; Svora, P.; Černý, R.
Physical and chemical characterization of technogenic pozzolans for the application in blended cements
Construction and Building Materials. 2018, 160 106-116. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.021

Jankovský, O.; Pavlíková, M.; Sedmidubský, D.; Bouša, D.; Lojka, M.; Pokorný, J.; Záleská, M.; Pavlík, Z.
Study on pozzolana activity of wheat straw ash as potential admixture for blended cements
Ceramics - Silikaty. 2017, 61(4), 327-339. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2017.0032

Keppert, M.; Fořt, J.; Trník, A.; Koňáková, D.; Vejmelková, E.; Pokorný, J.; Svora, P.; Pavlík, Z. et al.
Behavior of Sandstones Under Heat Treatment
International Journal of Thermophysics. 2017, 38(4), ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-017-2191-0

Haider, U.; Bittnar, Z.; Kopecký, L.; Bittnar, P.; Němeček, J.; Ali, A.; Pokorný, J.
Mechanical behaviour and durability of high volume fly ash cementitious composites
Frattura ed Integrita Strutturale. 2016, 38 305-318. ISSN 1971-8993.
https://doi.org/10.3221/IGF-ESIS.38.41

Haider, U.; Bittnar, Z.; Kopecký, L.; Šmilauer, V.; Pokorný, J.; Záleská, M.; Prošek, Z.; Hrbek, V.
DETERMINING THE ROLE OF INDIVIDUAL FLY ASH PARTICLES IN INFLUENCING THE VARIATION IN THE OVERALL PHYSICAL, MORPHOLOGICAL, AND CHEMICAL PROPERTIES OF FLY ASH
Acta Polytechnica. 2016, 56(4), 265-282. ISSN 1210-2709.
https://doi.org/10.14311/AP.2016.56.0265

Kulovaná, T.; Vejmelková, E.; Pokorný, J.; Siddique, J.; Keppert, M.; Rovnaníková, P.; Ondráček, M.; Keršner, Z. et al.
Engineering properties of composite materials containing waste ceramic dust from advanced hollow brick production as a partial replacement of Portland cement
Journal of Building Physics. 2016, 40(1), 17-34. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259115597228

Pavlík, Z.; Fořt, J.; Pavlíková, M.; Pokorný, J.; Trník, A.; Černý, R.
Modified lime-cement plasters with enhanced thermal and hygric storage capacity for moderation of interior climate
Energy and Buildings. 2016, 126 113-127. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.05.004

Kulovaná, T.; Pokorný, J.; Keppert, M.; Pavlík, Z.; Černý, R.
Strength Development and Physical Properties of Cement Paste with Incorporated Ceramic Powder
Materials Science. 2016, 22(1), 82-87. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.1.7190