Anton Trník

doc. RNDr. Anton Trník, Ph.D.

doc. RNDr. Anton Trník, Ph.D.

Email

anton.trnik@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 4771

Kancelář

D1065

Vzdělání

2014 doc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Teórie stavebních konstrukcí a materiálů, Disertační práce: Application of a Thermomechanical Analysis to the Study of Building Ceramics
2006 Ph.D., Fakulta prírodných vied, UKF v Nitre, obor Fyzika kondenzovaných látok a akustika, Disertační práce: Termomechanická analýza elektrokeramiky
2003 Mgr., Fakulta prírodných vied, UKF v Nitre, obor: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii Fyzika – Informatika, Diplomová práce: Numerické riešenie fyzikálnych problémov s grafickou interpretáciou
Zaměstnání a praxe

2014 - nyní Docent, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2010 - 2014 Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Výzkumná činnost

Fyzika kondenzovaných látek a akustika, termofyzikálne vlastností materiálů, experimentální a teoretické studium termofyzikálnych a mechanických vlastností stavebných materiálů a keramik v závislosti na teplotě. Metody měření, kterými se zabývám jsou: dilatometrie (TDA), termomechanická analýza (mf-TMA), záblesková metoda měření teplotní vodivosti, metoda horkého drátu, inverzní metody měření teplotní vodivosti, diferenční termická analýza (DTA), diferenční kompenzační kalorimetrie (DSC) a termogravimetrie (TGA)

 

Bakalářské předměty

Magisterské předměty

Medveď, I., Jurči M., Trník, A.
Determination of phase change temperature of materials from adiabatic scanning calorimetry data
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2023, 148(4), 1693-1704. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-022-11335-2

Csáki Š., Štubňa I., Kaljuvee T., Dobroň P., Lukáč F., Trník, A.
Electric properties of anorthite ceramics prepared from illitic clay and oil shale ash
Journal of Materials Research and Technology. 2022, 21 4164-4173. ISSN 2238-7854.
https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2022.11.030

Csáki Š., Sunitrová I., Lukáč F., Łagód G., Trník, A.
Thermal Properties of Illite-Zeolite Mixtures up to 1100 °C
Materials. 2022, 15(9), 1-15., 3029. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma15093029

Húlan T., Obert F., Ondruška J., Štubňa I., Trník, A.
The sonic resonance method and the impulse excitation technique: A comparison study
Applied Sciences. 2021, 11(22), 1-9., 10802. ISSN 2076-3417.
https://doi.org/10.3390/app112210802

Ondruška J., Húlan T., Sunitrová I., Csáki Š., Łagód G., Struhárová A., Trník, A.
Thermophysical Properties of Kaolin–Zeolite Blends up to 1100 °C
Crystals. 2021, 11(2), 1-17., 165. ISSN 2073-4352.
https://doi.org/10.3390/cryst11020165

Al-Shantir O., Csáki Š., Ondro T., Keppert, M., Minárik P., Vrabec M., Trník, A.
Mechanical-acoustic study of electroporcelain mixture made under different compression pressures
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2020, 142(5), 1759-1766. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-020-09908-0

Húlan T., Štubňa I., Ondruška J., Csáki Š., Lukač F., Mánik M., Vozár L., Ozolins J., Kaljuvee T., Trník, A.
Young’s Modulus of Different Illitic Clays During Heating and Cooling Stage of Firing
Materials. 2020, 13 1-14., 4968. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma13214968

Húlan T., Štubňa I., Ondruška J., Trník, A.
The Influence of Fly Ash on Mechanical Properties of Clay-Based Ceramics
Minerals. 2020, 10(10), 1-12., 930. ISSN 2075-163X.
https://doi.org/10.3390/min10100930

Lakatos Á., Trník, A.
Thermal Diusion in Fibrous Aerogel Blankets
Energies. 2020, 13(4), 1-9., 823. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en13040823

Štubňa I., Mánik M., Húlan T., Trník, A.
Development of stress on quartz grain in illite ceramics during cooling stage of firing
Journal of the Ceramic Society of Japan. 2020, 128(3), 117-123. ISSN 1882-0743.
https://doi.org/10.2109/jcersj2.19169

