Lucie Zemanová

Ing. Lucie Zemanová

Ing. Lucie Zemanová

Email

lucie.zemanova@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 4688

Kancelář

D1045

Vzdělání

2015 Bc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Konstrukce pozemních staveb, Bakalářská práce: Experimentální analýza vlastností historických cihel

2017 Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Materiálové inženýrství, Diplomová práce: Vliv vnitřní a vnější hydrofobizace na vlastnosti modifikovaných vápenných omítek


dosud Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Fyzikální a materiálové inženýrství, Disertační práce: Výzkum a vývoj kompozitů obsahujících popílek z biomasy

Zaměstnání a praxe

2017 - nyní Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2014 - 2016 Pomocná vědecká síla, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
   
Výzkumná činnost

Měření základních, vlhkostních, mechanických a tepelných vlastností stavebních materiálů.

Pavlíková, M.; Zemanová, L.; Pokorný, J.; Záleská, M.; Jankovský, O.; Lojka, M.; Sedmidubský, D.; Pavlík, Z.
Valorization of wood chips ash as an eco-friendly mineral admixture in mortar mix design
Waste Management. 2018, 80 89-100. ISSN 0956-053X.
https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.09.004