Kočí, V., Fořt, J., Maděra, J., Scheinherrová, L., Trník, A., Černý, R.
Correction of errors in DSC measurements using detailed modeling of thermal phenomena in calorimeter-sample system
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2020, 69(10), 8178-8186. ISSN 0018-9456.
https://doi.org/10.1109/TIM.2020.2987454

Ondro T., Al-Shantir O., Csáki Š., Lukáč F., Trník, A.
Kinetic analysis of sinter-crystallization of mullite and cristobalite from kaolinite
Thermochimica Acta. 2019, 678, 178312. ISSN 0040-6031.
https://doi.org/10.1016/j.tca.2019.178312

Fořt, J., Novotný R., Vejmelková, E., Trník, A., Rovnaníková, P., Keppert, M., Pommer, V., Černý, R.
Characterization of geopolymers prepared using powdered brick
Journal of Materials Research and Technology. 2019, 8(6), 6253-6261. ISSN 2238-7854.
https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2019.10.019

Medveď, I., Trník, A.
Fitting of heat capacity peaks of PCMs with a theoretical formula
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2019, 138(4), 2597-2603. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-019-08125-8

Al-Shantir O., Csáki Š., Veverka J., Trník, A.
The influence of compression pressure on thermal expansion, bulk density, and Young’s modulus of electroporcelain mixture up to 1100 °C
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2019, 138(3), 2035-2042. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-019-08490-4

Ondro T., Húlan T., Al-Shantir O., Csáki Š., Václavů T., Trník, A.
Kinetic analysis of the formation of high-temperature phases in an illite-based ceramic body using thermodilatometry
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2019, 138(3), 2289-2294. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-019-08781-w

Fořt, J., Černý, R., Novotný R., Trník, A.
Preparation and characterization of novel plaster with improved thermal energy storage performance
Energies. 2019, 12(17), 3318. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en12173318

Pavlík, Z., Fořt, J., Pavlíková, M., Zemanová, L., Pokorný, J., Trník, A., Čítek D., Černý, R.
Properties of high-performance fiber-reinforced concrete after thermal treatment at high temperatures
Materials and Technology. 2019, 53(4), 481-487. ISSN 1580-2949.
https://doi.org/10.17222/mit.2018.050

Trník, A., Štubňa I., Ondruška J., Šín P., Csáki Š.
Young's Modulus of Prefired Quartz Porcelain in a Temperature Range of 20-1200 °C
Materials and Technology. 2019, 53(4), 535-541. ISSN 1580-2949.
https://doi.org/10.17222/mit.2018.252

Lakatos A., Csik A., Trník, A., Budai I.
Effects of the Heat Treatment in the Properties of Fibrous Aerogel Thermal Insulation
Energies. 2019, 12(10), 2001. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en12102001

Kočí, V., Maděra, J., Trník, A., Černý, R.
Heat transport and storage processes in differential scanning calorimeter: Computational analysis and model validation
International Journal of Heat and Mass Transfer. 2019, 136 355-364. ISSN 0017-9310.
https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.03.015

Fořt, J., Trník, A., Pavlíková, M., Pavlík, Z., Černý, R.
Fabrication of Dodecanol/Diatomite Shape-Stabilized PCM and Its Utilization in Interior Plaster
International Journal of Thermophysics. 2018, 39(12), 137. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2459-z

Scheinherrová, L., Doleželová, M., Havlín J., Trník, A.
Thermal analysis of ternary gypsum-based binders stored in different environments
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2018, 133(1), 177-188. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-018-7398-1

Medveď, I., Trník, A.
Behavior of a PCM at Varying Heating Rates: Experimental and Theoretical Study with an Aim at Temperature Moderation in Radionuclide Concrete Encasements
International Journal of Thermophysics. 2018, 39(7), 83. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2408-x

Štubňa I., Húlan T., Trník, A., Vozár L.
Uncertainty in the Determination of Young's Modulus of Ceramics Using the Impulse Excitation Technique at Elevated Temperatures
ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA. 2018, 104(2), 269-276. ISSN 1610-1928.
https://doi.org/10.3813/AAA.919169

Záleská, M., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Scheinherrová, L., Pokorný, J., Trník, A., Svora P., Fořt, J., Jankovský O., Suchorab, Z., Černý, R.
Biomass ash‑based mineral admixture prepared from municipal sewage sludge and its application in cement composites
Clean Technologies and Environmental Policy. 2018, 20(1), 159-171. ISSN 1618-954X.
https://doi.org/10.1007/s10098-017-1465-3

Fořt, J., Pavlík, Z., Trník, A., Pavlíková, M., Černý, R.
Effect of the Mode and Dynamics of Thermal Procesess on DSC-Acquired Phase-Chnage Temperature and Latent Heat of Different Kinds of PCM
Materials and Technology. 2017, 51(6), 919-924. ISSN 1580-2949.
https://doi.org/10.17222/mit.2017.026

Keppert, M., Urbanová M., Brus J., Čáchová M., Fořt, J., Trník, A., Scheinherrová, L., Záleská, M., Černý, R.
Rational design of cement composites containing pozzolanic additions
Construction and Building Materials. 2017, 148 411-418. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.05.032

Pavlík, Z., Fořt, J., Pavlíková, M., Pokorný, J., Trník, A., Čítek D., Kolísko J., Černý, R.
Residuální vlastnosti vysokohodnotného vláknobetonu po vystavení vysokým teplotám
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2017, 17(2), 16-21. ISSN 1213-3116.

Keppert, M., Fořt, J., Trník, A., Koňáková, D., Vejmelková, E., Pokorný, J., Svora P., Pavlík, Z., Černý, R.
Behavior of Sandstones Under Heat Treatment
International Journal of Thermophysics. 2017, 38(4), 60. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-017-2191-0

Ondruška J., Trník, A., Keppert, M., Medveď, I.
Isothermal Dilatometric Study of Sintering in Kaolin
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(9), 1946-1956. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1338-2

Húlan T, Trník, A., Kaljuvee T, Uibu M, Štubňa I, Kallavus U, Traksmaa R
The study of firing of a ceramic body made from illite and fluidized bed combustion fly ash
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2017, 127(1), 79-89. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-016-5477-8

Trník, A., Scheinherrová, L., Kulovaná T., Reiterman P., Vejmelková, E., Černý, R.
Thermal analysis of high-performance mortar containing burnt clay shale as a partial portland cement replacement in the temperature range up to 1000°C
Fire and Materials. 2017, 41(1), 54-64. ISSN 0308-0501.
https://doi.org/10.1002/fam.2368

Húlan T., Trník, A., Medveď, I.
Kinetics of thermal expansion of illite-based ceramics in the dehydroxylation region during heating
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2017, 127(1), 291-298. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-016-5873-0

Antal D., Húlan T., Štubňa I., Záleská, M., Trník, A.
The influence of texture on elastic and thermophysical properties of kaolinand illite-based ceramic bodies
Ceramics International. 2017, 43(2), 2730-2736. ISSN 0272-8842.
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2016.11.100

Medveď, I., Trník, A., Vozár L.
Modeling of heat capacity peaks and enthalpy jumps of phase-change materials used for thermal energy storage
International Journal of Heat and Mass Transfer. 2017, 107 123-132. ISSN 0017-9310.
https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2016.11.024

Húlan T., Kaljuvee T., Štubňa I., Trník, A.
Investigation of elastic and inelastic properties of Estonian clay from a locality in Kunda during thermal treatment
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2016, 124(3), 1153-1159. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-016-5280-6

Fořt, J., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Záleská, M., Trník, A., Jankovský O.
Preparation of Puzzolana Active Two Component Composite for Latent Heat Storage
Ceramics - Silikaty. 2016, 60(4), 291-298. ISSN 0862-5468.
https://doi.org/10.13168/cs.2016.0044

Pavlík, Z., Fořt, J., Pavlíková, M., Pokorný, J., Trník, A., Černý, R.
Modified lime-cement plasters with enhanced thermal and hygric storage capacity for moderation of interior climate
Energy and Buildings. 2016, 126 113-127. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.05.004

Kováč J., Trník, A., Medveď, I., Štubňa I., Vozár L.
Influence of Fly Ash Added to a Ceramic Body on Its Thermophysical Properties
Thermal Science. 2016, 20(2), 603-612. ISSN 0354-9836.
https://doi.org/10.2298/TSCI130911077K

Pavlík, Z., Trník, A., Kulovaná T., Scheinherrová, L., Rahhal V., Irassar E., Černý, R.
DSC and TG Analysis of a Blended Binder Based on Waste Ceramic Powder and Portland Cement
International Journal of Thermophysics. 2016, 37(3), UNSP 32. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-016-2043-3

Fořt, J., Trník, A., Scheinherrová, L., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Černý, R.
Thermal Properties of Cement Based Composites with Municipal Solid Waste Incinerator Fly Ash Accessed by Two Different Transient Methods
Materials Science (Medžiagotyra). 2016, 22(1), 132-137. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.1.7203

Trník, A., Scheinherrová, L., Kulovaná T., Černý, R.
Simultaneous Differential Scanning Calorimetry and Thermogravimetric Analysis of Portland Cement as a Function of Age
International Journal of Thermophysics. 2016, 37(1), 12. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-015-2028-7

Pavlík, Z., Fořt, J., Záleská, M., Pavlíková, M., Trník, A., Medveď, I., Keppert, M., Koutsoukos P.G, Černý, R.
Energy-efficient thermal treatment of sewage sludge for its application in blended cements
Journal of Cleaner Production. 2016, 2016(112), 409-419. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.072

Húlan T., Trník, A., Štubňa I., Bačík P., Kaljuvee T., Vozár L.
Development of Young’s Modulus of Illitic Clay during Heating up to 1100 °C
Materials Science (Medžiagotyra). 2015, 21(3), 429-434. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.21.3.7152

Jankula M., Húlan T., Štubňa I., Ondruška J., Podoba R., Šín P., Bačík P., Trník, A.
The influence of heat on elastic properties of illitic clay Radobica
Journal of the Ceramic Society of Japan. 2015, 123(9), 874-879. ISSN 1882-0743.
https://doi.org/10.2109/jcersj2.123.874

Medveď, I., Huckaby D., Trník, A., Milas I.
Chiral discrimination for a system of tetrahedral molecules on a triangular lattice
Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment. 2015, 2015, P06020. ISSN 1742-5468.
https://doi.org/10.1088/1742-5468/2015/06/P06020

Tydlitát, V., Trník, A., Scheinherrová, L., Podoba R., Černý, R.
Application of isothermal calorimetry and thermal analysis for the investigation of calcined gypsum–lime–metakaolin–water system
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2015, 122(1), 115-122. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-015-4727-5

Scheinherrová, L., Trník, A., Kulovaná T., Reiterman P., Medveď, I., Vejmelková, E., Černý, R.
Thermal properties of high-performance concrete containing fine-ground ceramics as a partial cement replacement
Materials Science (Medžiagotyra). 2015, 21(3), 444-448. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.21.3.7160

Trník, A., Scheinherrová, L., Medveď, I., Černý, R.
Simultaneous DSC and TG analysis of high-performance concrete containing natural zeolite as a supplementary cementitious material
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2015, 121(1), 67-73. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-015-4546-8

Medveď, I., Trník, A., Černý, R.
Adsorption isotherm predicted from a lattice gas with general lateral interactions in a single-phase regime
Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment. 2014, 2014(12), P12006. ISSN 1742-5468.
https://doi.org/10.1088/1742-5468/2014/12/P12006

Medveď, I., Avsec J., Kováč J., Trník, A.
Rigorous Results on Surface Diffusion Coefficients Near a First-Order Phase Transition
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(9-10), 1853-1862. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-013-1431-1

Ondruška J., Trník, A., Keppert, M., Medveď, I., Vozár L.
Isothermal Dilatometric Study of Sintering in Kaolin
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(9-10), 1946-1956. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1338-2

Štubňa I., Trník, A., Podoba R., Ondruška J., Vozár L.
The Influence of Thermal Expansion and Mass Loss on the Young’s Modulus of Ceramics During Firing
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(9-10), 1879-1887. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1366-y

Podoba R., Štubňa I., Trnovcová V., Trník, A.
Temperature dependence of DC electrical conductivity of kaolin
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2014, 118(2), 597-601. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-013-3533-1

Kočí, V., Maděra, J., Jerman, M., Trník, A., Černý, R.
Determination of the equivalent thermal conductivity of complex material systems with large-scale heterogeneities
International Journal of Thermal Sciences. 2014, 86(1), 365-373. ISSN 1290-0729.
https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2014.07.020

Štubňa I., Šín P., Viljus M., Trník, A.
The Effect of the Firing Temperature on the Hardness of Alumina Porcelain
Materials and Technology. 2014, 48(3), 331-336. ISSN 1580-2949.

Štubňa I., Šínv P., Trník, A., Podoba R., Vozár L.
Development of Young's Modulus of the Green Alumina Porcelain Raw Mixture
Journal of the Australian Ceramic Society. 2014, 50(2), 36-42. ISSN 0004-881X.

Pavlík, Z., Trník, A., Keppert, M., Pavlíková, M., Žumár J., Černý, R.
Experimental Investigation of the Properties of Lime-Based Plaster-Containing PCM for Enhancing the Heat-Storage Capacity of Building Envelopes
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(3-4), 767-782. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-013-1550-8

Štubňa i., Šín P., Trník, A., Vozár L.
Measuring the Flexural Strength of Ceramics at Elevated Temperatures - An Uncertainty Analysis
Measurement Science Review. 2014, 14(1), 35-40. ISSN 1335-8871.
https://doi.org/10.2478/msr-2014-0006

Pavlík, Z., Jerman, M., Trník, A., Kočí, V., Černý, R.
Effective thermal conductivity of hollow bricks with cavities filled by air and expanded polystyrene
Journal of Building Physics. 2014, 37(4), 436-448. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259113499214

Medveď, I., Trník, A.
Surface Diffusion at Subcritical Temperatures: Selected Rigorous Results
Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. 2013, 2013(2), 48-54. ISSN 2072-8387.

Trník, A., Štubňa I., Varga G., Keppert, M., Bačík P.
Structural and Thermomechanical Properties of Stove Tile Ceramics
Materials Science (Medžiagotyra). 2013, 19(4), 461-464. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.19.4.2916

Kováč J., Trník, A., Medveď, I., Vozár L.
Influence of calcite in a ceramic body on its thermophysical properties
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2013, 114(3), 963-970. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-013-3084-5

Trník, A., Štubňa I., Sokolář R., Medveď, I.
Use of fly ash in ceramic tiles: Elastic properties during firing
Journal of the Ceramic Society of Japan. 2013, 121(1419), 925-929. ISSN 1882-0743.
https://doi.org/10.2109/jcersj2.121.925

Pavlík, Z., Trník, A., Pavlíková, M., Keppert, M., Černý, R.
Lime-Pozzolan Plasters with Enhanced Thermal Capacity
World Academy of Science, engineering and Technology. 2013, 83(1), 229-233. ISSN 2010-376X.

Medveď, I., Trník, A.
Surface free energy of a finite system without interfaces at low temperatures
Physics Letters A. 2013, 377(39), 2718-2722. ISSN 0375-9601.
https://doi.org/10.1016/j.physleta.2013.08.032

Medveď, I., Trník, A.
Multi-site correlation functions in surface diffusion
Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment. 2013, 2013(4), P04026. ISSN 1742-5468.
https://doi.org/10.1088/1742-5468/2013/04/P04026

Pavlík, Z., Trník, A., Ondruška J., Keppert, M., Pavlíková, M., Volfová P., Kaulich V., Černý, R.
Apparent Thermal Properties of Phase-Change Materials: An Analysis Using Differential Scanning Calorimetry and Impulse Method
International Journal of Thermophysics. 2013, 34(5), 851-864. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1169-1

Pavlík, Z., Keppert, M., Žumár J., Pavlíková, M., Trník, A., Černý, R.
Effect of Temperature of Exposure on Properties of Cement Mortar with MSWI Bottom Ash
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2013, 78(1), 147-152. ISSN 2010-376X.

Trník, A., Moravčíková A., Keppert, M., Medveď, I.
Investigation of Sintering in Electroceramics by Thermodilatometry
Science of Sintering. 2013, 45(1), 3-12. ISSN 0350-820X.
https://doi.org/10.2298/SOS1301003T

Trník, A., Medveď, I., Černý, R.
Measurement of linear thermal expansion coefficient of concrete at high temperatures: A comparison of isothermal and non-isothermal method
Cement Wapno Beton. 2012, 17/79(6), 363-372. ISSN 1425-8129.

Medveď, I., Huckaby D.A., Trník, A., Valovičová L.
Modelling of phase transitions: do it yourself
European Journal of Physics. 2013, 34(1), 95-106. ISSN 0143-0807.
https://doi.org/10.1088/0143-0807/34/1/95

Štubňa I., Chmelík F., Trník, A., Šin P.
Acoustic emission study of quartz porcelain during heating up to 1150 °C
Ceramics International. 2012, 38(8), 6919-6922. ISSN 0272-8842.
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2012.05.021

Štubňa I., Trník, A., Podoba R., Sokolář R., Bačík P.
Elastic properties of waste calcite-clay ceramics during firing
Journal of the Ceramic Society of Japan. 2012, 120(9), 351-354. ISSN 1882-0743.
https://doi.org/10.2109/jcersj2.120.351

Kaulich V., Trník, A., Pavlíková, M., Keppert, M., Volfová P., Pavlík, Z.
Analýza tepelných vlastností omítky obsahující materiál se skupenskou přeměnou
Stavební obzor. 2012, 21(7), 205-209. ISSN 1805-2576.

Podoba R., Trník, A., Podobník L.
Upgrading of TGA/DTA analyzer Derivatograph
Építőanyag (Building material). 2012, 64(1-2), 28-29. ISSN 0013-970X.

Medveď, I., Trník, A.
Many-particle surface diffusion coefficients near first-order phase transitions at low temperatures
Physical Review E. 2012, 86(1), 011601. ISSN 1539-3755.
https://doi.org/10.1103/PhysRevE.86.011601

Kočí, V., Jerman, M., Trník, A., Maděra, J., Černý, R.
Vliv výplňového materiálu na tepelně izolační vlastnosti děrovaných cihel
Stavební obzor. 2012, 21(5), 136-141. ISSN 1805-2576.

Medveď, I., Trník, A.
Surface diffusion near first-order phase transitions for a model on a triangular lattice
Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment. 2012, 2012(01), P01025. ISSN 1742-5468.
https://doi.org/10.1088/1742-5468/2012/01/P01025

Pavlík, Z., Pavlíková, M., Volfová P., Kaulich V., Trník, A., Ondruška J., Zmeškal O., Černý, R.
Properties of a New Type of Plaster Containing Phase-Change Material
International Proceedings of Computer Science and Information Technology. 2012, 28(28), 122-126. ISSN 2010-460X.

Ondruška J., Trník, A., Medveď, I.
Estimation of mass transfer parameters during dehydroxylation in a large ceramic body by inverse methods
Ceramics International. 2011, 37(8), 3299-3305. ISSN 0272-8842.
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2011.05.126

Trník, A., Medveď, I., Štubňa I., Šín P., Sokolář R.
Relationship between mechanical strength and Young's modulus in traditional ceramics
Materials and Technology. 2011, 43(4), 375-378. ISSN 1580-2949.

Trník, A., Štubňa I., Varga G., Bačík P., Podoba R.
Young's Modulus of Heatproof Tile Ceramics Letovice During Firing
Journal of the Ceramic Society of Japan. 2011, 119(8), 645-649. ISSN 1882-0743.

Trník, A., Štubňa I., Pešička J., Chmelík F.
Creation of microcracks in porcelain during firing.
Journal of the European Ceramic Society. 2011, 31(13), 2205-2209. ISSN 0955-2219.

Medveď, I., Trník, A.
Collective surface diffusion near a first-order phase transition.
Physical Review B. 2011, 83(23), 1-4. ISSN 1098-0121.
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.83.233406

Medveď, I., Trník, A., Huckaby D.A.
Low temperature phases obtained by linear programming: An application to a lattice system of model chiral molecules.
Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications. 2011, 390(17), 3002-3019. ISSN 0378-4371.
https://doi.org/10.1016/j.physa.2011.03.041

Trník, A., Ondruška J., Vozár L.
Degree of Conversion of Dehydroxylation in a Large Electroceramic Body
International Journal of Thermophysics. 2011, 32(3), 729-735. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-010-0899-1

Trník, A., Štubňa I., Vozár L.
Determination of Young's modulus of ceramics from flexural vibration at elevated temperatures.
ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA. 2011, 97(1), 1-7. ISSN 1610-1928.
https://doi.org/10.3813/AAA.918380

Medveď, I., Trník, A., Huckaby D.A.
Chiral segregation, an unusual racemic phase, and a residual entropy for a lattice system of model chiral molecules
Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment. 2010, 10(12), ISSN 1742-5468.
https://doi.org/10.1088/1742-5468/2010/12/P12027